GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-grafy

Stator - interaktivní grafy

Od verze 2.1.1.26 jsou všechny grafy ve Statoru vytvořeny pomocí knihovny ECharts. Vynutilo si to ukončení původní služby od Google. Grafy tím ale získaly nové vlastnosti, především interaktivitu. Padla také většina omezení původních grafů, především v rozsahu zobrazovaných dat. Do budoucna se proto můžeme těšit na další grafické prezentace našich geocachingových úspěchů.

Tooltip

Základní interaktivitu mají všechny nové grafy. Při najetí myší na graf se zobrazí tooltip, tedy nápovědné okénko s informacemi o místě grafu, na které ukazuje myš. U sloupcových grafů se zvýrazní sloupec a v tooltipu je k němu uveden údaj z horizontální osy (typicky časový údaj) a hodnota výšky sloupce (typicky počet nálezů v tom čase). Obdobně čárové a plošné grafy zobrazují hodnoty na obou osách. Lze tak “změřit” každý bod grafu. Polární (radarové) grafy ukazují také obě polární souřadnice - azimut a vzdálenost, která vyjadřuje počet nálezů nebo jejich průměrnou vzdálenost v daném směru.

Tooltip sloupcového grafu Tooltip polárního grafu

Specialitou je skládaný plošný graf s kumulativními počty nálezů podle druhů keší. Zde je v grafu hned několik informací ke každému bodu časové osy. Jednak počty nálezů tradiček, multin, mysterek a ostatních keší, jednak celkový počet nálezů a počet nálezů od počátku příslušného roku. Všechny tyto hodnoty najdete přehledně v tooltipu.

Tooltip kumulativního grafu podle typů keší

Interaktivní legenda

Grafy s legendou mají další druh interaktivity s ní spojený. Najetím myši na prvek legendy se příslušný prvek grafu (série, segment koláče) zvýrazní. Kliknutím na prvek legendy se vypínají a zapínají série nebo segmenty. Klikáním na legendu výše uvedeného grafu tak lze např. vypnout tradičky, roční kumulativ a celkový počet nálezů. Získáme tak následující graf mysterek, multin a ostatních keší.

Interaktivní legenda

Zoom časové osy

Grafy s horizontální časovou osou osou využívají další interaktivní funkčnost nových grafů - zoomování časové osy. Pod grafem je zoomovací pruh s dvěma posuvníky. Těmi lze vybírat počátek a konec časového okna zoomu. Vybraným oknem pak lze posouvat po časové ose. Elegantně lze zoomovat i kolečkem myši. Najedete na graf a kolečkem upravíte zoom směrem k detailu i naopak. Posouvat zazoomovaným grafem lze i potažením myši za oblast grafu samotného.

Ukázka zoomu časové osy - viz červený rámeček

Rozcestník stránek o Statoru

PageDateDescriptionTags
Dokumentace pro vývoj modulů 2021/01/17 11:43 stator Dokumentace pro vývoj modulů Generování statistik pomocí pluginu Stator je založeno na modulech. Velké množství základních modulů obsahuje již samotná … ,
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
QTHLocator 2021/05/02 19:00 QTHLocator QTHLocator slouží k vytvoření TAGu - “QTHLocator”, který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor (Maidenhead Locator System) pro GeoSpy objekt. … , , , , , ,
Stator 2021/01/19 08:28 Stator Stator je protistrana rotoru, ale taky modulární generátor statistik. Lze ho přirovnat ke krabici připravených dílků stavebnice. Každému, kdo si chce ud… , , , , , ,
Stator - diagnostický profil 2020/10/28 12:08 stator Stator - diagnostický profil Tento profil je učen pro nalezení většiny problémů, které se mohou vyskytnout ve vaší databázi a následně způsobit chyby v… ,
Stator - FAQ - otázky a odpovědi 2020/10/28 12:20 stator Stator - FAQ - otázky a odpovědi Zde se snažíme odpovědět na nejčastější otázky uživatelů a pomoci jim s řešením problémů se Statorem. Odhalováním prob…
Stator - interaktivní grafy 2019/03/18 20:57 stator Stator - interaktivní grafy Od verze 2.1.1.26 jsou všechny grafy ve Statoru vytvořeny pomocí knihovny ECharts. Vynutilo si to ukončení původní služby o…
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
Stator - publikování statistiky 2019/03/28 11:53 stator Stator - publikování statistiky Statorovský generátor umí od verze Statoru 1.7.1.24 sám nahrát statistiku do cílového umístění. Nepotřebuje k tomu ted…
Stator - záplaty 2021/01/03 19:39 stator Stator - záplaty Zde budou zveřejňovány různé opravy provedené mezi dvěma vydanými verzemi Statoru. Mohou zde být jak soubory*.zip, tak instalační balí…
user/skript/stator/stator-grafy.txt · Last modified: 2020/10/28 12:09 by mikrom