GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:zmena_nicku

Změna nicku na geocaching.com

Občas se přihodí, že kačer z nějakého důvodu potřebuje změnit nick. Nebudeme zde pitvat důvody, jen konstatujeme, že to prostě občas potřeba je. Následující popis by měl zajistit správnou funkci GeoGetu po takové změně. Hlavní kroky ve správném pořadí jsou tyto:

 1. změna nicku na geocaching.com
 2. změna vlastníka vlastních keší v databázi GeoGetu
 3. změna nastavení GeoGetu
 4. změna autora vlastních logů v databázi GeoGetu

Změna vlastníka vlastních keší v databázi GeoGetu

Protože v poli “autor” může být jakýkoli text, třeba i nesouvisející s nickem autora, není toto pole změnou nicku nijak dotčeno. Pokud má dojít k jeho změně, musí autor ručně na webu tento text upravit u každé keše samostatně.

Pro správné vyhledávání vlastních keší je třeba aktualizovat vlastní keše. Pomocí filtru My own vyberte vlastní keše. Aktualizaci dokončíte až po změně nastavení GeoGetu.

Nastavení GeoGetu

V nastavení GeoGetu je třeba upravit zejména položku v menu Nástroje - Nastavení - Uživatelské jméno. Po této změně GeoGet správně rozezná vaše vlastní logy.

Pro správné přihlašování ke Geocaching API, se musíte znovu přihlásit s novým nickem: menu Nástroje - Nastavení - Geocaching API.

Pokud používáte některý z pluginů, které se přihlašují k serveru sami, je třeba změnit přihlašovací údaje v jejich nastavení, nejčastěji v menu Pluginy - Správce pluginů - Konfigurace pluginů. Pro plugin GeoJarry jde o úpravu groundspeak (soubor groundspeak.config.pas).

Dokončení změny Vlastníka keší

Všechny keše v seznamu označte (CTRL+A), a přes pravé tlačítko myši vyberte funkci Aktualizovat keše. Stačí použít LITE režim.

Změna autora vlastních logů v databázi GeoGetu

Pro tuto úpravu existují dvě základní cesty, každá z nich má své výhody a úskalí.

 • nové stažení všech vlastních logů
 • přímá úprava databáze
  • úprava pomocí SQL dotazu (všechny logy najednou)
  • úprava pomocí pluginu LogsRepair - úprava každého logu zvlášť, je to zdlouhavé, pracné, snadno zanesete chybu. Proto tuto metodu dál pitvat nebudeme

V každém případě doporučuji udělat si zálohu aktuální databáze dřív než začnete s logy pracovat.

Nové stažení všech vlastních logů

Toto je asi cesta nejběžnější, ale také časově nejnáročnější. Protože GeoGet před aktualizací logů kontroluje jejich kontrolní součet a ID logu, prostou změnou nicku se vlastní log pro GeoGet nemění a tedy i když budete všechny logy znovu importovat, k žádné změně v databázi nedojde. Je třeba:

 1. smazání logů se starým nickem
 2. stažení logů s novým nickem

GeoGet zatím neumožňuje selektivní práci s logy jen konkrétního uživatele. Lze toho sice docílit v databázové konzoli, ale v tom případě je zbytečné vlastní logy mazat a pak znovu importovat a je vhodnější rovnou nastavit správný nick, jak je popsáno v Přímé úpravě databáze o kousek níž.

Pro smazání logů můžete využít RemoveLogs. Zobrazte všechny vámi nalezené keše (bez Lab keší, které nemají logy), vyberte je (CTRL+A) a pomocí pluginu smažte všechny logy.

Pak přes menu Databáze - Import - Stáhnout vaše nálezy importujte všechny vaše nálezy do databáze.

:!: Tímto postupem však přijdete o všechny logy, které jste u nalezených keší měli, a budete tam mít jen své vlastní logy. Můžete pomocí pravého myšítka a funkce Stáhnout logy … dotáhnout všechny nebo jen několik posledních logů. Ale pokud máte v databázi logy aktualizované vždy jen po nálezu keše, nově importované logy budou nepochybně z doby pozdější.

Přímá úprava databáze

Druhou možností je přím v databázi přepsat u vašich logů starý nick na nový. Je to sice rychlé a celkem jednoduché, ale úprava se dělá přes databázovou konzoli a to má vždy nádech jistého nebezpečí pro vaše data. Tady považuji zkopírování aktuální databáze do nějaké zálohy za naprosto nezbytné.

Spusťte databázovou konzoli přes menu **Databáze - SQL konzole**. Napřed pro jistotu zkontrolujeme počet logů se starým nickem. Napište příkaz:

SELECT COUNT(finder) FROM geolog WHERE finder='--váš starý nick--' COLLATE NOCASE;

Po stisknutí Enter by mělo být zobrazeno číslo o něco větší než je počet Vašich nálezů. Je to proto, že jsou započteny logy všech typů, ne jen nálezové. Pokud číslo zhruba odpovídá očekávanému, můžeme přistoupit ke změně nicku.

Protože databázová konzola pracuje v ANSI módu a databáze je v UTF-8 kódování, může být trochu problém se znaky s diakritikou a případně i některými dalšími. V tom případě ve vašem nicku nahraďte problematické znaky znakem podtržítko a použijte příkaz:

SELECT COUNT(finder) FROM geolog WHERE finder LIKE '--váš starý nick s podtržítky--';

Příkaz pro náhradu starého nicku za nový pak bude jeden z (v závislosti na tom, který z předchozích příkazů ukázal správný počet logů):

UPDATE geolog SET finder='--nový nick--' WHERE finder='--váš starý nick--' COLLATE NOCASE;
 
nebo
 
UPDATE geolog SET finder='--nový nick--' WHERE finder LIKE '--váš starý nick s podtržítky--';

Pokud nový nick obsahuje diakritiku, nelze to v databázové konzoli vyřešit. V tom případě je třeba použít nějakou specializovanou aplikaci pro manipulaci s databází nebo použít první popsanou metodu.

user/navody/zmena_nicku.txt · Last modified: 2020/10/28 11:07 by mikrom