GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:gge

Exportní skripty (GGE)

Tyto skripty jsou určené pro definování vlastních exportních formátů.

Tento druh skriptu definuje následující funkce

Pokud některá z funkcí neexistuje, není volána a export pokračuje dále. Není nutné je všechny definovat a obsluhovat.

function ExportExtension: string;
 • definuje příponu exportovaného souboru. Pokud bude jako přípona uvedena hvězdička, bude použita přípona podle toho, jakou si zvolí uživatel. Pokud přípona nebude uvedena, pak export proběhne do dočasného souboru, a jeho jméno bude předáno do ExportAfter funkce, kde je třeba data zpracovat či zkopírovat, protože na konci bude dočasný soubor smazán!
function ExportDescription: string;
 • krátký popis skriptu, spíše jen název
function ExportHint: string;
 • detailní popis skriptu, který se zobrazuje pod seznamem. Podporuje základní formátování pomocí HTML.2.5.14
procedure ExportStart;
 • Volitelná funkce pro provedení inicializace. 2.5.14
function ExportBefore(value: string): string;
 • Volitelná funkce, která předává v prvním parametru zvolený název exportovaného souboru. Toto jméno je potřeba vrátit jako Result, takže jej lze případně i změnit jak je potřeba. Funkce může být zcela vynechána, pak se jméno nezmění. Lze i vrátit prázdný string, tím se zpracování přepne do režimu dočasného souboru.2.5.14
function ExportHeader: string;
 • definuje co se ma zapsat na začátek exportovaného souboru
function ExportPoint: string;
 • je voláno pro každý exportovaný bod a definuje co se ma zapsat do exportovaného souboru
function ExportFooter: string;
 • definuje co se ma zapsat na konec exportovaného souboru
function ExportAfter(value: string): string;
 • volitelná funkce, která je zavolána po finálním zapsání exportovaného souboru na disk. Jméno tohoto zapsaného souboru je předáváno jako parametr.
 • Návrtová hodnota nese případnou textovou zprávu, která se má uživateli zobrazit po dokončení exportu. Pokud nechcete zobrazovat žádnou zprávu, zapište do těla funkce alespoň následující řádek, který zabrání zobrazování varování překladače:
  Result := '';
 • V případě exportu dat v systému s jiným kódováním než cp1250 (třeba linux) můžete tuto funkci využít pro převedení výsledného souboru do kódování cp1250 následujícím kódem:

  function ExportAfter(value: string): string;
  var s: string;
  begin
   s := FileToString(value);
   s := UtfToCharset(s,'cp1250');
  	StringToFile(s,value);
   Result := '';
  end;
procedure ExportStop;
 • Případné finalizace skriptu. 2.5.14

Skripty dodávané s GeoGetem

Skript ExportExtension ExportDescription
fieldnotes.gge.pas TXT Field Notes
foundbackup.gge.pas TXT Backup “found” status to file
garmin.gge.pas MP Polish format for Garmin GPS map
gccz.gge.pas TXT Seznam nálezů pro gc.cz
gpxgeoget.gge.pas GPX Geoget GPX (Extended PQ GPX)
gpxgeoget2.gge.pas GPX Geoget GPX v2 (Extended PQ GPX)
gpxpoi.gge.pas GPX POI simple GPX
gpxpq.gge.pas GPX PocketQuery GPX
gpxpqorg.gge.pas GPX Originální PocketQuery GPX (Waypointy ve zvláštním souboru)
gpxsimple.gge.pas GPX Simple GPX
html.gge.pas HTML HTML list
wpt.gge.pas WPT OziExplorer Waypoint File

