GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:geopoi

GeoPOI

Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do několika souborů.

Vsuvka: možná hledáte Medwynovo makro "POI Garmin".

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:geopoi?download

Diskuse

Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Popis

Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do několika souborů. Exportované soubory jsou určeny pro nainstalování do GPS pomocí programu POIloader. V GPS jsou pak v různých databázích, podle charakteru hledání. Keším i waypointům přiřazuje ikony podle jejich charakteristik. Kritéria rozdělení jsou: Mám nalezeno? … Je moje (naše)? … Typ keše? Makro, přestože exportuje několik souborů, pracuje na jeden průchod databáze, tím je zajištěno, že jeden bod může být jen v jednom exportním souboru.

Uvnitř distribuovaného archivu je též návod - Popis a návod maker GeoPOI.html

Kešky (a finálky) jsou pak rozděleny do těchto souborů:
Tradi kešky, které lze hledat rovnou (tradičky; finální, ale nenalezené WPT; earthcache)
Multi multikeše, letterbox (vyžadují víc času)
Unkno mysterky (vyžaduje připravu)
Other ostatní keše (vyžaduje jen drobnou přípravu, za příznivých okolností lze hledat rovnou)
Nase vlastní keše (a jejich finálky) viz níže
Nalez nalezené keše (a jejich finálky)
Waypointy dělí / exportuje do těchto kategorií / souborů:
Parki parkoviště
(viz výše) finálky (řadí mezi keše)
Other ostatní waypointy

… díky tomuto rozdělení se při hledání mezi požadované [keše | body | parkoviště] nepletou ostatní druhy bodů. Např. při hledání, kde zaparkovat se nebudou plést ostatní body, když pak chci najít “jenom něco blízkého narychlo” - v kategorii Tradi najdu jak tradičky, tak vyluštěné mysterky (i jiné, kde znám final) a další rovnou hledatelné kešky.

Vlastní keše makro určí podle:

 1. kde jsem OWNER.
 2. kde je nastaven TAG "Nase"
 3. kde se v položce Author vyskytuje definovaný text - viz makro: "POI_Export.JeNase.pas"
   a popis konfigurace níže.

Použité ikony:

Vycházím ze standardních ikon z GC.com. Pokud POIloader (stáhněte si ze serveru www.garmin.com) nenalezne ikony v adresáři (viz výše), GPS místo ikon zobrazí pouze implicitní kolečko.

Ikony keší:

Cache_T, kde T představuje typ keše

Symbol T Popis Jak vypadá
T tradička, krabička se zeleným víkem
M multicache dvě krabičky
U mysterka otazník na pozadí GC loga
G Earthcache zeměkoule
I WhereIGo symbol WhereIGo
H LetterBox obálka na pokladu
R LocationLess (ReversCache) půlzeměkoule + praporek
V Virtual duch
W WebCam kamera
MY naše krabička s červeným víkem

Ikony neodpovídající typu keše: * Keše i finálky nalezených keší: Caches_found.bmp (otevřená truhla) * Keše i finálky vlastních keší: Cache_MY.bmp (krabička s červeným víkem)

Ikony waypointů:

WPT_T, kde T představuje typ waypointu; pro Traihead T, Question Q, Reference R, …

Symbol T Popis Jak vypadá
T Traihead (tudy projdi) rozcestník
Q Question (podívej se, spočti,…) dílek puzzle zelený
R Reference point (upozornění na zajímavost) kroužek s tečkou, ve čtverci
S Stage of multicache (jen tam smí ležet krabička s úkolem, souřadnicemi,…) stopy
Ikony zvláštních waypointů:
Typ Popis Soubor Jak vypadá
F Finálky (známé) Cache_TU.bmp krabička s modrým víkem
P Parkoviště WPT_P.bmp značka parkoviště s mini GC logem

Přípona a formát ikon je vždy “.bmp”.

Instalace

 • Nastavte konfigurační soubor “POI_Export.JeNase.pas”

Nastavení a konfigurace

POI_Export.JeNase.pas byl nahrazen souborem POI_Export.config.pas. Hodnoty lze nyní nastavovat přímo v GeoGetu.

