GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:databaze

Databáze

Menu - Databáze Od verze 2.2.5 podporuje program GeoGet používání více databází pro oddělení různých dat v rámci jedné instalace programu. Jako příklad takového oddělení můžeme uvést jednu databázi pro keše České republiky a druhou databázi pro waymarky, další databázi pro případné zahraniční keše, …

Import

Toto menu slouží k doplnění dat do databáze. Jeho položky jsou rozepsány na samostatné stránce, takže jen stručně:

Vybrat databázi... (CTRL+D)

Databáze - Vybrat databázi Pomocí této funkce můžete snadno přepínat databáze. V seznamu se zobrazují i záložní databáze, které v názvu obsahují datum zálohy.

Vytvořit databázi...

Databáze - Vytvořit databázi Vytvoří novou prázdnou databázi, kterou lze použít pro oddělení odlišných dat (waymarky), nebo třeba pro nějaké pokusy, které by nám mohly poškodit “hlavní” databázi (Výchozí “hlavní” databáze se jmenuje geoget).

Přejmenovat databázi...

Databáze - přejmenování databázeSlouží k přejmenování databáze. GeoGet se zeptá, kterou DB chcete přejmenovat. Po výběru budete dotázáni na nový název databáze.

Kopírovat databázi...

Tuto funkci použijte v případě, že chcete provést kopii jiné databáze. Např: Chci dělat experimety se svou hlavní databází, ale nechci ji poškodit.

Automatické zálohování databází...

V nastavení GeoGetu je volba, která určuje, kolik záložních kopií od každé “své” databáze GG uchovává. Nastavení najdete zde: Nástroje - Natavení Vám otevře okno Konfigurace GeoGetu, tam v záložce Databáze najdete volbu Počet uchovaných záloh. Nastavení je společné pro všechny databáze GeoGetu.

Kopie se vytváří při první práci s databází daný den, tedy jen při použití dané databáze. Databáze může být i hodně veliký soubor, zvažte proto, kolik kopií chcete uchovávat.

Smazat databázi...

Trvale smaže databázi vybranou v dialogovém okně.

Nelze odstranit aktuálně užívanou databázi. Geoget se při odstraňování DB na nic neptá. Vše pečlivě rozvažte!

Přidružená nastavení...

Databáze - přidružená nastaveníUmožňuje mít u každé databáze nastavený výchozí filtr a sadu sloupců.

Databázové statistiky

Databázové statistiky Velmi jednoduché grafy znázorňující:

  • Vaše nalezené kešky v závislosti na čase
  • Založené kešky v DB závisle na čase

Samostatné grafy lze tisknout nebo ukládat například jako BMP soubor.

SQL konzole

Tato volba spustí nástroj pro přímé zadávání SQL dotazů pro aktuální databázi. Použití tohoto nástroje vyžaduje znalosti o struktuře databáze a formulaci dotazů. Rozhodně se nejedná o běžně používaný nástroj.

Databázové nástroje

Nástroje pro údržbu právě zvolené databáze.

Archivace kešek

Databázové nástroje - Archivace kešek Umožňuje označit keše v DB jako archivované. Kritéria:

  • Ve státu - Archivuje keše v daném státu
  • V území - Archivuje keše v daném území - v ČR jsou to kraje
  • Neaktualizováno od - Aby mohla být keš archivována, nesmí být aktualizována od tohoto data
  • Archivovat starší kešky - Archivuje kešky podle výše uvedených kritérií.
  • Smazat staré waypointy - Odstraní dlouho neaktualizované waypointy. Netýká se ručně aktualizovaných WP
  • Autosave archivovaných jako - Uloží archivované keše do samostatné databáze.

Konec (ALT+F4)

Ukončí program GeoGet.

user/menu/databaze.txt · Last modified: 2017/07/19 08:27 by petulinka1