GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Možnosti importu dat

Menu v programu: import

Druhy importu

Importovat soubory lze několika způsoby:

 • Import souborů… Naimportuje vybraný soubor či více vybraných souborů najednou.
 • Import složky… Ve vybrané složce rozbalí ZIP soubory, a posléze se pokusí importovat všechny soubory ve složce.
 • Importovat a uschovat PQ GPX Rozbalí všechny ZIP soubory ve složce PQ v datovém adresáři GeoGetu, a pak naimportuje všechny GPX soubory v této složce. Úspěšně naimportované GPX soubory přesune do podsložky ARCHIVE. Ignorují se ty GPX soubory, u kterých v podsložce ARCHIVE existuje jejich novější verze.
 • Stáhnout a importovat PQ Stáhne e-maily s PQ do složky PQ v datovém adresáři GeoGetu, a posléze provede funkci Importovat a uschovat PQ GPX.
 • Stáhnout kešky Stáhne data přes GC.Live rozhraní dle nastavených parametrů a importuje je. Pro BM uživatele existují poměrně striktní omezení ze strany Grounspeak.com, PM jsou na tom o poznání lépe.
 • Stáhnout Vaše nálezy Stáhne všechny Vaše nálezy pomocí GC.Live. Použitelné stejně dobře pro BM jako pro PM členy.
 • Import Lab keší (kontextové menu keše) Importuje speciální GPX soubor vytvořený Groundspeakem. V něm obsaženým keším přiřadí GC kód odvozený od mateřského eventu, na kterém bylo kontextové menu vyvoláno.

Importovat keše lze také pomocí pluginů jako je např. CsvUniImport nebo GeoJarry. Více můžete najít zde.

Po každém importu dat se Vám zobrazí okno s výsledky importu, ve kterém uvidíte spousty čísel. Pokud chcete ihned pracovat s právě importovanými daty (kešemi, body), použijte tlačítko Zobrazit, které načte do seznamu GeoGetu všechny keše, které jste právě importovali (nezáleží na tom, zda už v databázi byly, či nikoliv). Pokud chcete pracovat jen s kešemi, které byly tímto importem přidané do databáze GeoGetu, klikněte na tlačítko Zobrazit přidané. Pokud momentálně nechcete pracovat s importovanými daty, zvolte tlačítko OK. Všechna tato tlačítka najdete ve spodní části okna s výsledkem importu.

Importovatelné formáty

 • PQ GPX/XML - GPX vyrobené stránkou www.geocaching.com. Může jít buď o PocketQuery, nebo o samostatný listing v GPX formátu. www.geocaching.com poskytuje tento formát jen platícím uživatelům.
 • LOC - XML ve formátu LOC, poskytovaný všem členům serveru www.geocaching.com.
 • Field Notes - TXT soubor se seznamem logů, zpravidla ještě nepublikovaných. Většinou je vytvořen navigací při označení keše jako nalezené, kromě GC kódu keše obsahuje i datum a čas nálezu, typ logu (hlavní odlišnost od výše uvedeného TXT) a váš komentář zadaný do GPS po nálezu (pokud jste nějaký zadali). Při importu do GeoGetu dojde k označení keší, které jsou zároveň v souboru i v databázi GeoGetu, jako nalezených. Označí se i čas a datum nálezu, do tagu fieldnote se přidá i text poznámky (pokud nějaká byla). V případě jiného logu, než Found it, se s keší v databázi nic nestane.

Import LAB keší

LAB keše nejsou úplně plnohodnotné keše - z několika důvodů:

 • nejsou samostatné, jsou jakýmsi přídavkem k eventu, proto je jejich logování také časově omezené, typicky jen pár dní po eventu
 • nemají své listingy přímo na geocaching.com, ale na své samostatné stránce
 • nelze na ně nastavit notifikace
 • nejde evidovat jejich nález
 • GPX soubor s LAB kešemi není plnohodnotný GPX soubor, neobsahuje všechny potřebné údaje

Z výše uvedeného vyplývá, že import LAB keší není možné udělat stejným způsobem jako u ostatních keší.

