GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:data

Jak získat data

Program GeoGet sám od sebe žádná data ze serveru geocaching.com nestahuje. Jediná šance, jak program nakrmit daty o keších, je import dat - až už PQ, nebo dalších, jinými programy vytvořených souborů. Importu dat se věnuje samostatná stránka, tady je jen stručný přehled toho, odkud lze data importovat.

GC.Live

V menu programu lze volbou Databáze -> Import → Stáhnout kešky získat informace (data) o keších oficiální cestou, která je schválená samotným Groundspeakem

Zde naleznete více informací o gclive.

PQ GPX

Další oficiální cesta k získání dat podporovaná Groundspeakem je PQ GPX. Pro více informací navštivte tuto stránku. A zde naleznete návod na nastavení GeoGetu pro import PQ z emailu nebo pomoci gclive. Importovat PQ můžete ale i “ručně” přes menu Databáze → Import → Import souborů

Import konkrétních PQ je svázán vždy s nějakou databází a GeoGet odmítne importovat PQ do jiné databáze. Je to ochrana proti nechtěnému zápisu dat do nevhodné databáze.

Založení nového bodu

V nabídce body - nový bod otevřete dialog pro vytvoření nového bodu, zadejte jeho kód (velkými písmeny). Zadaný bod (body) se zobrazí v seznamu. Jeho vlastnosti zatím nedávají smysl, ale použitím volby pravého tlačítka myši Aktualizovat kešky dojde k načtení informací o keši, buď plný listing nebo jen základní parametry keše.

Pokud máte takových keší víc, je lepší použít plugin Combine

Je to asi nejrychlejší způsob, jak přidat novou keš do GeoGetu, pokud ji nemáte v GPX.

Vytvoření vstupních dat programem GeoJarry

Program GeoJarry a příslušné skripty pro GeoGet poskytují jednoduché rozhraní na stahování dat z geocaching.com. Více informací o programu je k dispozici zde.

Jiné možnosti

Do Geogetu je možné importovat soubory různých typů. Některé vám poskytnou informace o keši, jiné nikoliv - přehled souborů, které je možné importovat najdete tady.

Existuje také velké množství dalších programů, pluginů do prohlížečů apod., které umí vytvořit většinou (nejen) GPX soubory. Je jich ale hodně a každému vyhovuje něco jiného, proto se raději poraďte se strejdou googlem. :-)

user/navody/data.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)