GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-moduly

Stator - moduly pro generování statistik

Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina modulů je instalována automaticky jako součást Statoru. Uvedeny zde mohou být ale i moduly vytvořené dalšími uživateli a instalované samostatně jako rozšíření.

Některé složitější moduly mají další podrobnou dokumentaci (odkazem ze jména modulu). Většina modulů je dostatečně zdokumentována přímo ve Statoru, kde je náhled modulu a popis všech jeho parametrů. Podrobnější informace zde jsou uváděny pouze v případě, že stručný popis ve formuláři při zadávání parametrů není dostatečný.

Autoři

Rozcestník dokumentace modulů Statoru

PageDateDescriptionTags
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která „přechroustá“ a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,

Seznam modulů

 • moduly označené I jsou interní moduly Statoru (jsou součástí instalace pluginu Stator)
 • moduly označené P jsou přednastavené interní moduly (např. přednastavený modul SQLTable s nadefinovaným SQL dotazem), proto se ve stromečku obsahu statistiky po jejich vložení objeví název původního modulu (např. SQLTable)
 • moduly označené S jsou předdefinované skupiny více modulů, proto se po jejich vložení do stromečku obsahu statistiky objeví celá sada modulů (nebo příkazů, případně i organizačních prvků)
 • moduly označené C jsou výpočetní moduly, které generují hodnoty použitelné jinými moduly
 • moduly označené E jsou externí, nejsou součástí instalace Statoru a je třeba je doinstalovat samostatně
 • moduly označené * potřebují samostatnou instalaci nějakého podpůrného pluginu, např. pluginu, který vytváří nějaký tag
 • moduly označené Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter mají možnost filtrovat nálezy, které modul zpracovává, pomocí filtru nastaveného v modulu SetFilter1.4.1.12
 • moduly označené Zastaralý modul, nahraďte ho novým jsou stále funkční, ale zastaralé; existuje za něj vhodnější náhrada a již se nenabízejí v seznamu nainstalovaných modulů
 • moduly označené Zrušený modul byly zcela zrušeny

