GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:gpxgarmin

GPX Garmin

Jedná se o skript, který exportuje z Geogetu GPX soubory podobné PQ. Soubory jsou však speciálně upraveny pro použití s nejnovějšími GPSkami od firmy Garmin (Colorado, Oregon, Dakota, GPSMap 62).

Skript používá ke své práci knihovnu VarSubst, která je univerzálním nástrojem pro generování uživatelsky konfigurovatetlného výstupu. Kromě funkcí integrovaných v knihovně poskytuje uživateli i další funkce (viz oddíl níže).

Pokud si nevíte rady s instalací Geogetu, instalací makra, filtrováním keší či exportem, udělejte si pohodlí a přečtěte si nápovědu.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:gpxgarmin?download

Diskuze

 • Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Srovnání POI a GPX metody nahrávání keší do navigace

Tento export je jednou ze dvou metod, pomocí kterých lze nahrát keše do navigací Garmin. Každá z metod má své plusy i mínusy. Není však žádný problém je používat obě najednou.

Proto je tento skript vhodné kombinovat se skriptem pro export do POI - POI Garmin. Skripty jsou optimalizovány k vzájemné spolupráci.

Srovnávací tabulka

Vlastnost GPX POI
Počet keší, které GPS pojme, je shora omezen ano (2000, resp 5000) ne (pouze velikost souboru a volné místo v paměti)
Zobrazení listingu (včetně logů, nápovědy, waypointů apod.) ano ano
Listing je zobrazen vždy celý ne (pouze cca 16000 znaků) ano
Keše jsou v navigaci zobrazeny v nabídce “Geocaching” (jednodušší ovládání) ano ne
Keše je možno dělit do kategorií dle stavu keše včetně změny ikony ne ano
Ke keším je možno v navigaci přiřadit poznámku ano ne
Keše je možno označit za nalezené a následně vygenerovat fieldnotes pro web Geocaching.com ano ne

Popis

Co si budeme povídat, Garmin dělá bezvadné GPSky. Čeští geocacheři jsou ale zřejmě náročnější než jejich anglicky mluvící kolegové a tak jim občas diktát z Kansasu nevyhovuje. Rádi by si zobrazení keší v Garminu trošku přiohli a zlepšili. A přesně proto jsem naprogramoval tento exportní skript, který jim v tom ohýbání trošku pomůže.

Funkce

Šablony definující výstup

Výstup skriptu (s výchozími šablonami) je velice podobný mému exportnímu skriptu do POI pro Garmin GPS. Díky šablonám je však možno si výstup zcela přizpůsobit k obrazu svému. K tomu slouží editor šablon, který je k dispozici pod položkou GPX Garmin - editor šablon v menu pluginy přímo v GeoGetu.

Šablona je textový soubor s “příkazy” pro knihovnu VarSubst, která se stará o tvorbu výstupu. Šablony můžete libovolně upravovat a výstup si tak konfigurovat. Dokumentaci k obsahu šablon, možným příkazům a nastavením najdete na stránce knihovny VarSubst.

Kromě standardních knihovních proměnných poskytuje export ještě tyto proměnné k nahrazení:

%CONTAINSHIGHLIGHTWORD% true, pokud listing obsahuje nějaká definovaná klíčová slova
%EXPORT_FINAL_AS_STARTING% true, pokud je v GPX Garmin makru zapnuto posouvání keší na finálové souřadnice
%LOGSTATHASISSUES% true, pokud jsou na keši od posledního Found it logu podezřelé logy
%LOGSTAT% seznam podezřelých logů na keši od posledního Found it logu
%WAYPOINTS% výpis seznamu waypointů na keši
%GARMIN_LISTING% celý listing zpracovaný GPX Garmin makrem (očištění HTML, zvýraznění slov, odstranění seznamu waypointů)
%GARMIN_LONGLISTING% LongDescription část listingu zpracovaná GPX Garmin makrem (očištění HTML, zvýraznění slov, odstranění seznamu waypointů)
%GARMIN_SHORTLISTING% ShortDescription část listingu zpracovaná GPX Garmin makrem (očištění HTML, zvýraznění slov)

Konfigurace

Zde příkládám seznam voleb, které je možno nastavit v konfiguračním souboru tohoto skriptu. Seznam můžete brát jako nápovědu či jako přehled schopností exportu. Každou z těchto funkcí lze volitelně zapnout či vypnout.

