GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-calcmain

Modul CalcMain

Popis modulu

Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jakýkoliv z těchto modulů zařazen do obsahu statistiky, zavolá Stator automaticky na začátku výpočetní modul. Ten spočte hodnoty a uloží je do globálních proměnných. Odtud pak čerpají informace všechny (závislé) moduly a nemusí si hodnoty počítat všichni zvlášť.

Dále uvedené globální proměnné můžeme použít i pro vkládání do vlastních textů. Stačí jednoduše do textu napsat jméno proměnné uzavřené do znaků %. Např. počet již archivovaných keší z našich nálezů zapíšeme jako: %Calc_AgeArchivedCount%. Stator při generování výstupu nahradí proměnnou její hodnotou.

Text:

"Dnes je už bohužel %Calc_AgeArchivedCount% z celkového počtu %FoundCachesCount% mnou nalezených keší nenávratně v archivu."

bude ve výsledku vypadat nějak takto:

"Dnes je už bohužel 951 z celkového počtu 2931 mnou nalezených keší nenávratně v archivu."

Stator obsahuje i pseudoproměnnou %Evaluate(<výraz>,<počet des. míst výsledku>)%, kterou lze dopočítat další hodnoty z existujících globálních proměnných.

Předchozí text tak můžeme vylepšit údajem o podílu archivovaných keší:

"Dnes je už bohužel %Calc_AgeArchivedCount% z celkového počtu %FoundCachesCount% mnou nalezených keší 
(tedy %Evaluate(100 * %Calc_AgeArchivedCount% / %FoundCachesCount%, 1)% %) nenávratně v archivu. Čest jejich památce!"

výsledkem bude:

"Dnes je už bohužel 951 z celkového počtu 2931 mnou nalezených keší (tedy 32,4 %) nenávratně v archivu. Čest jejich památce!"

Globální proměnnou %FoundCachesCount% nevytváří modul CalcMain, ale přímo jádro Statoru. Seznam proměnných jádra Statoru naleznete ve vývojové dokumentaci.

