GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Stator

Stator je protistrana rotoru, ale taky modulární generátor statistik. Lze ho přirovnat ke krabici připravených dílků stavebnice. Každému, kdo si chce udělat svou statistiku, stačí vzít krabici a začít skládat. Narovnat dílky podle vlastního přání a - na rozdíl od stavebnice - každému kousku ještě upravit fazónu. A co víc, skládaček si můžeme vytvořit několik. Různě barevných a různě poskládaných. Základní balení Statoru obsahuje mnoho modulů - dílků virtuální statistické stavebnice. Další moduly lze do Statoru relativně snadno doplňovat a rozvíjet tak jeho možnosti a podobu výsledné skládanky.

Autoři

gord, Gord koncepce, programování jádra a uživatelského interface, tabulkových modulů, úpravy a rozšíření generátoru map, …
kiReGPS, kiReGPS grafika, grafická témata, moduly s grafickým výstupem, hlavní oponent ohledně obsluhy a ovládání, věčný remcal a šťoura, ladění, mapy pro generátor, návrh práce s Google mapami pro puntíkaté mapy
DrakMrak, DrakMrak moduly pro série (Bookmarky), odznáčky, MyOwnLife, FindsByOwner, CalcGSAPI, Waymarking a děsný hračička…
petulinka1 jazyková kouzla s češtinou a angličtinou, ladění, sama se pasovala do role hlavního pokusného králíka
PetrX základní verze generátoru map
Gelda podklady pro vybarvovací mapy generátoru
Balin50 první překlad do slovenštiny, od verze 1.1.3.4 je zajišťován jinak

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj. Slibuji, že se se spoluautory o Váš příspěvek podělím.

Nekamarádíte se s PayPalem a přesto chcete přispět? Nevadí, napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:stator?download

Diskuze

Diskuze o tomto skriptu se nachází v sekci o GeoGetu na stránkách Geocaching.cz.

Základní popis

Stator tvoří dvě základní části - hlavní konfigurační plugin , ve kterém provádíme veškerá zde popisovaná nastavení výsledné statistiky, a generátory , které vytvářejí vlastní finální výstup statistiky do souboru. Plugin generátoru je automaticky vytvářen konfiguračním pluginem pro každý profil Statoru. Generátor běží bez zásahu uživatele, je proto snadno použitelný v dávkách Combine. Výsledná statistika může být použita na Geocaching.com, nebo i na vlastním webovém prostoru.

Základní funkce Statoru

 1. skládání statistiky z jednotlivých dostupných modulů,
 2. konfigurování vlastností modulů - např. volbu zobrazení výstupu sloupcovým histogramem nebo koláčovým grafem,
 3. přepínání uživatelského rozhraní Statoru do režimu pro začátečníky a pokročilé uživatele,
 4. bohaté strukturování obsahu statistiky do logických podcelků - Stator pro přehlednost zobrazuje schematický nákres celé struktury,
 5. definice a generování statistiky v několika různých profilech (kromě obsahu a grafického vzhledu může mít každý profil i jiný jazyk, uživatele, domácí souřadnice a může být generován z jiné databáze), pro každý profil Statoru vznikne plugin generátoru a jeho šedá ikonka se automaticky umístí do nástrojové lišty GeoGetu … ,
 6. zobrazení náhledu výsledné statistiky už v okamžiku skládání a konfigurování,
 7. definice vlastních textů - např. pro pojmenování sloupců v tabulkách,
 8. možnost použít ve výstupech velké množství připravených proměnných se statistickými hodnotami ale třeba i s prvky zvoleného grafického stylu a barev,
 9. tvorbu dalších modulů pro generování nových statistických výstupů.

Tím bychom měli ve stručnosti řečeno, čím Stator je, co umí. Pro úplnost nebude na škodu také zmínit, co Stator není:

 • Stator není nástroj na aktualizaci vašich dat. Jen a pouze generuje statistiku z toho, co právě v tuto chvíli máte připraveno v databázi GeoGetu. Vzácnou výjimkou jsou některé výpočetní moduly.
 • Stator není nadstavba pro konfigurování a spouštění GgStatu (jako je plugin AutoStat). Je to kompletně nový generátor, který nemá nic společného s předchozími způsoby vytváření statistik. Výstup některých jeho modulů je sice podobný výstupům GgStatu, ale to je dáno tím, že cílem bylo vytvořit jeho náhradu a brát ohled i na konzervativnější část uživatelů.

Tři kroky k vytvoření vaší statistiky

 1. Spusťte hlavní konfigurační plugin . Nastavte si v něm obsah a vzhled své statistiky. Výsledek ověřte tlačítkem | Uložit a náhled |.
 2. Ukončete konfiguraci tlačítkem | OK |. Tím dojde zároveň k vytvoření generátoru, což se projeví přidáním jeho ikony na toolbar GeoGetu.
 3. Vygenerujte statistiku naostro spuštěním generátoru . Pozor, pokud máte ve Statoru více profilů, generátor existuje pro každý profil zvlášť.

Výstupem Statoru je statistika uložená v adresáři jeho vybraného profilu (např. ./script/Stator/Profiles/<nick>/Statistics.html). Popis, jak ji publikovat najdete na zvláštní stránce dokumentace. Stator může vložit kód vytvořené statistiky do schránky Windows a otevřít stránku s nastavením profilu na Geocaching.com pro snadné vložení nové statistiky.

Kroky 1 a 2 jsou nutné jen pokud chceme přidat nějaký modul nebo jinak upravit definici svojí statistiky. Pro vlastní rutinní generování výstupu z aktualizovaných dat stačí jen znovu spustit připravený generátor , který najdete na nástrojové liště pluginů. Nebo si spouštění generátoru zařaďte do vaší vlastní dávky Combine.

Pokud se vyskytne při skládání nebo generování statistiky nějaký problém, zkuste najít pomoc na stránce Stator - FAQ - otázky a odpovědi.

Instalace

Standardní instalace balíčku nevyžaduje žádné další akce. Během instalace dojde k vytvoření základního uživatelského profilu zkopírováním profilu implicitního. Základní uživatelský profil je pojmenován podle nicku uživatele. Instalace obsahuje pouze implicitní profil Default a pokud uživatel dělá všechna nastavení ve svém profilu, instalací nové verze nedojde k přepsání žádného vlastního nastavení.

Pro komplexní služby okolo nahrávání a generování statistik můžete využít připravenou dávku do Combine.

Nastavení a konfigurace

Profily

Profil je základním pojmem nastavení. Každý uživatel může mít několik profilů používaných při různých příležitostech. Jeden profil může sloužit k testování vzhledu statistik, druhý pro výstup z hlavní databáze keší, další pro výstup třeba z databáze Waymarků. Pro každý profil Statoru vytvoří konfigurační plugin vlastní generátor a automaticky umístí jeho ikonku do nástrojové lišty pluginů GeoGetu. (Umístění ikony do nástrojové lišty je možné v nastavení profilu zakázat.)

