GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:okno_gg

Jak vypadá GeoGet

Aneb co můžeme v okně programu najít…

Okno GeoGetu po prvním spuštění

Základní orientace:

1. Menu

2.-8. Toolbar

9. Sloupce

10. Místo pro zobrazení seznamu

11.-13. Spodní lišta

Trochu podrobněji...

 1. Menu: Tady najdete veškeré možnosti programu a jejich nastavení. Více informací najdete pomocí tohoto rozcestníku
 2. Hlavní panel toolbaru se základními funkcemi. Vezmeme ikony hezky popořadě, zleva doprava.
  • + rozbalí všechny zobrazené body tak, že uvidíte jejich waypointy
  • - zase všechny body zabalí a waypointy schová
  • Filtrované hledání
  • Hledání podle ID - najde keš podle zadaného ID (GC kódu)
  • Hledání podle názvu - najde keše, jejichž název odpovídá zadanému výrazu (ignoruje diakritiku)
  • Hledání podle autora - najde keše, jejichž autor odpovídá zadanému výrazu
  • Přidat waypoint - přidá waypoint k označené keši
  • Změnit waypoint - vyvolá dialog (okno) pro změnu údajů označeného waypointu
  • Smazat waypoint - smaže vybraný waypoint
  • Zobrazit mapu kešek - zobrazí keše, které jsou viditelné v seznamu, nad mapou
  • Exportovat - vyvolá okno s výběrem druhu exportu právě zobrazených keší
  • Offline listingy pro PDA - vyvolá okno s nastavením pro generování listingů pro PDA
  • Stáhnout a importovat PQ - stáhne a importuje PQ či GPX podle vašeho nastavení buď z Vaší emailové schránky nebo přímo ze stránek gc.com pomocí gclive
  • Název aktuálně vybraného ggt seznamu
  • Otevřít seznam
  • Přidat k seznamu - tady si můžete vybrat, z kterého ggt seznamu se mají přidat keše k seznamu právě zobrazenému
  • Odebrat od seznamu - pravý opak předchozího - keše v ggt seznamu se odeberou ze seznamu právě zobrazeného
  • Uložit seznam - uloží aktuálně zobrazený seznam keší do ggt seznamu (souboru)
  • Uložit seznam jako… - totéž jako předchozí

Podívejte se na článek Sezname, otevři se na blogu GeoGetu!

  • Aktuálně používaná databáze + možnost změny používané databáze
  • Vytvořit databázi - vytvoří novou PRÁZDNOU databázi
  • Název aktuálně používané sady sloupců + možnost změny
  • Editor sloupců - umožňuje nastavit zobrazené sloupce a uložit je jako sadu pro příští použití. Je tak možné mít hned několik sad sloupců.
  • Souřadnice a název používaného referenčního bodu
  • Výběr/změna referenčního bodu
  • Přidat volitelný referenční bod - vytvoří nový referenční bod
  • Změnit volitelný referenční bod - vyvolá okno, kde lze změnit nastavení vybraného referenčního bodu
  • Smazat volitelný referenční bod - smaže vybraný referenční bod
  • Aktuálně používaný filtr
  • Nastavit filtr - vyvolá okno s možností nastavení pro filtrování
  • Zobrazit podle filtru - zobrazí keše, které odpovídají parametrům nastaveným ve filtru
  • Přidat k seznamu - k zobrazenému seznamu keší přidá keše, které odpovídají parametrům nastaveným ve filtru
  • Odebrat ze seznamu - ze zobrazeného seznamu odebere keše, které odpovídají parametrům nastaveným ve filtru
  • Vyčistit seznam - vyčistí seznam zobrazených keší (v okně nebude VIDĚT žádná keš, v databázi však zůstanou)
  • Znovu seřadit seznam - seřadí seznam podle zvolených kritérií
  • Tady je celkem na vás, jaké ikony zde budou 8-)
 1. Sloupce zobrazené v okně
 2. Okno se seznamem keší
 3. Dolní lišta neboli stavový řádek (části 11.-13.) V téhle části okna se nachází některé užitečné informace, které Vám i nám mohou usnadnit zjištění příčiny některých problémů.
  • Podívejte se na obrázek vpravo (klidně si ho kliknutím zvětšete, ať tam taky něco vidíte). I takhle může vypadat okno GeoGetu. Záleží vlastně jen a jen na Vás, které možnosti využijete. Teď si něco povíme o spodní liště. Některá čísla vypadají hrozivě, ale když budete vědět, co znamenají, přijdou Vám celkem užitečná.
  • 5/9 + 8 (1): Tato čísla se vztahují k aktuálně zobrazenému seznamu.
   • 5 znamená, že mám vybranou (zvýrazněnou) pátou keš v seznamu zobrazených
   • 9 vyjadřuje počet zobrazených keší v aktuálním seznamu
   • 8 nám říká, že všechny zobrazené keše mají 9 waypointů
   • (1) nás informuje o tom, kolik keší mám vybráno (zvýrazněno). Kdybych měla vybráno 10 keší, bude v závorce desítka ;-)
  • 13727 + 14278/13717/122378: Tahle čísla mají pro změnu vztah k právě používané databázi.
   • 13727 je celkový počet bodů (keší) v databázi
   • 14278 vyjadřuje počet waypointů, které jsou přiřazeny k bodům v databázi
   • 13717 nám říká, kolik keší v databázi má listing. V ideálním případě by se toto číslo mělo rovnat počtu bodů v DB, ale já podle všeho nemám listing u 10 keší. Samozřejmě toto číslo nemůže být vyšší než počet bodů v DB ;-)
   • 122378 uvádí, kolik logů je staženo u všech keší v databázi.
   • Nově se zde ukazuje i velikost aktuální databáze2.11.?
 • C:\Users\PetuleNB\AppData\Roaming\GeoGet aneb cesta k právě používanému datovému adresáři.

Pozor, není to jen cesta k adresáři, pro snadnější ovládání GeoGetu se po dvojkliku na tuto cestu otevře přímo onen datový adresář, takže ho nemusíte hledat v počítači, ale stačí jen dvakrát kliknout :-)

user/navody/okno_gg.txt · Last modified: 2021/07/03 16:46 by mikrom