Seznam nastavení

 • EXPORT_WAYPOINTS - Možnost zapnout či vypnout exportování dodatečných waypointů (Additional waypoints).
 • CHANGE_WAYPOINT_SYMBOLS - Možnost volitelně měnit kategorie exportovaných waypointů (Garmin jim přiřadí ikonky (aspoň barevně) podobné těm z GC.com)
 • EXPORT_LOGS_MAXCOUNT - Umožňuje definovat maximální počet logů, které budou k jednotlivé kešce exportovány. Velmi vhodné pro ušetření velikosti výsledného souboru. (protože mají naše GPSky nesmyslně stanovené limity)
 • EXPORT_ONLY_FINAL_WAYPOINTS_WHEN_FOUND - Pokud je keš nalezená, exportuje pouze případné finální waypointy. Ušetříme tak místo pro waypointy u nenalezených keší.
 • EXPORT_FINAL_AS_STARTING, FINAL_CATEGORY, EXPORT_STARTING_AS_REFERENCE, START_COORDINATES_PREFIX - Pokud keš obsahuje finální waypoint, je keš exportována místo výchozích souřadnic na místo finálního waypointu. Kategorie keše je změněna na hodnotu FINAL_CATEGORY (například 'Final cache') a v GPS se pak zobrazuje s ikonkou zavřené truhličky (pro Oregon 600 viz poznámku níže). Originální výchozí souřadnice jsou pak volitelně exportovány jako Reference point s volitelným prefixem. (Opět je toto řešení vedené snahou co nejvíce se vyhnout navigaci na Waypoint a následnému složitému čtení listingu/logů/hintu/záznamu pokusu apod.)
  :!: Nevýhody tohoto řešení jsou nejméně 3:
  1. dle takto upravené kategorie nelze v GPS finálové keše filtrovat
  2. pokud má keš více finálových bodů (např není jasné, které vypočtené souřadnice jsou ty správné), je keš přesunuta na jedny finálové souřadnice a ostatní jsou ignorovány. Nelze zajistit, aby keš byla přesunuta na jedny konkrétní souřadnice, třeba pomocí definovaného prefixu.
  3. :!: Varování V navigaci Garmin Oregon 600 (a pravděpodobně dalších) je nutné nastavit hodnotu FINAL_CATEGORY na prázdný řetězec (FINAL_CATEGORY = ''), jinak se keška na mapě ani v seznamu nemusí vůbec zobrazit. Zatím není jasné, jak v těchto navigacích změnit ikonu vyluštěné kešky. Všechno je jinak: hodnota final category MUSÍ být “Geocache Course”. Pak se truhlička vrátí zpět. Pokud byste chtěli mít onu ikonu jinou, vězte, že soubor s ikonou je třeba pojmenovat pouze “Geocache”! Viz zde. A POZOR NA NASTAVENÍ FILTRU!
 • CLEANUP_HTML - Pročištění listingu a logů o tagy, které nedokáže Garmin GPS zpracovat. Ušetří se tak spousta drahocenného místa. Tagy, které skript odstraňuje: span, table, td, tr, th, div, font, a, i, img, marquee, center, blockquote, li, ul, ol. Pokud víte o nějakém dalším zbytečném tagu, navrhněte ho!
 • REPLACE_IMAGES - Všechny obrázky v listingu nahradí za upozornění, že zde byl obrázek (a pokud je uveden, zobrazí alternativní text)
 • CLEANUP_GROUNDSPEAK_WAYPOINTLIST - Z konce listingu odstraní nepoužitelný seznam waypointů, který Groundspeak přidává na konec listingu v PQ.
 • TEXT_HIGHLIGHT - Seznam slov (oddělených znakem |, např. 'bonus|spoiler', nezáleží na velikosti písmen), která mají být ve výsledném exportu barevně zvýrazněna. Skutečnost, že listing obsahuje zvýrazněné slovo, je vypisována na začátek popisu keše.
 • CHECK_LISTING_LENGTH - Kontrolovat, zda nejsou listingy pro zobrazení v GPS příliš dlouhé a nebude docházet k jejich ořezu.
 • SHOW_EXPORT_WARNINGS, MAX_CACHES, MAX_WPTS, MAX_SIZE - Skript kontroluje, zda nebyly překročeny maximální povolené hodnoty počtu keší, waypointů či velikosti výsledného souboru. Výchozí hodnoty by *měly* podle různých fór a diskuzí a podle mých zkušeností být správné pro Garmin Oregon řady X50 (450, 550 …). V případě překročení upozorní skript na konci exportu zprávou.
 • TEMPLATE_FOLDER - Složka se šablonami, které definují výstup. Lze použít relativní (vůči složce se skriptem) nebo absolutní cestu.
 • TEMPLATE_POINT_NAME, TEMPLATE_POINT_DESCRIPTION, TEMPLATE_WAYPOINT_NAME, TEMPLATE_WAYPOINT_DESCRIPTION - Cesta k šablonám, které definují výstup (jméno bodu, popis bodu, jméno waypointu, popis waypointu). Lze použít relativní (vůči složce se šablonami) nebo absolutní cestu.