Režim konfigurace

Celé uživatelské rozhraní Statoru lze přepínačem v levém dolním rohu okna přepínat mezi režimy od začátečníků až po hard core vývojáře. Dále uvedené ukázky obrazovek se v jednotlivých režimech částečně odlišují. Stejně tak i dostupné funkce. Pokud je to nutné, je u odlišností uvedena značka Beginner nebo Expert nebo Debug.

 • Beginner - režim pro začátečníky. Seznam modulů v tomto režimu obsahuje jen celé předdefinované bloky větších částí statistiky (např. rámec s několika moduly nálezů podle vlastností keše) a základní organizačních prvky. Začátečník tedy skládá statistiku na úrovni bloků a má redukován i seznam dostupných parametrů u modulů, které jsou použity v blocích. Může si zvolit grafický vzhled a nastavit barvy podle libosti.
 • Expert - standardní uživatelské rozhraní pro věci znalé. Seznam modulů obsahuje vše, co Stator k sestavení statistiky nabízí. Lze nastavovat všechny dostupné parametry modulů i celého Statoru.
 • Debug - rozhraní pro vývojáře. Jsou zobrazeny vnitřní reprezentace položek obsahu statistiky a stránka formuláře se seznamem všech globálních proměnných Statoru, které mohou být použity v modulech a všech výstupech. Dostupná jsou i tlačítka pro vytvoření generátoru a explicitní uložení konfiguračních souborů. Jen na vlastní nebezpečí!

Stránky okna konfiguračního pluginu

Hlavní okno - konfigurační formulář Statoru je pro přehlednost rozděleno na několik částí - stránek, které lze přepínat na liště v horní části okna. Výchozí stránkou je obsah statistiky, tam se budeme pohybovat nejdéle a nejčastěji. Ostatní slouží k nastavení profilů, barev apod.:

Obsah statistiky

Ovládací prvky formuláře

Pro úpravu obsahu statistiky slouží hlavní stránka formuláře | Obsah | (v anglické verzi | Content |), která je podle obrázku rozdělena na několik částí:

 1. seznam všech nainstalovaných modulů rozdělených pro lepší přehlednost do několika kategorií (v režimu Beginner je tento seznam redukován jen na kategorie, jejichž použití by nemělo být pro neznalého uživatele příliš komplikované),
 2. stručný popis toho, co je výstupem vybraného modulu,
 3. počet ukázkových obrázků,
 4. ukázka výstupu modulu (pokud je ukázek více, opakovaným klikáním na obrázek nebo na modul je možné zobrazit další z obrázků),
 5. seznam modulů použitých pro generované statistiky, moduly se zobrazují ve stromové struktuře tak, jak je výsledná statistika organizovaná,
 6. schematický náhled na statistiku jedná se opravdu o schéma, každý z modulů je znázorněn obdélníčkem bez ohledu na skutečný obsah obdélníčku, 1)
 7. tlačítka pro přepínání stránek okna Statoru,
 8. funkční tlačítka pro úpravu a nastavení jednotlivých modulů již zařazených stromečku sestavované statistiky, tlačítka slouží pro posun prvku ve stromečku nahoru a dolů, nastavení parametrů prvku, enable/disable prvku Expert a vytvoření vlastní předdefinované skupiny Debug,
 9. ovládací prvky režimu konfigurace - umožňují přepnout režim a uložit výchozí režim právě zvoleného profilu,
 10. tlačítka pro generování náhledu statistiky a ukončení konfiguračního pluginu s uložením výsledné definice statistiky včetně generátoru aktuálního profilu.

Formulář obsahuje i další ovládací prvky. Pomocí A přepínáme zobrazení parametrů přímo jako větve stromečku statistiky. Nad levým i pravým seznamem jsou ovládací prvky B pro sbalení a rozbalení skupin a větví stromečku. Pomocí C lze vypnout schematický náhled statistiky a získat tak více prostoru pro její stromeček. 2) Ovládací prvky


Úprava obsahu statistiky

Vlastní úprava obsahu (tedy poskládání modulů do výsledné statistiky) se provádí úpravou “stromečku” v pravém seznamu (na obrázku označen červeným číslem 5). Do něj je možné přidávat prvky z levého seznamu (číslo 1) a pochopitelně i prvky odebírat. Stromeček má hierarchickou strukturu, není nezbytně nutné, aby byly vždy a všude přítomny všechny části níže popsané struktury.

Postup vložení nového prvku do stromečku statistiky je jednoduchý. V levém seznamu označíme vkládaný prvek, vpravo ve stromečku prvek za který se má nový prvek vložit a klikneme na tlačítko Add. Pokud se netrefíme, nebo pokud chceme statistiku přeorganizovat, můžeme vybraný prvek ve stromečku přemístit pomocí tlačítek Up a Down. Dejte při tom jen pozor na sbalené větve stromečku. Přesunutím prvku do sbalené větve stromečku se větev nerozbalí a přesouvaný prvek v ní jakoby zmizí. Stačí si ale větvičku rozbalit a hned vám bude jasno, jak se věci mají…

Každý prvek zobrazený ve stromečku je možné nějakým způsobem upravit nastavením jeho parametrů. Úprava se vyvolá buďto tlačítkem Settings nebo dvojklikem myši na prvku. Mezi standardní úpravy patří text nadpisu (parametr Title=), který mají všechny prvky. Výběr a možnosti nastavení ostatních parametrů pak záleží na typu prvku a nebo potřebách modulu.

Pro potřeby vyzkoušení, jak co bude vypadat (ladění), je možné každou část stromečku ve výsledné statistice | Skrýt | (v anglické verzi | Disable |). Takové prvky jsou zobrazeny šedivou barvou a při generování statistiky jsou vynechány, čímž se tvorba výstupu značně urychlí. Skrýt lze celé větve stromečku (statické bloky, záložky, rámce atd.) a tím rychle omezit statistiku jen na testovanou část. A stejně rychle lze celé větve zase zpátky aktivovat.

Velká část modulů může mít množinu zpracovávaných keší omezenu pomocí modulu SetFilter; v případě zapnutí filtru (pomocí parametru UseFilter=) je u modulu zobrazen příznak . Pokud je modul zastaralý a existuje za něj vhodnější náhrada, je označen ikonou , pokud byl modul ze Statoru již zcela vyřazen, je označen ikonou .

Organizační prvky

Obsah statistiky je hierarchicky uspořádán do jakési stromové struktury. Struktura je tvořena organizačními prvky následujících typů a úrovní:

 • Statický blok (na obrázku má číslo 1)
 • Záložka (sada záložek je označena číslem 2)
  • Rámec (3)
   • Přepínací blok
    • Sloupec (4,5,6,7)
     • Modul (je výstupem v každém sloupci)

a je možné kterýkoli typ vynechat. Nejjednodušší statistiku může tvořit pouze jeden modul. Jiná věc je, že vynecháním některého typu se může změnit zobrazení výstupu (na příklad v implicitním nastavení stylů je obsah sloupce zarovnán na střed a pokud bude výstup modulu zařazen přímo do rámce bez použití sloupce, bude výstup modulu zarovnán ve statistice vlevo).

