GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-mappinboard

Modul MapPinboard

Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, které mapa zobrazuje, není omezen jen na předdefinované oblasti. Lze zobrazit nálezy na libovolném místě na světě. Vybrat lze také typ a podobu podkladové mapy i vlastnosti puntíků označujících nálezy. Kromě běžných bodů lze použít i teplotní profil, kdy se barva puntíků mění podle hustoty nálezů v daném místě mapy. To, co má nový modul MapPinboard s původním MapCzDot společné, je zdroj dat o vašich nálezech, který pro vykreslování puntíků používá. Pro tento účel se nahrávají na server Geocaching.cz pomocí stejnojmenného pluginu Geocaching.cz, který je standardní součástí distribuce GeoGetu. Po nahrání nových nálezů na server většinou není třeba aktualizovat puntíkaté mapy, generují se z nahraných dat při zobrazení statistiky (výjimkou je rozfázování po letech, kdy přibudou nálezy za nový rok).

Parametry modulu

Modul používá jako podklad statickou mapu, generovanou službou Google Static Map API. Tím jsou dány možnosti zobrazení a grafické provedení map. Základní funkce a možnosti nastavení modulu:

 • Oblast mapy - parametrem Area= lze zvolit některou z mnoha předdefinovaných oblastí. Od mapy Světa a kontinentů po mapy zemí, krajů a měst. V parametru Area= modulu MapPinboard se automaticky nabízejí všechny vámi odlovené země. Poslední možností v nabídce je oblast Custom. Díky vlastnostem generátoru a použití podkladu z globální světové mapy si lze vybrat zcela libovolné místo na Zeměkouli a opuntíkovat ho vlastními nálezy, jak je uvedeno dále. V každém případě platí, že puntíky nálezů nejsou omezeny zemí, krajem nebo podobně. Prostě, co se jako nález vejde do obdélníku oblasti, je zobrazeno puntíkem.
 • Styl mapy - parametrem MapStyle= vybereme předdefinovaný styl podkladové mapy. Výchozím stylem je světle šedá mapa, na které jsou puntíky dobře viditelné. Je možné volit i klasickou barevnou mapu Googlu se silnicemi nebo mapu satelitní. V nabídce je i mapa pouze s hranicemi států a/nebo hranicemi jejich vyšších správních celků. Poslední možností je nadefinovat si styl podle svých představ. V tom případě zvolíme MapStyle=CustomStyle a ve zvláštním parametru CustomStyle= pak ručně nastavíme parametry zobrazení jednotlivých mapových prvků.
 • Rámeček - parametrem Border= lze volit, zda je mapa orámovaná nebo ne.
 • Velikost puntíků - parametrem DotsSize= určíme velikost puntíků. Základním puntíkem je čtvereček o straně velikosti DotsSize a barvě podle nastavení na záložce Barvy. U puntíkování s teplotním profilem parametr DotsSize= určuje poloměr kolečka.
 • Zobrazení teplotního profilu - parametrem DotsHeatColor= zapneme zobrazování teplotního profilu. Místo čtverečků se nálezy zobrazují kruhovým puntíkem, jehož barva přechází od červené do žluté podle počtu nálezů v daném místě mapy.
 • Rozfázování nálezů po letech - parametrem YearlyDots= lze navolit, jestli se zobrazí pouze všechny nálezy, nebo se rozfázují po letech a doplní se panel na jejich přepínání. Roční vrstvy mohou být volitelně kumulativní (tj. zobrazí nálezy od počátku lovení do zvoleného roku), nebo může vrstva obsahovat jen nálezy zvoleného roku. Parametrem UpDownButtons= lze přidat další přepínací tlačítka pro posun po letech oběma směry1.3.2.11.
 • Vlastní oblast mapyExpert - pomocí parametrů CustomCenterPoint=, CustomZoom=, CustomWidth= a CustomHeight= určíme libovolnou vlastní oblast na mapě Světa, kterou chceme zobrazit s puntíky svých nálezů. Všechny parametry jsou v tomto případě povinné. CustomCenterPoint= jsou souřadnice středu mapy. CustomZoom= je “měřítko” Google mapy. Zoom=0 zobrazí celou mapu Světa, zoom=21 je maximální přiblížení mapy (pro terénní mapu je maximální zoom=15). Například Česká Republika se vejde do zoomu 7. Zvýšení zoomu o jeden stupeň zvětší měřítko 2x. Poslední dva parametry, CustomWidth= a CustomHeight= určují velikost podkladové bitmapy vrácené službou Googlu. Maximální rozměr je 640×640 pixelů. Podklad včetně puntíkování je modulem MapPinboard upraven na šířku podle velikosti prostoru ve statistice, kam je mapa ve finále vložena.
 • Vlastní styl mapyExpert - pomocí parametru CustomStyle= lze nastavit zcela vlastní způsob zobrazení podkladové mapy. Jak na to najdete v dokumentaci Google Static Map API v sekci Styled Maps. V zásadě přichází do úvahy změna typu mapy (roadmap, terrain, satellite, hybrid) a definice zobrazení jednotlivých mapových elementů. Nastavit lze viditelnost hlavních částí mapy a jejich elementů (volby visibility:on nebo visibility:off) a jejich barvu (v barevném prostoru HSL pomocí voleb hue:, saturation: a lightness:). Dobrým pomocníkem vám bude seznam hlavních prvků mapy i všech jejich dílčích elementů.

