GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:filtry

Filtry

Filtry jsou základem práce s databází dat v programu a po instalaci je nastavena pouze základní sada. Filtr je vlastně takové okno do databáze, které vybírá jen určenou množinu bodů uložených v databázi.

Filtry ovlivňují seznam zobrazených keší a k nim přiřazených bodů (waypointů). Protože je tento seznam využíván pro mapu keší, ale také prakticky pro všechny exporty, je velmi důležité pochopit práci s filtry, naučit se je vytvářet, upravovat a kombinovat několik různých filtrů dohromady, aby vznikl ten správný seznam. Pro kombinaci vytvořených a uložených filtrů je možné použít pokročilý plugin Combine.

Nastavení filtru

Filtr lze nastavit dočasně nebo trvale změnu uložit pro opakované použití. Vždy při volbě filtru ze seznamu jsou načteny uložené parametry filtru a když uživatel pomocí F2 některé z parametrů změní, jsou změněny jen dočasně. Ma-li být změna trvalá, je třeba filtr uložit příslušným tlačítkem s ikonkou diskety. Pokud před uložením ještě změníte jméno filtru, bude vytvořen nový filtr. Soubory s uloženým filtrem jsou v datovém adresáři GeoGetu s příponou .ggf.

Nastavení filtru obsahuje záložky, které sdružují parametry podobného charakteru:

 • Hlavní - hlavní informace o filtru (stav keše, umístění keše podle souřadnic)
 • Druh bodu - typ keše, případně jiného obecného bodu, pokud databáze obsahuje třeba Waymarky, keše z příbuzného Opencachingu, …
 • Atributy - velikost, terén, obtížnost a datum (založení, aktualizování, nálezu)
 • Podle waypointů - výběrem určujete, které přidružené waypointy keš musí nebo nesmí mít, aby byla filtrem akceptovaná. Záložka neovlivňuje zobrazení waypointů v seznamu, k tomu slouží poslední záložka Waypointy
 • Polygon - umožňuje vymezit zeměpisnou polohu keše vzhledem k nějakému definovanému polygonu nebo průniku více polygonů. Použité polygony musí být již vytvořeny a jejich použití se indikuje zařazením příslušného polygonu do pravého seznamu
 • Trasa - je podobná záložce polygonu, ale týká se polohy keší vůči definované trase.
 • Blízkost - opět podobná vlastnost jako předchozí záložka, ale poloha je určována vůči definovaným bodům
 • Tagy - definuje, které kategorie a hodnoty musí nebo nesmí keš mít, aby byla filtrem akceptovaná. Pokud zůstane hodnota prázdná, znamená to, že na hodnotě Tagu nezáleží a je podstatné pouze to, zda kš má přiřazen jakýkoli Tag vybrané kategorie
 • Waypointy - záložka definuje, které waypointy mají být v seznamu zobrazeny. Nemá tedy vliv na výběr keše filtrem, ale ovlivňuje zobrazení waypointů již vybraných keší

Při nastavování filtrů jsou v mnoha případech použita třístavová tlačítka. Jejich zobrazení je poplatné nastavení Windows, proto je v levém rohu formuláře zobrazena ukázka všech tří stavů:

 • šedé pole - políčko nemá vliv, keš bude vybrána bez ohledu na skutečnou hodnotu (:!: Záleží na použitém vizuálním stylu Windows, jak konkrétně bude tento stav vypadat. Například u klasického vzhledu WinXP oken je tento stav zobrazen jako zašedivělé zaškrtnutí.)
 • zaškrtnuto - filtrovací podmínka musí být splněna, aby byla keš vybrána.
 • neoznačené - filtrovací podmínka nesmí být splněna aby byla keš vybrána.

Předdefinovaný filtr lze uložit napsáním nového jména v poli Nastavit filtr

Při filtrování pomocí Polygon a Trasa nezapomeňte zaškrtnout volbu u výběru polygonu nebo cesty.

Pokud chcete filtrovat podle trasy, je k tomu zapotřebí GPX soubor obsahující POUZE trasu. Ten můžete získat různými způsoby, např. ze stránek mapy.cz, map Googlu apod. Nepoužívejte PQ generované na stránkách gc.com (ať už je jakékoliv) - obsahuje pouze keše, ale ne trasu, takže by vám filtrování nefungovalo.