Popis jednotlivých typů organizačních prvků:

 • Statický blok (číslo 1) - statický blok nebo záložka jsou základními “plochami”, na kterých skládáme obsah statistiky. Statický blok je plocha jednoduchá - jako jeden list papíru.
  • Statický blok a záložka jsou na stejné strukturální úrovni. Proto nelze statický blok do záložky vložit.
  • statický blok nemá žádné jméno ani jinou vlastnost definovatelnou ve formuláři pluginu
 • Záložka (číslo 2) - záložka resp. skupina po sobě jdoucích záložek je také základní “plochou”. Na rozdíl od statického bloku představují záložky jakýsi sešit, kterým lze listovat. Každý list sešitu obsahuje část statistiky, většinou nějaké spolu související statistické výstupy. Zařazením statického bloku za skupinu záložek se skupina (sešit) ukončí. Je tak možné mít několik skupin záložek pod sebou, vždy oddělené statickým blokem (klidně i prázdným). Statistika tak bude tvořena více sešity, ve kterých lze listovat nezávisle na sobě.
  • záložka může mít své jméno a jedna záložka z každé skupiny může být označena jako implicitní - ta bude zobrazena jako výchozí list sešitu při zobrazení statistiky
 • Rámec (číslo 3) - rámec je prvek, který umožňuje seskupit několik modulů. Jeho obsah může být pro přehlednost rozbalen nebo sbalen.
  • rámec má své jméno doplněné ikonkou, stav rozbalení a text nápovědy, který může velmi stručně popisovat jeho obsah (zobrazuje se jako text v bublině, tzv. tooltip)
  • rámec může být vložen do záložky nebo statického bloku a to i vícekrát
  • rámec se v závislosti na vlastnostech vybraného grafického tématu může sbalovat a rozbalovat buď kliknutím na ikonku nebo na celé záhlaví rámce
  • do rámce mohou být vloženy libovolné prvky nižší hierarchické úrovně (přepínací bloky, sloupce, moduly)
  • obsah rámce je ukončen jiným rámcem nebo prvkem vyšší hierarchie (záložkou nebo statickým blokem)
 • Přepínací blok - prvek, kterým můžeme v daném místě statistiky přepínat několik částí obsahu. Např. můžeme přepínat různé mapy. Lze si zvolit typ ovládacích prvků přepínání - tlačítka, přepínač, zaškrtávací box, výběrový seznam.
  • do přepínacího bloku mohou být vloženy libovolné prvky nižší hierarchické úrovně (sloupce, moduly)
  • přepínání probíhá mezi po sobě následujícími přepínacími bloky; poslední z nich je označen parametrem IsLast
  • obsah přepínacího bloku je ukončen jiným přepínacím blokem nebo prvkem vyšší hierarchie (rámcem, záložkou nebo statickým blokem)
 • Sloupec (čísla 4, 5, 6, 7) - sloupec je prvek, který umožňuje uspořádat moduly do sloupců vedle sebe. Chová se podobně, jako sloupeček v novinách. Moduly do něj vložené se vykreslují v zadané šířce a skládají se do “nudle” pod sebe.
  • sloupec má své jméno a šířku. Jméno sloupce není nikde ve statistice použito a slouží jen k orientaci ve stromečku. Šířka sloupce může být zadaná absolutně v bodech nebo relativně v procentech. Stator automaticky řadí vedle sebe sloupce, které se vedle sebe vejdou a další umístí “o patro” níž. Je tedy možné mít vedle sebe 3 sloupce s šířkou 33 % a pod nimi další s šířkou 100 % (což ostatně budeme potřebovat právě v případech, kdy po rozdělení do sloupců chceme přejít zase na zobrazení na plnou šířku v rámci jednoho rámce nebo záložky, jejichž ukončením se jinak ukončí i “sloupcování”).
  • sloupec může být vložen do kteréhokoli prvku vyšší úrovně, a to i vícekrát
  • sloupce, které jsou vedle sebe, jsou vodorovně zarovnány na horní hranu. Všechny moduly zařazené do jediného sloupce jsou bezprostředně pod sebou. Vodorovného zarovnání modulů tak, jak je na ukázce, je dosaženo tím, že každý sloupec obsahuje výstup z jediného modulu. Pokud by sloupec 5 obsahoval současně výstup z modulu 7, byla by tabulka “nalepena” na tabulku 5 nadpisy 6 a 7 by nebyly na stejné vodorovné úrovni
 • Modul (na obrázku jsou to tabulky s výpisy hodnot) - modul je základní element obsahu statistiky. Modul je to, co vytváří tabulku, mapku nebo graf s obsahem.
  • každý modul má své vlastní parametry podle toho, co a jak má zobrazovat
  • modul může být vložen do kteréhokoli prvku vyšší úrovně, a to i vícekrát
  • každý modul může obsahovat nadpis (parametr Title=)

Hlavní nastavení

Všechna základní nastavení Statoru jsou soustředěna na stránce | Hlavní nastavení | (v anglické verzi | Main settings |). V souladu s koncepcí Statoru se jedná (až na dále uvedené výjimky) o nastavení vztažená k profilu Statoru. Přepnutím profilu pomocí 1 se změní i většina zde uvedených nastavení podle hodnot uložených v profilu.

 1. volba profilu spolu s možností vytvořit nový profil kopií aktuálně vybraného, případně i profil smazat
 2. volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)
 3. přístupové údaje pro server Geocaching.com - Stator přebírá nastavení uživatele z GeoGetu a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily. Od verze 2.1.2.27 se nedá GUID získat automaticky a je možné ho zadat ručně.
 4. přístupové údaje pro server Geocaching.cz - Stator opět přebírá nastavení z GeoGetu, využívají se pro generátor “puntíkatých map” pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID) Pokud máte pocit, že máte správně nick i heslo a přesto Stator správně nenastaví ID, zkontrolujte, zda nemáte místo nicku pro login zadané jméno zobrazované místo nicku.
 5. přepínač režimů - Beginner a Expert
 6. jazyk uživatelského rozhraní Statoru
 7. jazyk generované statistiky
 8. kódování výstupního souboru
 9. základní šířka, do které je výstup statistiky formátován
 10. volba základní velikosti písma statistiky
 11. domácí souřadnice - slouží pro výpočet vzdáleností a směrů od domova
 12. řazení nálezů, resp. způsob určování pořadí nálezů
 13. měrná jednotka pro zobrazení vzdáleností
 14. definiční soubor pro náhrady textů ve výsledném souboru statistiky
 15. výstupní soubor, do kterého je generována statistika
 16. cílové určení statistiky; Stator od verze 1.7.1.24 sám ukládá vygenerovanou statistiku na Geocaching.cz nebo na definovaný FTP server
 17. ruční odeslání naposledy vygenerované statistiky na cílové umístění
 18. ruční zkopírování odkazu do profilové stránky na Geocaching.com (provede se pouze jednou)

Definice grafického stylu a barev

Stator se snaží maximálně oddělovat obsah a formu. To mu následně umožňuje velmi snadno měnit grafickou podobu celé statistiky pomocí definic grafických stylů. Ke stylu ale patří i barevné provedení, proto Stator sdružuje obě definice do tzv. tématu. Téma obsahuje definici grafického provedení organizačních prvků (záložek, rámců, sloupců), nadpisů modulů i některých prvků ve výstupech modulů a k tomu příslušející definici všech barev.

