GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-faq

Stator - FAQ - otázky a odpovědi

Zde se snažíme odpovědět na nejčastější otázky uživatelů a pomoci jim s řešením problémů se Statorem. Odhalováním problémů s vašimi daty o nálezech v databázi Geogetu se zabývá diagnostický profil Statoru. Pokud odpověď nenajdete, zkuste hledat v tématech na fóru Geocaching.cz. Mělo by to fungovat i obráceně. Dotazy zodpovězené na fóru budou postupně zapisovány sem.

Nejčastější problémy a jejich řešení

Při generování statistiky je v adresáři profilu vytvářen soubor Stator.log, který obsahuje protokol generování a případný zápis o chybách (řádky obsahující text ERR:…). Je to důležitý zdroj informací v případě, že něco nepracuje tak, jak by mělo. Neříkám, že z protokolu vždy vyčtete něco důležitého, ale když potřebné informace sdělíte autorům, určitě zjednodušíte a urychlíte nalezení a opravení závady.


Problémy po instalaci nebo aktualizaci Statoru

Chybová konzole zobrazuje chyby (neexistující proměnná, chybějící funkce, ...)

Chybová konzole zobrazuje chyby (neexistující proměnná, chybějící funkce, ...)

 • příčina: GeoGet při svém startu prochází všechny nainstalované pluginy a kontroluje jejich formální správnost a při nalezení problému hlásí chybu v chybové konzoli.
 • Náprava je jednoduchá: v každém z profilů, v kterém je hlášena chyba, je potřeba znovu vytvořit generátor statistiky:
  1. v nastavení Statoru zvolte správný profil
  2. kliknutím na OK dojde k ukončení Statoru a novému uložení generátoru, který teď již projde kontrolou bez chyby
  3. pokud by snad předchozí bod nestačil, proveďte jakoukoli změnu v nastavení, vraťte ji zpět a pak klikněte na OK. V tomto případě dojde kromě uložení generátoru ještě k novému uložené celého nastavení
 • Jinou opravou bůže být ruční smazání souborů *.pas ve všech profilech. Ovšem pak je opět potřeba každý profil, má-li být pro generování použit, otevřít a kliknout na OK.

Z nástrojové lišty zmizela ikona generátoru (šedá ikonka) Statoru

Z nástrojové lišty zmizela ikona generátoru (šedá ikonka) Statoru

 • příčina: GeoGet při svém startu prochází všechny nainstalované pluginy a kontroluje jejich formální správnost. Při aktualizaci Statoru není dost dobře možné znovu vytvořit generátor, kterému odpovídá šedá ikonka, a pokud došlo k takové změně Statoru, že formální kontrola bude hlásit chybu, nemůže být ikona zobrazena.
 • Náprava je jednoduchá: v každém z profilů je potřeba znovu vytvořit generátor statistiky:
  1. v nastavení Statoru zvolte správný profil
  2. kliknutím na OK dojde k ukončení Statoru a novému uložení generátoru, který teď již projde kontrolou bez chyby
  3. pokud by snad předchozí bod nestačil, proveďte jakoukoli změnu v nastavení, vraťte ji zpět a pak klikněte na OK. V tomto případě dojde kromě uložení generátoru ještě k novému uložené celého nastavení

Vygenerované statistiky nemají původní tvar, některé prvky nejsou zarovnané, místo v řádcích jsou ve sloupcích, ...

Vygenerované statistiky nemají původní tvar, některé prvky nejsou zarovnané, místo v řádcích jsou ve sloupcích, ...

 • příčina: Pravděpodobně byly upraveny styly pro zobrazení některých prvků. V každém z profilů je potřeba styly aktualizovat do nové podoby:
  1. v nastavení Statoru přejděte na záložku Témata
  2. tučně je zobrazeno právě používané téma a jeho verze, vyberte v seznamu témat toto téma
  3. klikněte na Použít téma
  4. v dalším kroku vyberte Ne, pokud chcete zachovat barvy tak, jak je máte dosud nastavené, nebo Ano pro aplikaci barev náležejících k vybranému stylu. Použití nových barev je doporučeno, protože mohly být doplněny i některé barvy.
 • Předchozí postup je nejjednodušší způsob, který ale přepíše Vaše vlastní úpravy, pokud jste si sami upravovali předdefinované styly. Jestliže o úpravy nechcete přijít, je nutné porovnat nový soubor Styles.ini (odpovídajícího tématu) s tím Vaším v profilu a novinky, které potřebujete, přenést ručně. Totéž platí o barvách v souboru Colors.ini.

