GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-calcbg

Modul CalcBG

Popis modulu

Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i řadu nastavení k odznakům. Pokud chceme nastavit vlastní parametry, musíme výpočetní modul zařadit do obsahu statistiky ručně.

V případě, že zařadíme modul CalcBG do obsahu ručně, je nanejvýš vhodné ho dát na samý začátek statistiky, určitě však před modul Badges…!
Jinak Stator při spuštění modulu Badges vyhodnotí, že je třeba spustit modul CalcBG, udělá to sice automaticky, ale použije implicitní hodnoty parametrů a ne ty vaše nastavené u modulu v následujícím obsahu statistiky.

Jeden odznáček do textu

Modul kromě vytváření hodnot pro odznaky poskytuje i funkce, které umožňují uživateli vložit informace nebo rovnou obrázek získaného odznaku na libovolné místo v textu. K tomu slouží zvláštní zápis podobný zápisu globální proměnné.

Pro klasické odznáčky:

%CalcBG_GetData(Name:The Cache Owner,[Width:XX%,Option:URL|Value|Hint,Hcenter:yes])%

Příklad 1: %CalcBG_GetData(Name:The Cache Owner,Width:90%)%
Příklad 2: %CalcBG_GetData(Name:The CWG Collector,Width:20%,Option:Value)%
 • první příklad zobrazí The Cache Owner ve velikosti 90 % základní velikosti.
 • druhý příklad vypíše počet získaných CWG (jako text bez obrázku!)
 • Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (<img …. />) získaného odznaku. Funkce je použitelná pro klasické odznáčky. Velikost může být udána v procentech nebo v pixelech (např. 75px). Pomocí Option je možno získat další dostupné údaje o odznáčcích.
 • Parametr Width je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100
 • Parametr Hcenter je volitelný a určuje jestli se mají prvky za sebou horizontálně centrovat 'Hcenter:yes' (od verze 1.3.0)
 • Parametr Option je volitelný a je-li nastaven, tak parametr Width nemá význam
  • Url: vrátí URL na obrázek
  • Value: vrátí hodnotu odznaku
  • Hint: vrátí kompletní hint

Pro odznáčky s vlajkami států:

%CalcBG_GetFlagData(Name:The Czech Republic Cacher,[Width:XX%,Option:URL|Value|Hint,Hcenter:yes])%