Témata

K přepínání celých předdefinovaných témat slouží stránka | Témata | (v anglické verzi | Themes |):

 1. seznam všech dostupných témat
 2. náhledový obrázek vybraného tématu
 3. tlačítko | Použít téma | (v anglické verzi | Use theme |), kterým provedeme aplikování tématu na aktuální profil (volitelně lze aplikovat celé téma nebo pouze grafický styl a barvy ponechat nezměněné)
 4. informace, na kterém tématu (grafickém stylu) je založena aktuálně platná definice vzhledu statistiky

Aplikací celého tématu se přepíše i nastavení barev aktuálního profilu. Pokud chcete barvy zachovat, je nutné aplikovat z tématu pouze grafický styl. Doporučujeme si na pokusy založit testovací profil.

Možnosti, jak lze tématem resp. jeho definicí grafického stylu ovlivnit vzhled statistiky Statoru, jsou především u organizačních prvků (záložky, rámce) velmi široké. Např. záložky generuje Stator ve čtyřech základních typech a grafickým stylem lze měnit jejich vzhled včetně zvýraznění záložky při najetí myši.

Dobrou představu o variabilitě grafických stylů dávají následující ukázky, jak vypadá jedna a ta samá statistika po aplikaci témat ze základní instalace Statoru (klikni pro větší náhled):

Stator default Colored - reddish Colored - inky bluish Colored - greenish Colored - yellowish Lightgray Googlenam style Autumn leaves Groudspeak stats Blue traditional Dove rounded PoOrange Red on black Pastel panels Grounspeak 2014 variations Grounspeak 2015 facelift

Definice stylu je uložena v jednom konfiguračním souboru Styles.ini, který společně s definicí barev (soubor Colors.ini) tvoří každé grafické téma. To umožňuje zkušenějším uživatelům celkem snadno vytvářet vlastní grafická témata a poskytovat je jiným uživatelům. Definiční soubory předdefinovaných témat naleznete v adresáři Patterns\Themes.

Styly použité pro zobrazení prvků statistiky jsou uloženy v definičním souboru Styles.ini v každém profilu Statoru.

Barvy

Kromě aplikace celého tématu s grafickým stylem a barvami můžeme zvlášť měnit i jen samotné barevné provedení statistiky. Typicky bychom si měli vybrat oku ladící téma a případně následně doladit barevné provedení podle svých představ. Na stránce formuláře | Barvy | (v anglické verzi | Colors |) jsou uvedeny na seznamu 1 všechny důležité prvky statistických výstupů Statoru. Změnit lze barvy pozadí (bkg), textu (text) nebo obou barev páru (text, bkg) pomocí tlačítek 4 a standardního dialogového okna:

Výsledek je zobrazen na zjednodušeném náhledu 3. Náhled barev je pouze orientační, protože grafické provedení i způsob použití barev se může lišit podle zvoleného grafického stylu. Přesný vzhled získáme až v náhledu nebo ostrém výstupu statistiky.

Zaškrtnutím volby 2 lze nastavit, zda se budou barvy škálovat podle hodnot. Škálování se používá např. u křížových tabulek (D/T matrix apod.), kde barva pozadí políčka tabulky odpovídá hodnotě v něm uvedené. Barva přechází z odstínu Škálování tabulky minimum (v anglické verzi Table, scale - min) pro minimální hodnotu, přes Škálování tabulky průměr (v anglické verzi Table, scale - avg) pro průměrnou, až po Škálování tabulky maximum (v anglické verzi Table, scale - max) pro maximální hodnotu, která v tabulce existuje. Tříbodové škálování Statoru umožňuje dosáhnout vzhledu podobného teplotním mapám (heat map), kdy barva podle hodnoty přechází např. od zelené přes žlutou až k červeným odstínům.

Škálování používají i mapy nálezů. Pro lepší přizpůsobitelnost vzhledu statistik umožňuje Stator nastavit barvy pro škálování oblastí map podle počtu nálezů nezávisle na škálování tabulek. Definice barev pro škálování oblastí na mapách jsou Mapy - minimum, Mapy - průměr a Mapy - maximum.

Všechny definice barev jsou uloženy v jednom definičním souboru Colors.ini v každém profilu Statoru.

Různé

Volby, které dále upřesňují nastavení Statoru a jeho profilů, jsou uvedeny na stránce | Různé | (v anglické verzi | Miscellaneous |):

 1. seznam ID keší, u kterých není uveden můj nick v poli autora
 2. seznam autorů (nicků, resp. jmen) vlastněných keší, každý z uvedených autorů musí být přesně tak, jak je uveden u keší
 3. seznam keší, které budou ignorovány v operacích určování vzdáleností a směrů (inspiraci můžete čerpat v bookmarku, ale asi má smysl použít jen keše, které u vás připadají v úvahu)
 4. způsob zarovnání nadpisů sloupců u tabulek
 5. volba, zda se má být ikona generátoru statistiky z tohoto profilu automaticky zařazena na toolbar GeoGetu

Seznamy spravujeme pomocí tlačítek.


Seznam proměnných a funkcí

Seznam je určen autorům modulů v režimu Debug a obsahuje barevně oddělené seznamy funkcí a proměnných, které jsou modulům k dispozici. Globální proměnné vytváří jednak jádro Statoru (seznam jeho proměnných naleznete ve vývojové dokumentaci), jednak výpočetní moduly.

V seznamu je možné vyhledávat postupným psaním jména, ovšem s uvedeným počtem mezer před vlastním jménem (viz tabulka). Podle barev jsou odlišeny:

BarvaTypPočet mezer
fialová proměnné poskytované jádrem Statoru 3
zelená proměnné poskytované generátorem 2
šedozelená funkce poskytované jádrem nebo generátorem Statoru 1
černá proměnné načítané z INI souborů
světlefialová proměnné vytvářené některým z modulů

Sloupce obsahují:

 1. jméno proměnné nebo jméno funkce
 2. zdroj, který proměnnou nebo funkci poskytuje - může tu být uveden přímo INI soubor, jméno modulu nebo regular variable pro proměnné, které poskytuje přímo Stator
 3. sekce INI souboru, v které je proměnná definována
 4. počáteční hodnota proměnné nebo nějaké bližší vysvětlení

