GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:ggi

Instalační skripty (GGI)

Jedná se o skripty, které slouží k zajištění specializovaných činností při instalaci či odinstalaci doplňku z instalačního balíčku.

Instalační skripty mohou pomocí příkazu příkazu {$INCLUDE} bez problémů pracovat i s knihovnami či skripty, které jsou součástí instalovaného balíčku. Mohou rovněž využívat jakékoliv dostupné funkce.

Rozhraní

Skript může obsahovat tyto funkce:

function InstallWork: string;

Tato funkce je vykonána během instalace skriptu (po nakopírování obsahu balíčku do složky DATADIR\script). Je třeba nastavit její návratovou hodnotu:

  • v případě, že během jejího provádění nedošlo k chybě, funkce vrací prázdný string
  • v opačném případě obsahuje návratová hodnota text chybové zprávy
function UninstallWork: string;

Toto je funkce, která je vykonána během odinstalace skriptu (před smazáním obsahu definovaného v metasouboru). Je třeba nastavit její návratovou hodnotu:

  • v případě, že má odinstalace po provedení funkce pokračovat, funkce vrací prázdný string
  • v případě, že má být odinstalace předčasně ukončena, musí návratová hodnota funkce nést text chybové zprávy

Pojmenování

Instalační skripty by měly být pojmenovány tímto způsobem: PLG_JM.ggi.pas, kde PLG_JM je jméno instalovaného doplňku. Konvence však není povinná, jen doporučená.

Použití

Instalační skript je součástí instalačního balíčku. Cesta ke skriptu je definována pomocí meta souboru příslušného balíčku.

Skript je poté v těchto momentech automaticky spouštěn a pokud existuje definovaná patřičná funkce, je provedena

  • po nakopírování obsahu balíčku do složky DATADIR\script - InstallWork
  • před smazáním obsahu definovaného v metasouboru - UninstallWork
user/skripty/ggi.txt · Last modified: 2011/10/08 00:00 (external edit)