Organizační prvky a příkazy

Organizační prvky
I CmdColumn Vytváří ve statistice sloupec zadané šířky, do kterého lze umístit modul nebo více modulů. Všechny moduly zařazené v jednom sloupci jsou umístěny pod sebou. Jednotlivé sloupce se řadí vedle sebe až do šířky statistiky. Chování je tedy analogické novinovým sloupečkům. Moduly, pokud je to technicky možné, přizpůsobují svou šířku dostupnému prostoru. Pokud chceme graf nebo tabulku zmenšit, jednoduše ji umístíme do sloupce požadované šířky.
I CmdFrame Vytváří ve statistice rámec se skupinou podřízených modulů. Rámec obsahuje standardně záhlaví s nadpisem a ovládacími prvky, kterými je možné rozbalit nebo sbalit (zobrazit nebo skrýt) obsah rámce. Každý rámec může obsahovat libovolné množství modulů nebo sloupců s moduly.
I CmdStatic Vytváří ve statistice statickou, trvale viditelnou část. Zároveň ukončuje sekvenci záložek a umožňuje tak vytvořit více záložkových sekcí v jedné statistice.
I CmdSwitch Vytváří ve statistice položku, kterou je pak možné ovládacím prvkem z(ne)viditelnit. Řada takových prvků je pak typicky přepínaná a je vidět jen jedna z přepínaných položek. Každá položka ovšem může obsahovat více než jen jediný modul, ale třeba i několik sloupců, …
I CmdTab Vytváří ve statistice záložku. Záložky, které jsou uvedeny v definici za sebou (neoddělené statickou částí) jsou seskupeny a může být zobrazena vždy jen jedna z nich.
Příkazy
I CmdHtmlFile Do výstupu statiky umožňuje zařadit již existující soubor na disku. Předpokládá se, že soubor obsahuje formátování ve tvaru HTML. Kódování vkládaného souboru musí být ANSI. Text může obsahovat i globální proměnné Statoru nebo jeho výpočetních modulů.
I CmdHtmlText Do výstupu statiky zařadí text, v případě potřeby formátovaný ve tvaru HTML. Text může obsahovat i globální proměnné Statoru nebo jeho výpočetních modulů.
I CmdRunPlugin Speciální příkaz pro spuštění pluginu GeoGetu. Pozor, spouští se až po vytvoření dočasné tabulky, takže spuštěný plugin nemůže ovlivnit pořadí nálezu.
I CmdTitle Vytváří ve statistice titulek, tedy nadpis formátovaný identicky s titulkem modulu. Nadpis může mít i podnadpis, stačí ho v textu oddělit svislítkem.
I CmdText Do výstupu statiky zařadí text, kterému lze nastavit zarovnání, velikost písma a další parametry. Text může obsahovat i globální proměnné Statoru nebo jeho výpočetních modulů.
I CmdVarRestore Umožňuje obnovit globální proměnnou uschovanou pomocí příkazu CmdVarSave.
I CmdVarSave Umožňuje uschovat (a později pomocí CmdVarRestore obnovit) hodnotu globální proměnné.
I CmdVarSet Umožňuje nastavení globální proměnné Statoru přímo v definici statistiky. Je tak možné např. uchovat hodnotu barvy pro dočasnou změnu a barvě později vrátit původní hodnotu.
I CmdVarsFromFile Načte obsah souboru (předpokládá se formát standardního INI souboru) a jeho proměnné uloží do globálních proměnných Statoru tak, aby je mohly používat všechny moduly.
I CmdVarsFromSQL Umožňuje vytvořit globální proměnné a naplnit je hodnotami výsledkem SQL příkazu. Tím lze prakticky cokoliv z databáze GeoGetu uložit do globálních proměnných a použít do své statistiky.
I CmdVarsFromTag Načte z databáze GeoGetu všechny hodnoty tagu zadané kategorie a uloží je jako proměnné do globálních proměnných Statoru tak, aby je mohly použít všechny moduly.
I CmdVerticalSpace Vytváří ve statistice vertikální mezeru zadané výšky.