Velmi doporučuji ke získání GPX souborů s LAB kešemi použít plugin LabForGg nebo alespoň server labgpx.cz. Ušetříte si práci.

Následující řádky popisují manuální možnost získání dat.

Získání GPX souboru s LAB kešemi

V listingu eventu, ke kterému LAB keše patří, bývá uveden odkaz na ně. Úpravou tohoto odkazu získáme odkaz na GPX soubor. Například v listingu megaeventu MeMe2018 jsou 2 odkazy na 2 sady LAB keší. Po kliknutí na první z nich se zobrazí stránka a v adresním řádku browseru je URL

https://labs.geocaching.com/adventures/details/c2ee150d-943f-4f86-90f0-20c762333280 

Teď details nahradíme za DetailsAsGPX a dostaneme

https://labs.geocaching.com/adventures/detailsasgpx/c2ee150d-943f-4f86-90f0-20c762333280

Tuto URL zadáme do browseru a výsledkem je stažení GPX souboru s první sadou LAB keší.

Přibližně od konce roku 2019 je předcházející odkaz neplatný a GPX soubor jím získat nejde. Použijte server https://labgpx.cz

Import GPX souboru s LAB kešemi

Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme.

Tabulka možností importu

PQ GPX/XML LOC TXT Field Notes GC.live Status GC.API 2.10+
Status lite summary full LITE FULL
(Jen základní údaje) (Souhrn kešek) 2.9.2+ (Plný listing)
Archivované keše ano ano ano ano ano ano
Stav GC ano ano ano ano ano ano ano
Název GC ano ano ano ano ano ano ano ano
Souřadnice GC ano ano ano 1) ano 2) ano 3) ano ano
Autor GC ano ano ano ano ano ano ano
Druh GC ano ano ano ano ano ano ano
Velikost GC ano ano ano ano ano ano
Obtížnost GC ano ano ano ano ano ano
Terén GC ano ano ano ano ano ano
Datum založení GC ano ano ano ano ano ano
Datum publikace ano ano
Datum konání eventu ano ano
GUID GC ano ano ano ano ano
Krátký popis GC ano ano ano ano
Dlouhý popis GC ano ano ano ano
Hint GC ano ano ano ano
Logy GC ano ano
Atributy 4) ano ano ano
Obrázky 5) ano ano ano
Uživatelův komentář 6) ano ano ano ano ano ano
Favoritní body 7) ano ano ano ano ano
Vaše nálezy z logu ano 8) ano
Název waypointu ano ano ano ano
Souřadnice waypointu 9) ano ano ano 10)
Vypočtené (finálové) souřadnice korigované souřadnice 11) ano 12) ano ano
LAB cache 2.9.8 ano 13)
1) , 2) , 3) , 10)
jen pro nearchivované
4)
uložen v tagu attribute
5)
uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.
6)
uložen v tagu cachenote
7)
uložen v tagu favorites
8)
řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID
9)
waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, …
11)
viz poznámka u GC.Live
12)
toto je jediný formát, který poskytuje informaci o vypočteném bodu, PQ GPX obsahuje korigované souřadnice bez příznaku, že jde o jiné souřadnice než výchozí. Při načítání dat z GC.Live GeoGet vytvoří nový finálový waypoint, při PQ GPX to udělat nemůže
13)
import zvláštního GPX vygenerovaného z labs.geocaching.com. Uživatel vybere event (pravým myšítkem), ke kterému LABky patří, pak vybere soubor s nimi a importuje. GeoGet pak pro každou LAB vytvoří ID odvozené od mateřského eventu. Tímto způsobem lze přidat postupně i několik souborů *.gpx.
user/navody/import.txt · Last modified: 2021/05/07 11:53 by gord