GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Možnosti importu dat

Menu v programu: import

Druhy importu

Importovat soubory lze několika způsoby:

  • Import souborů… Naimportuje vybraný soubor či více vybraných souborů najednou.
  • Import složky… Ve vybrané složce rozbalí ZIP soubory, a posléze se pokusí importovat všechny soubory ve složce.
  • Importovat a uschovat PQ GPX Rozbalí všechny ZIP soubory ve složce PQ v datovém adresáři GeoGetu, a pak naimportuje všechny GPX soubory v této složce. Úspěšně naimportované GPX soubory přesune do podsložky ARCHIVE. Ignorují se ty GPX soubory, u kterých v podsložce ARCHIVE existuje jejich novější verze.
  • Stáhnout a importovat PQ Stáhne e-maily s PQ do složky PQ v datovém adresáři GeoGetu, a posléze provede funkci Importovat a uschovat PQ GPX.
  • Stáhnout kešky Stáhne data přes GC.Live rozhraní dle nastavených parametrů a importuje je. Pro BM uživatele existují poměrně striktní omezení ze strany Grounspeak.com, PM jsou na tom o poznání lépe.
  • Stáhnout Vaše nálezy Stáhne všechny Vaše nálezy pomocí GC.Live. Použitelné stejně dobře pro BM jako pro PM členy.
  • Impor Lab keší (kontextové menu keše) Importuje speciální GPX soubor vytvořený Groundspeakem. V něm obsaženým keším přiřadí GC kód odvozený od mateřského eventu, na kterém bylo kontextové menu vyvoláno.

Importovat keše lze také pomocí pluginů jako je např. CsvUniImport nebo GeoJarry. Více můžete najít zde.

Po každém importu dat se Vám zobrazí okno s výsledky importu, ve kterém uvidíte spousty čísel. Pokud chcete ihned pracovat s právě importovanými daty (kešemi, body), použijte tlačítko Zobrazit, které načte do seznamu GeoGetu všechny keše, které jste právě importovali (nezáleží na tom, zda už v databázi byly, či nikoliv). Pokud chcete pracovat jen s kešemi, které byly tímto importem přidané do databáze GeoGetu, klikněte na tlačítko Zobrazit přidané. Pokud momentálně nechcete pracovat s importovanými daty, zvolte tlačítko OK. Všechna tato tlačítka najdete ve spodní části okna s výsledkem importu.

Importovatelné formáty

  • PQ GPX/XML - GPX vyrobené stránkou www.geocaching.com. Může jít buď o PocketQuery, nebo o samostatný listing v GPX formátu. www.geocaching.com poskytuje tento formát jen platícím uživatelům.
  • LOC - XML ve formátu LOC, poskytovaný všem členům serveru www.geocaching.com.
  • Field Notes - TXT soubor se seznamem logů, zpravidla ještě nepublikovaných. Většinou je vytvořen navigací při označení keše jako nalezené, kromě GC kódu keše obsahuje i datum a čas nálezu, typ logu (hlavní odlišnost od výše uvedeného TXT) a váš komentář zadaný do GPS po nálezu (pokud jste nějaký zadali). Při importu do GG dojde k označení keší, které jsou zároveň v souboru i v databázi GG, jako nalezených. Označí se i čas a datum nálezu, do tagu fieldnote se přidá i text poznámky (pokud nějaká byla). V případě jiného logu, než Found it, se s keší v databázi nic nestane.

Tabulka možností importu

PQ GPX/XML LOC TXT Field Notes GC.live Status GC.live lite GC.live summary 2.9.2+ GC.live full
Archivované keše ano ano ano ano
Stav GC ano ano ano ano ano
Název GC ano ano ano ano ano ano
Souřadnice GC ano ano ano 1) ano 2) ano 3)
Autor GC ano ano ano ano ano
Druh GC ano ano ano ano ano
Velikost GC ano ano ano ano
Obtížnost GC ano ano ano ano
Terén GC ano ano ano ano
Datum založení GC ano ano ano ano
GUID GC ano ano ano ano
Krátký popis GC ano ano ano
Dlouhý popis GC ano ano ano
Hint GC ano ano ano
Logy GC ano ano
Atributy 4) ano ano
Obrázky 5) ano
Uživatelův komentář 6) ano ano ano ano
Favoritní body 7) ano ano ano
Vaše nálezy z logu ano 8) ano
Název waypointu ano ano ano
Souřadnice waypointu 9) ano ano ano 10)
Vypočtené (finalové) souřadnice korigované souřadnice 11) ano 12)
LAB cache 2.9.8 ano 13)
1) , 2) , 3) , 10)
jen pro nearchivované
4)
uložen v tagu attribute
5)
uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.
6)
uložen v tagu cachenote
7)
uložen v tagu favorites
8)
řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID
9)
waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, …
11)
viz poznámka u GC.Live
12)
toto je jediný formát, který poskytuje informaci o vypočteném bodu, PQ GPX obsahuje korigované souřadnice bez příznaku, že jde o jiné souřadnice než výchozí. Při načítání dat z GC.Live GeoGet vytvoří nový finalový waypoint, při PQ GPX to udělat nemůže
13)
import zvláštního GPX vygenerovaného z labs.geocaching.com. Uživatel vybere event (pravým myšítkem), ke kterému LABky patří, pak vybere soubor s nimi a importuje. Geoget pak pro každou LAB vytvoří ID odvozené od mateřského eventu. Tímto způsobem lze přidat postupně i několik souborů *.gpx.
user/navody/import.txt · Last modified: 2018/01/17 09:27 by gord