Tabulky nebo grafy

Tabulky a grafy
I DailyFindsHistogram Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Histogram počtu nálezů za jeden den.
I FindsByBearing Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo “radarový graf” nalezených keší podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Alternativně s hodnotou počtu keší v daném směru nebo s průměrnou vzdáleností keší v daném směru. Parametrem lze také nastavit počet směrů resp. počet výsečí, na které rozdělíme 360°.
I FindsByBearingChallenge Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Vytváří ve statistice “paprskový graf” 360-ti sektorů od domácích souřadnic a vyhodnocuje, ve kterých již byla nalezena nějaká keška. Obdoba challenge keší typu Challenge - 360 degrees of the Czech Republic, ale s domácím výchozím bodem.
I FindsByDifficulty Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich obtížnosti.
I FindsByDirection Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo “radarový graf” počtu nalezených keší podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Graf je od verze 2.1.1.26 rozdělen podle typů keší (tradičky, multiny, mysterky, ostatní). Směry jsou jen základní podle růžice kompasu.
I FindsByDistance Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo nebo samostatný graf histogramu s počtem nalezených keší podle jejich vzdálenosti od zadaných domácích souřadnic.
I FindsByElevation Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Histogram s uvedením počtu nalezených keší podle jejich nadmořské výšky.
I FindsByMonth1.4.1.12 Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle měsíce nálezu.
I FindsByPie Zrušený modul Zrušeno od verze 2.1.1.26. Funkčnost se překrývala s jinými moduly.
I FindsBySize Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich velikosti.
I FindsByTerrain Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich terénu.
I FindsByAttrib Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Přehled všech atributů, které mají nalezené keše. Modul umožňuje zvolit způsob výstupu - seznam atributů keší celkově, zvlášť pozitivní a negativní atributy a páry atributů s histogramem počtu keší.
I* FindsByTime Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Histogram počtu nalezených keší v každé hodině dne. Histogram může být doplněn o poměrné zobrazení nálezů za světla a za tmy. K tomu je ovšem potřeba, aby každý nález byl opatřen časem nálezu a aby každá nalezená keš měla přidělen tag SvetloTma příslušným pluginem.
I FindsByType Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich typu.
I FindsByWeekDay Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší dne v týdnu, kdy byla keš nalezena.
I FindsByYear1.4.1.12 Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle roku nálezu.
I FindsInIcons Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Vytváří ve statistice řadu ikon keší za sebou podle toho, jak byly keše nalezeny. Volitelně mohou být odlišeny keše nalezené v každém roce, keš nalezené po tmě (v tom případě je potřeba plugin SvetloTma) a keše terénu T5.
I TimelineBySumaTag Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Graf s kumulací hodnoty vybraného tagu v čase (např. počet pěšky absolvovaných kilometrů). Od verze 2.1.1.26 s interaktivním zoomováním časové osy.
I TimelineByTypeCumulative Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Graf s kumulací nálezů v čase podle typu keše. Zobrazuje i roční kumulace nálezů. Od verze 2.1.1.26 s interaktivním zoomováním časové osy.
I TimelineMonthly Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Sloupcový nebo čárový graf s časovou řadou měsíčních nálezů. Od verze 2.1.1.26 s interaktivním zoomováním časové osy.
I WayTo81 Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Tabulka keší, kterými je vyplněna tabulka D/T. Počet tabulek (pro první, druhou, … tabulku D/T) je možné definovat.
I YearlyStats Statistika všech let se sloupcovým grafem počtu nálezů v měsíci a přehledovou tabulku s čísly vztahujícími se k danému roku.

Křížové tabulky

Křížové tabulky
I DifficultyTerrain Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Křížová tabulka nálezů podle obtížnosti a terénu (D/T matrix).
I FindsByCreated Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Křížová tabulka nálezů pro každý rok a měsíc založení keše.
I FindsByCreatedDay Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Křížová tabulka nálezů podle měsíce a dne založení nalezených keší.
I FindsByDay Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Křížová tabulka nálezů pro každý měsíc a den v roce.
I FindsByHour Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Křížová tabulka nálezů pro každý den v týdnu a hodinu nálezu.
I SummaryByTypeInCountry Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Přehledová tabulka se souhrnem počtu nálezů jednotlivých typů keší ve všech zemích, kde máme něco odloveno.
I SummaryByTypeInRegion Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Přehledová tabulka se souhrnem počtu nálezů jednotlivých typů keší podle regionů (vyšších územně správních celků) vybrané země.
I SummaryByTypeSwitchRegions Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Přehledová tabulka se souhrnem počtu nálezů jednotlivých typů keší podle regionů (vyšších územně správních celků) s přepínáním všech zemí, kde máme něco odloveno.