Rozcestník stránek o Statoru

PageDateDescriptionTags
Dokumentace pro vývoj modulů2021/01/17 11:43stator Dokumentace pro vývoj modulů Generování statistik pomocí pluginu Stator je založeno na modulech. Velké množství základních modulů obsahuje již samotná …,
Modul Badges2016/01/06 19:01stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul,
Modul BookmarkComposer2020/10/28 12:00stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou…,
Modul CalcBG2023/09/21 08:48stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i…,
Modul CalcGSAPI2019/06/05 14:32stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo…,
Modul CalcMain2019/06/05 14:33stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký…,
Modul CalcTrackable2015/12/29 22:07stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc…,
Modul CwgList2015/12/30 08:18stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a…,
Modul MapPinboard2016/03/01 00:07stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k…,
Modul MyOwnLife2016/02/18 00:00stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na …,
Modul Numbers2020/10/28 11:59stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv…,
Modul QTHMap2020/10/28 11:58Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve…,
Modul SetFilter2020/10/28 12:05stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a…,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů2020/10/28 12:04stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.…,
Moduly CustomizedTable, SQLTable2020/10/28 12:03stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.…,
QTHLocator2021/05/02 19:00QTHLocator QTHLocator slouží k vytvoření TAGu - “QTHLocator”, který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor (Maidenhead Locator System) pro GeoSpy objekt. …, , , , , ,
Stator2024/02/13 19:08Stator Stator je protistrana rotoru, ale taky modulární generátor statistik. Lze ho přirovnat ke krabici připravených dílků stavebnice. Každému, kdo si chce ud…, , , , , ,
Stator - diagnostický profil2022/06/21 14:40stator Stator - diagnostický profil Tento profil je učen pro nalezení většiny problémů, které se mohou vyskytnout ve vaší databázi a následně způsobit chyby v…,
Stator - FAQ - otázky a odpovědi2022/06/21 14:56stator Stator - FAQ - otázky a odpovědi Zde se snažíme odpovědět na nejčastější otázky uživatelů a pomoci jim s řešením problémů se Statorem. Odhalováním prob…
Stator - interaktivní grafy2019/03/18 20:57stator Stator - interaktivní grafy Od verze 2.1.1.26 jsou všechny grafy ve Statoru vytvořeny pomocí knihovny ECharts. Vynutilo si to ukončení původní služby o…
Stator - moduly pro generování statistik2019/06/13 20:32stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod…, , , , ,
Stator - publikování statistiky2019/03/28 11:53stator Stator - publikování statistiky Statorovský generátor umí od verze Statoru 1.7.1.24 sám nahrát statistiku do cílového umístění. Nepotřebuje k tomu ted…
Stator - záplaty2021/01/03 19:39stator Stator - záplaty Zde budou zveřejňovány různé opravy provedené mezi dvěma vydanými verzemi Statoru. Mohou zde být jak soubory*.zip, tak instalační balí…

Úpravy modulů mezi verzemi Statoru

Stator je docela komplikovaný nástroj se spoustou modulů. Protože je zbytečné vydávat kvůli každé drobnosti novou verzi celého Statoru, rozhodli jsme se publikovat jen upravené moduly. Až se úprav shromáždí více nebo budou závažnější, vydáme zase novou verzi Statoru.

Opravené moduly dáváme ke stažení jako *.zip soubory. Pokud nebude psáno jinak, soubor rozbalte a jeho obsahem nahraďte stejné soubory v adresáři script\Stator\Modules.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: stator-2.3.1.34.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
stator-2.3.1.34.gip4.7 MiB2024/02/13 19:08
stator-2.3.0.32.gip4.4 MiB2021/01/19 08:27
stator-2.3.0.31.gip4.3 MiB2021/01/11 20:28
stator-2.3.0.29.gip4.3 MiB2021/01/08 17:52
stator-2.3.0.28.gip4.3 MiB2021/01/02 12:27
stator-2.1.2.27.gip4.0 MiB2019/06/21 07:21
stator-2.1.1.26.gip4.0 MiB2019/03/25 08:20

Seznam změn

2.3.1.34 (publikace 13.2.2024)

 • příprava pro migraci na jiný server
 • snad konečná oprava zobrazování vlajek a jmen států, které mají ve jménech znaky mimo ASCII
 • FindByDirection - doplněn o LAB (vypínatelné, defaultně vyp) (25.10.2023)
 • Nový odznáček “LAB Completer” - počty zkompletovaných LAB sérii (25.10.2023)
 • LabCacheByYear - LABky podle roků (předdefinovaná) (25.10.2023)
 • LabCacheByCountry - LABky podle zemí (předdefinovaná) (25.10.2023)
 • FindsInIcons - doplněny další barvy do css (už se neobarvovaly roky) Přidána možnost vypnout odkazy URL na keš (vznikne jen obrázková mapa se jménem keše když se najede nad keš). U LAB keší se odkazy URL negenerují nemají smysl.
 • FindsTreemap - nový typ grafu - umožňuje poskládat dva údaje a počty do jednoho grafu např.: Např nálezy podle typu a roků a podobně a udělat efektní dynamické grafy. Má nastaveno několik přednastavených a je možno dopsat si i vlastná zadáním SQL bloku které vrací tabulku WITH treemapdata(level1,level2,cnt) AS (..SELECT..)

2.3.0.33 (publikace 20.9.2023)

 • SqlTable doplněn parametr OtherDB
 • Oprava LabCache (SqlTable) - řazení nahoře nejstarší dole nejnovější
 • Oprava Turecka a podobných haluzí - správné převody textů
 • FindsByBearingChallenge - možnost opakování challenge (1 keš, 2 keše.. až do 100)
 • TimelineByTypeCumulative - přidána možnost oddělit ještě LAB keše (volba v nastavení grafu)
 • SetFilter - výrazné (při větším množství keší i několikařádové) zrychlení získání keší přes filter
 • Temp tabulka doplněna o vzdálenost a úhel od předchozí kešky
 • nová tabulka s ročním přehledem počtu, typů a statů (od Shashlick)
 • Statistika labek - tabulková (SQL Table) třeba se to bude líbit
 • Upraveno INI odznáčků (Turecko) a QTH map (+Anglie)
 • Oprava svislítka v názvu suvenýrů
 • SumaryByTypeSwitchRegion a SummaryByTypeInRegion pracují se státy s nabodeníčky (napr. Turecko)
 • MapGenSvg.Maps.ini doplneno o TRkraj (pro tabulku SummaryByTypeSwitchRegion)
 • pro ikonu státu se stát převádí na ASCII (kvůli Turecku)

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

2.3.0.32 (publikace 19.1.2021)

 • ještě jedna várka oprav

2.3.0.31 (publikace 11.1.2021)

 • ještě jedna várka oprav

2.3.0.29 (publikace 8.1.2021)

 • oprava nahlášených chyb

2.3.0.28 (publikace 2.1.2021, staženo 247x)

 • nové: SVG vektorové vybarvovací mapy
 • změna: změny vynucené LABkami
 • změna: BadgeGen - doladěny vlaječky, hodnoty, …
 • změna: formulář pro nastavení
 • oprava: spousta drobných oprav

2.1.2.27 (publikace 21.6.2019, staženo 2005 x)

 • změna: úprava formuláře pro Hlavní nastavení
 • změna: dokončeny úpravy vynucené použitím GC.API
 • změna: BadgeGen - doladěny vlaječky, opraveny chybky
 • oprava: MyOwnLife - oprava datumů na ose x
 • oprava: spousta drobností

2.1.1.26 (publikace 25.3.2019, staženo 846x)