  Do parametru CustomStyle= zapisujeme definice na každý řádek jednu a to bez oddělovacího znaku &. Například:
  maptype=hybrid
  style=feature:road|visibility:off
  style=element.labels|lightness:50

Příklady puntíkovaných map

V tabulce je pro představu pár ukázek z mnoha možností, jak může mapa vypadat. Jde opravdu jen o zlomek, protože už jen počet předdefinovaných oblastí spolu s parametry dávají neuvěřitelných 36 000 kombinací možného provedení puntíkované mapy.

ParametryKomentářVýsledná mapa
Area=Czech Republic
MapStyle=Grayed roadmap
DotsSize=2
DotsHeatColor=No
YearlyDots=All
Výchozí styl mapy ČR, červené puntíky 2x2px
Area=Czech Republic
MapStyle=Grayed roadmap
DotsSize=3
DotsHeatColor=Yes
YearlyDots=Years
Výchozí styl mapy ČR, teplotní profil nálezů, body s poloměrem 3px, rozfázování nálezů po jednotlivých letech (ukázka vpravo není interaktivní, vrstvy se v reálu přepínají tlačítkem s číslem roku, na ukázce jsou zobrazeny nálezy za samotný rok 2009).
Area=Ustecky (tag:CZ kraj)
MapStyle=Colored roadmap
DotsSize=5
DotsHeatColor=No
YearlyDots=All
Barevná mapa Ústeckého kraje, modré puntíky 5x5px
Area=Reunion
MapStyle=Grayed terrain
DotsSize=10
DotsHeatColor=No
YearlyDots=All
Terénní mapa Reunionu, největší možné puntíky 10x10px
Area=Middle Europe
MapStyle=Country borders
DotsSize=3
DotsHeatColor=No
YearlyDots=All
Střední Evropa, pouze hranice zemí
Area=World
MapStyle=Satellite
DotsSize=5
DotsHeatColor=No
YearlyDots=Cumulative
Satelitní mapa světa, žluté puntíky 5x5px, rozfázování nálezů po letech kumulativně, ve stylu “jak jsme dobývali svět” (ukázka vpravo není interaktivní, vrstvy se v reálu přepínají tlačítkem s číslem roku, na ukázce jsou zobrazeny nálezy od počátku lovení do roku 2015).

Dokumentace modulů Statoru

PageDateDescriptionTags
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která „přechroustá“ a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
user/skript/stator/modules/stator-mappinboard.txt · Last modified: 2016/03/01 00:00 (external edit)