Seznamy

Seznamy
I CustomizedTable Obecný seznam keší ve formě tabulky. Uživatel si definuje, jaké sloupce bude tabulka obsahovat ze všech dostupných včetně tagů. Vybrané sloupce mohou alternativně obsahovat příslušnou ikonu místo textového obsahu (typ keše, velikost keše, obtížnost, terén, vlajka státu, typ logu, stav keše, …). Lze definovat řazení tabulky, zarovnání sloupce a způsob agregace nálezů, hodnotou definovat řádky, které se v tabulce objeví. Speciální typy sloupců umožňují zobrazovat procentuální podíl nálezů řádku na celkovém počtu a to jak číselně, tak i graficky histogramem. Obsah seznamu může být definován jednoduchým filtrem podle zvoleného tagu.
P FindsByAuthors (CustomizedTable) Seznam autorů nalezených keší podle textu, uvedeného v listingu keše v položce autor. Přednastavený modul CustomizedTable.
P FindsByCountry (CustomizedTable) Seznam zemí, ve kterých byla nalezena alespoň jedna keška. Přednastavený modul CustomizedTable.
I FindsByOwner Zrušený modul Seznam vlastníků nalezených keší. Tabulka se sestavuje pouze podle ID vlastníka keše bez ohledu na to, jaký text nebo jaký nick je uveden v položce vlastníka. Bohužel kvůli zavedení pravidel GDPR se vrací ID = 0 u lidí, kteří si zamknou svůj účet. Proto statistika pozbyla použitelnosti a je zrušena.
P FirstCachesInCountry (SQLTable) Seznam keší, které byly nalezené jako první v každém odloveném státu. Nebo vlastně seznam odlovených zemí s uvedením první nálezové kešky. Přednastavený modul SQLTable.
P FirstCachesByType (SqlTable) Seznam keší, které byly nalezené jako první podle typu keše. Přednastavený modul SQLTable.
P HighestCachesInCountry (SQLTable) Seznam keší, které byly nalezené jako nejvýše nad mořem položené v každém odloveném státu. Nebo vlastně seznam odlovených zemí s uvedením nejvyšší nálezové kešky. Přednastavený modul SQLTable.
I Milestones Seznam nálezových milníků. Uživatel si může definovat krok, speciální milníky i sloupce tabulky, viz CustomizedTable.
I Numbers Tabulka zajímavých čísel. Uživatel může volit které skupiny zajímavých čísel chce zobrazit a může také do kterékoli skupiny doplnit svoje vlastní řádky a čísla. Automaticky používá výpočetní modul CalcMain.
P MyLogsLengthStat (SqlTable)1.4.1.12 Tabulka s histogramem délky vlastních logů
I SQLTable Obecný seznam keší ve formě tabulky na základě uživatelem zadaného SQL dotazu. Formátování a pojmenování sloupců (včetně případného překladu) je shodné s modulem CustomizedTable. Pokud bude výstupní pole (resp. jeho alias) nazván přesně podle definice, bude výstup patřičně naformátován. Například pokud SQL dotaz bude obsahovat SELECT country “Country flag” FROM …, zobrazí ve sloupci místo názvu země jeho vlajku: .

