GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:efektivne

Jak efektivně pracovat s GeoGetem

Abyste mohli program GeoGet vůbec používat, musíte jej nejdříve nainstalovat do počítače. Až pak se můžeme bavit o jeho využití a tím spíš využití efektivním.

Důkladná znalost práce s GeoGetem však není nezbytnou podmínkou úspěšného hledání keší a s tím spojené zábavy. Rozhodně je lepší začít svůj geokešerský život hledáním keší, než vysedáváním u počítače a zvládáním obsluhy programu na správu dat.

Na efektivní využití GeoGetu (GG) neexistuje jednoznačný návod. Převážnou většinu věcí lze totiž dělat více způsoby, z nichž každý může být vhodný pro jinou situaci. Záleží na tom, čeho chce uživatel dosáhnout, jaký postup si kdo oblíbí, co komu vyhovuje. A navíc, zvyk je železná košile.

GeoGet je především používán:

 • pro správu keší nebo jiných zeměpisně orientovaných bodů
  • evidence dat, jejich úprava, udržování v aktuálním stavu - převážná část tohoto bodu spadá do importu
  • doplňování informací ke keším (luštění souřadnic, podklady pro luštění, informace o nálezech)
 • pro přípravu dat do GPSky (ve formě PQ, GPX nebo POI) - převážná část tohoto bodu spadá do exportu
 • pro tvorbu statistik do profilu

Rozcestník na jednotlivé části návodu a rozsáhlejší textové popisy k oblastem použití bude postupně doplňován a provázán na podrobné návody ke konkrétním úkonům.

Tipy & Triky

Schránka

 • GeoGet sleduje schránku (objeví se tam cokoliv, co dáte zkopírovat). Pokud se v ní objeví odkaz na listing keše, která je v databázi GeoGetu, automaticky ji přidá k aktuálnímu seznamu. Lze si tak například procházet mapu keší na geocaching.com nebo odkazy na keše na fóru geocaching.cz a pokud dáme pravý klik → kopírovat odkaz, objeví se nám keš v GeoGetu. (Pokud již v seznamu keška je, GeoGet ji zvýrazní)
 • Na stejném principu funguje instalování pluginů a skriptů distribuovaných pomocí balíčků GGP. Pokud zkopírujete odkaz na libovolný GGP soubor (neboli plugin) umístěný někde na internetu, GeoGet Vám nabídne jeho instalaci.

Souřadnice

 • GeoGet bez problémů převádí (konvertuje) většinu známých formátů souřadnic. Toho lze využít v každém okně pro zadávání souřadnic. Zkopírujete-li si například souřadnice z mapy.cz ve tvaru 50°44'9.189“N, 15°44'24.112”E nebojte se použít tlačítko Vložit a souřadnice se automaticky vloží ve správném tvaru. Pokud Vám například vyjdou při luštění mysterky souřadnice v podivném formátu můžete si je v GeoGetu snadno ověřit.
 • GeoGet umí tzv. geocoding. Chcete-li si například uložit referenční bod DOMOV, není nic jednoduššího než na záložce Podle adresy zadat Vaši adresu.
 • Po vložení souřadnic a kliknutí na tlačítko Zapsat, aby se změny akceptovaly, lze velice snadno ověřit umístění na mapě kliknutím na malé tlačítko s mapou
 • GeoGet také umí projekci souřadnic, tj. z počátečního bodu podle azimutu a vzdálenosti vypočte souřadnice dalšího bodu. Stačí zadat výchozí souřadnice a na záložce projekce zadat vzdálenost v km na tři desetinná místa, tedy na metry, a azimut ve stupních.

Filtry

Pomocí filtrů lze dělat opravdu velká kouzla 8-) Jen je třeba vědět, jak na to. Uvedeme si pár příkladů:

Zobrazení keší bez waypointů některých typů

Mám ggt seznam s kódy keší, ale nepotřebuju vidět jejich waypointy. Jak na to? Řešením je použití filtrů, ale ne “běžným” způsobem:

 1. Nejprve si nastavíme filtr podle toho, které WP CHCEME mít zobrazené u keší. Nastavení najdeme na POSLEDNÍ záložce okna (ten sloupeček vpravo).
 2. Pak zapneme filtrované hledání (ikonka trychtýře na hlavním panelu toolbaru) - na ikoně NEbude křížek
 3. Načteme ggt seznam do okna GeoGetu

Filtrované hledání

Jak už bylo naznačeno v předchozím tipu, v GeoGetu nalezneme na hlavním toolbaru tlačítko trychtýře s lupou. To nám umožňuje omezit všechna hledání ne na celou databázi, ale pouze na keše, které odpovídají právě nastavenému filtru.

