GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:divider

Divider

Skript pro hromadné tagování bodů podle polygonů. Nahrazuje staré jednoúčelové skripty czdivide.ggp.pas a skdivide.ggp.pas.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Popis

Tento skript je standardní součástí distribuce GeoGetu.

Projde všechny keše v databázi, a pokud je keš (nebo její finální waypoint) uvnitř polygonu, přidá jí tag s patřičnou hodnotou.

V nové verzi se změnila práce s polygony území. Nyní se již ve standardní distribuci GeoGetu nenachází stovky souborů s polygony pro všechna dostupná území, ale jsou dostupné jako samostatné instalační balíčky GIP, které si Divider sám v případě potřeby stáhne a doinstaluje. Zmenšil se tak instalační souboru GeoGetu a zrychlila instalace.

Technické podrobnosti

Tagy jsou přidělovány na základě polygonů. Každý balíček pro jedno dělení obsahuje *.ini soubor (v adresáři script\divide\ini\) a sadu polygonů (v adresáři DATADIR\polygon\<Polygons>\*.txt).

*.ini soubor slouží k tomu, aby plugin vybral správnou sadu polygonů a přidělil hodnoty tagu do správné kategorie tagů a může vypadat např. takto:

[PolyDivider]
Country=Czech*
State=*
Polygons=CZ kraj
Tag=CZ kraj
  • Country - určuje stát, pro jehož keše bude dělení použito. Může zde být i *, což znamená pro všechny keše bez ohledu na stát. V tom případě by měly být polygony co nejjednodušší (s co nejméně vrcholy, aby jejich zpracování zdržovalo co možná nejméně
  • State - definuje území státu (pro ČR kraj), pro jehož keše bude dělení použito. Opět zde může být použita *.
  • Polygons - určuje adresář v DATADIR\polygon, v kterém jsou jednotlivé soubory polygonů tohoto dělení
  • Tag - definuje kategorii tagů, do které budou přiřazovány hodnoty v závislosti na tom, do kterého polygonu se souřadnice keše dostanou. Do tagu je přiřazena hodnota, která odpovídá jménu souboru s polygonem

Soubory s polygony *.txt obsahuji na každém řádku souřadnice jednoho bodu a měly by tvořit uzavřený polygon (prví a poslední bod mají stejné souřadnice). Řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář. Čím vyšší je počet bodů, tím je sice hranice přesnější, ale zpracování pomalejší.

# Czech Republic
#
49.145 18.14528
49.12139 18.14944
49.08277 18.12194
49.04194 18.07528
48.98499 17.91111
48.92833 17.84194
...
49.145 18.14528

Seznam všech dostupných polygonů

PageDateDescriptionTags
polygons-ad 2021/06/13 19:59 polygons-ad Andorra polygons for Divider or cache filtering. Polygony Andory pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@… ,
polygons-al 2021/06/13 19:59 polygons-al Albania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Albánie pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta… ,
polygons-at 2021/06/13 20:04 polygons-at Austria polygons for Divider or cache filtering. Polygony Rakouska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Geby arne1, <jir… ,
polygons-bg 2021/06/13 19:59 polygons-bg Bulgaria polygons for Divider or cache filtering. Polygony Bulharska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc… ,
polygons-by 2021/06/13 19:59 polygons-by Belarus polygons for Divider or cache filtering. Polygony Běloruska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuch… ,
polygons-ch 2021/06/13 19:56 polygons-ch Switzerland polygons for Divider or cache filtering. Polygony kantonů Švýcarska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1… ,
polygons-continent 2021/06/13 19:58 polygons-continent Continents polygons for Divider or cache filtering. Polygony kontinentů pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne… ,
polygons-cz 2021/06/13 19:55 polygons-cz Czech Republic polygons for Divider or cache filtering. Polygony České Republiky pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Geby… ,
polygons-de 2022/06/24 12:21 polygons-de Germany (Lkr) polygons for Divider or cache filtering. Polygony okresů v Německu Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <… ,
polygons-dk 2021/06/13 20:00 polygons-dk Denmark polygons for Divider or cache filtering. Polygony Dánska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@… ,
polygons-ee 2021/06/13 20:00 polygons-ee Estonia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Estonska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht… ,
polygons-fi 2021/06/13 19:36 polygons-fi Finland polygons for Divider or cache filtering. Polygony Finska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@… ,
polygons-gr 2021/06/13 20:00 polygons-gr Greece polygons for Divider or cache filtering. Polygony Řecka pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@gm… ,
polygons-hr 2021/06/13 20:00 polygons-hr Croatia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Chorvatska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc… ,
polygons-hu 2021/06/13 20:01 polygons-hu Hungary polygons for Divider or cache filtering. Polygony Maďarska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht… ,
polygons-is 2021/06/13 19:38 polygons-is Iceland polygons for Divider or cache filtering. Polygony Islandu pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta… ,
polygons-li 2021/06/13 20:01 polygons-li Liechtenstein polygons for Divider or cache filtering. Polygony Lichtenštejnska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1… ,
polygons-lt 2021/06/13 20:01 polygons-lt Lithuania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Litvy pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta… ,
polygons-lu 2021/06/13 20:01 polygons-lu Luxembourg polygons for Divider or cache filtering. Polygony kantonů a distriktů Lucemburska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce … ,
polygons-lv 2021/06/13 20:01 polygons-lv Latvia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Lotyšska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta… ,
polygons-me 2021/06/13 20:01 polygons-me Montenegro polygons for Divider or cache filtering. Polygony Černé Hory pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.… ,
polygons-mk 2021/06/13 20:02 polygons-mk North Macedonia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Makedonie pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <j… ,
polygons-ro 2021/06/13 20:02 polygons-ro Romania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Rumunska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht… ,
polygons-rs 2021/06/13 20:02 polygons-rs Serbia and Kosovo polygons for Divider or cache filtering. Polygony Srbska a Kosova pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:a… ,
polygons-si 2021/06/19 13:15 polygons-si Slovenia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Slovinska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc… ,
polygons-sk 2021/06/13 19:54 polygons-sk Slovakia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Slovenska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Geby arne1, <j… ,
polygons-timezone 2021/06/13 19:55 polygons-timezone Timezone polygons for Divider or cache filtering. This package contains major polygons only! Rest will be assigned by online webservices. Po… ,
polygons-tr 2022/08/21 12:32 polygons-tr Türkiye polygons for Divider or cache filtering. Polygony Turecka pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta… ,
polygons-ua 2021/06/13 20:03 polygons-ua Ukraine polygons for Divider or cache filtering. Polygony Ukrajiny pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht… ,

Seznam změn

2.0 (2012/09/06)

  • Kompletní přepracování práce s polygony, instalují se jako GIP pouze pro ta území pro která jsou potřeba

1.0 (2011/05/??)

  • Úvodní verze
user/skript/divider.txt · Last modified: 2019/09/27 16:31 by mikrom