 • změna: předělané všechny grafy, nyní se používá knihovna ECharts

1.7.2.25 (publikace 7.2.2019, staženo 614 x)

 • oprava: DailyFindsHistogram

1.7.1.24 (publikace 6.2.2019)

 • nový: uložení statistiky mimo geocaching.com
 • nový: odesílání statistiky na server přímo ze Statoru, umí vytvořit odkaz pro geocaching.com na uloženou statistiku
 • změna: úprava zobrazování chyb, všechny najednou až na konci zpracování
 • změna: generování puntíkatých map
 • změna: poznámky k vydání nové verze jsou dostupné přímo z formuláře, není třeba je hledat po disku
 • oprava: nějaké drobné chybičky

1.6.1.23 (publikace 14.11.2018, staženo 715 x)

 • oprava: BadgeGen opraveny názvy zemí u odznaky kontinentů
 • změna: MapPinboard, MarginalCachesInCountry, Numbers - úprava generování podkladových mapek z Googlu
 • změna: použití mapgen 4.5
 • změna: WMCategoryStat, CalcBG - drobné úpravy výstupního formátu textu
 • změna: CalcBG - doplnění států
 • změna: FindsByOwner - modul zrušen; díky GDPR chybí údaje o ownerech a statistika se bude postupně více a více zkreslovat!
 • změna: BookmarkComposer - úpravy vynucené chybějícími informacemi o autorovi kvůli GDPR

1.5.4.22 (publikace 1.10.2018, staženo 598 x)

 • změna: při spouštění browseru na konci statistiky se do logu vypisuje případná chyba, je-li v GeoGetu nastavena neplatná cesta k browseru
 • oprava: Badges - zobrazení tučné u počítání pásku pro 366 a více dní
 • změna: úprava generování podkladových mapek z Googlu

1.5.3.21 (publikace 28.7.2018, staženo 781 x)

 • změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)

1.5.2.19 (publikace 19.4.2017, staženo 1045 x)

 • oprava: ještě jedna Czech Republic na Czechia

1.5.2.17 (publikace 18.4.2017)

 • změna: drobné úpravy pro GeoSpy (zatím ve vývoji)
 • změna: BadgeGen - upravena Černá Perla (lze ji i vypnout) v nastavení CalcBG modulu
 • změna: BadgeGen - přidány čtyři nové odznaky (Asie, Afrika, Amerika, Austrálie)
 • změna: BadgeGen - doplněno stejně jako to má Project GC násobení diamantu (levý horní roh odznáčku se zobrazují násobky 2 až 9)
 • změna: BadgeGen - Matrix, Calendar a 360Degree mají také upraveny násobky a pokud je zapnutá Černá Perla tak po 9 následuje Černá Perla
 • změna: BadgeGen - Černá Perla pro ostatní upraveny limity (Opět jen je-li zapnuta).
 • změna: gfm, Engine - možnost zvolit řazení Datum+ID logu (bez ohledu na čas)
 • změna: FirstCachesInCountry - změna SQL tak, aby používal pracovní tabulku
 • nový: doplněna globální proměnná TEMP_TABLE se jménem pracovní tabulky (to se může lišit v závislosti na tom, zda má být tabulka při ladění zachována nebo ne)
 • změna: FTFListHighlight a FTFList používajících pracovní tabulku tak, aby používaly globální proměnnou
 • změna: FindsByDay - tabulka obalena divem s automatickým scrollbarem, pokud se nevejde do šířky statistiky
 • změna: FindsByDay - možnost otočit tabulku tak, aby byly dny svisle, je užší a může obsahovat větší čísla bez nutnosti rolovátka
 • změna: přechod Czech Republic na Czechia
 • nový: modul WMCategoryStat - statistika kategorii waymarkingu (seznam nebo tabulka)

1.5.1.15 (publikace 29.9.2017) (staženo 1347 x)

 • oprava: malá šedá ikonka pro APE

1.5.1.14 (publikace 20.9.2017 (staženo 236 x)

 • nové:
  • Numbers - ukazuje roční FTF index
  • nový modul TimeLineMonthlyMdcp - zobrazuje měsíčně počty MDCP bodů popřípadě jejich průměr na keš - volitelně
 • změna:
  • editor nastavení - pokud při sestavovaní podmínky není textová hodnota uvedená v uvozovkách, uvozovky se doplní automaticky
  • LAB keše se počítají tak jako ostatní keše z počtu nálezů - ne z API
  • Diagnostický profil doplněn o datum a čas spuštění
  • Numbers - pokud nejsou počty slov u logů, vypíše varování
  • MapGenFromTag - nebere ohled na velikost písmen v hodnotě tagu
  • MapPinboard - klikací tlačítka u map pro posun v čase upravena tak, aby jejich funkci nenarušil “optimalizátor”, který se spouští na straně GS pro úpravu HTML
  • Trackable - úprava pro stav, kdy ikona TB/GC je v nestandardním adresáři
 • oprava:
  • do MEGA Badgegenu jsou přidány i GIGA eventy
  • SetFilter ignoroval podmínku pro Find Time
  • CalcBG.ini - úprava SQL pro zjištění počtu CWG z databáze CwgList
  • moduly FTF* (SqlTable) nebraly ohled na pořadí FTF nálezů v jednom dni
  • Common\IconsCountry.ini - oprava vlajky Kyrgyzstánu
  • Common\IconsCacheType*.ini - oprava ikonky pro APE Cache

1.4.1.13 (publikace 19.5.2016, staženo 1983 x)

 • oprava:
  • mazání starých modulů při instalaci
  • Numbers - ošetření neexistujících FTF

1.4.1.12 (publikace 18.5.2016, staženo 190 x)

