GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:soubory

Soubory

Ve složkách programu GeoGet můžete narazit na desítky různých souborů, zde byste měli zjistit k čemu jednotlivé soubory slouží.

Skripty

Soubory skriptů by se měly nacházet v datovém adresáři GeoGetu, nebo lépe v podsložce script. V případě, že je skript tvořen více soubory je vhodné ho pro větší přehlednost umístit ještě do zvláštní složky.

Přípona Detail Význam
*.config.pas skripty Konfigurační soubor skriptů s hodnotami uživatele
*.default.pas Konfigurační soubor skriptů s výchozími hodnotami
*.ggc.pas GGC Skripty pro zobrazený listing
*.gge.pas GGE Skripty pro export dat
*.ggi.pas GGI Skripty zajišťující instalaci či odinstalaci pluginu.
*.ggp.pas GGP Skripty spouštěné z toolbaru
*.ggs.pas GGS Skripty spouštěné po startu programu
*.ggv.pas GGV Skripty pro vizualizaci dat v seznamu
*.meta.ini GIP#meta Soubor s informacemi o názvu a verzi doplňku, minimální verze GeoGetu, závislosti atd.

Speciální soubory

Název Umístění Význam
*.ini Datový adresář\pqdown Konfigurace profilu na stahování PQ
*.txt Datový adresář\pqdown Pomocná data pro příslušný profil na stahování PQ. (Zpravidla informace o posledních stažených datech)
LastError.ggt Datový adresář Seznam keší, u kterých došlo k chybě při posledním přístupu přes GC.API 2.9.8
LastImport.ggt Datový adresář Seznam keší v posledním importu
LastNew.ggt Datový adresář Seznam keší přidaných posledním importem 2.8.3
countryid.txt Datový adresář Definice názvů států a jejich území.
dbdef.ini Datový adresář Přidružená nastavení k jednotlivým databázím
geoget.ini Datový adresář Vlastní nastavení programu GeoGet (Uživ. jméno, písma, mapky, proxy, formát data…). Více na geoget.ini
geogetboot.ini Programový adresář Nastavení např. cesty k datovému adresáři. Více na geogetboot.ini.
geohome.ini Datový adresář Seznam referenčních bodů jako domácí souřadnice atd.
ggc.cache Datový adresář Vyrovnávací paměť pluginů GGC (SQLite)
ggp.cache Datový adresář Vyrovnávací paměť pluginů GGP (SQLite)
gsiso3166.tab Datový adresář Definice názvů států a jejich zkratek. Podle groundspeaku
image.cache Datový adresář Vyrovnávací paměť obrázků (SQLite)
iso3166.tab Datový adresář Definice názvů států a jejich zkratek. Podle normy ISO-3166
level.ini Datový adresář Služební informace o verzi struktury datového adresáře.
plgroup.ggp.txt Datový adresář Rozdělení pluginů do skupin podmenu
pltool.ggp.txt Datový adresář Seznam pluginů umístěných na toolbar
plver.txt Datový adresář Seznam instalovaných verzi pluginů, slouží jako cache. FIXME
polygon.cache Datový adresář Vyrovnávací paměť pro zrychlení práce s polygony.

Ostatní

Přípona Umístění Význam
*.db3 Datový adresář Databáze programu
*.exe Spustitelný soubor
*.gcl Datový adresář Nastavení sloupců
*.ggf Datový adresář Filtry programu GeoGet
*.ggp.ini Definice výchozího zařazení skriptu v menu programu GIP)
*.ggt Uložené seznamy, viz zakladni_terminologie GeoGetu
*.gip Instalační balíček pluginu
*.hgt Datový adresář\srtm Offline výšková data pro skript Elevation
*.html (*.htm) HTML soubor, který lze otevřít v prohlížeči (Mapa keší, statistiky)
*.imc Datový adresář Databáze s offline obrázky z listingů (SQLite) 2.7.0
*.ini Nastavení programu nebo skriptu
*.map Datový adresář Databáze s offline náhledovými mapami z listingů (SQLite) 2.7.0. Od verze 2.9.10 nejsou soubory používány nejsou potřeba.
*.old Původní soubor po nahrazení ze složky distdata, nebo po aktualizaci pluginu
*.zip Archiv ve kterém jste si pravděpodobně stáhli nějaký skript, nebo GPX pro import
md-*.sqlite Datový adresář Vyrovnávací paměť mapových čtverců pro generátor náhledových map. (SQLite)
user/soubory.txt · Last modified: 2020/10/28 11:48 by mikrom