GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


translation

Lokalizace GeoGetu

Program je od samého začátku tvořen s ohledem na jeho pozdější lokalizaci. Důvod, proč dosud program lokalizován nebyl, je, že jsem neměl vhodný lokalizačí nástroj, který by splňoval alespon tyto základní požadavky:

  • Lokalizace musí být externí, tedy začlenění překladu nevyžaduje zásah do EXE souboru.
  • Lokalizační nástroj musí být jednoduchý, aby jej dokázal obsluhovat i 'neprogramátor'.
  • Lokalizace musí být variabilní. Tedy když se změní verze programu, lokalizace musí fungovat, byť některé texty nebudou přeloženy.
  • Kdokoliv si může vytvořit lokalizaci jakou chce, aniž by byla potřeba jakákoliv součinnost s autorem Geogetu.
  • Lokalizační nástroje musí být k bezúplatnému použití a s takovou licencí, která umožní použití v Geogetu.

Vyzkoušel jsem bezpočet různých lokalizačních nástrojů, a nakonec jsem zvolil GNU GetText. Tato lokalizační podpora se poprvé objevuje v Geogetu verze 2.1.0.

Volba jazyka

Implicitně si Geoget zjistí jazykové prostředí operačního systému a pokusí se použít odpovídající lokalizaci. Existují ale situace, kdy si chcete zvolit lokalizaci navzdory jazyku operačního systému.

Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  • v konfiguraci Geogetu nasavte jazyk, jaký chcete.
  • můžete spustit Geoget s parametrem -l=cs (kdy místo cs dejte příslušný kód jazyka.) Toto nastavení má vždy přednost před jazykem nastaveným v konfiguraci Geogetu!

Jak lokalizace funguje

V instalační složce se nalézá podsložka locale. V ní jsou další podsložky nazvané podle ISO 639-1 kódu jednotlivých jazyků, ve kterých se skrývá překlad pro konkrétní jazyk. Překlady se skrývají v podsložce LC_MESSAGES, kde je hromádka *.PO a *.MO souborů.

PO soubory jsou textové zdrojové kódy překladu. A MO soubor je binární soubor s překladem, se kterým program pracuje. Pro editaci a následný překlad do binární formy je vhodné využít nějaký k tomu určený program, který usnadní práci. Doporučuji PoEdit.

Pokud Geoget nenajde příslušné MO soubory, lokalizace se neuplatní a Geoget pobeží v základním anglickém jazyce. Pokud se soubor s překlady nalezne, ale požadovaná fráze k přeložení v něm není, zůstane tato fráze nepřeložena.

Jak překládat

Pokud chcete pomoci s překladem, je potřeba se nejdříve domluvit. Je nešťastné, pokud na jednom jazyce pracuje více lidí najednou, jsou pak problémy se slučovaním výsledku jejich práce a musí se pak řešit konflikty, kdy každý přeložil jednu věc jinak, atd.

Proto by měl mít každý podporovaný jazyk svého koordinátora, který se o vše postará a bude mi předávat aktualizované PO soubory s překladem.

Současní koordinátoři jsou:

  • Čeština - zatím já.

Vlastní překládání je jednoduché. Já průběžně aktualizuji obsah jednotlivých MO souborů (přidání nových frází, odstranění již nepoužitých frází). Vy si tento soubor otevřete v programu PoEdit. Ten vám ukáže seznam jednotlivých frází, vidíte co je a co není přeloženo, vidíte i poznámky pro překladatele, které k jednotlivým frázím poznamenal nějaký jiný překladatel, atd. A hurá do práce!

Pokud chcete založit nový překlad pro jazyk, který doposud nebyl zaveden, kontaktujte mne. (Pokud jste zběhlí v systému GetText, můžete se o to pokusit sami.)

translation.txt · Last modified: 2012/01/08 00:00 (external edit)