GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:combine-davky

Dávky pro výměnu mezi uživateli

Způsob, jakým jsou dávky pro plugin Combine uloženy, je předurčuje ke snadné výměně mezi uživateli. Správně sestavenou dávku může použít kterýkoli uživatel a bude pracovat stejně jako u uživatele, který ji vytvořil. Takové dávky by neměly obsahovat absolutní cesty a nic, co by mohlo být závislé na konkrétním PC nebo instalaci GeoGetu. Absolutní cesty lze nahradit systémovými proměnnými prostředí nebo proměněnými GeoGetu.

Pro přehlednost jsou dávky rozděleny do skupin:

 • nástroje pro správu keší
 • nástroje pro vyhledávání
 • nástroje pro statistiku
 • další nástroje

Instalace dávek neprobíhá automaticky. Je třeba příslušný *.gip soubor uložit na svůj disk a nainstalovat ručně přes menu Pluginy/Správce pluginů/Nainstalovat balíček. Nebo pokud je puštěný GeoGet, zkopírovat v prohlížeči odkaz na dávku do schránky. Proto ani automatická kontrola nových verzí dávek nemusí fungovat.

Nástroje pro správu keší

Rychlé stažení keše/keší přes GC.Live

Autor: mikrom

Od GeoGetu verze 2.8.0 není potřeba, program toto nyní umí nativně.

Dávka stáhne jeden nebo více listingů podle GCID přes GC.Live. Stačí jen spustit ikonkou z toolbaru, zadat ID a máme nejrychlejší cestou plný listing keše, kterou jsme neměli v GeoGetu např. pro FTF. Oddělovačem GCID je , (čárka).

Nové keše a nové nálezy pomocí GC.Live

Autor: Gord

Soubor obsahuje dvě dávky pro spolupráci GeoJarry a GC.Live. Jedna slouží ke stažení nových nálezů a druhá pro stažení nových keší. Pracují obě stejným způsobem:

 • pomocí GeoJarry stáhnou seznam keší, kterých se má týkat stahování
 • pomocí funkcí pro GC.Live stáhne požadované informace ke keším

Označení keší v některých bookmarkách TAGy

Autor: Gord

Před použitím nezapomeňte upravit hlavní dávku a nastavit správné GUID bookmarku a jméno pro nastavení TAGU.

Soubor obsahuje dvě dávky pro spolupráci s GC.Live pro označení keší v nastavených bookmarcích TAGem podle jména bookmarku. Jedna dávka obsahuje pro každý bookmark nastavení proměnných a zavolání druhé dávky, která pracuje jako podprogram. Dávka - podprogram:

 • smaže příslušný TAG u všech keší, které jsou takto teď označeny
 • stáhne všechny nové keše v bookmarku
 • všem keším v bookmarku nastaví TAG

Kopie nalezených keší do jiné databáze

Autor: Gord

Před použitím nezapomeňte upravit v dávce jména provozní a statistické databáze.

V GeoGetu zatím nejde uzamknout nalezené keše proti aktualizaci. Protože čas od času někteří autoři mění typ/obtížnost/terén svých keší, dochází tím ke zkreslení statistik. Dávka zajistí překopírování nalezených keší z jedné databáze (provozní, hlavní) do databáze druhé (statistické, tedy té, z níž budou generovány statistiky). Dávka dělá následující:

 • z provozní databáze exportuje nalezené keše, které dosud nejsou ve statistické databázi
 • exportované keše importuje do statistické databáze
 • z provozní databáze zjistí seznam nalezených a archivovaných keší a tyto keše označí v statistické databázi jako archivované, aby statistika mohla správně vyhodnocovat archivované keše

Označení archivovaných keší je závislé na provozní databázi, proto je vhodné, aby uživatel aktualizovat stav nalezených keší. Do statistické databáze se promítne jen příznak archivované keše. (Dávka neřeší případnou odarchivaci.)

FNLogger - pomocník pro logování pomocí Field Notes

Autor: petulinka1

Dávka Vám usnadní tvorbu a nahrávání Field Notes na stránky geocaching.com. Je třeba ji spouštět ve chvíli, kdy máte zobrazené keše, které chcete zalogovat. Dávka vloží do Vašeho logu pořadové číslo keše (kolikátá byla odlovena z celkového počtu nálezů), čas odlovu (pokud je u keše uveden), případně hodnotu tagu FTF. Jako další na řadě je vložení tzv. univerzálního textu, který zapíšete do okna Poznámkového bloku (objeví se samo), uložíte a zavřete. Na konec logu doplní ještě poděkování a vše nahraje na geocaching.com. Odklikat logy je ale nutné ručně. Zároveň tak máte možnost si do každého logu doplnit další text a vložit TB/GC.

Dávka pouze využívá upravený exportní skript od Osika a skript pro nahrávání Field Notes pomocí GeoJarry. Bez něho se tedy dávka neobejde. Velké poděkování patří Valíčkovi za FN Uploader a Osikovi za jeho makro, které jsem mírně upravila.

