GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:geogetboot

Popis souboru geogetboot.ini

V souboru geogetboot.ini, který se nachází ve stejném adresáři jako samotný program lze specifikovat několik nastavení programu.

Pokud soubor obsahuje znaky s diakritikou (např. jména adresářů), je předpokládáno kódování ANSI (v našich luzích a hájích Win 1250). Jestliže je obsah kódovaný v UTF-8, pak soubor musí na začátku obsahovat BOM (Byte Order Mark).

[boot]

V sekci [boot] se nachází nastavení týkající se startu programu.

[boot]
datadir=.\data
localdatadir=.\localdata
commondatadir=.\commondata
  • Tím nejdůležitějším parametrem je datadir, který specifikuje cestu k datovému adresáři programu. Pokud není uveden, nebo je prázdný, bude použito standardní systémové místo v uživatelově profilu v sekci roaming (%appdata%\GeoGet).
  • localdatadir specifikuje cestu k datům vztahující se jen k lokálnímu počítači, nemá je tedy smysl přenášet na jiné počítače. Pokud není uveden, nebo je prázdný, bude použito standardní systémové místo v uživatelově profilu v sekci local (%localappdata%\GeoGet).
  • commondatadir specifikuje cestu k datům, která mohou být společná pro všechny uživatele počítače. Pokud není uveden, nebo je prázdný, bude použito standardní systémové místo (%programdata%\GeoGet).
  • :!: pokud tedy máte pocit, že Vám GeoGet pracuje s jiným datovým adresářem, než by měl, zde může být zakopaný pes. V případě klasické instalace je zde uvedena cesta k datovému adresáři ve Vaší uživatelské složce, v případě instalace “přenosného disku” je cesta k datovému adresáři nastavena do složky data v místě, kde se nachází soubor GeoGet.exe
user/geogetboot.txt · Last modified: 2022/06/12 17:06 by mikrom