Mapy

Mapy
I MapCzDot Zastaralý modul, nahraďte ho novým Nahrazeno modulem MapPinboard (viz níže).
Puntíkaté mapy nálezů (na mapě jsou body na souřadnicích nalezených keší). K tomu je potřeba mít nálezy nahrané na serveru Geocaching.cz pomocí stejnojmenného pluginu Geocaching.cz, který je standardní součástí GeoGetu.
I MapGenFromCountry Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Mapy nálezů podle zemí jako kartogram, tj. s vybarvením ploch zemí podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: celý svět, Evropa, Jižní Amerika, Afrika.
I MapGenFromState Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Mapy nálezů podle vyšších správních celků jako kartogram, tj. s vybarvením ploch regionů podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: Česká Republika (kraje a okresy), Slovensko (kraje a okresy), Rakousko (spolkové země), Maďarsko (župy), Německo (spolkové země), Polsko (vojvodství), Francie (regiony), Švédsko (kraje), Irsko (provincie), Belgie (regiony), Španělsko (provincie), Švýcarsko (kantony), Itálie (okresy), Norsko (kraje), USA (státy) . Informace o kraji plugin načítá z položky State, kterou u každé keše plní Groundspeak. Generování map dalších zemí je závislé na generátoru a také faktu, jestli Groundspeak členění na vyšší správní celky u dané země podporuje.
I MapGenFromTag Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Mapy nálezů podle krajů, okresů nebo městských častí vybraného státu, regionu nebo města jako kartogram, tj. s vybarvením ploch regionů podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: Česká Republika (kraje a okresy), Slovensko (kraje a okresy), Rakousko (spolkové země), Maďarsko (župy), Irsko (provincie a okresy), Praha (městské části), Brno (městské části), Ostrava (městské části). Informace o kraji, okresu či městské části plugin načítá z tagu vytvořeného pluginem Divider. Generování jiných map je tedy závislé na existenci polygonů Divideru a na připravených podkladech pro vlastní generátor.
I MapGenSwitchCountries Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Mapy nálezů s přepínáním kartogramů zemí. Automaticky zařazuje všechny (existující) mapy odlovených zemí celosvětově nebo za vybraný kontinent. Jako základ je použit modul MapGenFromState a platí tak komentáře u něj výše uvedené.
I MapGenSwitchRegions Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Mapy nálezů s přepínáním kartogramů vyššího a nižšího správního členění. V současnosti jsou dostupné mapy: Česká Republika (kraje a okresy), Slovensko (kraje, okresy), Rakousko (spolkové země, okresy). Jako základ je použit modul MapGenFromTag, vyšší správní celky jsou tedy brané podle tagu přiděleného Dividerem a nemusí být shodné s výstupem modulu MapGenFromState - viz výše.
I MapPinboard Puntíkaté mapy nálezů (na mapě jsou body na souřadnicích nalezených keší). K tomu je potřeba mít nálezy nahrané na serveru Geocaching.cz pomocí stejnojmenného pluginu Geocaching.cz, který je standardní součástí GeoGetu. Modul a jeho mapový generátor nahrazuje původní MapCzDot. Jako podkladová mapa pro puntíkování slouží mapa generovaná službou Googlu. Lze si volit z několika předdefinovaných vzhledů podkladu nebo si nastavit svůj vlastní styl. Puntíky mohou být za všechny nálezy, nebo po jednotlivých letech s přepínáním. Stejně tak lze navolit barvu a velikost bodů nebo nálezy vykreslovat jako teplotní profil, kdy barva vykreslených nálezů přechází od červené po žlutou podle četnosti nálezů v daném bodě mapy.
I MarginalCachesInCountry1.4.1.12 Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter Zeměpisně extrémní, tj. nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější, nejvýchodnější, nejvyšší a nejnižší odlovené keše ve státě s mapkou jejich umístění. Je možné vybrat jeden stát nebo zobrazit všechny odlovené včetně možnosti jejich přepínání.

FTF (xTF) nálezy

Modifikované moduly pro statistiky FTF nálezů. Většina z nich vlastně již od verze 1.4.1.12 není potřeba, protože stejného výsledku lze dosáhnout pomocí SetFilter. Zůstávají jako snazší alternativa.

FTF (xTF) nálezy
I FTFByBearing Tabulka s histogramem nebo “radarový graf” FTF podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Alternativně s hodnotou počtu FTF v daném směru nebo s průměrnou vzdáleností FTF nálezů v daném směru. Parametrem lze také nastavit počet směrů resp. počet výsečí, na které rozdělíme 360°. Keše musí mít tag FTF, ve kterém se vyskytuje text FTF.
I FTFByBearingChallenge Zrušený modul Modul zrušen1.4.1.12. Lze použít standardní modul FindsByBearingChallenge a pomocí SetFilter nastavit filtr jen na FTF nálezy.
I FTFByDay Křížová tabulka FTF nálezů pro každý měsíc a den v roce.
I FTFByDistance Tabulka s histogramem nebo nebo samostatný graf histogramu s počtem FTF nálezů podle jejich vzdálenosti od zadaných domácích souřadnic. Keše musí mít tag FTF, ve kterém se vyskytuje text FTF.
I FTFDifficultyTerrain Křížová tabulka FTF nálezů podle obtížnosti a terénu (D/T matrix). Pro její naplnění jsou brány jen keše, které mají tag FTF, ve kterém se vyskytuje text FTF.
P FTFFirstInCountry (SQLTable) Seznam prvních FTF v každém odloveném státu, kde se něco povedlo. Přednastavený modul SQLTable.
P FTFList (SQLTable) Seznam FTF, STF a TTF nálezů. Přednastavený modul SQLTable.
P FTFListHighlight (SQLTable) Seznam FTF, STF a TTF nálezů se zvýrazněním řádků s FTF. Přednastavený modul SQLTable.
I FTFPodium Obrázek stupňů vítězů s uvedením počtů FTF, STF a TTF nálezů. Keše musí být označeny tagem kategorie FTF, ve kterém se vyskytuje text FTF, STF nebo TTF. Na tmavém pozadí statistiky se obrázek sám přepne na inverzní verzi.
I FTFSummaryByTypeInCountry Přehledová tabulka se souhrnem počtu FTF nálezů jednotlivých typů keší ve všech zemích, kde se něco podařilo.
I FTFTimelineMonthly1.4.1.12 Sloupcový nebo čárový graf s časovou řadou měsíčních FTF nálezů a zakresleným nejdelším měsíčním FTF streakem (po sobě jdoucími měsíci s FTF nálezem). Od verze 2.1.1.26 s interaktivním zoomováním časové osy.