Na samém konci dávky se pro efekt dokonalosti hodí spustit např. GCLogger. (Na vlastní nebezpečí)

Stáhnout vaše nálezy

Autor: mikrom

Dávka funkcí zcela totožná s volbou “Stáhnout vaše nálezy” v menu Databáze → Import, s tím rozdílem, že ji lze spouštět ikonkou z toolbaru, nebo volat z jiné dávky v Combine. (Stahují se lite listingy všech keší na kterých máte jakýkoliv log.)

Stáhnout a zobrazit kešky nalezené jiným kačerem

Autor: Gord

Dávka si řekne o nick a přidá do okna GG keše nalezené zadaným uživatelem. Aby to bylo možné, napřed stáhne všechny jeho logy a tedy i keše, které v databázi dosud nejsou.

Nástroje pro vyhledávání

Fulltextové vyhledávání v listingu

Autor: Medwyn_cz, mikrom

Od GeoGetu verze 2.7.8 není potřeba, program toto nyní umí nativně.

Dávka přidá do seznamu keší všechny keše, v jejichž listingu (pole long description) se vyskytuje zadaný text. Zadaný text může obsahovat i zástupné znaky % (libovolný počet libovolných znaků) nebo _ (libovolný znak).

Vyhledávání je nezávislé na velikosti písmen. S ohledem na zjednodušení a rychlost však nejsou zanedbány znaky s diakritikou a navíc u nich není aplikována nezávislost na velikosti písmen.

Fulltextové vyhledávání v poznámkách keší

Autor: mikrom

Dávka přidá do seznamu keší všechny keše, v jejichž poznámce (pole comment) se vyskytuje zadaný text. Zadaný text může obsahovat i zástupné znaky % (libovolný počet libovolných znaků) nebo _ (libovolný znak).

Fulltextové vyhledávání v lozích

Autor: Gord

Od GeoGetu verze 2.7.8 není potřeba, program toto nyní umí nativně.

Dávka přidá do seznamu keší všechny keše, u kterých má zadaný kačer log a tento log obsahuje zadaný text. Nick je vyhledáván podle přesného zadání, hledaný text může obsahovat i zástupné znaky % (libovolný počet libovolných znaků) nebo _ (libovolný znak), přičemž je vždy automaticky uzavřen mezi %…%.

Nástroje pro statistiku

Stator Combine - pomocná dávka pro Stator

Autor: petulinka1, kireGPS (ikonka)

Dávka vám má pomoci s běžnou základní rutinou před tvorbou samotných statistik, spustit Stator. Nahrávání už zajišťuje Stator sám, proto bylo v dávce potlačeno (šikovné ruce si ho však mohou upravit).

Ačkoliv obsahuje celkem tři dávky, pro vlastní statistiky je nutná pouze jedna - poznáte podle ikony. Zbylé dvě jsou pomocné (jedna funguje jako pomocník při prvním spuštění, ve druhé jsou uloženy hodnoty nastavení) - zasahujte do nich pouze v případě, že víte, co děláte!

Nastavení

Není třeba nic nastavovat skrze Combine, dávka obsahuje jakéhosi průvodce, který z vás dostane vše potřebné. Zároveň si doinstaluje potřebné závislosti na dalších pluginech (pokud je nemáte - Combine (pokud náhodou nemáte), GeoJarry a případně i Stator). Při dalším spuštění dávky už vás průvodce obtěžovat nebude.

Co dávka umí

Nestahuje/neaktualizuje nic, co si uživatel nepřeje (záleží na nastavení při prvním spuštění). Jediné, co udělá násilím, je spočítání slov v lozích pomocí Logátoru a spuštění Statoru. Dále umí:

 • stáhnout logy na vašich keších (bohužel současná API geocaching.com neumožňuje snadno stáhnout keše vlastní)
 • aktualizovat vaše nálezy (základní informace o keši, pokud keš chybí v databázi programu, jinak stahuje pouze logy)
 • otagovat nálezy pomocí Divideru a Elevation
 • nahrát vaše nálezy na geocaching.cz a pokud bylo nahrání úspěšné, odkliknout si oznamovací okno
 • spustit Stator a vygenerovat statistiky
 • nahrát statistiky na váš profil na geocaching.com pomocí GeoJarry nebo na FTP (klidně i oboje)

Jestliže chcete, aby dávka uměla něco dalšího (třeba spuštění pluginu SvetloTma), je třeba si to do ní doplnit - není v mých silách obsáhnout všechny možné kombinace použitých pluginů. Navíc by pak byl průvodce příliš zvědavý.

Generování statistiky - Autostat

Autor: mikrom, petulinka1

Dávka by měla nahradit Autostat.

Konfigurace

Konfigurace dávky se provádí nastavením proměnných na začátku dávky. Pro úpravu vždy použijte Combine, neupravujte dávku v žádném editoru. Vyhnete se problémům. Jedná se o proměnné v prvních cca 30 řádcích, jde o příkazy VarSet|proměnná|hodnota. Pokud hodnota je 0, funkce nebude provedena, pokud hodnota je 1, funkce bude provedena.