Seznam globálních proměnných vytvářených modulem

Proměnné kategorie Found
Calc_FoundStreakDaily Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy
Calc_FoundStreakDailyFrom Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy - datum od
Calc_FoundStreakDailyTo Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy - datum do
Calc_EmptyStreakDaily Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů bez nálezu
Calc_EmptyStreakDailyFrom Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů bez nálezu - datum od
Calc_EmptyStreakDailyTo Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů bez nálezu - datum do
Calc_DaysTotal Celkový doba existence účtu vyjádřená ve dnech (celkový počet dní od prvního nálezu)
Calc_DaysCaching Celkový počet keškovacích dnů
Calc_RealYearsTotal1.3.2.11 Celková doba existence účtu vyjádřená v letech (celková doba od prvního nálezu)
Calc_YearsTotal Celkový počet keškovacích let (tj. let s alespoň jedním nálezem)
Calc_AvgPerCachingDay Celkový průměrný počet nálezů za keškovací den (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty)
Calc_AvgPerCachingDayRound2 Celkový průměrný počet nálezů za keškovací den (na 2 desetinná místa)
Calc_AvgPerDay Celkový průměrný počet nálezů za den (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty)
Calc_AvgPerDayRound2 Celkový průměrný počet nálezů za den (na 2 desetinná místa)
Calc_AvgPerWeek Celkový průměrný počet nálezů za týden (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty)
Calc_AvgPerWeekRound2 Celkový průměrný počet nálezů za týden (na 2 desetinná místa)
Calc_AvgPerMonth Celkový průměrný počet nálezů za měsíc (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty)
Calc_AvgPerMonthRound2 Celkový průměrný počet nálezů za měsíc (na 2 desetinná místa)
Calc_AvgPerYear Celkový průměrný počet nálezů za rok (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty)
Calc_AvgPerYearRound2 Celkový průměrný počet nálezů za rok (na 2 desetinná místa)
Calc_FindsInSpring1.4.1.12 Počet nálezů na jaře
Calc_FindsInSummer1.4.1.12 Počet nálezů v létě
Calc_FindsInAutumn1.4.1.12 Počet nálezů na podzim
Calc_FindsInWinter1.4.1.12 Počet nálezů v zimě
Proměnné kategorie Age
Calc_AgeOldestID Nejstarší nalezená keš - ID
Calc_AgeYoungestID Nejmladší nalezená keš - ID
Calc_AgeArchivedCount Počet archivovaných nalezených keší
Calc_AgeDisabledCount Počet disablovaných nalezených keší
Proměnné kategorie Loc
Calc_LocNearestID Nejbližší keš - ID
Calc_LocFurthestID Nejvzdálenější keš - ID
Calc_LocFurthestFTFID1.4.1.12 Nejvzdálenější FTF nález - ID
Calc_LocNortherlyID Nejsevernější keš - ID
Calc_LocSoutherlyID Nejjižnější keš - ID
Calc_LocEasterlyID Nejvýchodnější keš - ID
Calc_LocWesterlyID Nejzápadnější keš - ID
Calc_LocHighestID Nejvýše položená keš - ID
Calc_LocHighestAlt Nejvýše položená keš - nadmořská výška
Calc_LocLowestID Nejníže položená keš - ID
Calc_LocLowestAlt Nejníže položená keš - nadmořská výška
Proměnné kategorie Logs
Calc_LogsSum Celkový počet slov nálezových logů
Calc_LogsAvg Průměrný počet slov nálezových logů
Calc_LogsMinID ID keše s nejkratším logem
Calc_LogsMinLogID ID nejkratšího logu
Calc_LogsMinCount Počet slov nejkratšího logu
Calc_LogsMaxID ID keše s nejdelším logem
Calc_LogsMaxLogID ID nejdelšího logu
Calc_LogsMaxCount Počet slov nejdelšího logu
Proměnné kategorie Sum
Calc_SumFindsMaxPerDay1 Nejúspěšnější den co do počtu nálezů - datum
Calc_SumFindsMaxPerDayCount1 Nejúspěšnější den co do počtu nálezů - počet
Calc_SumFindsMaxPerDay2 2. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - datum
Calc_SumFindsMaxPerDayCount2 2. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - počet
Calc_SumFindsMaxPerDay3 3. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - datum
Calc_SumFindsMaxPerDayCount3 3. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - počet
Calc_SumMaxInWeekendFrom Nejúspěšnější víkend - datum od
Calc_SumMaxInWeekendTo Nejúspěšnější víkend - datum do
Calc_SumMaxInWeekendCount Nejúspěšnější víkend - počet
Calc_SumMaxInWeekFrom Nejúspěšnější týden - datum od
Calc_SumMaxInWeekTo Nejúspěšnější týden - datum do
Calc_SumMaxInWeekCount Nejúspěšnější týden - počet
Calc_SumMaxInMonth Nejúspěšnějsí měsíc - měsíc
Calc_SumMaxInMonthYear Nejúspěšnějsí měsíc - rok
Calc_SumMaxInMonthCount Nejúspěšnějsí měsíc - počet
Calc_SumMaxInYear Nejúspěšnějsí rok - rok
Calc_SumMaxInYearCount Nejúspěšnějsí rok - počet
Proměnné kategorie Other
Calc_OtherLast365DaysCount Počet nálezů za posledních 365 dní
Calc_OtherLast365DaysCaching Počet keškovacích dnů za posledních 365 dní
Calc_OtherMdCachingPoints Celkový počet bodů mdCachingPoints (viz bodování keší podle obtížnosti, terénu a typu keše podle www.macdefender.org), nasbíraných za nalezené keše
Calc_OtherAverageMdCachingPoints Průměrný počet bodů mdCachingPoints na jeden nález
Calc_OtherDayMaxMdCachingPoints Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints
Calc_OtherDayMaxDateMdCachingPoints Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints - datum
Calc_CacherStatCountry Domácí země podle CacherStats
Calc_CacherStatCountryRanking Pořadí v žebříčku domácí země
Calc_CacherStatContinent Domácí kontinent podle CacherStats
Calc_CacherStatContinentRanking Pořadí v žebříčku domácího kontinentu
Calc_CacherStatWorldRanking Pořadí ve světovém žebříčku
Proměnné kategorie Cache
Calc_CacheTraditionalCount Počet tradičních keší
Calc_CacheMultiCount Počet multikeší
Calc_CacheMysteryCount Počet mysterek
Calc_CacheVirtualCount Počet virtuálek
Calc_CacheEarthCount Počet Earthcache
Calc_CacheLetterboxCount Počet letterboxů
Calc_CacheWherigoCount Počet Wherigo keší
Calc_CacheWebcamCount Počet Webcam keší
Calc_CacheMegaEventCount Počet navštívených mega eventů
Calc_CacheGigaEventCount Počet navštívených giga eventů
Calc_CacheGPSAdventuresExhibitCount 2.1.2.27 Počet navštívených MAZE eventů
Calc_CacheEventCount Počet navštívených eventů (celkem)
Calc_CacheCITOCount Počet navštívených CITO
Calc_CacheLostAndFoundCount Počet Lost&Found keší
Calc_CacheAPECount Počet APE keší
Calc_CacheLabCount Počet Lab keší
Calc_CacheLocationlessCount 2.1.2.27 Počet Locationless keší
Calc_CacheGroundspeakHQCount 2.1.2.27 Počet HQ keší
Calc_CacheMaxUniqueDailyType Počet typů keší v jednom dni (i ikonky)
Calc_CacheMicroCount Počet keší velikosti micro
Calc_CacheSmallCount Počet keší velikosti small
Calc_CacheRegularCount Počet keší velikosti regular
Calc_CacheLargeCount Počet keší velikosti large
Calc_CacheD5T5Count Počet nálezů D5/T5 (Adventurous Cacher)
Calc_CacheD1T1Count Počet nálezů D1/T1 (Lazy Cacher)
Calc_CacheD5Count Počet nálezů D5 (Brainiac)
Calc_CacheT5Count Počet nálezů T5 (Rugged Cacher)
Proměnné kategorie Matrix
Calc_MatrixDifficultyTerrain Počet vyplněných kombinací D/T tabulky
Proměnné kategorie xTF
Calc_FTFCount Celkový počet FTF
Calc_STFCount Celkový počet STF
Calc_TTFCount Celkový počet TTF
Calc_xTFCount Celkový počet FTF, STF i TTF
Calc_FTFIndex Celkový FTF index
Proměnné kategorie Owner
Calc_OwnedCount Počet vlastních keší
Calc_EventHostCount Počet vlastních eventů
Calc_AllOwnCount Počet vlastních keší a eventů
Calc_OwnedFavoritePoints Počet získaných FP na vlastních keších

Dokumentace modulů Statoru

PageDateDescriptionTags
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2020/10/28 12:00 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2021/04/19 11:30 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2020/10/28 11:59 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2020/10/28 11:58 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2020/10/28 12:05 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2020/10/28 12:04 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2020/10/28 12:03 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
user/skript/stator/modules/stator-calcmain.txt · Last modified: 2020/10/28 11:57 by mikrom