GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


msm

MSM - MapSource Manager

Co to je?

Je to jednoduchý nástroj na správu (instalování, odstraňování či aktualizování) vlastních map do programu Garmin MapSource a BaseCamp. Může být použit jak v interaktivním GUI režimu, tak i jako automatický nástroj z příkazové řádky.

Co umí?

  • Zobrazit seznam všech instalovaných map, včetně jejich ID a názvu. (Jak samostatné mapy, tak i mapové rodiny.)
  • Odinstalovat libovolnou ze zobrazených map.
  • Nainstalovat váš vlastní mapový IMG soubor jako samostatnou mapu.
  • Provést jednoduchou aktualizaci vaší dříve nainstalovane IMG mapy.
  • Poslední verze je kompatibilní s posledními verzemi MapSource (6.16.1) a BaseCamp (3.0.5).

Užití

msm.exe - spustí interaktivní GUI

msm.exe <nejaky_garmin_img_soubor> - spustí interaktivní GUI, ale s přednastaveným IMG souborem, který lze snadno nainstalovat nebo aktualizovat.

msm.exe <nejaky_garmin_img_soubor> update - pokud IMG soubor byl dříve instalován pomocí MSM, provede se automatická aktualizace mapy v mapSource a program se pak sám ukončí. To je užitečné pro automatizované volání ze skriptů.

Novinky

  • 13.6.2010 - betaverze nové edice kompatibilní s posledními verzemi MapSource a BaseCamp.
  • 16.1.2008 - dána k dispozici první veřejná verze

Ke stáhnutí

Instalace

Doporučený postup instalace:

  • Ve složce, kde máte nainstalovany MapSource (Obvykle C:\Garmin), vytvořte podsložku s názvem MSM.
  • Obsah distribučního archívu rozbalte do této nově vytvořené složky.
  • Spusťte msm.exe.
msm.txt · Last modified: 2010/06/13 00:00 (external edit)