Statistiky vlastních keší

Statistiky vlastních keší
P MyOwnAllCachesTab (SQLTable)1.3.2.11 Seznam vlastních keší a jejich vlastností. Přednastavený modul SQLTable.
P MyOwnAllEventsTab (SQLTable)1.3.2.11 Seznam vlastních eventů a jejich vlastností. Přednastavený modul SQLTable.
I MyOwnBestFinders Vytváří tabulku nejčastějších nálezců na vlastních keších.
I MyOwnByDay Křížová tabulka nálezů na vlastních keších pro každý měsíc a den v roce.
I MyOwnByDifficulty Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu vlastních keší podle jejich obtížnosti.
I MyOwnByMonth Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nálezů na vlastních keších podle měsíce nálezy.
I MyOwnBySize Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu vlastních keší podle jejich velikosti.
I MyOwnByTerrain Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu vlastních keší podle jejich terénu.
I MyOwnByType Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu vlastních keší podle jejich typu.
I MyOwnByWeekDay Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nálezů na vlastních keších podle v týdnu.
I MyOwnLife Vytváří pro každou vlastněnou kešku graf a tabulku o dosavadním životě kešky.
I MyOwnMinistat Vytváří souhrnný statistický přehled o všech vlastněných keších.
C MyOwnSettings Zrušený modul Modul zrušen1.4.1.12. Základní společná nastavení byla přesunuta přímo do modulů MyOwn*.
I MyOwnSettingsOneCache Zrušený modul Modul byl suspendován1.4.1.12, protože po změnách v modulech MyOwnSettings a ostatních MyOwn* zatím nemá využití.

Ostatní moduly

Speciální moduly, které nespadají do výše uvedených kategorií. Někdy jsou to moduly závislé na jiných pluginech do té míry, že nevytvářejí přímo výstup do statistiky, ale používají výstup, který vytvořil jiný plugin, a tento výstup pouze do statistiky začlení.

