GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:geopuzzle

GeoPuzzle

CS/SK: Doplnok ku štatistikám, ktorý umožňuje automatizovať generovanie HTML kódu pre GeoPuzzle zo stránky GeoTrophy. V súčasnosti je dostupných 20 puzzle pre hory, hrady, jaskyne, kostoly, rozhľadne a iné významné miesta v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku a Slovinsku. Puzzle European Summits zahŕňa významné vrcholy v celej Európe. Ak máte záujem aj o národné odznaky GeoTrophy, vyskúšajte tiež plugin GeoTrophy venovaný práve im.

EN: This plugin automatically generates the HTML code for GeoPuzzles, designed by GeoTrophy. Currently, there are 20 puzzles covering mountains, castles, caves, churches and other special locations in Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany and Slovenia. There is also the international European Summits puzzle.

Autor

 • Ak sa Vám plugin páči, môžete mi poslať SWG, CWG alebo bitcoin ^_^ (podrobnosti cez GC profil.)

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:geopuzzle?download

Diskuze

Popis

Plugin GeoPuzzle umožňuje pohodlné generovanie puzzle, ktoré poznáte zo stránky GeoTrophy automaticky z Vašej existujúcej databázy GeoGet. Podmienkou je, aby ste v databáze mali správne označené všetky svoje nálezy. Plugin momentálne generuje tieto puzzle pre Českú a Slovenskú republiku:

Výstupom pluginu je niekoľko samostatných HTML súborov pre jednotlivé puzzle. Pre vloženie generovaných GeoPuzzle do štatistiky GgStat je potrebné vložiť do šablóny nasledovné riadky, podľa toho, ktoré puzzle chcete použiť:

Header GeoPuzzle
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZKopecky.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZHrady.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZKosteliky.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZRekordy.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZRozhledny.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKKopceky.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKHrady.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKKostoliky.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKJaskyne.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_HUCastles.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_EUSummits.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZZamky.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKTatry.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKRozhladne.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZPivovary.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_EUBasalt.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_CZRodneDomy.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SKKrize.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_DEunesco.html
INCLUDE .\script\GeoPuzzle\GeoPuzzle_SICastles.html

Ukázka

Slovenske kopecky

Nastavení a konfigurace

V súčasnosti je možné skript konfigurovať prostredníctvom “Správce pluginů”, záložka “Konfigurace pluginů”. Tu si môžete nastaviť, aký podklad bude použitý vo vygenerovaných GeoPuzzle pomocou premennej BACKGROUND. Dostupných je 5 rôznych podkladov:

 • 2 = Černobílý
 • 4 = Šedivý
 • 6 = Modrý
 • 8 = Zelený
 • 9 = Vlajka

Taktiež je možné nastaviť kódovanie HTML výstupu prostredníctvom premennej UTF_OUTPUT. V základnom nastavení po inštalácii pluginu - hodnota “0” - bude výstup v kódovaní ANSI (Windows-1250), pri hodnote “1” bude výstup v kódovaní UTF-8. Ak narazíte na problém s diakritikou pri vkladaní puzzle do štatistík, skúste zmeniť nastavenie kódovania.

Skript podporuje SILENT režim v ktorom nezobrazuje dialógové okná. Po inštalácii skriptu je zapnutý, aby nerušil pri použití Combine, ale pri prepnutí na hodnotu “0” sa po ukončení skriptu zobrazí informácia s klikateľnými odkazmi na jednotlivé puzzle.

Ak chcete zrýchliť beh skriptu, môžete si obmedziť zoznam generovaných puzzle podľa krajiny pomocou premennej COUNTRIES. Vo východzom nastavení je táto premenná prázdna - vygenerujú sa všetky GeoPuzzle. Môžete tu ale vyplniť zoznam kódov krajín, oddelených čiarkami. Ak Vás zaujímajú len domáce GeoPuzzle, stačí zadať “CZ”. Ak ste sa narodili v Československu ako ja, môžete zadať “CZ,SK”. V súčasnosti sú povolené tieto hodnoty: SK, CZ, HU, DE, SI a EU.

Môžete si tiež zapnúť generovanie nadpisu (premenná SHOW_TITLE, zadajte “1” pre generovanie nadpisu, východzia hodnota “0”) a generovanie počtu nálezov (premenná SHOW_COUNT, zadajte “1” pre generovanie počtu pod puzzle, “2” pre umiestnenie nad puzzle, východzia hodnota “0”) - v tomto prípade sa pri puzzle zobrazí množstvo nájdených políčok. Text v súčasnosti nie je lokalizovateľný, za nápad ďakujem pozorjedovi.

Od verzie 2.0.0 už skript neobsahuje údaje jednotlivých puzzle, ale sťahuje ich pri generovaní priamo z webu GeoTrophy.net tak, aby boli Vaše puzzle vždy aktualizované. S touto novinkou súvisí aj nová premenná CACHE_DAYS, ktorou môžete nastaviť platnosť stiahnutých dát na ľubovoľný počet dní (základné nastavenie je 7 t.j. týždeň). V prípade, že sú údaje puzzle už stiahnuté (a nie staršie ako nastavený počet dní) tak pri opakovanom spustení skriptu budú použité tieto a beh skriptu bude rýchlejší. V prípade, že nie je možné kontaktovať server GeoTrophy.net, alebo nemáte internetové pripojenie, budú použité “archívne” údaje (pokiaľ sú k dispozícii) aj ak je táto doba prekročená. Pokiaľ chcete aby sa údaje sťahovali pri každom behu skriptu, nastavte hodnotu CACHE_DAYS na nulu.

