GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-setfilter

Modul SetFilter

Popis modulu

Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a výběr keší omezit (filtrovat). Je tak možné např. vytvořit mapu jen z T5 keší, mapu z keší, které mají současně T5 a D5, radarový graf tradiček, úhlovou challenge FTF nálezů nebo D/T tabulku mikrokeší. Možnosti jsou takřka neomezené…

Všechny moduly Statoru1.4.1.12, u kterých to má smysl nebo u kterých je to technicky realizovatelné, obsahují parametr UseFilter=, kterým se přepíná, zda modul zobrazuje keše všechny, nebo jen filtrovanou podmnožinu. Zapnutí parametru UseFilter= je signalizováno ve stromečku ikonou . Nastavení filtru modulem SetFilter je třeba ve stromečku obsahu statistiky předřadit výkonným modulům. Modul SetFilter lze do statistiky vložit několikrát a vždy změnit podmínky filtru pro následují moduly. Nastavení filtru platí pro všechny následující moduly, které mají zapnuté filtrování, až do změny nastavení filtru dalším použitím modulu SetFilter.

Podmínky pro výběr keší

Pokud má být výběr keší takovýmto způsobem omezen, je třeba vybrat správný operátor pro porovnání a pak zadat správně příslušnou hodnotu. Implicitně je vybrán operátor Cokoliv, což znamená, že hodnota je ignorovaná a vybírají se všechny hodnoty.

  • vyberte sloupec (položku z databáze) v levém seznamu a přeneste jej do pravého seznamu
    • seznam sloupců je totožný s modulem CustomizedTable a některé položky zde trochu ztrácejí smysl, například ikony, vlajky, …
  • definujte hodnotu, kterou musí sloupec obsahovat, aby keše byly použity
  • pokud nebude podmínka na obsah doplněna, použití sloupce postrádá smysl
  • podmínek může být najednou definováno více (např. nadmořská výška větší než 1000 a terén větší než 4)

Nastavení hodnot

Význam matematických operátorů je jasný, jen je třeba dát pozor na to, zda má být porovnání číselné nebo textové.

Pozor, při textovém porovnání musí být hodnota uzavřená v apostrofech ('hodnota').

Databázové operátory IN, NOT IN a BETWEEN pracují s více hodnotami a je nutné, aby hodnoty byly v apostrofech a odděleny čárkou (příklad pro operátor IN: 'FTF','STF'). Operátor LIKE porovnává hodnotu s maskou, která může obsahovat zástupné znaky _ (jeden jakýkoliv znak) a % (jakákoliv skupina znaků). Příkladem může být zápis hodnoty pro zobrazení všech keší s FTF tagy: '%FTF%'. Budou tedy akceptovány jen keše, které kdekoli obsahují v tagu text FTF (např. coFTF).

Příklady filtrů

Příklady jednoduchých filtrů

Keše s terénem 5 FTF nálezy Keše od 1000 m.n.m (The Highlander Cacher) EarthCache Master Keše, kterým jsem dal mašli Keše s FP>100

Příklady složitějších filtrů

FIXME Příklady filtrů s použitím BETWEN, LIKE, několik podmínek najednou.

FTF nálezy na D5/T5 keších Keše v ČR založené v letních měsících

Dokumentace modulů Statoru

PageDateDescriptionTags
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
user/skript/stator/modules/stator-setfilter.txt · Last modified: 2020/10/28 12:05 by mikrom