FIXME Obrázky s ukázkami (jsou v externím odkazu)

Pokud chcete vyfiltrovat Disablované keše, tak nestačí jen ve filtru zaškrtnout stav bodu „Mimo provoz“, protože do této množiny bodů spadají i archivované. Je ještě třeba zcela odškrtnout stav bodu „Archivovaný“ :)

Použití filtru

Samotným nastavením vlastností filtru ještě neříkáte, že jej také chcete použít. Můžete si filtr jen tak připravit dopředu pro pozdější použití. Filtr můžete použít přímo z formuláře při jeho definici (tlačítka Odečíst, Přidat, Načíst) nebo kdykoli později mimo formulář definice filtru použitím ikon na toolbaru (ikony s trychtýřem a malým znaménkem vpravo dole). Nejčastěji používaná funkce Načíst má také klávesovou zkratku F5. Funkce mají následující význam:

 • Načíst - vyprázdní okno GeoGetu se seznamem keší a zobrazí v něm všechny keše, které odpovídají filtru
 • Přidat - přidá k již načtenému seznamu keší všechny, které odpovídají filtru. Keše, které již v seznamu jsou tam zůstanou, ale pochopitelně nebudou zdvojeny
 • Odebrat - ze zobrazeného seznamu keší odebere ty, které odpovídají použitému filtru

Je důležité si uvědomit, že aplikací filtru mohou být dotčeny jen waypointy (viz poslední záložka ve formuláři pro definici filtru). Je tak možné, například pro export keší do GPS, ze seznamu odstranit všechny waypointy s výjimkou vypočtených finálních souřadnic.

Rozšířené možnosti filtrování podle tagů

Při filtrování podle tagů vybereme kategorii tagu, přidáme ji do výběru a pro zadání hodnoty máme následující možnosti:

 • Nezadat hodnotu - vyhledají se všechny body, které mají přidělen vybraný tag (tag vybrané kategorie) bez ohledu na jeho hodnotu
 • Vybrat hodnotu z nabídky - (nabízejí se hodnoty, které existují v databázi) vyberou se body, kde vybraný tag obsahuje uvedenou hodnotu
 • Zapsat přesnou hodnotu - stejné jako výběr z nabídky
 • Zadat hodnotu se zástupnými znaky - vyberou se body, kde obsah tagu odpovídá vzoru. Možné zástupné znaky jsou:
  • ? - libovolný znak
  • * - libovolný počet libovolných znaků
  • [abc] - znak a nebo b nebo c
  • [a-f] - znaky z intervalu od a do f
  • [!a] - znak jiný, než a
  • [!abc] - znak jiný, než a nebo b nebo c
  • [!a-f] - znak jiný, než af
 • Zadat podmínku pro číselné hodnoty - pokud je na začátku hodnoty v podmínce znak > nebo < následovaný číslem, pokusí se GeoGet každou hodnotu v tagu u keše převést na číslo (pokud se to nepovede, bere se to jako nula), a pak provede požadované porovnání 2.7.8

Příklady použití:

Tag (kategorie) Hodnota Vybere všechny body, které…:
cachenote Pekna mají tag cachenote, který obsahuje přesně jen hodnotu Pekna (na velikosti písmen nezáleží)
cachenote Pekn[aey] mají tag cachenote, který obsahuje hodnoty Pekna, Pekne nebo Pekny
cachenote *Pekna* mají tag cachenote, který obsahuje kdekoliv v textu slovo Pekna
cachenote *Pekn[aey]* mají tag cachenote, který obsahuje kdekoliv v textu slovo Pekna, Pekne nebo Pekny
MujPopis *Genius*Loci* mají tag MujPopis, který obsahuje kdekoliv v textu slovo Genius, následované kdekoliv slovem Loci
Elevation >1000 mají tag Elevation a v něm číselnou hodnotu větší než 1000, tedy keše uložené v nadmořské výšce vyšší, než 1000 m n.m. 2.7.8
Elevation *00 leží v nadmořské výšce kulaté na stovky metrů
Elevation 1[0-9][0-9][0-9] leží v nadmořské výšce 1000-1999 metrů
Elevation [!0-9]* mají v hodnotě nadmořské výšky na začátku neciferný znak
favorites >99 mají 100 a více favoritních bodů 2.7.8
favorites *[0-9][0-9][0-9]* to samé (mají 100 a více favoritních bodů), ale primitivní cestou - funguje i ve verzích GeoGetu před 2.7.8

FAQ

Q: Chci v GeoGetu smazat všechny waypointy, nepoužívám je, ruší mě v seznamu a nechci je nahrávat do GPS.
A: Proč je mazat? Beztak se dalším importem opět importují. Stačí si ve Filtrech na poslední záložce (Waypointy) zvolit možnost „Neukazuj waypointy“

Externí odkazy

user/navody/filtry.txt · Last modified: 2024/07/06 15:46 by mikrom