Některé moduly jsou označeny ikonou se žlutým vykřičníkem

Některé moduly jsou označeny ikonou se žlutým vykřičníkem

 • příčina: Modul je zastaralý a existuje za něj vhodnější náhrada.
 • Modul dál funguje a generuje výstup. Je jen vhodné jej nahradit za nový typ. Více najdete v seznamu modulů.

Některé moduly jsou označeny ikonou s červeným křížkem

Některé moduly jsou označeny ikonou s červeným křížkem

 • příčina: Modul byl zcela zrušen.
 • Odstraňte modul z obsahu statistiky. Více najdete v seznamu modulů.
 • viz také následující popis problému Při spuštění nebo přepnutí profilu Stator hlásí, že modul byl zrušen

Při spuštění nebo přepnutí profilu Stator hlásí, že modul byl zrušen

Při spuštění nebo přepnutí profilu Stator hlásí, že modul byl zrušen

 • příčina: Pokud by zastaralý modul mohl způsobovat problémy nebo jeho funkce je zbytečná (byla přenesena do jiných modulů) může být zastaralý modul ze Statoru úplně vyřazen. V závislosti na příčině vyřazení a způsobu odstranění modulu ze Statoru je zobrazena:
  • informace o vyřazení modulu a jeho odstranění ze statistiky. Uložením nastavení pak bude modul ze statistiky odstraněn definitivně a žádné chybové hlášení se již zobrazovat nebude
  • informace o odstranění modulu ze statistiky s žádostí o nápravu uživatelem. Takový modul zůstává ve statistice a je indikován ikonou
 • Pokud modul ve statistice zůstal, najděte v obsahu zrušený modul - je označen ikonou a vyřaďte ho z obsahu statistiky.
 • Tlačítkem | OK | uložíte opravenou statistiku a vytvoříte nový generátor .


Práce s konfiguračním pluginem Statoru

Po ukončení konfigurace statistiky tlačítkem OK se zobrazí chybové hlášení a není jasné, k čemu

Po ukončení konfigurace statistiky tlačítkem OK se zobrazí chybové hlášení a není jasné, k čemu

 • Pokud při vytváření náhledu statistiky vznikne závažná chyba (např. špatný SQL dotaz v modulu SQLTable), nahlásí Stator chybu. Po ukončení konfiguračního pluginu je nahlášena chyba ještě jednou. Matoucí je, že to může být klidně o hodinu později. První chybu hlásí Stator, druhá chyba pochází přímo z GeoGetu a informuje o tom, že (nějaký) plugin nepracoval korektně a její hlášení nelze potlačit. Berte to jako vlastnost…

Správné nastavení řazení keší

Správné nastavení řazení keší

 • Je velmi důležité nastavit rozpoznávání správného řazení keší podle toho, jak logujete a co vlastně máte v databázi. Při špatném nastavení mohou být špatně seřazeny Milníky nebo některé keše mohou být v některých modulech úplně ignorovány.
 • Pokud logujete vždy s časem nebo pokud čas doplňujete k nálezům ručně, vyberte některou z položek, která obsahuje datum a čas nálezu.
 • Pokud čas nepoužíváte, je jediná možnost, jak stanovit pořadí nálezů v jednom dni podmíněna správným pořadím logování. Pak pořadí určuje hodnota LogId. (Ovšem pokud máte logy, které tuto hodnotu nemají, takové keše mohou při zpracování z některých modulů vypadnout.)
 • Pokud použijete pro určení pořadí nálezů jen datum nálezu, nebudou pravděpodobně správně seřazené nálezy v jednom dni.
 • Jako nejspolehlivější bych asi doporučil řazení podle data a času nálezu a logovat vždy s uvedením času.


Celá statistika

Po změně nicku chybí spousta keší ve statistikách

Po změně nicku chybí spousta keší ve statistikách

 • Změnou nicku si tak trochu zavaříte - GeoGet není všemocný a vševědoucí, takže je třeba mu trochu víc pomoct - více zde.

Z textů v profilu vypadla část znaků s diakritikou

Z textů v profilu vypadla část znaků s diakritikou

Popis problému: Při přepisu statistiky na profil je z některých písmen odstraněna diakritika (zejména ř a č), z jiných ne. V náhledu bylo vše OK.


