GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:condition

Condition

Skript pro zobrazení stavu keše podle posledních 4 logů.

Autor

Diskuze

Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Popis

Tento skript je standardní součástí distribuce GeoGetu.

Tento vizualizační skript graficky zobrazuje hodnotu posledních 4 logů v listingu. Na první pohled je tedy zřejmé, zdali keš měla například 4 “Found-it” logy nebo se zde vyskytl nějaký problém.

Zobrazené možnosti

Zobrazení v seznamu může nabývat těchto hodnot (abecedně podle logu):

 • archive: červený trojúhelník
 • archive/unarchive: červený trojúhelník
 • attended: zelený čtvereček
 • didn't find it: červený čtvereček
 • disabled: červený kroužek
 • enable listing: zelený kroužek
 • found it: zelený čtvereček
 • needs archived: červený křížek
 • needs maintenance: červený křížek
 • owner maintenance: zelený křížek
 • post reviewer note: žlutý čtvereček
 • publish listing: zelený kroužek
 • temporarily disable listing: červený kroužek
 • unarchive: zelený trojúhelník
 • update coordinates: žlutý křížek
 • webcam photo taken: zelený čtvereček
 • will attend: žlutý čtvereček
 • write note: žlutý čtvereček
 • ostatní: šedý čtvereček

nebo podle symbolu:

symbolvýznam loguzelenýčervenýžlutýšedý
kroužeklistingpublish / enabletemporarily disable
čtverečeknálezfound / attended / webcam photo takenDNFwrite note / post reviewer note / will attendostatní
křížekúdržbaowner maintenaceneeds archived / needs maintenanceupdated coordinates
trojúhelníčekarchivaceunarchivearchive/unarchive

Ukázka

Ukázka

Nastavení a konfigurace

V editoru sloupců je třeba přidat sloupec Vlastní a přiřadit mu vizualizační skript condition.ggv.pas a nakonec Zapsat provedené změny.

Seznam změn

1.0 (Datum)

user/skript/condition.txt · Last modified: 2019/09/27 16:44 by mikrom