Ukázka

Informace o bodu 1Informace o bodu 2Seznam waypointů
Informace o bodu 1 Informace o bodu 2 Seznam waypointů
Jména bodůJména waypointů
Jména bodů Jména waypointů

Obsah balíčku

 • templates_bundled - Složka s výchozími šablonami, která je automaticky přepisována při instalaci novější verze exportu. Není doporučeno v ní cokoliv upravovat, protože úpravy budou aktualizací přepsány. Obsahuje více jazykových mutací šablon.
 • templates - Složka se šablonami (vytvářená instalačním skriptem dle zvoleného jazyka v GeoGetu). V této složce můžete šablony bez obav upravovat. Úpravy budou zachovány i po instalaci novější verze exportu. Při instalaci skriptu je složka automaticky vytvářena instalátorem a jsou do ní nakopírovány (NE přepisovány!) šablony patřičné jazykové mutace ze složky templates_bundled.
 • locale - Složka s lokalizací skriptu.
 • truncated exports - Složka obsahuje GGT seznamy (Seznam keší pro GeoGet) keší, u kterých byl při exportu zjištěn příliš dlouhý listing a je nebezpečí, že nebude v navigaci zobrazen celý. Soubory ve složce jsou pojmenovány dle jména vytvářeného GPX souboru a času vytvoření.

Instalace

 1. Nainstalujte instalační balíček (můžete využít tlačítka pro automatickou instalaci v hlavičce této stránky)
 2. V nabídce PluginySprávce pluginů → Konfigurace pluginů → gpxgarmin nastavte export podle svých preferencí.
 3. Pomocí editoru šablon Pluginy → (Nezařazené pluginy) → GPX Garmin - editor šablon si můžete dále upravit výstup, který export generuje. Nezapomeňte si změny v šablonách uložit!

Použití

 1. Vyhledejte požadované keše
 2. Pomocí nabídky Soubor –> Export –> Export… nebo klávesové zkratky Ctrl+E otevřete exportní nabídku
 3. Vyberte položku GPX Garmin - pro nové Garmin GPS a vyexportujte soubor .gpx
 4. Hotový soubor uložte do složky \Garmin\GPX\ v Garmin přístroji či na paměťové kartě

Možné náměty do budoucna

 • Ještě těsnější spolupráce se skriptem POI Garmin - sloučení společných částí kódu, možnost exportovat waypointy jako POI a podobně.

