GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:zakladni_terminologie

Základní terminologie programu

GeoGet je bezpochyby velmi dobrý program pro správu keší. Ale to má i svá úskalí. Jedním z nich je spousta pojmů, které autoři a většina uživatelů používají. Některé z těchto pojmů ale mohou být pro nováčka matoucí a proto je třeba si hned na začátku ujasnit, co je co. K tomu (doufám) napomůže tento „slovníček“. Sice se tu vyskytnou i pojmy, které nemají svůj „původ“ v GeoGetu, ale mají svou určitou váhu a proto je dobré je zmínit.

Hned na úvod je třeba si říct, že pokud má některá část textu jinou barvu než ostatní, a lze na ni kliknout, pak se pod tímto odkazem ukrývají další informace k danému pojmu, které rozšíří vaše znalosti. Slovníček je řazen abecedně pro lepší orientaci. Zároveň můžete pro rychlejší orientaci použít obsah stránky umístěný vlevo.

Podívejte se také na článek Nepleťte si termity na blogu GeoGetu.

BM

Basic Member je hráč geocachingu, který se pouze přihlásil ke hře, ale nevyužívá plného (a placeného) členství (PM). Vzhledem k tomu, že nic nezaplatil, mají jeho činnosti na serveru jistá omezení. Ale není se čeho děsit, docela dobře lze tuto hru provozovat i jako BM.

Databáze (DB)

Databáze je vlastně soubor, ve kterém jsou uloženy veškeré importované keše a informace o nich. Po instalaci GeoGetu je ale prázdná. Není totiž v silách žádného člověka, aby zároveň s programem dával k dispozici databázi všech keší nebo jiných bodů, které existují. Navíc by se to asi moc nelíbilo majitelům geocaching.com. Kromě toho by měl soubor obrovskou velikost. Proto je třeba, aby si každý sám importoval do databáze keše/body, které sám chce.

Soubor databáze má příponu .db3 a najdeme ho v datovém adresáři GeoGetu. Standardně je to geoget.db3, ale kdokoliv si může vytvořit další databázi s odlišným jménem. Přípona zůstává vždy stejná, pokud ji změníte, GeoGet nebude takový soubor považovat za svou databázi.

Uživatel může při své práci používat postupně více databází, záleží na zvycích a potřebách uživatele (např. jednu pro České a další pro zahraniční keše). V jeden okamžik (tzn. právě teď) lze však mít aktivní jen jednu databázi a pracovat s ní.

Více informací o práci s databází naleznete zde...

Datový adresář (datadir)

Je složka v počítači, která obsahuje veškeré soubory, databáze, pluginy, skripty, přílohy keší aj., se kterými GeoGet pracuje. Obsahuje velké množství dat a má svou základní strukturu, která napomáhá jak orientaci člověka, tak programu.

Umístění této složky závisí na způsobu instalace programu, avšak v drtivé většině případů se nachází na přesně daném místě, které se ovšem může lišit podle toho, jaký operační systém (Windows, Linux) máte v počítači nainstalovaný.

Ve Windows XP najdete tuto složku v C:\Document and Settings\“uživatel“\Data Aplikací\geoget

Ve Windows Vista či 7 je složka schovaná v C:\Users\„uživatel“\AppData\Roaming\GeoGet

Místo „uživatel“ si doplňte název vašeho účtu ve Windows. Pokud má váš účet název Franta, pak najdete složku v C:\Users\Franta\AppData\Roaming\GeoGet

GeoGet tento adresář (datdair) zobrazuje v pravé části svého stavového řádku a po poklepání myší na něm otevře průzkumníka s tímto adresářem.

Více informací o složkách GeoGetu naleznete zde...

Export

Je způsob, jakým dostat keše „ven“ z GeoGetu ve formátu, který je použitelný pro jiné zařízení či program. Jinak řečeno, GeoGet vám „vyplivne“ soubor, který nahrajete do GPS, mobilu, GeoKuku, MapSource, BaseCampu… Ale není to jen tak, každý program nebo zařízení má svoje omezené možnosti a představuje si onen soubor trochu jinak. Proto je třeba použít vhodné exportní makro vytvořené právě pro něj. Předejdete tím dalším problémům jako je třeba padání GPS, nemožnost načtení exportovaného souboru apod.