Verzia 2.1.0 pridáva možnosť tagovania GeoPuzzle kešiek v databáze (premenná TAG_PUZZLE, zadajte “1” pre generovanie tagov, východzia hodnota “0”). Po zapnutí pridá ku keškám tagy kategórie “GeoPuzzle” s názvami jednotlivých puzzle - niektoré skrýše môžu byť zároveň vo viacerých puzzle (napr. GC1Y114 - Gerlachovský štít). Pri prvom použití môže vytváranie tagov chvíľu trvať, následne už ale plugin tagy pridáva len ak ešte neexistujú a jeho beh by teda mal byť rýchlejší. Pokiaľ nie je zapnutý silent režim, plugin zároveň vypíše zoznam GC kódov, ktoré sú v generovaných puzzle, ale v databáze sa nenachádzajú.

Stažení

:!: Stáhnout aktuální verzi: geopuzzle-2.1.1.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
geopuzzle-2.1.1.gip6.6 KiB2021/01/21 11:19
geopuzzle-2.1.0.gip6.5 KiB2018/09/22 12:35
geopuzzle-2.0.12.gip6.0 KiB2016/05/24 00:00
geopuzzle-2.0.11.gip6.0 KiB2014/03/17 00:00
geopuzzle-2.0.10.gip5.9 KiB2013/12/02 00:00
geopuzzle-2.0.9.gip5.9 KiB2013/03/25 00:00
geopuzzle-2.0.8.gip5.9 KiB2013/03/04 00:00
geopuzzle-2.0.6.gip5.7 KiB2013/02/21 00:00
geopuzzle-2.0.5.gip5.1 KiB2013/02/20 00:00
geopuzzle-2.0.4.gip5.0 KiB2013/02/10 00:00
geopuzzle-2.0.3.gip5.0 KiB2012/07/05 00:00
geopuzzle-2.0.2.gip5.0 KiB2012/04/11 00:00
geopuzzle-2.0.1.gip4.9 KiB2012/03/02 00:00
geopuzzle-2.0.0.gip4.9 KiB2012/02/01 00:00

Seznam změn

2.1.1 (2021/01/21)

 • Oprava memory leak - plugin teraz snáď správne uvoľňuje pamäť (vďaka Gord!)

2.1.0 (2018/09/21)

 • Možnosť tagovania GeoPuzzle kešiek v databáze pre ľahšie hľadanie a filtrovanie + výpis chýbajúcich, ktoré v databáze nie sú (vďaka PetrAJana!)

2.0.12 (2016/05/24)

 • Nový puzzle UNESCO Welterbe (DE)
 • Nový puzzle Slovenian Castles (SI)
 • Plugin teraz používa “v2” XML súbory a grafiku zo stránok GeoTrophy

2.0.11 (2014/03/17)

 • Nový puzzle Rodné domy (CZ)
 • Nový puzzle Kalvárie a krížové cesty (SK)

2.0.10 (2013/12/02)

 • Nový puzzle České pivovary (CZ)
 • Nový puzzle Basalt

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

2.0.9 (2013/03/25)

 • Nový puzzle Slovenské rozhľadne (SK)

2.0.8 (2013/03/04)

 • Rýchla oprava chyby počítadla z verzie 2.0.7

2.0.7 (2013/03/04)

 • Možnosť umiestniť počet nálezov nad alebo pod puzzle

2.0.6 (2013/02/21)

 • Možnosť generovať puzzle len pre vybrané krajiny
 • Možnosť zapnúť generovanie nadpisu a počtu nálezov

2.0.5 (2013/02/20)

 • Nový puzzle České zámky (CZ)
 • Pravý dolný dielik odkazuje na stránku daného GeoPuzzle
 • Názvy jednotlivých puzzle sa už tiež získavajú zo servera

2.0.4 (2013/02/10)

 • Nový puzzle Tatry (SK)

2.0.3 (2012/07/05)

 • Nový puzzle European Summits

2.0.2 (2012/04/11)

 • Nový puzzle Slovenské jaskyne (SK)

2.0.1 (2012/03/02)

 • Nový puzzle Hungarian Castles (HU)

2.0.0 (2012/02/01)

 • Skript bol od základu prepísaný, údaje puzzle teraz sťahuje priamo zo servera GeoTrophy.net
 • Nový puzzle České rozhledny (ČR) a vzhľadom na zmenu popísanú vyššie sú aktualizované všetky puzzle
 • Nové nastavenie CACHE_DAYS umožňuje ovplyvniť ako často sa sťahujú nové údaje puzzle
 • Skript by mal bežať o niečo rýchlejšie, keďže už neprehľadáva celú databázu GeoGet

1.0.3 (2011/12/23)

 • Aktualizácia puzzle Dřevěné kostelíky (ČR) na verziu 2.01
 • Skript odteraz akceptuje aj vlastné skrýše ako “navštívené”
 • Po vypnutí SILENT režimu sa na konci zobrazí informácia o ukončení skriptu

1.0.2 (2011/12/18)

 • Nový puzzle Dřevěné kostelíky (ČR)
 • Oprava puzzle Slovenské kopčeky (zlé GC kódy pre Ondrejisko, Klenovský Vepor, Babiu hora, Veľká Rača)
 • Oprava puzzle Slovenské hrady (zlý GC kód pre Slanec)
 • Zlepšené popisy pre České kopečky, Slovenské kopčeky, a Drevené kostolíky na Slovensku
 • Pre jedno políčko puzzle môžu byť akceptované viaceré GC kódy v prípade archivácie
 • Zredukované podklady (všetky puzzle odteraz podporujú rovnakú sadu podkladov)

1.0.1 (2011/12/14)

 • Oprava puzzle České hrady

1.0.0 (2011/12/14)

 • Úvodní verze
user/skript/geopuzzle.txt · Last modified: 2021/01/21 11:23 by osnica