Ostatní moduly
I Badges Přehled všech odznaků. Modul umožňuje podrobné nastavení výstupu. Automaticky používá výpočetní moduly CalcBG, CalcGSAPI a CalcMain. Hodnoty z odznaků i celé ikony získaných odznaků je možné si vložit i jednotlivě do textu statistiky. Jak na to najdete u výpočetního modulu CalcBG.
I CwgList Nastavitelný přehled získaných CWG. Je možné zobrazit jen CWG některých typů (kategorií), jen z katalogu nebo mimo katalog, zobrazit textovou tabulku nebo karty s obrázky, …
I BookmarkComposer Přehled všech nebo odlovených keší z bookmarku. Modul nahrazuje samostatný plugin Serie (přesněji jen jednu jeho sérii) a umožňuje podrobné nastavení výstupu.
I DebugShowGlobalVars Jmenuji se Debug. Proto vlastně nejsem modul. Přesněji nejsem modul pro statistiky. Snad jen někdo hodně zvláštní by si mne do statistik zařadil. Jsem totiž seznam (a to hodně obsáhlý seznam) všech globálních proměnných Statoru. Tyto proměnné je možné použít ve vlastních textech ve statistice nebo při tvorbě vlastních modulů. Proměnná je ve výstupu nahrazena svým obsahem. Např. proměnná %FoundLogsCount% je ve výstupu nahrazena celkovým počtem vašich nálezových logů. Jsem tedy modul-nemodul. Ukazuji, co všechno je v útrobách Statoru schováno a čeká na své použití.
I* GeoPuzzle GeoPuzzle Modul zařadí do statistiky přehled příslušných skupin Puzzle. Funkčnost je závislá na samostatném pluginu.
I* Trackable GetTrackList, GeoJarry Modul zařadí do statistiky přehled zalogovaných a/nebo vlastněných trackovacích předmětů. Funkčnost je závislá na pluginech GeoJarry a GetTrackList, avšak závislost na nich nemůže být kvůli politice Groundspeaku vyžadovaná - k získání informací je používán postup, který porušuje pravidla pro přístup k datům. Bohužel není jiná cesta jak požadovaná data získat než pomocí GeoJarry. Pokud některý z uvedených pluginů není nainstalován, je výstup prázdný a jen v logu je vypsána chybová informace.

Výpočetní moduly

Speciální moduly, které nic nezobrazují, ale počítají nejrůznější statistické hodnoty, které zobrazují moduly jako Numbers, BadgeGen apod. Hodnoty výpočetní modul ukládá do globálních proměnných Statoru, takže je lze použít i v ostatních modulech nebo textech statistiky.

Výpočetní moduly 1
C CalcBG Výpočetní modul, který počítá informace o jednotlivých odznacích pro prezentační modul Badges. Hodnoty z odznaků i celé ikony získaných odznaků je možné si vložit i jednotlivě do textu statistiky.
C CalcGSAPI Výpočetní modul, který umí získat online informace pomocí Geocaching Live API. Používá ho např. výpočetní modul CalcBG.
C CalcMain Hlavní výpočetní modul. Počítá základní statistické hodnoty, např. většinu hodnot, zobrazovaných modulem Numbers. Pokud je použit modul Numbers ve statistice, dojde k automatickému použití CalcMain.
C CalcTrackable Výpočetní modul pro prezentační modul Trackables. Připravuje dočasnou tabulku v databázi a vytváří globální proměnné s počty trackovatelných předmětů.
C CalcRegionTagSupport Výpočetní modul pro získání jména kategorie tagu podřízeného regionu pro zadanou mapu nebo stát. Používají některé mapové moduly.
C SetFilter1.4.1.12 Modul nastavuje filtr pro výběr keší, s kterými mohou pracovat moduly, které jsou do statistiky zařazeny po něm. Použití filtru je třeba v modulech explicitně zapnout, jinak pracují se všemi kešemi. Je tak možné např. vybarvit jen okresy, v kterých je odlovena nějaká T5/D5 keška, …

1 Výpočetní moduly většinou není třeba zařazovat do obsahu statistiky ručně. Použijí se automaticky podle definovaných závislostí. Z tohoto pravidla jsou dvě výjimky:

 • uživatel chce do svých popisných textů ve statistikách použít některou globální proměnnou počítanou výpočetním modulem, který se díky závislostem nezařadí automaticky. Tedy když ve statistice není použit žádný modul, jehož činnost závisí na výpočetním modulu, který poskytuje požadovanou globální proměnnou. Objasníme si takovou situaci na příkladu: Chceme zobrazit nápis XX mnou odlovených keší již je archivováno. Hodnota XX je obsahem proměnné %Calc_AgeArchivedCount% z modulu CalcMain. Tento modul standardně používají třeba moduly Badges, Numbers a FTFPodium. Předpokládejme však, že ani jeden z nich ve svých statistikách nechceme/nepoužijeme. Proto nedojde k automatickému vložení výpočetního modulu CalcMain, ale musíme jej mezi použité moduly přidat ručně. Kamkoli, ale tak, aby potřebné hodnoty byly spočítány před jejich prvním použitím.
 • výpočetní modul obsahuje v implicitním nastavení hodnoty parametrů, které uživateli nevyhovují. Opět si to ukážeme na příkladu: Modul Badges nám do statistky vytváří přehled odznáčků, ale třeba podvodní keše neumí sám vyhledat a je potřeba hodnotu zadat ručně. Podvodních keší není mnoho, tak většině kačerů implicitní počet 0 vyhovuje. Pokud ale nějakou takovou keš máte nalezenou a chcete odznak zobrazovat, musíte výpočetní modul CalcBG vložit ručně někam před modul Badges.