 • Problém není ve Statoru, ale v geocaching.com, který sice hlásá podporu UTF, ale skutek utek. Řešením je náhrada českých znaků za HTML entity. K tomu slouží soubor Replace_CS.ini. Překopírujte soubor Common\Replace_CS_demo.ini do adresáře profilu a přejmenujte na Replace.ini. Možná tam nebudou všechny znaky, které geocaching.com deformuje, není problém tam další doplnit. Seznam kódů (entit) je k nalezení třeba zde.
 • Dalším problémem mohou být vkládané soubory ve formátu HTML. Žádný se souborů (vyjma případného Start.html) nesmí mít HTML hlavičku.
 • Všechny vkládané HTML soubory by měly být v ANSI kódování (v našich luzích a hájích při českých Windows je to kódování Win-1250). Při vkládání HTML souboru je možné parametrem v modulu CmdHtmlFile Statoru říct, že soubor je v UTF-8 kódování, ale tato informace musí být v souladu se skutečností.
 • POZOR. Po změnách v zobrazování profilů uživatelů, které Groundspeak zavedl od 30.11.2015, je všechno jinak. Náhrada znaků za HTML entity naopak způsobí, že místo češtiny máme statistiku plnou divných znaků. Replace.ini zatím nepoužívat!

Místo písmen s diakritikou jsou divné znaky s čísly (především v grafech)

Místo písmen s diakritikou jsou divné znaky s čísly (především v grafech)

 • použili jste náhradu českých znaků za HTML entity pomocí Replace.ini dle návodu v předchozím bodu. Po změnách v zobrazování profilů uživatelů, které Groundspeak zavedl od 30.11.2015, je všechno jinak. V Replace.ini nepoužívejte entity pro náhradu znaků s diakritikou!

Sloupce 50% šířky se nevejdou vedle sebe

Sloupce 50% šířky se nevejdou vedle sebe

 • Není použita aktuální verze grafického tématu. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony grafických témat, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte.

Nefunguje nastavení velikosti písma, ve statistice je pořád stejná velikost

Nefunguje nastavení velikosti písma, ve statistice je pořád stejná velikost

 • Není použita aktuální verze grafického tématu, která změny velikosti písma statistiky podporuje. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte.
 • Některé části statistik mají písmo pevné velikosti. Jde typicky o grafy a křížové tabulky.

Nefungují odkazy na keše, logy a jiné stránky ze statistiky

Nefungují odkazy na keše, logy a jiné stránky ze statistiky

 • Pokud je statistika vložená v profilu GS přes <iframe> podle tohoto návodu, tak bohužel od drastické změny zobrazování profilů 30.11.2015 nefungují žádné odkazy na jiné stránky, protože není dovoleno otevřít obsah v novém okně prohlížeče.


Mapy

GcCzId neni nastaveno

GcCzId neni nastaveno

 • neni nastavena hodnota ID uživatele na serveru geocaching.cz
  1. puntíkaté mapy používají data o nálezech uložených na serveru geocaching.cz a proto je třeba vědět, která data (kterého uživatele) použít
 • nastavení hodnoty GcCzId
  1. hodnotu automaticky zjišťuje plugin podle nicku používaného na serveru geocaching.cz, který se nastavuje v menu GeoGetu Pluginy - Správce pluginů - Konfigurace pluginů - geocaching-cz
  2. hodnota, pokud je zjištěna, se automaticky uloží při uložení konfigurace statistiky
  3. aktualizovat hodnotu ID je možné ručně v nastavení Statoru, Hlavní nastavení - Uživatel - Geocaching.cz - kliknutím na ikonku vedle pole s ID

Neznámá zkratka pro kraj XXXX (země YYYYY)

Neznámá zkratka pro kraj XXXX (země YYYYY)

 • nalezená keška v zmíněné zemi má uveden kraj, který nelze převést na zkratku, a tedy přiřadit do kraje pro jeho vybarvení
 • doporučené řešení je aktualizovat kešku (kešky), stačí jen základní informace (LITE)

Nesedí počty keší ve vybarvovacích mapách

Nesedí počty keší ve vybarvovacích mapách

 • Ve většině případů se nejedná o chybu jako takovou. Možností pro určování, ve kterém kraji/státě/čemkoliv keš je, je hned několik, ale zejména u jednotek menších než kraje, není příliš jednoduché automaticky a zároveň rychle a přesně polohu určit. Proto se může stát, že keš umístěná blízko hranic správních jednotek bude nesprávně přiřazena. Tyto údaje se zapisují do TAGů, které si může každý uživatel upravit sám.
 • Pokud máte ale pocit, že počet keší v mapách je výrazně menší, zřejmě nemáte u všech keší přiřazeny TAGy pluginem Divider. Stačí ho spustit a následně vyzkoušet, zda došlo k úpravě.