Příklad: %CalcBG_GetFlagData(Name:The Czech Republic Cacher,Width:90%)%
 • Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (<img …. />) získaného odznaku The Czech Republic Cacher ve velikosti 90 % základní velikosti. Funkce je použitelná pro vlajkové odznáčky (nepatří sem vlajka EU). Velikost může být udána v procentech nebo v pixelech (např. 75px). Pomocí Option je možno získat další dostupné údaje o odznáčcích.
 • Parametr Width je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100
 • Parametr Hcenter je volitelný a určuje jestli se mají prvky za sebou horizontálně centrovat 'Hcenter:yes' (od verze 1.3.0)
 • Parametr Option je volitelný a je li nastaven tak parametr Width nemá význam
  • Url: vrátí URL na obrázek
  • Value: vrátí hodnotu odznaku
  • Hint: vrátí kompletní hint
Seznam jmen odznakůOriginál1)Project-GC2)OdznáčekKomentář
The Geocacher ANO ANO Error!
The Traditional Cacher ANO ANO změna parametrů :!:
The Multi Cacher ANO ANO změna parametrů :!:
The Mysterious Cacher ANO ANO
The Virtual Cacher ANO ANO
The Earth Cacher ANO ANO
The Letterboxer ANO ANO
The Wherigo Cacher ANO ANO
The Mega Social Cacher ANO ANO změna parametrů :!: rozdělením na Mega/Giga/MAZE
The Giga Social Cacher NE ANO Od verze BG3) 1.3.0
The Gps Maze Cacher NE ANO Od verze BG4) 1.3.0
The Social Cacher ANO ANO
The Environmental Cacher ANO ANO
The Lost & Found Cacher ANO ANO
The Benchmarker ANO NE od 2.1.2.27 nutno ručně zadávat v nastavení CalcBG
The Photogenic Cacher ANO ANO
The APE Cacher ANO ANO změna parametrů :!:
The LAB Cacher NE ANO změna parametrů :!: dáno nárůstem LAB keší
The Micro Cacher ANO ANO
The Small Cacher ANO ANO
The Regular Cacher ANO ANO změna parametrů :!:
The Large Cacher ANO ANO
The Odd-sized Cacher NE ANO od verze BG5) 1.3.0 - nový odznak pro nestandardní krabice
The Adventurous Cacher ANO ANO
The Lazy Cachers NE NE
The Wheelchair Accesibled Cacher NE NE od verze BG6) 1.3.0 - nový odznak (T1 - cache)
The Brainiac ANO ANO změna parametrů :!:
The Rugged Cacher ANO ANO změna parametrů :!:
The Matrix Cacher ANO ANO
The Diverse Cacher ANO ANO od verze BG7) 1.3.0 - změna parametrů :!:
The FTF Addict ANO ANO
The Cacher on Winners Pedestal NE NE
The Cache Owner ANO ANO
The Event Host ANO ANO
The High Altitude Cacher ANO ANO Staré jméno: The Head-In-The-Clouds Award - od verze BG8) 1.3.0
The Low Altitude Cacher ANO ANO Staré jméno: The Head-In-The-Ground Award - od verze BG9) 1.3.0 - změněny i parametry :!:
State Badges ANO ANO od 2.1.2.27 se Bronzový level uděluje za první keš ve státě (pokud má stát jen jednu administrativní jednotku [dle groundspeaku] a neexistují polygony pak má automaticky Diamant :!:)
The Europe Cacher NE NE od 2.1.2.27 se Bronzový level uděluje za první zemi na kontinentu
The Asia Cacher NE NE od 2.1.2.27 se Bronzový level uděluje za první zemi na kontinentu
The Africa Cacher NE NE od 2.1.2.27 se Bronzový level uděluje za první zemi na kontinentu
The America Cacher NE NE od 2.1.2.27 se Bronzový level uděluje za první zemi na kontinentu
The Australia and Oceania Cacher NE NE od 2.1.2.27 se Bronzový level uděluje za první zemi na kontinentu
The EU Cacher NE NE 1.3.0 - Anglie vyřazena z EU
The AT Bezirk Cacher NE NE
The CZ District Cacher NE NE
The SK District Cacher NE NE
The Travelling Cacher ANO ANO
The Busy Cacher ANO ANO
The Daily Cacher ANO ANO
The Calendar Cacher ANO ANO
The Scuba-Cacher ANO NE nutno ručně zadávat v nastavení CalcBG
The Long-Distance Cacher ANO ANO
The Travel Bug ANO NE DELETEME od verze BG10) 1.3.0
The Coin Collector ANO NE DELETEME od verze BG11) 1.3.0
The Tarackable Lower NE ANO Od verze BG12) 1.3.0 sloučeny Travel a Coin odznak
The CWG Collector NE NE pracuje podle nastavení v CalcBG buďto ruční zadání nebo z cwg.gcm.cz nebo z lokální databáze
The Author ANO ANO
The Caching Veteran ANO ANO od verze BG13) 1.3.0 změna parametrů :!:
The Night-Owl ANO NE Funguje buď podle atributu keše a nebo podle TAGU nastaveném v CalcBG
The Favorited Owner ANO ANO Staré jméno:The Favourite Cacher - od verze BG14) 1.3.0
The Shutterbug ANO ANO
The Night Cacher NE NE Řídí se TAGEM SvetloTma - jinak nefunguje, souvisí s pluginem Světlo Tma
The All Around Cacher NE ANO Staré jméno:The 360 Degree Cacher - od verze BG15) 1.3.0
The Waymarker ANO NE Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v CalcBG
The Waymark creator NE NE Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v CalcBG
The Waymark categories discoverer NE NE Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v CalcBG
The Highlander Cacher NE NE
The Achiever NE ANO V nastavení CalcBG se nastavují vyjímky. Staré jméno:The Challenge Cacher - od verze BG16) 1.3.0
The Jasmer Cacher NE ANO od verze BG17) 1.3.0 - nový odznak - trochu problematický
The QTH Locator Cacher NE NE Řídí se TAGEM QTHLocator - jinak nefunguje, souvisí s pluginem QTH Locator
Error! ERR - Error! V případě chybného odznaku v Content.ini (název) nebo jiné chyby (2.1.2.28) Je doporučeno znovu nastavit modul Badges - zkontrolovat názvy odznaků viz tabulka a neexistující vyhodit a existující přidat!

Bližší popis odznáčků najdete ZDE

Dokumentace modulů Statoru

PageDateDescriptionTags
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
1)
Odznáčky z původní sady
2)
Zařazeny na serveru Project-GC
3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14) , 15) , 16) , 17)
BadgeGen
user/skript/stator/modules/stator-calcbg.txt · Last modified: 2021/04/19 11:30 by drakmrak