GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:divider

Divider

Skript pro hromadné tagování bodů podle polygonů. Nahrazuje staré jednoúčelové skripty czdivide.ggp.pas a skdivide.ggp.pas.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Popis

Tento skript je standardní součástí distribuce GeoGetu.

Projde všechny keše v databázi, a pokud je keš (nebo její finální waypoint) uvnitř polygonu, přidá jí tag s patřičnou hodnotou.

V nové verzi se změnila práce s polygony území. Nyní se již ve standardní distribuci GeoGetu nenachází stovky souborů s polygony pro všechna dostupná území, ale jsou dostupné jako samostatné instalační balíčky GIP, které si Divider sám v případě potřeby stáhne a doinstaluje. Zmenšil se tak instalační souboru GeoGetu a zrychlila instalace.

Technické podrobnosti

Tagy jsou přidělovány na základě polygonů. Každý balíček pro jedno dělení obsahuje *.ini soubor (v adresáři script\divide\ini\) a sadu polygonů (v adresáři DATADIR\polygon\<Polygons>\*.txt).

*.ini soubor slouží k tomu, aby plugin vybral správnou sadu polygonů a přidělil hodnoty tagu do správné kategorie tagů a může vypadat např. takto:

[PolyDivider]
Country=Czech*
State=*
Polygons=CZ kraj
Tag=CZ kraj
  • Country - určuje stát, pro jehož keše bude dělení použito. Může zde být i *, což znamená pro všechny keše bez ohledu na stát. V tom případě by měly být polygony co nejjednodušší (s co nejméně vrcholy, aby jejich zpracování zdržovalo co možná nejméně
  • State - definuje území státu (pro ČR kraj), pro jehož keše bude dělení použito. Opět zde může být použita *.
  • Polygons - určuje adresář v DATADIR\polygon, v kterém jsou jednotlivé soubory polygonů tohoto dělení
  • Tag - definuje kategorii tagů, do které budou přiřazovány hodnoty v závislosti na tom, do kterého polygonu se souřadnice keše dostanou. Do tagu je přiřazena hodnota, která odpovídá jménu souboru s polygonem

Soubory s polygony *.txt obsahuji na každém řádku souřadnice jednoho bodu a měly by tvořit uzavřený polygon (prví a poslední bod mají stejné souřadnice). Řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář. Čím vyšší je počet bodů, tím je sice hranice přesnější, ale zpracování pomalejší.

# Czech Republic
#
49.145 18.14528
49.12139 18.14944
49.08277 18.12194
49.04194 18.07528
48.98499 17.91111
48.92833 17.84194
...
49.145 18.14528

Seznam všech dostupných polygonů

PageDateDescriptionTags
polygons-ad2021/06/13 19:59polygons-ad Andorra polygons for Divider or cache filtering. Polygony Andory pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@…,
polygons-al2021/06/13 19:59polygons-al Albania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Albánie pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta…,
polygons-at2021/06/13 20:04polygons-at Austria polygons for Divider or cache filtering. Polygony Rakouska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Geby arne1, <jir…,
polygons-bg2021/06/13 19:59polygons-bg Bulgaria polygons for Divider or cache filtering. Polygony Bulharska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc…,
polygons-by2021/06/13 19:59polygons-by Belarus polygons for Divider or cache filtering. Polygony Běloruska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuch…,
polygons-ch2021/06/13 19:56polygons-ch Switzerland polygons for Divider or cache filtering. Polygony kantonů Švýcarska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1…,
polygons-continent2021/06/13 19:58polygons-continent Continents polygons for Divider or cache filtering. Polygony kontinentů pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne…,
polygons-cz2021/06/13 19:55polygons-cz Czech Republic polygons for Divider or cache filtering. Polygony České Republiky pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Geby…,
polygons-de2022/06/24 12:21polygons-de Germany (Lkr) polygons for Divider or cache filtering. Polygony okresů v Německu Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <…,
polygons-dk2021/06/13 20:00polygons-dk Denmark polygons for Divider or cache filtering. Polygony Dánska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@…,
polygons-ee2021/06/13 20:00polygons-ee Estonia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Estonska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht…,
polygons-fi2021/06/13 19:36polygons-fi Finland polygons for Divider or cache filtering. Polygony Finska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@…,
polygons-gr2021/06/13 20:00polygons-gr Greece polygons for Divider or cache filtering. Polygony Řecka pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta@gm…,
polygons-hr2021/06/13 20:00polygons-hr Croatia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Chorvatska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc…,
polygons-hu2021/06/13 20:01polygons-hu Hungary polygons for Divider or cache filtering. Polygony Maďarska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht…,
polygons-is2021/06/13 19:38polygons-is Iceland polygons for Divider or cache filtering. Polygony Islandu pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta…,
polygons-li2021/06/13 20:01polygons-li Liechtenstein polygons for Divider or cache filtering. Polygony Lichtenštejnska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1…,
polygons-lt2021/06/13 20:01polygons-lt Lithuania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Litvy pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta…,
polygons-lu2021/06/13 20:01polygons-lu Luxembourg polygons for Divider or cache filtering. Polygony kantonů a distriktů Lucemburska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce …,
polygons-lv2021/06/13 20:01polygons-lv Latvia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Lotyšska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta…,
polygons-me2021/06/13 20:01polygons-me Montenegro polygons for Divider or cache filtering. Polygony Černé Hory pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.…,
polygons-mk2021/06/13 20:02polygons-mk North Macedonia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Makedonie pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <j…,
polygons-ro2021/06/13 20:02polygons-ro Romania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Rumunska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht…,
polygons-rs2021/06/13 20:02polygons-rs Serbia and Kosovo polygons for Divider or cache filtering. Polygony Srbska a Kosova pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:a…,
polygons-si2021/06/19 13:15polygons-si Slovenia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Slovinska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc…,
polygons-sk2021/06/13 19:54polygons-sk Slovakia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Slovenska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Geby arne1, <j…,
polygons-timezone2021/06/13 19:55polygons-timezone Timezone polygons for Divider or cache filtering. This package contains major polygons only! Rest will be assigned by online webservices. Po…,
polygons-tr2022/08/21 12:32polygons-tr Türkiye polygons for Divider or cache filtering. Polygony Turecka pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuchta…,
polygons-ua2021/06/13 20:03polygons-ua Ukraine polygons for Divider or cache filtering. Polygony Ukrajiny pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kucht…,

Seznam změn

2.0 (2012/09/06)

  • Kompletní přepracování práce s polygony, instalují se jako GIP pouze pro ta území pro která jsou potřeba

1.0 (2011/05/??)

  • Úvodní verze
user/skript/divider.txt · Last modified: 2019/09/27 16:31 by mikrom