GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-cwglist

Modul CwgList

Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList.

Parametry modulu

Základní funkce a možnosti nastavení modulu jsou:

 • DivHeight - parametrem lze definovat výšku oblasti, v které bude seznam CWG zobrazen. Pokud seznam bude zabírat více místa než je v parametru nastaveno, bude seznam doplněn o “rolovátko”. Hodnota 0 znamená neomezenou velikost
 • DBFile - parametrem vybereme databázový soubor, z nějž budou CWG načítány 1
 • ListType - parametrem lze volit formát vytvořeného seznamu
  • Card - vytváří seznam karet s obrázky CWG
  • Text - vytváří prostý textový seznam
 • CwgType - parametrem určíme, jaký typ předmětu bude do seznamu zařazen. Nabídka pro výběr bude obsahovat všechny typy, které má uživatel v databázi (např. MWG, SQ, vizitky, …) 3
 • Country - parametrem určíme seznam států, jejichž předměty mají být v seznamu uvedeny. Pokud nebude vybrán žádný stát, je to stejné jako by byly vybrány všechny 3
 • Groups - plugin CwgList umožňuje každý předmět zařadit do nějaké skupiny, např si může uživatel označovat CWG zobrazující zvířata, pohádkové postavy, … Tímto parametrem pak do seznamu můžeme zařadit jen předměty z vybrané skupiny. Pokud není vybraná žádná skupina, bou do seznamu zařazeny všechny předměty 3
 • From cache - parametrem určíme, zda do seznamu zařadit
  • FromCache- předměty vyzvednuté z keše
  • OutOfCache - předměty získané mimo keš (např zaslané poštou)
  • All - bez ohledu na to, odkud byl předmět získán
 • SortDefault - pomocí parametru lze nastavit, podle které hodnoty mají být předměty v seznamu seřazeny
  • Date - datum získání předmětu
  • Name - jméno (nick)
  • Cache ID - GC kód keše, z které byl předmět získán
  • CWG ID - katalogové číslo CWG
 • SortButton - pomocí parametru je možné do výstupu přidat tlačítka, kterými lze zobrazený seznam přetřídit podle jiného kritéria než je nastaveno parametrem SortDefault. Ovšem má to své háčky 2
 • ItemContent - pomocí parametru je možné určit, jaké informace budou o předmětu v seznamu zobrazeny
  • Order row - pořadové číslo řádku (má smysl jen pro ListType=Card)
  • Img - obrázek předmětu (má smysl jen pro ListType=Card)
  • Country - stát, ze kterého předmět pochází
  • Date - datum získání předmětu
  • Name - jméno (nick)
  • Type - typ předmětu (CWG, SQ, MWG, viyitka, … podle toho, co vše si uživatrel eviduje)
  • Cache ID - GC kód keše, z které byl předmět získán
  • Cache info - souhrnná informace o keši (má smysl jen pro ListType=Text)
  • CWG ID - katalogové číslo CWG
 • CardHeight - pomocí parametru určujeme výšku karty se zobrazeným předmětem (má smysl jen pro ListType=Card)
 • ImgSize - pomocí parametru určujeme velikost obrázku s předmětem

Poznámky a problémy

1 DBFile - modul kontroluje verzi databáze. Pokud je databáze starší než jakou plugin podporuje, oznámí to uživateli jako chybu a žádný výstup do statistiky negeneruje.

2 SortButton=Yes - toto může být trochu záludný parametr. Funkce, která mění zobrazené pořadí předmětů používá knihovnu jquery a je na uživateli, aby její zařazení zajistil. Soubory Common\Start.html obsahuje zapoznámkovaný příkaz pro vložení knihovny, takže je třeba, aby uživatel do profilu zkopíroval soubor Start.html a příkaz odpoznámkoval. Rádek by měl pak vypadat:

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

3 Pro parametry CwgType, Country a Groups může parametr obsahovat jedinou hodnotu, více hodnot (oddělené svislítkem |) nebo nemusí obsahovat hodnotu žádnou. Pokud je parametr prázdný, nebere se na něj při výběru ohled a budou vybrána všechna CWG (Sigitemy) jen s ohledem na ostatní zadané parametry.

Dokumentace modulů Statoru

PageDateDescriptionTags
Modul Badges 2016/01/06 19:01 stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul ,
Modul BookmarkComposer 2015/12/09 09:56 stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… ,
Modul CalcBG 2019/07/10 16:35 stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… ,
Modul CalcGSAPI 2019/06/05 14:32 stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… ,
Modul CalcMain 2019/06/05 14:33 stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… ,
Modul CalcTrackable 2015/12/29 22:07 stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… ,
Modul CwgList 2015/12/30 08:18 stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… ,
Modul MapPinboard 2016/03/01 00:07 stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… ,
Modul MyOwnLife 2016/02/18 00:00 stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … ,
Modul Numbers 2017/04/24 21:26 stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… ,
Modul QTHMap 2019/08/27 23:48 Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… ,
Modul SetFilter 2016/05/18 08:47 stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… ,
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů 2016/02/18 11:08 stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… ,
Moduly CustomizedTable, SQLTable 2018/04/03 09:51 stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… ,
Stator - moduly pro generování statistik 2019/06/13 20:32 stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… , , , , ,
user/skript/stator/modules/stator-cwglist.txt · Last modified: 2015/12/30 00:00 (external edit)