Skripty GGE zde na webu

PageDateDescriptionTags
Be-on-road 2015/09/26 10:30 Be-on-road Plugin pro export keší do navigace Be On Road. Autor mikrom, <mikrom@mikrom.cz> LudekV - ikony keší à la a:drake Pokud se Vám doplněk líbí, klikn… , , , , , , , , ,
BeelineGPS 2017/03/16 11:16 BeelineGPS Exportní skript pro program GeoGet, které vyexportuje keše formátu GPX, který podporuje program BeeLineGPS. Autor * mikrom, <mikrom@mikrom.cz> … , , , , , , ,
Cachebox 2012/07/11 11:08 Cachebox Lehce poupravené exportní makro do GPX, pro snažší použití s programem Cachebox. Autor mikrom, <mikrom@mikrom.cz> geby, autor původního GPX exportu… , , , , , ,
CacheMap 2019/06/03 19:08 CacheMap Export do mapy keší. 3.6.2019: Upozornění, s příchodem zcela nové a přepracované cachemapy pozbývá tento plugin zcela platnosti a můžete ho v klidu o… , , , , ,
CSV Configurable 2011/12/22 11:11 CSV Configurable Comma-separated values - exportní skript určený pro generování textových výstupů oddělených středníkem, čárkou nebo jiným oddělovačem. Veškeré… , , , , , , , ,
CwgList 2021/12/11 15:34 CwgList (zastaralé) CwgList je plugin do GeoGetu a zároveň do GgStat.exe. Plugin do GeoGetu umožňuje udržovat informace o získaných CWG a Plugin do GgStat.exe … , , , , , , , , , ,
Field Notes With Logs 2019/06/13 19:54 Field Notes With Logs Plugin vytváří textový soubor vhodný pro import na geocaching.com, a to včetně všech vašich nálezových logů. (Logů DNF, WN, ... si nevším… , , ,
Geocaching.cz 2019/09/27 16:41 Geocaching.cz Podpora pro web geocaching.cz. Autor geby Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj. Nekamarádíte… , , , , ,
GeoPOI 2019/06/13 21:25 GeoPOI Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do několika souborů. Vsuvka: možná hledáte Medwyno… , , , , , , ,
GPX eTrex 2011/12/22 11:14 GPX eTrex Makro vyexportuje GPX soubor ve formátu vhodném především pro GPS GARMIN eTrex (testováno s eTrex Vista Cx). Autor pavouk135 Automatická instalac… , , , , , , ,
GPX Garmin 2014/03/07 09:06 GPX Garmin Jedná se o skript, který exportuje z Geogetu GPX soubory podobné PQ. Soubory jsou však speciálně upraveny pro použití s nejnovějšími GPSkami od firm… , , , , , , , , , , , ,
GPXMagellan 2011/12/22 11:14 GPXMagellan Makro vyexportuje GPX soubor ve formátu vhodném pro GPS Magellan (testováno s Magellan Triton 1500) Autor * DrakMrak, DrakMrak Automatická ins… , , , ,
gpxroute 2011/12/22 11:18 gpxroute Exportní skript pro program GeoGet, který vyexportuje keše v seznamu do formátu trasy (GPX) Garmin. Autor * Sobíkovi, <sobikovi@gmail.com> Aut… , , , , , , ,
iGO Primo 2014/06/29 13:04 iGO Primo Exportní skript speciálně tvořený pro export do navigačního programu iGO Primo (Android, ale měl by bez problémů fungovat i na Windows CE verzích). … , , , , , , , , , ,
Keškomapa 2015/06/19 13:31 Keškomapa Alternativní mapa kešek. Obsahuje navíc nástroj na vytváření/editaci tracků/polygonů a mnoho dalšího. / Alternative Cache Map. English version Note… , , , , , , ,
Kešovadlo 2019/06/13 21:21 Kešovadlo Jedná se o makro pro exportování DB3 souborů z GeoGetu. Makro je kompatibilní pouze s GeoGetem 2.4 a vyšším. Soubor DB3 je určen k použití jako data… , , , ,
KMLexport 2014/06/29 12:37 KMLexport Jedná se o makro pro exportování KML souborů (pro Google Earth nebo iGO) z Geogetu. Makro je kompatibilní pouze s Geogetem 2 a vyšším. KML soubory se… , , , , , ,
KMZ 2011/12/22 11:16 KMZ Generuje KMZ s rastrovými mapami pro GPS Garmin. Kolem souřadnic keše (výchozí souřadnice nebo souřadnice finálového bodu, pokud existuje) stáhne dlaždici … , , , , , , , , ,
POI Garmin Status Icon Generator 2019/06/13 20:18 POI Garmin Status Icon Generator Plugin vytváří překryvné stavové ikony pro doplnění ikon keší v nových GPS firmy Garmin. V GPS je pak zobrazena ikona keše dop… , , , , , ,
POIeTrex 2019/09/27 16:40 POIeTrex Export Geocache do GPS Garmin řady eTrex. Generuje sadu GPX souborů pro program PoiLoader, včetně optimalizovaných ikonek. Autor * geby * medwyn… , , , , , , , , , , , ,
Rozšířený export do WPT 2012/10/23 15:11 Rozšířený export do WPT Rozšířený export do WPT - Exportní makro pro export do WPT pro OziExplorer v rozšířené verzi, určené pro GeoGet 2.0.14 a novější Autor… , , , , , ,
TomTom 2014/07/30 09:47 TomTom Export keší do navigací TomTom. Autor mikrom, <mikrom@mikrom.cz> Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývo… , , , , , , , , ,
TrekBuddy Export 2011/12/22 11:18 TrekBuddy Export Makro pro export keší a waypontů pro mobilní JAVA aplikaci TrekBuddy (od verze 0.9.96). Autor PetrX Automatická instalace Popis Makro f… , , , , ,
ttitinerary 2011/12/22 11:18 ttitinerary Exportní skript pro program GeoGet, který vyexportuje keše v seznamu do formátu itineráře (ITN) pro navigace TomTom. Autor * Sobíkovi, <sobi… , , , , , , , ,
user/skripty/gge.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)