GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:usbflash

Použití GeoGetu na USB flash klíčence

… nebo jiném přenosném médiu.

Proč takovéto použití?

Protože potřebujete-li používat GeoGet na více počítačích, je nešikovné, že na každém počítači má GeoGet samostatnou databázi. Myšlenka umístit GeoGet na přenositelné médium (například USB flashdisk) odstraní potřebu synchronizace dat mezi počítači, ba dokonce odstraní potřebu na každý počítač GeoGet vůbec instalovat.

Instalátor GeoGetu od verze 1.2.6 přímo umožňuje provést instalaci v režimu vyměnitelného disku. Pokud v tomto režimu provedete instalaci, například na USB flash disk, stačí pak přímo spouštět geoget.exe bez nějakých dalších potřebných kroků.

Nevýhody

 • Přenosné disky jsou zpravidla výrazně pomalejší než pevné disky uvnitř počítačů, a navíc mívají vypnutou vyrovnávací paměť pro zápis, což také degraduje výkon GeoGetu.
 • Přenosné disky mají vyšší poruchovost. Nejslabší místo je právě připojení k počítači přes USB. Jakákoliv porucha komunikace ohrožuje integritu dat na přenosném disku. Dbejte proto zvýšenou pozornost zálohování dat!

Jak na to?

Pokud jste nenainstalovali GeoGet přímo v režimu vyměnitelného disku, můžete stávající instalaci na vyměnitelný disk převést následujícím postupem. Modelový příklad předpokládá instalaci GeoGetu ve standardním adresáři.

GeoGet do verze 1.2.5 včetně

 1. na USB disku si vyrobte složku geoget
 2. Do této vytvořené složky zkopírujte obsah složky c:\Program Files\GeoGet\ ve vašem stolním počítači. Pokud jste instalovali GeoGet jinam, použijte vaši instalační složku.
 3. na USB disku si ve složce geoget vyrobte podsložku data
 4. ve stolním počítači najděte datovou složku GeoGetu. (GeoGet ji zobrazuje vpravo dole ve svém okně)
 5. Obsah této složky (včetně podsložek!) zkopírujte do vytvořené složky geoget\data na USB flash .
 6. na USB disk si ve složce geoget vyrobte nový soubor startgeoget.bat (například za pomoci Poznámkového bloku… toho v počítači, ne toho papírového!) a do něj napište:
  geoget.exe -d=.\data

  (Tento poslední krok bude v budoucích verzích řešen elegantněji.)

 7. spusťte GeoGet pomocí startgeoget.bat a zkontrolujte, jestli se používá správná datová složka .

GeoGet od verze 1.2.6

 1. na USB disku si vyrobte složku geoget
 2. Do této vytvořené složky zkopírujte obsah složky c:\Program Files\GeoGet\ ve vašem stolním počítači. Pokud jste instalovali GeoGet jinam, použijte vaši instalační složku.
 3. na USB disku si ve složce geoget vyrobte podsložku data
 4. ve stolním počítači najděte datovou složku GeoGetu. (GeoGet ji zobrazuje vpravo dole ve svém okně)
 5. Obsah této složky (včetně podsložek!) zkopírujte do vytvořené složky geoget\data na USB flash.
 6. na USB disk si ve složce geoget vyrobte nový soubor geogetboot.ini (například za pomoci Poznámkového bloku… toho v počítači, ne toho papírového!) a do něj napište:
  [boot]
  datadir=.\data
 7. spusťte GeoGet pomocí geoget.exe a zkontrolujte, jestli se používá správná datová složka.

Struktura složek na přenosném disku je schopna zcela stejně fungovat na jakémkoliv disku, tedy i na disku uvnitř počítače. Pokud celou složku geoget vezmete a zkopírujete do počítače, bude vám tam GeoGet fungovat.

user/navody/usbflash.txt · Last modified: 2021/08/09 08:16 by gord