Toho v praxi využijeme například, pokud chceme třeba najít keše jejichž název obsahuje slovo “kaplička” a které máme nalezené. Vybereme si tedy filtr “Found”, ale nebudeme podle něj načítat žádné keše. Nyní když stiskneme Ctrl+H pro hledání, a na napíšeme slovo “kaplička” v seznamu by se měly objevit jen nalezené kapličky.

Příkladů použití lze vymyslet desítky, to už je jen na vás.

SQL

Pro velmi specifické a sofistikované hledání lze, při troše znalosti databáze, použít tzv. SQL příkazy. Ty mohou pokročilí uživatelé spouštět přes pluginy SmartFilter, GeoJarry, nebo třeba v dávkách Combine. Zjištění keší více nálezovými logy, nebo finálními waypointy je tak otazkou okamžiku.

bzHaaiEsFs0?.swf

Dropbox

Dropbox se nám hodí díky několika zajímavým funkcím. Všechna důležitá data máme zálohována “někde” jinde, nabízí funkci revizí, kdy máme ve webovém rozhraní přístup k několika předchozím verzím souborů (kolikrát jste si omylem smazali nebo poškodili databázi?) a v neposlední řadě víme, že není problém si na cizím PC během chvilky pustit GeoGet s veškerým svým nastavením.

Během práce s GeoGetem by měl být Dropbox vypnut. Jednak je aktualizace a import dat rychlejší, ale hlavně nehrozí nebezpečí poškození databáze. K němu dojde v případě synchronizace databáze Dropboxem, když zároveň GeoGet do databáze zapisuje. Pokud jste si opravdu jisti, že GeoGet nebude do databáze nic zapisovat, nemusíte Dropbox ukončovat, ale tento postup doporučujeme jen opravdu znalým uživatelům.
Pro jednoduché zapnutí a vypnutí Dropboxu existuje dávka do Combine.

Pro využití Dropboxu jsou v podstatě dva způsoby:

I. Instalace v režimu přenosného disku

Při Instalaci GeoGetu v režimu přenosného disku do složky Dropbox je celý program i data na jednom synchronizovaném místě.

Tady máme opět dvě možnosti:

 1. data v normální instalaci a symbolický link v adresáři Dropboxu ukazuje na ta data (výhodou je logické umístění dat s ohledem na GeoGet, nevýhodou je to, že Dropbox nerozeznává změnu dat a k synchronizaci dochází po restartu)
 2. data v adresáři Dropboxu a datový adresář je symbolický link do adresáře Dropboxu (výhody a nevýhody jsou opačně oproti předchozí verzi, navíc je potřeba po instalaci přesunout adresář do Dropboxu a až pak vytvořit symbolický link)

(Další text předpokládá 1. variantu, každý jistě sám snadno aplikuje uvedený postup k realizaci varianty druhé.)

Použijeme klasickou instalaci, kdy se program nainstaluje do Program Files (kam ostatně také patří), a datový adresář se nachází v uživatelském profilu uživatele (%AppData%\GeoGet). To je smysluplné hlavně v případě, kdy má na PC/NTB účet více uživatelů. (Program je nainstalován pouze jednou, data má každý svá vlastní.)

V tom případě pro zálohování do Dropboxu vytvoříme tzv. symbolický link, kdy se data nachází na svém obvyklém místě, ale Dropbox si “myslí”, že jsou v jeho složce. Na Windows od verze Vista výše je standardně přítomen příkaz mklink, takže můžeme v příkazovém řádku spustit příkaz podobný tomuto

mklink /D "%userprofile%\Dropbox\GeoGet" "%appdata%\GeoGet"

(Přepínač D určuje, že se jedná o složku.)

Ve složce Dropboxu se tak vytvoří něco jako zástupce na datový adresář v profilu uživatele. Na Windows XP si bude potřeba pomoci utilitou Junction.

Pozor na to, aby před vypnutím počítače byl DATADIR synchronizován. Pokud nebude databáze úplně synchronizovaná může dojít při dalším spuštění GeoGetu k jejímu poškození.

PSPad

Pro psaní a úpravy nejen skriptů, ale i šablon pro GgStat, GgsExpr a dalších nástrojů v GeoGetu nám skvěle poslouží tento český program. Více naleznete na samostatné stránce zde.

user/navody/efektivne.txt · Last modified: 2020/10/28 11:00 by mikrom