GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:cwglist

CwgList

(zastaralé) CwgList je plugin do GeoGetu a zároveň do GgStat.exe. Plugin do GeoGetu umožňuje udržovat informace o získaných CWG a Plugin do GgStat.exe je nástroj, kterým lze do statistik doplnit jejich přehled. Náhradou za tento již nepodporovaný skript je plugin CwgList2.

flag-english.jpg This plugin creates overview CWG (Czech Wood Geocoin) obtained i.e. for the statistics generated by GgStat. CWG is sigitem - Czech specialty. For foreign geocachers plugin will probably not be very useful.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:cwglist?download

Diskuze

Diskuze o tomto skriptu je součástí obecnějšího vlákna Geocaching.cz.

Popis

Plugin doplní do statistik tzv. karty CWG, na kterých mohou být zobrazena jednotlivá CWG včetně dalších informací podle přání. Způsob zobrazení a zobrazené parametry jsou konfigurovatelné uživatelem.

Makro pro údržbu informací o vlastněných CWG obsahuje nástroje pro

 • hledání CWG a jejich přiřazení ke keši
 • hledání keší podle CWG
 • údržbu seznamu CWG získaných mimo keše
 • údržbu doplňujících informací o CWG (různé verze, datum nálezu a případně další různé informace zobrazené v přehledu ve statistice)
 • vytvoření přehledného seznamu vlastněných CWG; seznam je možné si vytisknout, nosit s sebou a mít neustále přehled o tom, zda právě objevené CWG již mám doma nebo ne

Podrobná dokumentace je součástí instalačního balíčku.

Ukázky

Ukázka výsledku ve statistice:

Výsledný přehled ve statistice (výřez)

Hledání CWG v katalogu pro přidání ke keši:

Hledání CWG v katalogu pro přidání ke keši

Seznam CWG přidaných k jedné keši:

Seznam CWG přidaných k jedné keši

Seznam CWG získaných mimo keše (výměnnou, poštou, …):

Seznam CWG získaných mimo keše (výměnnou, poštou, ...)

Hledání keší podle CWG:

Hledání keší podle CWG

Seznam CWG jako popis POI:

Seznam CWG jako popis jedno POI

Nastavení a konfigurace

Popis konfigurace je podrobně popsán v HTML dokumentaci, která je součástí instalace.

Poznámky, známé problémy

 • katalogy CWG (oficiální, Maxinohův a cz.nemův) neobsahují stejné informace, nejsou na nich totožné seznamy CWG a přítomnost obrázku CWG v jednom katalogu neznamená jeho přítomnost v jiném katalogu
 • oficiální katalog uvádí další verze CWG ve formátu, který je obtížně zpracovatelný (je třeba načítat a parsovat další stránky), proto jsou další verze CWG jen z Maxinohova katalogu a z katalogu na SvetGc, který dle vyjádření autora CWG mohu považovat za oficiální)
 • při dělení seznamu CWG do více POI bodů se písmeno Ch chápe jako dva samostatné znaky, ale při řazení (vytváření) tohoto seznamu správně jako písmeno jediné. Pokud bude tedy koncové písmeno, kde se má rozdělit další POI nastaveni jako I, bude první počáteční písmeno následujícího bodu C (ale budou tam zařazena správně CWG začínající znakem Ch). Proto doporučuji nenastavovat I jako koncové písmeno.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: cwglist-1.4.3.10.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
cwglist-1.4.3.10.gip3.0 MiB2012/05/29 00:00
cwglist-1.4.3.8.gip2.9 MiB2011/05/11 00:00

Seznam změn

1.4.3.10 (29.5.2012)

 • doufám, že jedinou změnou je změna serveru s obrázky

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

1.4.3.8 (11.5.2011, počet stažení: 1343)

 • změna velikosti obrázků s CWG přepsaná do stylu css - vynuceno změnou na geocaching.com

1.4.2.7 (3.4.2011, počet stažení: 362)

 • doplněna informace o cestě k alternativnímu souboru
 • přidán parametr, který pro POI_GPX umožní rozdělit seznam na více bodů (pozor na písmeno Ch, protože řazení se bere jako jedno písmeno, ale pro dělení však jako 2, takže při dělení před písmenem I bude poslední CWG ve jméně předchozího WPT označeno jako *C)
 • oprava zpracování seznamu z textového souboru
 • opraven překlep v šabloně - chybějící “d” ve jméně souboru v příkazu FileMyCwg

1.4.1.66 (2010/11/27) (581 stažení)

 • oprava chyby v číslování verze, aby byla zachována možnost aktualizace, verze zvýšena na 66
 • při vytváření seznamu se v alternativním souboru bral i prázdný řádek jako jméno CWG
 • chybné ukládání pracovní verze katalogu, pokud v cestě byla mezera

1.4.1.6 (2010/10/30)

 • načítání seznamu CWG i ze serveru SvetGc
 • šetření serveru a přenosové kapacity připojení použitím menších obrázků (je-li to možné)
 • možnost řazení seznamu CWG vertikálně (CSV_INCNUM='VERTICAL')
 • typ výstupu seznamu CWG je možné definovat nezávisle na příponě výstupního souboru parametrem FILE_OUTPUT_TYPE

1.3.1.5 (2010/10/07)

 • doplněna konverze ze starého formátu záznamu informací (před 1.3.1.4) o CWG na formát používaný od verze 1.3.1.4. Upravuje databázi i textový soubor (CWG získaná mimo keše)

1.3.1.4 (2010/10/07)

 • do seznamu jsou zpracována i CWG z textového souboru
 • v seznamu je zobrazen i počet CWG, pokud je více stejných
 • možnost exportu seznamu jako GPX pro POILoader; seznam jako popis jednoho bodu
 • drobně upraven formát offline katalogu (proto se automaticky po instalaci načte nový)

1.3.1.3 (2010/10/05)

 • načítá jen “Maxinohův” katalog, oficiální katalog ignoruje (problémy s neexistujícími obrázky)
 • na záložku pro CWG mimo keše doplněno tlačítko pro aktualizaci katalogu ze serveru

1.3.1.2 (2010/10/01)

 • první verze pro automatickou instalaci
 • drobné úpravy a opravy chyb

Starší verze

 • podrobný seznam změn je v souboru GgsChangeLog.txt, který je součástí instalace
user/skript/cwglist.txt · Last modified: 2021/12/11 15:34 by mikrom