Funkce Konstanta Poznámka
Cílový adresář exportu uveďte v konstantě Export_Path cestu napište mezi apostrofy 'D:\POI'
Adresář s ikonami keší a waypointů k konstantě Ikony_kde cestu napište mezi apostrofy
PODadresář pro uložení keší Dir_GC Pokud není uvedeno, přímo do ExportPath. ''
PODadresář pro uložení parkovišť Dir_Park Pokud neuvedeno, přímo do ExportPath. 'Parkoviště'
PODadresář pro uložení WayMarků Dir_WM Pokud neuvedeno, přímo do ExportPath. 'WayMark'
Jména (nicky) kačerů z týmu doplňte místo USER1-5 není nutné, pokud nechcete jejich keše považovat za vlastní
Hint vypsat šifrovaně HintRot možné hodnoty: 0; 1;
Hint vypsat pozpátku HintRevers možné hodnoty: 0; 1;
Symbol oddělující v názvu keše TYP keše od názvu Sym_Archi Jediný znak; implicitně: '#'
Symbol oddělující v názvu keše TYP keše od názvu Sym_Disab Jediný znak; implicitně: '-'
Symbol oddělující v názvu keše TYP keše od názvu Sym_Found Jediný znak; implicitně: ')'
Znak pro odlišení ikony archivované keše Append_Archive Prázdný řetězec - bez odlišení
Znak pro odlišení ikony disablované keše Append_Disable Prázdný řetězec - bez odlišení
Jméno databáze pro Waymarking WM_DBname Waymarking
Názvy skupin kategorií WM_Cat.. Může být víc najednou, oddělené svislítkem
Název souboru pro ostatní kategorie WM_CatElse Může být víc najednou, oddělené svislítkem
Bude: Upozornění na finálku, nebo keš Alarm_Radius číslo [metrů]; implicitně 161

Poznámky, známé problémy

 • Makro k vlastnímu exportu používá sub-makro POI_Export.gge.pas, které jinak může fungovat i jako standardní exportní makro. Obě makra využívají i makro “POI_Export.config.pas”, kde je uloženo nastavení (viz výše).
 • Bez uvedeného exportního a konfiguračního makra nemůže fungovat !!!

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: geopoi-1.8.1.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
geopoi-1.8.1.gip63.7 KiB2013/12/02 00:00
geopoi-1.7.1.gip64.0 KiB2010/10/05 00:00
poi_export_makra_gg2_v1.7.zip74.5 KiB2010/07/23 00:00
poi_export_makra_gg2_v1.6.zip53.9 KiB2010/07/23 00:00

Seznam změn

1.8.1 (2013.12.01)

 • Na radu HaLuMy předěláno ukládání souborů. Plugin je výrazně rychlejší. A hlavě: stará řešení ve dvoubajtovém kódování textu nedovedlo exportovat větší počty keší.
 • Letterboxy jsou exportovány spolu s Multikešemi do seznamu keší na delší hledání. Proč jsem je měl u Tradiček? :-(

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

1.7.0 (2010/07/28)

 • Přidána vypínatelnost zobrazení „Hotovo.“
 • Přidána volitelnost názvu exportovaného POI: nově je možné uvést GC-kód
 • Rozšířena podpora pro Waymarking - lze exportovat až do osmi konfigurovatelných souborů (podle kategorií) a do devátého se uloží ostatní Waymarky.
 • Vylepšena podpora pro Kofola cache (vlastní ikona).
 • Nesuvisející makra Archivator, RouteSaver a WayMark_Refresh osamostatněna

1.6 (2010/06/??)

 • Přidána ukecanost po vzoru Medwyn_cz (díky), viz návod;
  • Pozor, jeden ze souborů nutno přesunout, viz návod;
 • Přidáno makro pro export tras z multikeší;
 • Přidáno makro pro stažení bodů z WayMarking. Stahuje html stránky WM, jejichž kódy najde v databázi GeoGetu. Poté je nutné spustit import.
 • Čtěte přiložený návod a použijte vlastní rozum.
 • DODATEČNĚ do v.1.6 přidáno makro pro ARCHIVACI keší: vybrané keše zkontroluje na GC.com a případně archivuje.

1.5

 • Přidána podpora pro WayMarking: 1) export v GC_ostatni, 2) název začíná „_“, 3) popis začíná „WM “ a název kategorie, 4) ikona má mít název Cache_<kategorie>.bmp (vzor přiložen)
user/skript/geopoi.txt · Last modified: 2019/06/13 21:25 by mikrom