Význam proměnných je následující:

LATZeměpisná šířka (v desetinném tvaru!)
LONZeměpisná délka (v desetinném tvaru!)
TEMPLATECesta a jméno souboru se šablonou pro GgStat
STATISTICSCesta a jméno souboru, do kterého bude výsledná statistika zapsána
LOGS_FROM_OWNEDStažení všech logů na vlastních keších
DOWNLOAD_FOUND_CACHESStažení všech svých nálezových logů
CACHEMAPGenerování dat pro mapu s červenými puntíky z geocaching.cz
GET_RANKStažení hodnocení kvality keší ze systému na geocaching.cz
ADD_POLYGONPřidělení keší do jednotlivých krajů, okresů, měst, …
ADD_ELEVATIONPřiřazení nadmořské výšky ke každé keši
BADGESGenerování odznáčků BadgGenu
TRACKABLESGenerování tabulky trackovatelných předmětů
PUZZLESGenerování GeoPuzzle
SERIESSpustí generování html se sériemi
MYOWNSTATGenerování statistiky vlastních keší samostatným pluginem
CUSTOM_GGPDalší vlastní plugin (ggp)
DEL_TEMVymazání pracovního adresáře GgStatu
SEND_TOProměnná může nabývat hodnoty PROFILE (odeslaní statistiky do profilu na geocaching.com) nebo FTP (odeslaní statistiky na samostatný FTP server)
FTP_USERJméno uživatele pro přihlášení na samostatný FTP server
FTP_USERHeslo uživatele pro přihlášení na samostatný FTP server
FTP_TARGETURL řetězec samostatného FTP serveru

Pro vylepšení statistiky určitě nebude na škodu se podívat na pár triků.

Generování statistiky a zkopírování na FTP server nebo do profilu

Autor: Gord

Po instalaci musíte v dávce nastavit proměnné, pro správnou funkci dávky. Jsou to všechny proměnné, jejichž hodnota začíná a končí znaky - -. Nastavené hodnoty tyto znaky nemají obsahovat.

Dávka je funkčně jednodušší sestřičkou Autostatu (nebo předchozí dávky) a naopak je funkčně rozšířenou verzí spouštěcího scriptu instalovaného s GgStatem. Dávka nic nekontroluje, jen:

 • pokud je nainstalován plugin pro BadgeGen, spustí jej
 • generuje seznam nálezů pro mapy s červenými puntíky (geocaching.cz)
 • spouští GgStat
 • výsledek kopíruje na FTP server nebo do profilu na gc.com

Dávku lze pochopitelně doplnit o jakoukoli jinou činnost, kterou uživatel považuje při generování statistiky za důležitou (např. spustit script Elevation, …).

První alternativa generuje statistiku vždy pro téhož uživatele.

Druhá alternativa slouží k témuž účelu, ale při přepínání profilů. (Předchozí verze stažena 22x.)

Pro vylepšení statistiky určitě nebude na škodu se podívat na pár triků.

Další nástroje

Zapínání a vypínání Dropboxu

Autor: Gord (inspirace Medwyn)

Při aktualizaci dat GeoGetu dochází ke značnému zpomalení v případě, že je Dropbox aktivní. Proto je vhodné činnost Dropboxu během intenzivní práce s databází pozastavit. Součástí instalace jsou dvě dávky, jedna pro vypnutí a druhá pro zapnutí Dropboxu (:!: nejedná se o pozastavení, ale o úplné vypnutí Dropboxu).

Nebo můžete zkusit v rámci Combine Dávky zavolat tento nástroj, simuluje stisk synchronize/pause v menu Dropboxu (AHK skript zkompilovaný do EXE). Pokud je tedy Dropbox zapauzovaný, tak spustí synchronizaci a při dalším spuštění udělá opak. dropbox_toggler.exe. Autor: mikrom, pro Dropbox verze 5.3.20+).

Zapnutí a vypnutí Dropboxu

Seznam dostupných souborů

FilenameFilesizeLast modified
autostatcombine.gip4.0 KiB2014/04/04 00:00
bookmarky.gip3.2 KiB2014/04/06 00:00
downloadyourfinds.gip1.3 KiB2014/04/04 00:00
dropbox.gip2.3 KiB2014/04/06 00:00
fastdownload.gip1.3 KiB2014/04/04 00:00
fnlogger.gip5.8 KiB2016/06/13 00:00
foundbyuser.gip1.5 KiB2015/04/24 00:00
gclivenovekesenalezy.gip5.0 KiB2014/04/06 00:00
generovanistatistiky_1.0.1.gip2.1 KiB2012/08/31 00:00
generovanistatistikyvggprofilu_1.0.1.gip2.3 KiB2013/02/11 00:00
listingfulltext.gip1.4 KiB2014/04/04 00:00
logfulltext.gip1.5 KiB2014/04/06 00:00
nalezenekesedojinedb.gip1.8 KiB2014/04/06 00:00
notefulltext.gip1.3 KiB2014/04/04 00:00
statorcombine.gip7.1 KiB2019/01/30 07:09
user/skript/combine-davky.txt · Last modified: 2022/06/21 14:47 by mikrom