GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:barvy_a_symboly

Použité barvy a symboly

Barvy v seznamu napomáhají k orientaci ve vlastnostech a stavu keše. Barvy pozadí jsou navíc vždy ve dvou odstínech - pro rozlišení sudých a lichých řádek.

Barvy a symboly v seznamu

Barvy pozadí

Od verze 2.7.7 je možné si nastavit vlastní barvy pozadí a písma v menu Nástroje → Nastavení → Barvy

Keše

 • šedá – základní barva
 • zelená – nalezená keš
 • růžová – keš ve stavu Archived
 • fialová – vlastní založená keš
 • okrová – ke keši existuje Waypoint. Pokud alespoň jeden waypoint je typu Final, je použita tmavší varianta

Waypointy

 • světlejší okrová – importovaný waypoint
 • tmavší okrová – ručně přidaný waypoint

Barvy písma

 • černá – základní barva
 • červená – keš ve stavu Disabled
 • modrá – ke keši (nebo waypointu) je napsaná poznámka (User Note), nebo jsou přiloženy nějaké soubory.
 • šedivá – tzv. dummy keš. Používá se pro zobrazení základních údajů o keši ve chvíli, kdy jsou zobrazeny pouze waypointy bez vlastní keše. To aby bylo vidět, k čemu waypointy patří a zároveň aby bylo patrné, že samotná keš není součásti výpisu
 • světlá zelená – keš, jejíž kód byl načten ze schránky, ale která není v databázi

Symboly

Ve sloupci Status

Sloupec Status zobrazuje několik různých informací o keši:

Od verze 2.7.8.714 zobrazuje GeoGet místo textových symbolů krásné výmluvné ikonky. Pokud najedete myší na ikonku, můžete vidět, jaký textový symbol byl původně používán místo ikonky.

Tip:

Pokud Vám přijde použití těchto ikonek málo přívětivé, lze použít vizualizační skript (GGV) StatusIcon.

Symbol Význam
- keš je ve stavu Disabled (Mimo provoz)
# keš je ve stavu Archived (Archivovaná)
. keš obsahuje poznámku
o ke keši je stažen listing.
Pokud ikona není zobrazena, listing není k dispozici (nebyl importován např. proto, že se jedná o keš Premium Member Only a uživatel je Basic Member)
 keš obsahuje listing i poznámku
~ keš má přiložené soubory
& keš má přiložený RTF soubor

Sloupec ovšem obsahuje i stav waypointu.

Symbol Význam
waypoint byl navštíven 2.9.13

Ve sloupci ID

 • + - importovaný waypoint, kdykoli může být dalším importem přepsán
 • * - ručně přidaný waypoint (při dalších importech se standardně nepřepisuje, výjimkou asi bude import z formátu GPX v2)
 • = - finální waypoint ručně zadaný (nebo importovaný s příslušným flagem (při dalších importech se standardně nepřepisuje, výjimkou asi bude import z formátu GPX v2))
 • - finální waypoint importovaný s nenulovými souřadnicemi

Ve sloupci Info

Naleznete na samostatné stránce IDTag

user/barvy_a_symboly.txt · Last modified: 2020/10/28 11:47 by mikrom