Jak exportovat?

Filtr

Je jedním ze způsobů, jak zobrazit keše, které máme v databázi. Možnosti filtrování jsou velmi rozsáhlé a lze tak zobrazit opravdu jen to, co chcete, bez zdlouhavého odmazávání řádků ze zobrazených keší. Lze tak rychle zobrazit například vaše vlastněné či nalezené keše. Zároveň lze filtr použít na aktuálně zobrazený seznam, ke kterému můžete buď keše podle filtru přičíst (tzn. přidat je), nebo odečíst (odebrat ze seznamu)

A pokud by vám nestačily možnosti „zabudovaného“ filtru, můžete použít SmartFilter.

Geocaching live (API, gclive)

Gclive je nejnovějším a zároveň jedním z nejlepších způsobů, jak dostat data (keše) do GeoGetu. Na rozdíl od GeoJarry je to oficiálně vytvořená cesta a způsob pro stahování keší ze stránek geocaching.com. Kromě toho je to celkem rychlý způsob, což je určitě velkou výhodou. Nevýhodou jsou ovšem limity, které si geocaching.com striktně hlídá.

GeoJarry (GJ)

Je program, který získává informace o keších z webu geocaching.com v rozporu s jejich ToU (podmínky použití), proto se nedoporučuje jej příliš používat k získávání informací o keších a ani ho nenajdete na tomto webu. Je to prostě „nelegální“ způsob stahování keší.

Pro BM má ovšem své nesporné výhody a proto se, i přes existenci gclive, stále těší oblibě mezi kačerstvem. Kromě toho má některé funkce, které zatím v GeoGetu a jeho pluginech chybí, což také nemálo přispívá k jeho neopadající oblíbenosti.

Mezi pluginy ho poznáte podle ikony červené šipky směřující dolů a samozřejmě lze najít i ve správci pluginů (pokud máte GJ nainstalovaný). Více...

Groundspeak (GS)

Je provozovatel serveru geocacging.com. To on je ten, kdo určuje pravidla geocachingu, způsoby, jakými lze stahovat keše (nebo spíše data o keších), jak stránky vypadají, a spousty dalších věcí. Svým způsobem je GS nejvyšší geoBůh ;-)

GUID

GUID (Globally Unique IDentifier) je univerzální identifikátor, který je jedinečný v rámci celého systému - v našem případě v rámci celého geocaching.com. GUID může identifikovat kešku, waypoint, uživatele, TB, bookmark, …

V rámci GeoGetu je GUID používán nejčastěji pro keš a pro uživatele. Zjišťovat GUID asi budete nejčastěji pro použití v nějakém pluginu a v tom případě půjde o GUID uživatele, nejspíše Vás. Zjistíte jej nejsnáze jako odkaz, který je použit ve Vašem profilu jako odkaz ve Stat baru (to je ten obdélníček s barevným logem GC a pořtem vašich nálezů a ukrytých keší v pravém sloupci).

Import

Je způsob jak dostat keše do GeoGetu. Takže se vlastně jedná o opak a zároveň předchůdce exportu. Jinak řečeno - pokud nic neimportujete (nenahrajete) do GeoGetu, tak nemáte ani co exportovat. ;-) Data do GeoGetu (jeho databáze) jinak, než importem, dostat nelze.

Možnosti importu jsou různé, proto si je prostudujte pečlivě. Bez nich se totiž nehnete ;-)

Kontextová nabídka

Je „seznam“ možností, který se vám zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myší na řádek s keší.

Makra

Makro je v GeoGetu jen jiný výraz pro skript. Tento pojem je používán jen v místech, kde ještě nedošlo k úpravě dříve používaného pojmu makro za skript.

Pluginy

Pluginy jsou skripty připravené autorem tak, aby je bylo možné jednoduše instalovat a odinstalovat pomocí GeoGetu. Jeden plugin může obsahovat řadu skriptů a dalších souborů, které rozšiřují funkce GeoGetu.

PM

Premium Member je opak BM a je to hráč, který provozovateli geocaching.com zaplatil „členský“ příspěvek a může plně využívat možností serveru. Asi nejdůležitější vzhledem ke GeoGetu je plný přístup ke GCLive a tedy významné posunutí limitů pro stahovaná data, zejména listingů.