Předdefinované skupiny

Stator umožňuje vkládat do obsahu statistiky celé předdefinované skupiny modulů. Najdete je ve zvláštní větvi dostupných prvků.

Předdefinované skupiny
S MainTitleCZ (group) Nadpis celé statistiky s uvedením celkového počtu odlovených keší a datem generování statistik.
S MapTabPercentPraha (group) Mapa Prahy s tabulkou vylovenosti pražských městských částí. Přednastavená skupina modulů.
S SwitchDemo (group) Ukázka použití organizačního prvku CmdSwitch pro přepínání map. Tímto způsobem je možné přepínat ve statistice v zásadě libovolné moduly - mapy, tabulky nebo grafy. Přednastavená skupina modulů.

Externí moduly

Jedná se o moduly, které nejsou součástí instalace Statoru a je třeba je doinstalovat samostatně. Moduly mohou přímo vytvářet statistický výstup, provádět výpočty pro podporu jiných modulů nebo používat výstup jiného modulu a ten začlenit do statistiky.

Externí moduly
E*

Rozcestník všech stránek o Statoru

PageDateDescriptionTags
Dokumentace pro vývoj modulů 2021/01/17 11:43 stator Dokumentace pro vývoj modulů Generování statistik pomocí pluginu Stator je založeno na modulech. Velké množství základních modulů obsahuje již samotná … ,
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která „přechroustá“ a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
QTHLocator 2021/05/02 19:00 QTHLocator QTHLocator slouží k vytvoření TAGu - “QTHLocator”, který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor (Maidenhead Locator System) pro GeoSpy objekt. … , , , , , ,
Stator 2022/08/04 07:00 Stator Stator je protistrana rotoru, ale taky modulární generátor statistik. Lze ho přirovnat ke krabici připravených dílků stavebnice. Každému, kdo si chce ud… , , , , , ,
Stator - diagnostický profil 2022/06/21 14:40 stator Stator - diagnostický profil Tento profil je učen pro nalezení většiny problémů, které se mohou vyskytnout ve vaší databázi a následně způsobit chyby v… ,
Stator - FAQ - otázky a odpovědi 2022/06/21 14:56 stator Stator - FAQ - otázky a odpovědi Zde se snažíme odpovědět na nejčastější otázky uživatelů a pomoci jim s řešením problémů se Statorem. Odhalováním prob…
Stator - interaktivní grafy 2019/03/18 20:57 stator Stator - interaktivní grafy Od verze 2.1.1.26 jsou všechny grafy ve Statoru vytvořeny pomocí knihovny ECharts. Vynutilo si to ukončení původní služby o…
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
Stator - publikování statistiky 2019/03/28 11:53 stator Stator - publikování statistiky Statorovský generátor umí od verze Statoru 1.7.1.24 sám nahrát statistiku do cílového umístění. Nepotřebuje k tomu ted…
Stator - záplaty 2021/01/03 19:39 stator Stator - záplaty Zde budou zveřejňovány různé opravy provedené mezi dvěma vydanými verzemi Statoru. Mohou zde být jak soubory*.zip, tak instalační balí…
user/skript/stator/stator-moduly.txt · Last modified: 2020/10/28 12:07 by mikrom