Máte zájem nahrávání keší do navigace automatizovat? Podívejte se na plugin Combine.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: gpxgarmin-0.4.0.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
gpxgarmin-0.4.0.gip26.4 KiB2011/01/05 00:00
gpxgarmin-0.3.0.1.gip8.7 KiB2010/11/02 00:00
gpxgarmin-0.3.gip8.8 KiB2010/11/01 00:00

Seznam změn

0.4 (5. 1. 2011)

 • Pro formátování výstupu je nyní použita knihovna VarSubst. Každý uživatel makra si tak může konfigurovat formát výstupu přesně dle svých preferencí
 • Pro určení cest k šablonám je využito funkcí knihovny RelToAbsPath.
 • Přidána možnost nechat si v listingu vyznačovat místa, na kterých je obrázek (pokud obsahuje alternativní text, je zobrazen)
 • Množství změn v konfiguraci výstupu.
 • Dělení listingu - lepší využívání vlastností Garminu. Nyní dokážeme zobrazit až 16kB dlouhý listing (dříve pouze 8kB). Hodně tak klesne počet keší, jejichž listing je useknutý před koncem
 • Vylepšena funkce na odstraňování zbytečných HTML tagů v listingu
 • Možnost volitelně měnit kategorie exportovaných waypointů (Garmin jim přiřadí ikonky (aspoň barevně) podobné těm z GC.com)
 • Výchozí hodnoty nastavení makra jsou nyní pro Oregon 550 (aktualizoval jsem HW ;-) )
 • Lokalizace je nyní k dispozici v češtině a angličtině. Added english language version.

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

0.3.0.1 (2. 11. 2010)

 • Dočasná verze opravující chybu s generováním nevalidních GPX výstupů (chyba vznikala při exportu waypointů na keších, které obsahovaly vyluštěnou finální lokaci).

0.3 (1. 11. 2010)

 • Skript byl kompletně přeložen do češtiny
 • Přidána možnost exportovat keše se zadanými finálovými souřadnicemi do speciální kategorie. V GPS jsou poté zobrazeny s ikonkou zavřené truhličky (na mapě i v seznamu keší). Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že takto upravené keše nelze poté filtrovat pomocí integrovaných filtrů v GPS (protože GPS kategorii nezná).
 • Popis waypointů by měl být nyní zobrazen i v navigaci Dakota (popis je vkládán jak do tagu <desc>, tak do tagu <cmt>)
 • Waypointy mají definovány ikonky dle typu, aby je bylo možno jednoduše rozlišit v seznamu a v mapě
 • Přidána možnost definovat si klíčová slova, na jejichž výskyt bude poté prohledáván listing. Každé nalezené slovo bude barevně zvýrazněno a na tuto skutečnost je upozorněno na začátku listingu. Praktické například pro zvýraznění textu “bonus”.
 • Přidána možnost odstraňovat přebytečný seznam waypointů, který Groundspeak vkládá na konec listingu v PQ
 • Přidána možnost zobrazit si seznam keší, které mají příliš dlouhý listing a pravděpodobně dojde v navigaci k jeho zkrácení.
 • Export nyní exportuje pouze MAX_WPTS počet waypointů. V případě, že je tento počet překročen, již nejsou do souboru další waypointy zapisovány.

0.2 (10. 6. 2010) (175 stažení)

 • Přidána proměnná EXPORT_WAYPOINTS. Pomoci proměnné se nastavuje, zda skript bude exportovat dodatečné waypointy.
 • Přidána proměnná EXPORT_STARTING_AS_REFERENCE. V případě přesunu keše na finální waypoint vyexportuje původní startovní souřadnice jako referenční bod. (Dříve implicitní chování při přesunu souřadnic, dnes volitelné.)
 • Přidána možnost exportovat libovolné tagy v rámci EXPORT_INFO pomocí EXPORT_TAGS.

0.1 (3. 8. 2009) (800 stažení)

 • Úvodní verze
user/skript/gpxgarmin.txt · Last modified: 2014/09/20 00:00 (external edit)