Pocket Query (PQ)

Jedná se vlastně o soubor GPX vytvořený na geocaching.com podle vámi zadaných kritérií. Obsahuje všechny keše, které splňují zadané podmínky, a lze ho bez problémů importovat do GeoGetu nebo rovnou nahrát do GPS. Skrze web geocaching.com je ale dostupný pouze pro Premium member. Takto vytvořené PQ lze snadno stáhnout přímo do GeoGetu buď z emailové schránky nebo pomocí gclive.

A aby toho nebylo málo, Geoget umí tento typ GPX souboru také exportovat.

Program files

Je složka ve vašem počítači, kam se instalují programy. GeoGet má v této složce to nejdůležitější ke svému běhu, vše ostatní najdete v datovém adresáři.

Možná se vám zdá, že je to zbytečné komplikování, ale má to svůj důvod. Do této složky není vhodné vkládat datový adresář, protože Windows Vista a 7 „nedovolí“ GeoGetu dělat v této složce některé úpravy souborů, které jsou třeba k běhu některých pluginů (např. pro tvorbu statistik).

Referenční bod

Referenční bod je jakýsi středobod, od kterého GeoGet počítá veškeré vzdálenosti a směry (podle světových stran). Při prvním spuštění GeoGetu si nastavíte domácí souřadnice, které jsou také jedním z referenčních bodů. Další referenční body si můžete kdykoli přidat. Jako referenční bod můžete používat jakékoliv místo na Zemi, stačí jen zadat jeho souřadnice.

Referenční bod může být trvalý nebo dočasný.

 • Trvalý referenční bod přidáte použitím tlačítka na toolbaru (Přidat volitelný referenční bod). Tento bod zůstane v GeoGetu tak dlouho, dokud ho nesmažete. Poznáte ho podle toho, že v roletce na výběr referenčního bodu má zobrazen svůj název.
 • Dočasný referenční bod nemá název a „zmizí“ ve chvíli, kdy použijete jiný referenční bod. Dá se vytvořit dvěma způsoby:
  • Pomocí kontextového menu: Pravý klik na keš či waypoint, který chcete použít jako referenční bod → úplně dole najdete položku Nastavit jako referenční bod
  • Pomocí toolbaru: Označíte (vyberete) keš/waypoint, který se má použít jako referenční bod a na toolbaru se Vám vedle voleb pro ref. body zobrazí další ikona - červený špendlík s modrou šipkou směřující do prava. Kliknete na ni a je to :-)
  • Z dočasného ref. bodu lze samozřejmě vytvořit i trvalý - stačí použít stejný postup k tvorbě trvalého ref. bodu, jaký je uveden výše.

Scriptdir

Je složka v počítači ukrytá v datovém adresáři GeoGetu. Jsou v ní všechny skripty a pluginy, které jste do GeoGetu nainstalovali. Každý plugin zde má vlastní složku, skripty mohou být rozděleny do složek podle funkce. Úpravy v této složce by měl dělat jen ten, kdo ví, co dělá!

Seznam

Co je seznam každý z nás dobře ví, ale v GeoGetu existují dva typy seznamů. Proto je při komunikaci s někým dalším nutné upřesnit, který seznam máte na mysli.

 1. Seznam zobrazených keší v okně GeoGetu
  • Vytvoříte ho tak, že použijete buď filtrování nebo hledání pro zobrazení keší. Takto zobrazené keše lze pohodlně odebírat, či naopak k nim přidávat další, zobrazovat si jejich listingy, hinty apod. Zároveň je možné tento zobrazený seznam uložit do souboru .ggt (druhý typ seznamu) pro pozdější snadné načtení.
 2. Seznam GC kódů keší uložený do souboru .ggt
  • je vlastně obyčejný textový soubor, ve kterém je na každém řádku pouze a právě jeden GC kód zastupující každou keš, která má v tomto seznamu být. Ale pozor, nesmí tam být žádné mezery ani znaky navíc - GG bude pak celý tento řádek ignorovat!
  • pro zobrazení keší zapsaných v tomto seznamu stačí použít tlačítko na toolbaru GeoGetu - Otevřít seznam

