GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:tagy

Tagy

Tagy představují mocný a pružný nástroj, jak si k nějaké keši poznamenat cokoliv a ještě to kategorizovat. Tag je libovolná textová informace zařazená do nějaké kategorie. Přičemž kategorie si můžete zakládat jak chcete, jejich počet není omezen.

Můžete si každou kategorii tagů představit jako doplňkový sloupeček v databázi keší. Tuto představu můžete i realizovat tím, že si ve výpisu keší definujete vlastní sloupec, který necháte vámi zvolenou kategorií tagů naplnit.

Ke každé keši lze přiřadit libovolné množství tagů. Dokonce lze i přiřadit více různých tagů stejné kategorie zároveň (např. atributy keše jsou uloženy tak, že každý atribut je u keše uložen jako jedna hodnota tagu kategorie attribute)!

Tag je například informace o atributech keše, příslušnost ke kraji a okresu, informace o kvalitě keše, hodnocení kvality keší, keše připravené k odlovu během dovolené nebo výletu, atd.

Podívejte se na článek Volný jako tag a Přenášíme tagy na blogu GeoGetu.

Operace s Tagy

Tagy lze nejen přiřazovat a zobrazovat jejich hodnoty v listingu, ale lze je i zobrazovat jako samostatný sloupec v seznamu keší a podle nich výpis řadit. Lze podle nich i filtrovat. S tagy lze libovolně pracovat i ze skriptů.

Ukázkou práce s tagy ze skriptů je například jednoduchý skript Stars pro “hvězdičkování” keší.

Tagy lze ovšem také exportovat a importovat, vždy celou kategorii najednou. Z menu Nástroje - Nástroje tagů je možné celou kategorii najednou exportovat do CSV souboru nebo ji z něj importovat. CSV soubor obsahuje v prvním sloupci GC kód bodu a v druhém sloupci v uvozovkách hodnotu tagu. Sloupce jsou odděleny středníkem. (Soubor by měl obsahovat BOM pro správné zpracování znaků s diakritikou.)

Použití tagů

 • podle tagů je možné keše filtrovat
 • tagy je možné zobrazit hodnotu tagu jedné kategorie u všech keší ve sloupci v okně GeoGetu
 • lze zobrazit všechny tagy přiřazené jedné keši
 • no a jako poslední možnost zmíním použití tagů pomocí SQL

Tagy u keše jde zobrazit v kontextovém menu volbou Změnit tagy nebo, jako kategorie, v záložce Tagy v menu Nástroje - Nastavení.

Zobrazení tagů ve viditelných sloupcích se nastavuje v menu Nástroje - Editor sloupců, záložka Sloupce.

Postup zobrazení:

 1. vybrat políčko Kategorie tagů kliknutím myší
 2. šipkou přesunout Kategorii tagů do pravé části Vybrané sloupce
 3. v nastavení dole vybrat příslušný tag pomocí rozbalovacího menu Kategorie tagů
 4. pojmenovat si sloupec, pole Nadpis
 5. nastavit zarovnání ve sloupci, pole Zarovnání
 6. nastavit třídění, zaškrtávátko Číselné řazení
 7. potvrdit nastavené tlačítkem Zapsat

Pozice sloupců jde přerovnat podle pozice sloupce v seznamu pomocí šipek nebo jednodušeji v zobrazeném seznamu prostě přetáhnout příslušný sloupeček na požadovanou pozici.

Jaké známe tagy?

Jak bylo zmíněno výše, každý si může vytvořit tag podle své potřeby. Proto zde je v seznamu jen takový tag, který vytváří nějaký veřejně dostupný script nebo plugin.

Kategorie taguPůvodceVýznam
AT Bezirkdividerokres Rakouska
AT Landdividerrakouska spolková země
attributeGeoGetatribut keše, vytvořen automaticky při importu keše
Bookmarkručnějméno bookmarku pro statistiku sérii keší tvořenou modulem BookmarkComposer
cachenoteGeoGetPersonal note (uživatelův komentář na geocaching.com)
CZ krajdividerkraj ČR, v kterém je keš umístěna
CZ Mestska castdividerměstská část, v které je keš umístěna
CZ okresdividerokres ČR, v kterém je keš umístěna
CZ Povereny uraddividerpověřený úřad, pod který spadá místo, kde je keš umístěna
Elevationelevationnadmořská výška v místě uložení keše
favoritesGeoGetpočet přidělených favortiních bodů
FinalVerificationFinalVerificationindikace ověření mysterky
FoundIDTagFoundIdTagtyp keše, velikost, terén a obtížnost nalezené keše v okamžiku spuštění pluginu
FoundLogWordsCountlogatorpočet slov vlastního nálezového logu
FTFručněpříznak FTF/STF/TTF nálezu na keši, využívá se ve statistice
gcimageGeoGetodkaz na obrázek použitý v listingu
GCvote-Countgcvotehodnocení GC Vote
GCvote-MediangcvoteHodnocení GC Vote
HU megyedividerkraj Maďarska
importGeoGetjméno souboru, z kterého byla keš importovaná
importGeoGetjméno souboru, z kterého byla keš importovaná
LABcoordLabForGgsouřadnice série LABek, které uvádí originál server
LABflagsLabForGgvlastnosti LABek (resp. celé série)
LABchangeLabForGgpříznak poslední změny v sérii LABek
LABidLabForGgID série LABek
LABsmartLinkLabForGgodkaz na stránku s QR kódem pro sérii LABek
mdCachingPointslogatorhodnocení náročnosti keše, zároveň příprava pro součet do statistiky
MyFPgetmyfpoznačení keší, kterým jsem udělil Favorite Point
PM cacheGeoGetpříznak, že se jedná o Premium Member keš
PocketQueryGeoGetjméno PQ, z kterého byla keš importována
SK krajdividerkraj Slovenska, v kterém je keš umístěna
SK okresdividerokres Slovenska, v kterém je keš umístěna
spoilerGeoGetseznam obrázků použitých jako spoiler
starstarsoznačení keší, které uživatel shledal zajímavými, jakási lokální alternativa k FP
SvetloTmaSvetloTmaindikuje, zda k nalezení keše došlo za světla nebo za tmy
timezonedividerčasová zóna, v které je keš umístěna
user/navody/tagy.txt · Last modified: 2020/10/28 11:28 by mikrom