V puntíkatých mapách chybí puntíky

V puntíkatých mapách chybí puntíky

 • Pro zobrazení puntíků na místech nalezených keší se používají data uložená na serveru geocaching.cz. Proto je třeba mít na tomto serveru založený účet a v nastavení GeoGetu (Pluginy → Správce pluginů → Konfigurace pluginů → geocaching-cz) zadány přístupové údaje k účtu. Jinak nebude možné nahrát vaše nálezy na server a tudíž ani zobrazit puntíkaté mapy.
 • Pokud účet na geocaching.cz máte a máte i správně nastavené údaje, stačí jít do menu Pluginy a spustit plugin “Geocaching.cz nálezy”, který nahraje vaše nálezy na server. Pokud se objeví nějaké problémy při nahrávání, jedná se nejčastěji o špatné zadání nicku/hesla, nebo jste se dlouho nepřihlásili na geocaching.cz. Zkuste se přihlásit přímo na stránkách a poté nahrávání opakovat.

Nefunguje lupa na zvětšení vybarvovací mapy

Nefunguje lupa na zvětšení vybarvovací mapy

 • Pokud je statistika vložená v profilu GS přes <iframe> podle tohoto návodu, tak bohužel od drastické změny zobrazování profilů 30.11.2015 nefungují žádné odkazy na jiné stránky, protože není dovoleno otevřít obsah v novém okně prohlížeče.

Chybí vybarvovací mapa státu

Chybí vybarvovací mapa státu

 • Stator nevykreslí vybarvovací mapy obecně všech států, ale jen těch:
  1. pro které jsou mapy připraveny
  2. a GeoGet u nich rozeznává územní správní celky (polygony pro plugin Divider)
 • vytvoření mapy a ni vytvoření polygonu není jednoduchá záležitost, ale chcete-li nám s tím pomoct, pak
  • vytvoření polygonu jsou v podstatě dva možné způsoby (popis Arne1)
   1. vytáhnout to z nějakého GISu (někdo to umí například i z OSM map)
   2. ručně to oklikat podle nějaké spolehlivé mapy. K tomu se osvědčil editor integrovaný v mapě v GeoGetu:
    • stát se rozdělí na uzly (tj místa kde se potkávají více jak dva územní celky) a větve mezi nimi
    • spojnice mezi uzly se naklikají v mapovém editoru
    • pro každý územní celek se pak spojí dohromady vytvořené spojnice potřebných uzlů
    • s touto metodou je minimum práce (nic se neopakuje) a sousední územní celky na 100% navazují


Nalezené keše

Ve statistikách mi chybí některé nálezy

Ve statistikách mi chybí některé nálezy

 • Tady nezbývá, než chybějící nálezy stáhnout. Ať už jste BM nebo PM, VŽDYCKY dobře poslouží funkce Aktualizovat vaše nálezy. Tu najdete v menu Databáze → Import. Na stahování pomocí GeoJarry zapomeňte - už není potřeba. Zmíněná funkce v menu GeoGetu je legální a dostupná všem bez rozdílu členství, pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo počtu nálezů. A je mnohem, mnohem rychlejší.
 • Funkce Aktualizovat vaše nálezy hledá jen změny od posledního použití funkce, je tedy zbytečné ji opakovaně pouštět vícekrát. Pokud opravdu máte pocit, že některé z nálezů nejsou staženy, použijte funkci Stáhnout vaše nálezy. Ale to už nebude tak rychlé a pravděpodobně nedocílíte toho, co očekáváte.

V seznamu všech nálezů zobrazených ikonami chybí některé nálezy

V seznamu všech nálezů zobrazených ikonami chybí některé nálezy

 • Jeden z parametrů modulu určuje, zda mají být ikony označeny nálezem za tmy. V tom případě budou brány jen keše, které mají nastaven tag kategorie SvetloTma, a znázorňuje se, zda je keška nalezena za světla nebo za tmy. Pokud je parametr nastaven a keška tag SvetloTma nemá přiřazen, je keška ignorována.
 • Jestliže tedy v seznamu všechny keše nemáte, pravděpodobně máte nastaven parametr pro zobrazování podle tagu SvetloTma a nemáte všechny keše tímto tagem označené. Mělo by stačit spustit plugin SvetloTma. Doporučuji tento plugin spouštět buď po každé aktualizaci vlastních nálezů nebo před spuštěním Statoru.

