GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-qthmap

Modul QTHMap

Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve kterých byla nalezena keš zobrazují na mapě barevně odlišeno dle množství nálezů v daném obdélníku a tím vytváří mapu dané země. Je to podobné jako u puntíkaté mapy ale tam je vyplňování nekonečné tady je pro každou zemi daný konkrétní počet lokátorů a jde o jejich vyplnění a tím získání mapy daného státu.

Modul potřebuje ke své funkci plugin QTHLocator který umí nad každou keší vytvořit Tag QTHLocator a pak podle tohoto TAGu pracovat s lokátory. A samozřejmě když přidáváte nové keše do databáze je potřeba i k nim generovat lokátor - dá se zařídit spuštěním skriptu před generováním statistiky pomocí Combine 2 - automatizovat proces.

Ukázka mapy ČR z části pokryté lokátory

QTH lokátor

Jeden ze systémů používaný pro rozdělení světa je QTH lokátor (jinak také: Maidenhead locator systém) - používají ho radioamatéři. Jde o rozdělení na základě zeměpisné šířky a délky. Země je rozdělena do obdélníků1) o velikosti 1° x 2° (tzv. velký čtverec). Ty lze hierarchicky dělit na menší obdélníky. Vzniká tak hierarchický souřadnicový systém tvořený 2-8 znaky/číslicemi, jehož výhodou oproti GPS souřadnicím je, že stačí zachytit např. jen první dva znaky a známe přibližnou polohu protistanice. Další znaky pak slouží ke zpřesnění polohy. Nejčastěji se mezi radioamatéry používá 4 (na KV) nebo 6 (na VKV) znaků, např. JN89GE označuje západní Brno. Pro GeoSpy byl zvolen 6 znakový systém který dostačuje a myslím je dostačující i pro pokrytí mapy při geocachingu. QTH lokátory - jak to funguje

Historie

Proč vlastně QTH lokátory:
Kdysi plugin GSLocator vznikl ke hře GeoSpy2), která byla právě na těch lokátorech postavená - pomocí fotografii se odkrývaly jednotlivé lokátory a soutěžilo se kdo víc (jeden z cílů). No a když už je něco udělaného, tak proč to nevyužít. Myšlenka je dobrá v tom, že každá země má určité pokrytí lokátory - třeba ČR má někde kolem 3000 lokátorů. Dalo by se to spočítat přesně ale je to pracné takže k číslu jde dojít zpětně přes keše. A ne každý lokátor má keš (inspirace pro založení krabičky). Takže proč si nevybarvit nějaký stát trochu podrobněji.

Geocaching

Systém vznikl kvůli radiokomunikacím nicméně i pro geocaching a určování polohy je zajímavý. 6. znakový systém rozděluje zeměkouli na 18 662 400 (4320 x 4320) obdélníků a je zajímavé spočítat si kolik jich kačer během svých cest navštívil. Dosažitelných je zhruba 5.5 miliónu což odpovídá 29% souše na zeměkouli (+/- různé přesahy). Rozhodně je to zajímavější dělení než třeba kraje nebo okresy neb to přesněji pokrývá mapu a navíc se to i jednodušeji zpracovává.

1)
i když obdélníky, často se mluví o čtvercích
2)
bohužel už neexistuje
user/skript/stator/modules/stator-qthmap.txt · Last modified: 2020/10/28 11:58 by mikrom