GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:slozky

Složky

Informace po používaných složkách (adresáře) GeoGetem. Význam souboru naleznete zde.

Instalační adresář

Instalační adresář je to místo, kam jste Geoget nainstalovali. Obsahuje samotný program geoget.exe i potřebné knihovny. Pro instalaci je nutné, aby uživatel provádějící instalaci měl práva zápisu do zvoleného instalačního adresáře.

Pro běh programu postačuje oprávnění na čtení.

Datový adresář (datadir)

%appdata%\GeoGet nebo .\data

Je ten adresář, kam si GeoGet ukládá veškerá data a nastavení. GeoGet vypisuje právě používaný datový adresář ve svém stavovém řádku ve spodní části hlavního okna aplikace.

Datový adresář je implicitně nastaven do vašeho profilu ve Windows. Data jsou tedy privátní, a každý přihlášený uživatel má data svoje. Pokud používáte roaming profile, pak budete mít data dostupná na všech počítačích ve vaší síti.

:?: Nachází se standardně v:

 • Windows XP: [systémový disk]\Documents and Settings\[uživatel]\Data aplikací\geoget s tím, že Složka Data aplikací je ve výchozím nastavení Windows skrytá :?:
 • Windows Vista/7: [systémový disk]\Users\[uživatel]\AppData\Roaming\GeoGet s tím, že složka AppData je ve vých. nastavení windows skrytá. Pokud chcete složku otevřít, stačí stisknout tlačítko start, napsat %appdata% a stisknout enter.

Pokud nainstalujete geoget v režimu přenosného disku, bude datový adresář implicitně umístěn v podadresáři data v instalačním adresáři. Dejte pozor, ať v tomto případě máte dostatečná práva na čtení i zápis!

V každém případě lze datový adresář umístit kamkoliv jinam! V instalačním adresáři nalezněte soubor geogetboot.ini (pokud neexistuje, vytvořte jej), a do něj zadejte požadovaný datový adresář. Příklad:

[boot]
datadir=e:\user\geoget

Adresář může být zadán i jako relativní cesta. Tedy hodnota .\data znamená podadresář data v instalačním adresáři.

Lze mít i více datových adresářů a konkrétní si vybírat podle spouštěcího parametru GeoGetu. Příklad:

geoget.exe -d=".\data"

Tip: Lze využít například pro více uživatelů programu GeoGet.

Jak se snadno dostat k datovému adresáři? Po dvojkliku na tuto cestu v pravé části stavového řádku okna GeoGetu se otevře přímo onen datový adresář, takže ho nemusíte hledat v počítači. Stačí jen dvakrát kliknout.

Přílohy

.\attach

V případě, že k nějakému bodu uložíte přílohu, GeoGet ji uloží do této složky. Pro větší přehlednost jsou body rozřazeny podle posledního znaku v názvu → pro keš s ID GC19660 bude příloha uložena ve složce .\attach\0\GC19660.

Aktualizace GeoGetu

.\ggupdate

Zde se nacházejí dočasné instalační soubory GeoGetu pro aktualizaci programu. GeoGet si je stahuje automaticky

 1. menu Nápověda → Aktualizovat GeoGet nebo
 2. poklepáním na notifikační ikonu v liště GeoGetu

Import

.\import

Adresář vhodný například pro odkládání souborů připravených k importu.

Mapa kešek

.\map

Ve složce map je uložena mapa kešek programu GeoGet. Jedná se o HTML stránku (plus nějaké css, js..), která v prohlížeči zobrazí vyexportované body na google mapách. Exporovaná data jsou v souboru data_cachi.txt. Více na samostatné stránce mapy keší.

