GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:referencni_bod

Referenční bod

Menu - Referenční bod Referenčím bodem se v GeoGetu řídí například filtrování, hodnoty vzdáleností a směru zobrazené v seznamu keší, ale také poloha zobrazené cache mapy. Je proto důležité jej mít správně nastaven.

Přidat volitelný referenční bod

Vytvoří nový referenční bod, který lze poté vybírat v patřičném toolbaru. Dialog pro vytvoření je ten stejný, jako pro editaci stávajícího…

:?: Tip: Pro vytvoření referenčního bodu v místě bydliště není nic snažšího než použít zadávání podle adresy na záložce Geocoding.

Změnit volitelný referenční bod

Změna referenčního bodu

Vytváření/Změna ref. bodu nabízí tyto možnosti:

  • Název - Libovolný název, který se zobrazí v rozbalovacím menu toolbaru ref. bodu
  • Souřadnice - Souřadnice lze zadat v několika různých formátech a to i ze schránky windows (Ctrl+C) např. po zkopírování souřadnic ze serveru www.mapy.cz. Po vložení souřadnic je vždy třeba stisknout tlačítko Zapsat a případně ikonkou zeměkoule zkontrolovat správnost zadání.

Smazat volitelný referenční bod

Odstraní aktuálně zvolený referenční bod. Bude nutno vybrat nový aktivní referenční bod..

Nastavit jako referenční bod (CTRL+R)

Libovolný bod či waypoint lze nastavit jako referenční. Potom, je možné seznam řadit podle tohoto ref. bodu (například podle vzdálenosti k němu).

user/menu/referencni_bod.txt · Last modified: 2012/07/11 00:00 (external edit)