FTF tabulka je prázdná

FTF tabulka je prázdná

 • FTF tabulka se vypisuje na základě tagů přiřazených keším, na nichž jste dosáhli umístění na bedně. Detekce z logů zatím není možná (zejména pro velké riziko chybovosti). Pokud máte na keši například STF, je nutné jí označit správným tagem. Pravý klik na keš → Změnit tagy → název (přesněji kategorie) tagu bude vždy FTF, hodnota tagu podle toho, kolikátí na bedně jste byli. V případě TTF bude název FTF, hodnota TTF.
 • Po doplnění tagů už bude tabulka naplněna.

Milníky jsou špatně seřazeny

Milníky jsou špatně seřazeny

 • Ke správnému řazení milníků (zejména v rámci jednoho dne) je nutné, aby byl v nastavení Statoru vybrán správný způsob řazení nálezů. To je nejčastěji potřeba v případě, že nemáte u keší zapsaný čas nálezu. Pokud v takovém případě logujete keše v pořadí, v jakém byly nalezeny, stačí otevřít Stator a na záložce Hlavní nastavení v pravé části najít roletku pro řazení nálezů a vybrat správnou metodu - tedy takovou, která obsahuje alespoň “ID logu”.
 • Naopak se může stát, že milníky neobsahují některé z nalezených keší. V tom případě jsou to pravděpodobně keše, které nemají nastavené LogId a přitom je požadováno řazení i podle této hodnoty. (LAB keše, u nichž se datum a čas náleyu zadává ručně, nikdy nemají LogId. Ale Stator si s LABkami v tomto směru poradí.)

Nesedí počty archivovaných a disable keší

Nesedí počty archivovaných a disable keší

 • Před každým generováním statistik byste měli aktualizovat stav nalezených/vlastních keší. Tím předejdete tomuto problému. Pokud vyberete pouze aktualizaci stavu, nemusíte se bát, že dojde ke změně jiných údajů.

Nesedí počty keší v grafu/tabulce podle času nálezu

Nesedí počty keší v grafu/tabulce podle času nálezu

 • Pokud nemáte zadán čas nálezu u keší, počty ani sedět nemůžou. Časy je proto třeba doplnit.
 • Pokud časy máte zadané a nesedí histogram s počty nálezů za světla a tmy, je třeba před spuštěním Statoru spustit ještě plugin SvetloTma.

Statistiky ukazují nesmyslné datum nálezu

Statistiky ukazují nesmyslné datum nálezu

 1. přestaňte používat ke stahování nálezu GeoJarry. GeoGet má již dlouho legální náhradu v menu Databáze
 2. změňte si formát data na geocaching.com na cokoliv jiného, než je dd/mm/rrrr nebo dd.mm.rrrr
 3. Stáhněte znovu nálezy legálním nástrojem.


Vlastní keše

FIXME

Ve statistikách mi chybí některé/všechny vlastní keše

Ve statistikách mi chybí některé/všechny vlastní keše

 • FIXME

Počty nálezů/logů u mých keší nejsou správně

Počty nálezů/logů u mých keší nejsou správně

 • FIXME

Chyby v grafu vlastních keší

Chyby v grafu vlastních keší

 • FIXME


Konkrétní moduly

Modul FindsInIcons

V seznamu ikon chybí poslední nálezy

V seznamu ikon chybí poslední nálezy

Popis problému: Seznam všech nálezů vytvořený modulem FindsInIcons neobsahuje poslední nalezené keše.


 • Jeden z parametrů modulu určuje, zda mají být ikony označeny nálezem za tmy. V tom případě budou brány jen keše, které mají nastaven tag kategorie SvetloTma, a znázorňuje se, zda je keška nalezena za světla nebo za tmy. Pokud je parametr nastaven a keška tag SvetloTma nemá přiřazen, je keška ignorována.
 • Jestliže tedy v seznamu všechny keše nemáte, pravděpodobně máte nastaven parametr pro zobrazování podle tagu SvetloTma a nemáte všechny keše tímto tagem označené. Mělo by stačit spustit plugin SvetloTma. Doporučuji tento plugin spouštět buď po každé aktualizaci vlastních nálezů nebo před spuštěním Statoru.