 • nové:
  • nový modul SetFilter umožňuje omezit výběr keší nějakou podmínkou, s takovým omezením pak mohou pracovat ostatní moduly
  • nový modul FTFTimelineMonthly se zobrazením měsíčního FTF streaku
  • nové moduly FindsByMonth a FindsByYear
  • nový modul MarginalCachesInCountry se seznamem a mapou nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější, nejvýchodnější, nejvyšší a nejnižší keše ve státě včetně přepínané varianty pro všechny státy
  • nový generátor map
  • Numbers - doplněno nejrychlejších a posledních 100 (1000, 10000) nálezů
  • Numbers - doplněn koláčový graf jaro-léto-podzim-zima
  • doplněna mapa Afriky a Jižní Ameriky
  • stromeček (struktura nastavení statistiky) obsahuje ikonu příznaku u modulů, které mají zapnuté použití výsledku modulu SetFilter
  • ve stromečku jsou zvláštní ikonou označeny staré a neexistující moduly
  • doplněn styl mapy Colored terrain (MapPinboard, MarginalCachesInCountry)
 • změna:
  • přechod z TIniFile na TMemIniFile - padá omezení délky SQL dotazu, …
  • instalační script smaže všechny předdefinované moduly ze starší verze Statoru
  • po instalaci se vymažou všechny *.ggp.pas soubory ze všech profilů
  • odstraněn Schematický náhled - pro svoji pomalost to bylo stejně nepoužitelné
  • označení hodnot v parametru typu LISTMULTI je casesensitive
  • nové globální proměnné jádra - TotalDistance, CentroidCoord, CentroidDistance, CentroidAngle
  • Numbers - kompletně překopán, většina hodnot je z CalcMain, přidána některá čísla, upraveny sekce, přidán parametr na zobrazení hlaviček sekcí…
  • Numbers - přidán centroid s mapkou
  • CalcMain - doplněny globální proměnné do modulu
  • MyOwnSettings - zrušen, není potřeba, funkce přesunuty do modulů MyOwnLife, MyOwnMinistat, MyOwnBestFriends
  • FTFByBearingChallenge - díky SetFilter už nemá význam
  • FindsBySize, FindsByDifficulty, FindsByTerrain, FindsByType a FindsByWeekday umožnují přepínat typ zobrazení histogram/koláč přes ikonu v záhlaví
  • FindsByDay - zrušeny parametry Size a Type, které je možné nahradit modulem SetFilter
  • MapGenFrom* akceptují prázdný seznam zobrazených keší a na mapě nebude vybarveno nic
  • CalcBG - nový parametr NightCachesTAG, umožňuje zadat TAG podle kterého se spočítají noční keše (pokud si to někdo udržuje) - důvod: atribut je někdy nepřesný (priorita je teď nastavena tak, že prvně se bere číslo, pak TAG a pokud ani to není tak se spočítá dle atributu)
  • diagnostický profil má českou a anglickou verzi, volí se při instalaci
  • do diagnostického profilu doplněna kontrola rozsahu souřadnic a kontrola souřadnic waypointů
  • do diagnostického profilu doplněna sirotků (WP bez rodičovského bodu)
 • oprava:
  • získání seznamu vlastních keší
  • šířka tabulky pro atributy
  • ATokres, FF je od 1.1.2013 sloučen s HB a nemá ve zkratkách být (i když zatím v polygonech je)
  • MapGenSwitchRegion - pro mapu Irska byly definovány regiony Islandu, ani Island ani Irsko zatím nemají mapu okresu
  • škálování barev sloupce Histogram Explicit modulu SqlTable
  • graf modulu FindByElevation při nulovém počtu zpracovávaných keší havaroval
  • diagnostický profil kontroloval souřadnice jen u nalezených keší

1.3.2.11 (staženo 981 x)

 • změna: výstupní soubor - je možné uložit i mimo adresář profilu, tím se zjednodušuje publikace přes Dropbox
 • nové: kopírování části definice - umožňuje jednodušeji přenášet části statistiky i mezi různými profily
 • nové sloupce Cache info short a Count explicit - pro využití v SqlTable
 • nové: zákaz zobrazení ikony - v modulech SqlTable a Custom table je možné uvedením #_no_icon_# na začátku textu hodnoty potlačit zobrazení ikony (podobně jako zvýraznění řádku textem #_highlight_#)
 • upravena proměnná Calc_YearsTotal - skutečné roky na jedno desetinné místo počítáno z Calc_DaysTotal/365
 • původní proměnná Calc_YearsTotal - roky podle keší (počítá roky kde byla ulovena alespoň jedna keš) přesunuta do nové proměnné Calc_RealYearsTotal.
 • změna: MyOwnSettings - možnost automatického zařazení, pokud je potřeba a není zařazen ručně
 • nové: MyOwn* - upraveno zpracování vlastních keší, doplněny 2 přehledové tabulky (pro keše a pro eventy)
 • změna: MyOwnLife - možnost vícenásobného spuštění, třeba s různým výběrem keší
 • změna: MapPinBoard - může obsahovat tlačítka pro zobrazení předchozí nebo následující roční mapy
 • změna: CwgList - umožňuje změnu velikosti písma (vlastně úplně celý styl) pro každou zobrazenou část karty s CWG, možnost zobrazit obdélníkové obrázky
 • oprava: instalace už skutečně obsahuje Diagnostický profil
 • oprava nahlášených chyb

1.3.1.10 (staženo 85 x)

 • nový: Diagnostický profil - odhalení chyb v databázi
 • nový: spousta nových modulů
 • nový: úplně předělané puntíkaté mapy, uživatel si může kromě předdefinovaných výřezů a vzhledů udělat vlastní mapu
 • oprava: mnoho drobných i větších oprav
 • spousta, spousta dalšího, vyzkoumejte, vyzkoušejte

1.2.2.8 (5.11.2014, počet stažení: 2842)

 • nový: modul WayTo81, zatím betaverze
 • oprava: ze všech Google API grafů odstraněna funkce GlobalVarReplace (potenciální problém s Replace.ini)
 • oprava: MyOwnMinistat keš s maximem DNF, byl zobrazený počet DNF celkem
 • oprava: BearingChallenge kódování URL grafu
 • oprava: FindsByElevation - oprava textu hlavičky sloupce s nadmořskou výškou
 • oprava: Numbers vzdálenost k nejjižnější keši zaokrouhlena na celé km
 • oprava: FindsBySize při řazení podle velikosti a zobrazení jako koláč byla k velikosti přidána čísla velikostí

1.2.2.7 (28.10.2014, počet stažení: 371)

 • oprava: zobrazení náhledu na různých Windows a v různých browserech

1.2.2.6 (27.10.2014, počet stažení: 197)

 • nový: Default profil bez záložek (základ)
 • nový: kontrola nalezených keší, zda nemají nulové souřadnice (pak by byly tabulky se vzdálenostmi a směry nesmyslné)
 • změna: odkaz pro zkopírování do profilu upřesněn, aby okno vyrolovalo a zobrazilo se to správné pole
 • změna: kvůli možnému uložení statistiky do <object> jsou všechny odkazy upraveny tak, aby se otvíraly v novém okně/záložce browseru
 • změna: MyOwnLife - pro časovou náročnost u některých keší a limity počtu přístupů funkce potlačena
 • oprava: Numbers, Logs - oprava tvorby odkazů na keše
 • oprava: MyOwnLife - oprava zpracování parametru MonthYear z nastavení
 • oprava: MyOwnLife - vypuštěn parametr FP, je v MyOwnSettings
 • oprava: MyOwn* - problém s nalezením keší u ownerů se znaky, které mají zvláštní význam pro regulární výrazy
 • oprava: SqlTable - vráceno správné pojmenovaní sloupců (zavlečeno při změně typu polí pro globální proměnné)
 • oprava: DebugShowGlobalVars - oprava syntaxe (zavlečeno při změně typu polí pro globální proměnné)
 • oprava: změněna minimální verze GeoGetu, pod kterou plugin pracuje, funkce API vyžadují pozdější verzi než byla původně uvedena
 • oprava: do stylů doplněn font, který statistika používá
 • oprava: otvírání náhledů nefungovalo pro cesty a profily s diakritikou

1.2.1.5 (22.10.2014, počet stažení: 242)

