GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:wine

Pár poznámek pro použití GeoGetu v Linuxu pod WINE

Kompatibilita

 • GeoGet ve verzi 1 i 2 pod Wine 1.1.4 - 1.1.8 (a pravděpodobně i novějších) funguje přímo až na několik drobností
 • GeoJarry funguje přímo - pokud máte problémy s chybovým hlášením „External exception 80000003“, nutno doinstalovat Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86). Zdroj informací: fórum.
 • GgStat (GG2)
 • Combine
  • žádný program nejde spustit jako EXE, je třeba použít příkaz RunShell
  • pro RunShell není možné použít cesty v unixovém formátu, ale ve tvaru Wine (Z:\usr\bin\kane)

Známé problémy

 1. Nelze přesouvat toolbary, všechny mají maximální šířku, tj. každý toolbar je zobrazen na zvláštním řádku.
 2. Stavové dialogy se někdy schovávají za hlavní okno.
 3. Nefungují odkazy, má-li být otevřen externí prohlížeč a na konzole je vypsáno err:winebrowser:get_url_from_dde Unabled to retrieve URL from string L„\“„
  • Řešení: V souboru ~/.wine/system.reg doplnit na všech řádcích, obsahujících winebrowser.exe sekvenci %1 před uzavírací uvozovku (samozřejmě mimo těch, kde už na řádku %1 je).
 4. HTML Help compiler (GG 2.0.14+) nefunguje, informuje o nemožnosti zapsat do souboru .chm
  • Řešení: knihovnu itss.dll je nutno nahradit nativní verzí, podle tohoto postupu - nakopírovat ji do windows\system32 a upravit nastavení pomocí winecfg
 5. Tisk listingu končil chybou při tisku poslední strany (jen na některých tiskárnách)
  • Částečné řešení: Má-li tiskárna tento problém, tisknout listingy z offline verzí přímo z prohlížeče, nebo GC.com page

Tipy

 • Kdyby někdo náhodou řešil automatické vypínání a zapínání Dropboxu při spuštění GG, tak se osvědčilo spouštět GG takto: fórum
  #!/bin/bash
  # Vypne Dropbox a spustí GeoGet. Po zavření GeoGetu spustí Dropbox.
  dropbox stop
  env WINEPREFIX="/home/user/.wine" wine C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /home/user/.wine/dosdevices/c:/users/Public/Start\ Menu/Programs/GeoGet/GeoGet.lnk| cat
  wineserver --wait
  dropbox start
 • Problém s otevíráním správného odkazu s mapou, se dá vyřešit symlinkem fórum
  ln -s /home/user/PlayOnLinux's\ virtual\ drives/virtual_geoget/drive_c /C:

Zajímavé odkazy

user/navody/wine.txt · Last modified: 2020/12/27 11:47 by mikrom