Ikony všech nalezených keší nejsou v očekávaném pořadí.

Ikony všech nalezených keší nejsou v očekávaném pořadí.

Popis problému: Seznam ikon nálezů keší neobsahuje keše v očekávaném pořadí.


 • Chyba je způsobena chybným nastavením řazení keší. Zkontrolujte nastavení způsobu řazení keší na záložce Hlavní nastavení v položce Seřadit nálezy podle:. V závislosti na tom, zda v logu uvádíte čas nálezu a zda vždy logujete keše v pořadí nálezů použijte vhodnou volbu. Obvykle by mělo vyhovovat Datum a čas nálezu, ID logu. V tom případě Stator řadí nálezy podle data, pak pokud je uveden čas nálezu, tak podle času a na posledním místě podle ID logu, což je interní číslo Groundspeaku - pořadové číslo vytvořeného logu v rámci celého serveru.


Modul Milestones

Seznam milníků neobsahuje očekávané keše

Seznam milníků neobsahuje očekávané keše

Popis problému: Seznam milníků neobsahuje keše v očekávaném pořadí.


 • Chyba je způsobena chybným nastavením řazení keší. Zkontrolujte nastavení způsobu řazení keší na záložce Hlavní nastavení v položce Seřadit nálezy podle:. V závislosti na tom, zda v logu uvádíte čas nálezu a zda vždy logujete keše v pořadí nálezů použijte vhodnou volbu. Obvykle by mělo vyhovovat Datum a čas nálezu, ID logu. V tom případě Stator řadí nálezy podle data, pak pokud je uveden čas nálezu, tak podle času a na posledním místě podle ID logu, což je interní číslo Groundspeaku - pořadové číslo vytvořeného logu v rámci celého serveru.


Modul CustomizedTable nebo SQLTable

Nezobrazuje se sloupec s ikonou

Nezobrazuje se sloupec s ikonou

Popis problému: Přidal jsem si do seznamu sloupce s ikonkou typu keše, velikosti krabice, vlajka země, směru, obtížnosti, terénu apod. a sloupec se ve výstupu vůbec nezobrazí nebo je místo ikonky jen malá tečka.


 • Pokud je nadpis sloupce prázdný a sloupec obsahuje jen obrázek ikonky a zároveň jste si vybrali do seznamu více sloupců, nevejde se výstup do předepsané šířky tabulky. V tom případě se prohlížeč rozhodne upřednostnit text a obrázky do sloupce zmenšit, klidně i na nulovou velikost.
 • Řešením je buď vyházet ze seznamu nepotřebné sloupce nebo nastavit neprázdný popisek do záhlaví sloupce s ikonami. Nadpisy sloupců se řídí obsahem souboru ColumnNames.ini. Základní (pro celý Stator) je v adresáři /Common. Vlastní popisky lze nastavit v souboru stejného jména v adresáři profilu. Jeho vzor i s popisem najdete opět v adresáři /Common.


Modul MapPinboard

Rámeček kolem mapy je širší, než mapa

Rámeček kolem mapy je širší, než mapa

 • Není použita aktuální verze grafického tématu. Stator chápe témata jako šablony a jejich použitím se nastaví téma ve zvoleném profilu. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte.


Modul Numbers, sekce Logy

Nulové počty slov

Nulové počty slov

 • Nejsou nastaveny tagy s počtem slov jednotlivých nálezových logů. O to se stará plugin Logator, který je ale potřeba pravidelně spouštět.
 • Spouštět Logator doporučuji po každé aktualizaci nálezových logů nebo před spuštěním Statoru.


