GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:geogetboot

Popis souboru geogetboot.ini

V souboru geogetboot.ini, který se nachází ve stejném adresáři jako samotný program lze specifikovat několik nastavení programu.

[boot]

V sekci [boot] se nachází nastavení týkající se startu programu.

[boot]
datadir=.\data
  • Tím nejdůležitějším parametrem je datadir, který specifikuje cestu k datovému adresáři programu.
  • :!: pokud tedy máte pocit, že Vám GeoGet pracuje s jiným datovým adresářem, než by měl, zde může být zakopaný pes. V případě klasické instalace je zde uvedena cesta k datovému adresáři ve Vaší uživatelské složce, v případě instalace “přenosného disku” je cesta k datovému adresáři nastavena do složky data v místě, kde se nachází soubor GeoGet.exe
user/geogetboot.txt · Last modified: 2013/03/03 00:00 (external edit)