 • nový: obsah statistiky je uložen do schránky a je zobrazena stránka gc.com na úpravu profilu, tam stačí CTRL+V do příslušného pole (lze potlačit v konfiguraci)
 • nový: modul DebugShowGlobalVars pro zobrazení obsahu globálních proměnných
 • nový: příkaz CmdVarsFromSQL pro uložení výsledku SQL do globálních proměnných
 • nový: MapGenFromState - nová mapa Norska
 • nový: MyOwnLife - doplňuje k FP na jednotlivých keších i procenta (zatím nejsou úplně správně)
 • nový: MyOwnLife - tabulka s počty nálezů za jednotlivé měsíce života keše
 • změna: Numbers - výpis vzdálenosti k nejbližší keši je možné povolit nastavením parametru
 • změna: Numbers - ke vzdálenosti jsou doplněny jednotky a je vypsáno celé číslo
 • změna: sIgnoreCaches je mezi globálními proměnnými, takže je možné ji použít i v SQL příkazu v CustomizedTable
 • změna: jazyk formuláře Statoru může být jiný než jazyk GeoGetu (např. SK není v GG podporovaná, ale Stator ji umí)
 • změna: možnost doplnit seznam vlastněných keší přímo jejich ID (přesnější než podle autora)
 • oprava: Badges - zadávání TB/GC, Photo a dalších zautomatizováno díky přístupu k API groundspeaku a opraveny drobné renoncy ve výpočtech
 • oprava: MapGenFromTag - opravy hodnot tagů pro kraje
 • oprava: CustomizedTable - při testu na hodnotu TAGu nebo položky v databázi se chybně porovnávají znaky s diakritikou pokud není hodnota předávaná přes AddParamText()
 • oprava: MapGenFromState - Dublin je u GS samostatná provincie, což sice odporuje skutečnosti, ale nějak se s tím poprat musíme (doplněno, přidělena stejná zkratka jako provincii Leinster)
 • a řada dalších drobností

1.1.3 (19.9.2014, počet stažení: 544)

 • nový: modul MapGenFromCountry - doplněny mapy států světa, Evropy, změna vybarvování států (doplněna nová barva pro regiony bez nálezu)
 • nový: doplněny mapy světa, Evropy, USA, Nizozemí, Belgie, Španělsko, Itálie, Švýcarska
 • nový: moduly pro statistiku MyOwn* vlastních keší (rozdělení původně jediného modulu tak, aby bylo možné vybrat jen části statistiky)
 • nový: moduly Badges a CalcBG (náhrada samostatného pluginu, plná integrace do Statoru)
 • nový: modul BookmarkComposer jako náhrada samostatného pluginu SerieII
 • nový: modul FindsByOwner
 • nový: modul MapGenSwitchregions - najednou generuje mapy státy okresu a krajů, mezi kterými lze přepínat
 • nový: modul MapGenSwitchCountries - najednou generuje několik map různých států, mezi kterými lze přepínat
 • nový: předdefinovaná skupina FindsByAuthor
 • nový: předdefinovaná skupina MapTabPercentPraha - Tabulka a mapa vylovenosti Prahy
 • nový: předdefinovaná skupina FindsByCountry
 • nový: předdefinovaná skupina FirstCachesFromCountry
 • nový: grafické téma Pastel panels
 • změna: úplně přepracován generátor map
 • změna: všechny mapy generátoru mají kurzor s lupou, při kliknutí na mapu se zobrazí mapa v plné velikosti
 • změna: doplnění některých hodnot do modulu Numbers (logy)
 • změna: jméno výstupního souboru je možně změnit přímo v nastavení
 • změna: na záložky je možné umístit malé nebo velké ikony
 • změna: centrování obsahu modulů tématu Googlenam style
 • změna: mnoho úprav pro autory dalších modulů
 • oprava: mnoho drobností

1.0.2 (17.5.2014, počet stažení: 700)

 • nový: nově definovaný sloupec Size as num pro řazení podle velikosti keše
 • nový: doplněn typ keše Giga event
 • nový: SQLTable - tabulka vytvořená podle zadaného SQL, umožňuje i změnu zarovnání pojmenováním sloupce jako u CustomizedTable
 • nový: nový modul FindsByCreatedDay
 • nový: Trackable umožňuje seřadit neseskupené TB/GC podle ikony, tedy de facto podle typu předmětu
 • nový: nový typ parametru LONGTEXT (např. pro modul CmdHtmlText), umožňuje vložit dlouhý text, řádkovat, automaticky zalamuje na další řádky
 • změna, doplnění: CustomizedTable jako celek, značné změny ve zpracování, změna parametrů, …
 • změna: parametr TextBottom v některých modulech změněn na LONGTEXT
 • změna: formulář pro zadávání sloupců, umožňuje zadávat způsob řazení (ASC/DESC, číselné/numerické), výběr podle hodnoty, …
 • změna: FindsByDifficulty/Terrain - doplněny řádky s nulovým počtem nálezů
 • změna: MyOwnCaches - pro FTF, STF a TTF je možné mít více nicků, oddělovač je svislítko (jako nejméně pravděpodobný znak v nicku)
 • změna: CmdHtmlFile - kontroluje, zda vstupní soubor není v UTF a pokud ano, převede jej do požadovaného ANSI (pokus o trochu blbuvzdornosti, pokud by snad uživatel nečetl návod)
 • změna: CmdHtmlText používá parametr LONGTEXT, takže je možné zobrazit i upravit delší texty
 • změna: pro zobrazení náhledu v browseru se použije funkce BrowseURL()
 • změna: upraveno implicitní zarovnávání sloupců tabulek tvořených modulem CustomizedTable podle typografických pravidel
 • změna: testování nicku logujícího při vytváření dočasné tabulky bez ohledu na velikost písmen
 • změna: při kliknutí na OK se vždy uloží ggp bez ohledu na to, zda byla změněna konfigurace ini
 • změna: při generování náhledu je okno Statoru skryto
 • oprava: Mapy - opraven SWkraj na SE kraj, totéž v mapgen4.php
 • oprava: Mapy - zpracování map krajů Rakouska, Slovenska a Irska
 • oprava: řazení tabulky terénu a obtížnosti je podle číselné hodnoty, ne abecedně
 • oprava: pokud není v Start.html “Charset=…”, už se nevkládá typ kódování
 • oprava: po smazání profilu nedošlo ke změně jména aktuálního profilu a hlásilo to chyby
 • oprava: pro načítání seznamu vlastních keší (příkaz !SQL=…) byl chybně převod AnsiToUtf, který zmatlal nabodeníčka pro SQL
 • oprava: načítání ID na gc.cz pro nicky s nabodeníčky a podobnými paznaky
 • oprava: test zadaného způsobu řazení, bylo proházené pořadí zpracování proti nabídce v comboboxu
 • oprava: při prázdné pracovní tabulce temp.Stator havaroval, teď hlásí chybu
 • oprava: vlaječka Ruska, chybně pojmenovaný stát
 • oprava: koláčové grafy (neukazovaly správně podíl hodnoty na celku)

1.0 (13.9.2013, počet stažení: 428)

 • Úvodní verze
1) , 2)
náhled byl ve verzi 1.4.1.12 úplně zrušen
user/skript/stator.txt · Last modified: 2024/02/13 19:08 by gord