Nápady, finty, rady, poznámky

Použití souborů

Stator používá mnoho různých souborů, ale pro jejich vyhledání a použití platí jednoduché principy:

 • všechny soubory, které jsou jedinečné pro konkrétního uživatele nebo které může uživatel měnit, jsou v adresáři profilu, tedy Stator\Profiles\jméno_profilu
 • soubory, které uživatel měnit nemá, jsou v adresáři Stator\Common
 • adresář Stator\Common obsahuje také vzorové soubory, které může mít uživatel v adresáři profilu (např. Start.html)
 • uživatel může v adresáři profilu vytvořit svůj vlastní soubor (*.ini) se jménem shodným jako má soubor v Stator\Common, v tom případě bude před použitím obsah obou souborů sloučen a Stator je použije oba. Soubor v profilu musí mít stejné pojmenování sekcí jako soubor v adresáři Common
 • soubory mohou mít ve jméně zkratku jazyka (např. ColumnNames_CS.ini pro česká jména sloupců ve vytvořených tabulkách), v tom případě bude použit soubor, který je platný pro aktuálně používaný jazyk. Odlišuje se jazyk vygenerované statistiky od jazyka, kterým Stator hovoří s uživatelem. Pozor, soubory Replace_*.ini jsou ukázky jazykových souborů pro náhradu a nejsou používány. Jejich použití je popsáno výše v sekci o problémech s diakritikou.

Azbuka ve statistice

Server geocaching.com sice hlásá podporu UTF znaků, ale realita má k této deklaraci opravdu hodně daleko. Azbuku zřejmě podporuje jen pokud je celá stránka (listingu keše) v azbuce. Ovšem pokud je v azbuce třeba jen jméno keše někde ve statistice v profilu uživatele, a statistika obsahuje i další znaky z jiných kódování (třeba naše nabodeníčka), jsou místo znaků azbuky zobrazeny otazníčky. MaFa přišel ve vlákně na fóru s nápadem řešit znaky azbuky stejně jako české znaky, které server zobrazuje špatně. Tedy doplnit soubor replace.ini pro náhradu znaků o znaky azbuky podle tabulky. Viz také tady.

Kódování češtiny a statistika na vlastním serveru

Některé free hostingy doplňují do stránky řádek reklam. HTML soubor obsahuje v hlavičce typ kódování a vložená textová reklama tento typ kódování musí dodržet. Problém nastává v okamžiku, kdy statistika obsahuje výstupy z Google API (např. grafy) a kódování statistiky není v UTF-8, ale třeba ve Win-1250. URL pro API musí být kódováno v UTF-8 a server, který reklamu doplňuje, může být zmaten z toho, že stránka obsahuje znaky, které do kódové stránky nepatří. Některé servery to zmate do té míry, že na výstup nepředají žádnou statistiku ale jen reklamní řádek. Doporučuji používat UTF-8 kódování vždy.

Rozcestník stránek o Statoru

PageDateDescriptionTags
Dokumentace pro vývoj modulů 2021/01/17 11:43 stator Dokumentace pro vývoj modulů Generování statistik pomocí pluginu Stator je založeno na modulech. Velké množství základních modulů obsahuje již samotná … ,
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
QTHLocator 2021/05/02 19:00 QTHLocator QTHLocator slouží k vytvoření TAGu - “QTHLocator”, který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor (Maidenhead Locator System) pro GeoSpy objekt. … , , , , , ,
Stator 2021/01/19 08:28 Stator Stator je protistrana rotoru, ale taky modulární generátor statistik. Lze ho přirovnat ke krabici připravených dílků stavebnice. Každému, kdo si chce ud… , , , , , ,
Stator - diagnostický profil 2020/10/28 12:08 stator Stator - diagnostický profil Tento profil je učen pro nalezení většiny problémů, které se mohou vyskytnout ve vaší databázi a následně způsobit chyby v… ,
Stator - FAQ - otázky a odpovědi 2020/10/28 12:20 stator Stator - FAQ - otázky a odpovědi Zde se snažíme odpovědět na nejčastější otázky uživatelů a pomoci jim s řešením problémů se Statorem. Odhalováním prob…
Stator - interaktivní grafy 2019/03/18 20:57 stator Stator - interaktivní grafy Od verze 2.1.1.26 jsou všechny grafy ve Statoru vytvořeny pomocí knihovny ECharts. Vynutilo si to ukončení původní služby o…
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
Stator - publikování statistiky 2019/03/28 11:53 stator Stator - publikování statistiky Statorovský generátor umí od verze Statoru 1.7.1.24 sám nahrát statistiku do cílového umístění. Nepotřebuje k tomu ted…
Stator - záplaty 2021/01/03 19:39 stator Stator - záplaty Zde budou zveřejňovány různé opravy provedené mezi dvěma vydanými verzemi Statoru. Mohou zde být jak soubory*.zip, tak instalační balí…
user/skript/stator/stator-faq.txt · Last modified: 2020/10/28 12:20 by mikrom