GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:toolbary

Toolbary

Menu - Toolbary V menu Toolbary naleznete jednoduchou možnost zapínat a vypínat jednotlivé panely nástrojů zobrazené v okně GeoGetu.

Kompletní sada toolbarů

Kompletní zobrazení toolbarů

Toolbary si lze pohodlě taháním myší poskládat dle vlastní zvůle

Hlavní

Toolbary - Hlavní

Na tomto panelu nástrojů se sdružuje několik nejzajímavějších možností z menu GeoGetu. Sbalení a rozbalení waypointů, dále vyhledávání podle kódu, názvu a autora keše, přidávání, úpravy a mazání waypointů. Export do mapy keší, PDA, stažení PQ z e-mailu a další.

Seznam

Toolbary - Seznam

Panel nástrojů seznam umožňuje uložit právě načtený seznam keší pro pozdější použití. Pokud jsem si právě například naimportoval bookmark “nočních-jeskynních-tunelových” keší, můžu si tento seznam uložit pro pozdější použití. Zobrazuje se zde také jméno právě otevřeného seznamu.

Tip: Zkuste otevřít seznam LastImport.ggt z vaší datové složky. Je zde seznam všech keší posledního importu!

Tip: Zkuste otevřít seznam LastNew.ggt z vaší datové složky. Je zde seznam keší přidaných z posledního importu!

Referenční bod

Toolbary - Referenční bod

Toolbar nabízí snadnou správu referenčních bodů [1]. Přidávat, upravovat a mazat. Není tedy problém mít uložené souřadnice domova, školy, chaty a například si řadit body podle vzdálenosti k nim. V případě, že je vybrán bod jako referenční bod, aniž by byl uložen (třeba keš), ukáže se zde jeho název a souřadnice, ale v rozbalovací nabídce nebude napsáno nic.

Filtr

Toolbary - Filtr

Panel nástrojů Filtr umožňuje snadný přístup k možnostem zobrazení a filtrování seznamu bodů. V rozbalovacím menu se nachází dostupné filtry. Případně stisknutím tlačítka s ikonkou otazníčku (F2) se otevře okno s “manažerem” filtrů. Ve kterém si můžeme stavající filtry upravit, nebo vytvořit nové. Více na samostatné stránce Filtry.

Druhé dvě ikonky slouží k přičtení (“+”), nebo otečtení (“-”) výsledků k seznamu. Např.: Vyfiltruji si všechny keše v Praze a nastavením filtru “Nalezené” následovaným stiskem tlačítka se symbolem “-” se mi od všech pražských keší odečtou keše, které jsem již nalezl (Mám v GeoGetu označené jako nalezené).

Databáze

Toolbary - Databáze

V případě, že shledáte užitečným rozdělit data do více databází (waymarky, keše v ČR, keše na Slovensku…) můžeze zde mezi databázemi snadlo přepínat, či si vytvořit novou třeba pro pokus s právě napsaným skriptem, abyste si nepoškodili hlavní databázi (Výchozí databáze se jmenuje geoget). V rozbalovacím seznamu databází se zobrazují i záložní databáze, které poznáte podle data zálohy v názvu. Více zde Databáze.

Sloupce

Toolbary - Sloupce

Menu sloupce nabízí nastavení sloupců například pro různé databáze. Toolbar je víceméně jednoduchý přepínač sad sloupců.

Plugin

Toolbary - Plugin

Na panelu nástrojů Plugin se zobrazí, zástupnou ikonkou, právě ty skripty (GGP), které nastavíte ve správci pluginů na záložce Toolbar pro hlavní pluginy. To nám pomůže mít pořádek ve zobrazených skriptech, a mít zobrazené jen ty, které používáme. Ostatní se nachází v MenuPluginy (Pokud neučiníte jinak, tak v nabídce Nezařazené pluginy).

Výchozí

Obnoví výchozí rozmístění (a stav) toolbarů.

user/menu/toolbary.txt · Last modified: 2014/03/23 00:00 (external edit)