Definice map pro Mapu kešek

.\mapdef

FIXME

Offline

.\offline

 • offline soubory listingů, obrázků, mapek, příloh keší, případně další offline data, která sem ukládají skripty.
 • hlavní index soubor offline html listingů

cache

.\offline\cache

 • vygenerované offline html listingy keší

img

.\offline\img

 • společné obrázky-ikonky html listingů

inc

.\offline\inc

 • obrázky html listingů

index

.\offline\index

 • podružné index soubory offline html listingů pro třídění dle názvu keše, autora, atd…

maps

.\offline\maps

 • mapky html listingů

sysimg

.\offline\sysimg

 • systémové obrázky-ikonky atributů a keší

WM

.\offline\sysimg\WM

 • ikony kategorií waymarků

Body

.\points

Po importování GPX souboru s body jej GeoGet uloží do této složky, pro funkci filtrování bodů v okolí jiného/jiných bodů. Mělo by tak jít třeba vyfiltrovat keše v okruhu xm v okolí zastávek tramvaje.

Polygony

.\polygon

Pro filtrování keší podle polygonu, používá GeoGet sadu polygonů z této složky. Při instalaci lze zvolit jaké polygony chceme instalovat, další lze importovat na příslušné záložce ve filtrech.

Pocket Query

.\pq

Složka s uloženými PQ soubory ve formátu ZIP. Při použití volby Importovat PQ se právě zde nalezené ZIP soubory rozbalí, naimportují a smažou.

GC Live

.\pqdown

Složka obsahující konfigurace pro stahování PQ buď přes mail nebo live.

Trasy

.\route

GeoGet umí filtrovat keše podél trasy. Trasa musí být ve formátu GPX a nejjednodušší způsob získání je naplánováním trasy na www.mapy.cz a využitím funkce Export trasy do GPSGPX. Po naimportování trasy ji GeoGet uloží právě do této složky.

Skripty

.\script

Výchozí složka pro instalaci skriptů rozšiřujících možnosti GeoGetu. Zde se můžou nacházet všechny skripty a pro větší přehlednost je lze řadit dále do podsložek.

Exportní skripty

.\script\export

V této složce se nacházejí standardní exportní skripty GeoGetu.

Knihovny skriptů

.\script\lib

Zde se nacházejí velice univerzální skripty, které společně používají některé ostatní doplňky. Seznam.

Vizualizační skripty

.\script\vis

V této složce se nacházejí vizualizační skripty.

Stažené skripty

.\script_download

Zde se nacházejí instalační balíčky (GIP) skriptů, které jste instalovali/aktualizovali přes správce pluginů.

Šablony skriptů

.\script_template

Zde se nacházejí šablony pro tvorbu nových skriptů.

Výšková data

.\srtm

Pro urychlení skriptu elevation lze použít hotová (offline) výšková data. Skript se nejprve podívá, zda je výška bodu dostupná v souborech ve složce SRTM, a pokud nikoli, stáhne data z webu. Stažením těchto dat ze stránky download urychlíte ozačování nadm. výšky a odlehčíte serveru s výškovými daty. Lze také použít plugin srtm3, který si patřičná data SRTM pro dané oblasti postahuje sám!

Dočasné soubory

.\temp

FIXME

Distribuční adresář

.\distdata

Tento adresář slouží GeoGetu jako zdroj dat. GeoGet jej používá při instalaci a při každém spuštění, vždy kontroluje, zda některý ze souborů v tomto adresáři nechybí ve vašem datadiru, a pokud ano, chybějící soubory doplní. Jsou zde například

Pokud změníte soubor v datadiru, přepíše ho jedině aktuálnější soubor v distribučním adresáři. Pokud soubor odstraníte z datadiru, GeoGet ho nakopíruje znovu!** Po aktualizaci GeoGetu obsahuje tento adresář nepochybně novější soubory než máte v datadiru, takže při každé aktualizaci budou vámi upravené soubory vráceny do původní podoby. To je zásadní důvod, proč není vhodné si upravovat instalované soubory.

Něco málo na fóru.

user/slozky.txt · Last modified: 2017/07/19 08:25 by petulinka1