Práci se seznamem (a GeoGetem jako takovým) krásně popsal sám autor GeoGetu:

Veškerou práci s GeoGetem začínáš nad prázdným seznamem. Je to jako když přijdeš k čistému stolu a chceš něco uvařit. Zapřemýšlíš, co k tomu potřebuješ, sáhneš do spižírny, a vytáhneš si jen to, co se ti zrovna hodí. To si dáš na ten čistý stůl a dáš se do vaření. Málokdo vaří rovnou ve spižírně. A už vůbec nikdo neudělá to, že nejdříve vystěhuje celou spižírnu na stůl, kde se na to podívá a všechny nepotřebné věci zase nastěhuje zpět. (To je docela trefná obdoba toho, když si někteří hned při spuštění GeoGetu nechávají úplně zbytečně zobrazit seznam všech keší v databázi, aby vzápětí mezi nimi hledali těch pár, co je zrovna teď zajímá.)

Skripty

Skripty jsou soubory, které umí GeoGet spustit a pomocí nich vykonat činnosti, které sám neumí. Typickými představiteli jsou importní, exportní a vizualizační skripty.

Správce pluginů

Je velmi užitečná součást GeoGetu, s jejíž pomocí lze instalovat i odinstalovat pluginy, nastavit jejich parametry (pokud nějaké vyžadují), roztřídit pluginy a skripty do různých skupin dle vašeho uvážení nebo zobrazit jejich ikonu na toolbaru. Více...

Tagy

Tagy jsou vlastně jakési štítky či značky, kterými můžete označit jakoukoliv keš a přidat k ní jakoukoliv informaci. Ve své podstatě se jedná o geniální nástroj. Každá keš má vždy nějaký tag - ať už se jedná o způsob importu keše do databáze, zápis atributů kešky apod. Prostě nějaké základní tagy má. Ale vy si můžete k oné keši přidat tag vlastní. Podle tagů lze keše i filtrovat, takže mají opravdu něco do sebe.

Nebudu se tu pouštět do složitého vysvětlování a uvedu rovnou příklad. Budu si například chtít označit v GeoGetu keše, které mě něčím zaujaly. Jedna mě zaujala svým okolím, druhá třeba způsobem luštění. Třetí opět okolím…

Každý tag má svou kategorii (název tagu) a hodnotu (obsah tagu). Toho se dá krásně využít. Vystačím si totiž s jedinou kategorií tagů, která může mít nekonečno hodnot, ale když si budu chtít v GeoGetu vyfiltrovat keše, které se mi líbily, stačí mi nastavit filtr pouze na keše mající tento tag.

Tag (neboli kategorie tagů) se bude jmenovat třeba „Líbilo se mi“. Poté, co přidám tuto kategorii tagů k vybrané keši, je třeba nastavit i jeho hodnotu - tedy napsat, co se mi vlastně u dané keše zalíbilo. Takže u první keše napíšu do hodnoty tagu „Okolí“, u druhé „Způsob luštění“, u třetí opět „Okolí“. Je úplně jedno, co tam napíšete. Hlavně, když to bude pro vás užitečné.

Po nějaké době se budu chtít podívat, co se mi vlastně líbilo za keše, tak si ve filtru nastavím, že chci zobrazit pouze keše mající tag „Líbilo se mi“ a potvrdím. V seznamu se mi zobrazí všechny keše, které tento tag mají.

Samozřejmě lze tagy využít i na jiné věci (jako třeba statistiky, tohle byl jen příklad.) 8-)

Toolbar

Toolbar je horní část okna GeoGetu, kde jsou zobrazeny různé ikony jak pluginů, tak vestavěných funkcí GeoGetu. Je to vlastně jakási zkratka usnadňující práci s GeoGetem. Pomocí voleb v menu či správci pluginů lze snadno nastavit, co chcete na toolbaru zobrazit, případně jeho část přesunout na vyhovující místo v rámci celého toolbaru.

Kam dál?

Základy

Jak na to aneb kde jsou keše?

Ostatní

user/navody/zakladni_terminologie.txt · Last modified: 2020/10/28 10:55 by mikrom