GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:cwglist2

CwgList2

CwgList2 je plugin, kterým je možné udržovat přehled o své sbírce CWG a případně dalších předmětech (TB, GC, Sigitem, …). Plugin také umožňuje vytvářet exporty pro statistiky a přehledové seznamy v textové podobě nebo ve tvaru POI pro GPS.

Plugin je nástupcem CwgList, který přestal vyhovovat zejména po rozdělení oficiálního katalogu a předání jeho správy firmě.

flag-english.jpg This plugin creates overview CWG (Czech Wood Geocoin) obtained i.e. for the statistics generated by GgStat. CWG is sigitem - Czech specialty. For foreign geocachers plugin will probably not be very useful.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:cwglist2?download

Diskuze

Diskuze o tomto skriptu je na Geocaching.cz.

Popis

Základní vlastnosti:

Plugin pro evidenci CWG obsahuje nástroje pro:

 • převzetí evidované sbírky ze starší verze pluginu CwgList
 • přidání a odebrání CWG do nebo ze sbírky, a to i hromadně pro více označených CWG
 • evidenci CWG, která dosud nejsou v žádném z katalogů (jakmile se v něm objeví, budou automaticky přeřazeny ze skupiny mimo katalog do skupiny v katalogu
 • uchování a zobrazení různých doplňujících informací o CWG, jeho nálezu, výměně …
 • export získaných CWG do různých formátů; pro potřeby statistiky v profilu na geocaching.com je možné vytvořit i několik různých tabulek (CWG vyměněná, nalezená, eventová CWG, CWG s obrázky zvířátek, CWG s obrázky staveb, …)

V současnosti plugin umí pracovat s katalogy:

Porovnání s předchozí verzí

 • pro předchozí verze pluginu byla hlavní keška a z ní se vše odvíjelo; tato verze vychází z CWG (resp. předmětu jako takového, protože vůbec nemusí jít o CWG) a keš je jen jedním z nepovinných údajů, které jsou o něm evidovány
 • všechny informace jsou uloženy v samostatné databázi mimo databázi GeoGetu, tím došlo k podstatnému zrychlení práce s katalogem
 • vedlejším efektem přepracování je možnost evidovat různé druhy předmětů, uživatel si u každého poznačí jeho typ. Počet typů není omezen a je možné si vytvářet vlastní (já si třeba eviduju seznam všech vlastních CWG, kam jsem je vložil a kdy, mám seznam geovizitek a ostatních osobních předmětů, umím si představit přehled GC/TB, …)
 • plugin pracuje s několika servery, na kterých je katalog CWG, uživatel si může definovat, které z nich budou používány a v jakém pořadí (stanovuje tak jejich prioritu)
 • k aktualizaci katalogu může docházet automaticky, jakmile plugin zjistí, že má katalog starší než nastavený počet dní (oficiální katalog se aktualizuje každý týden)
 • plugin nedokáže exportovat do GgStatu proměnnou s počtem CWG ve sbírce, k tomu je třeba použít GgsExpr (viz poznámka níže)

Na rozdíl od předchozí verze, kde byl plugin rozdělen na dvě části a generování do statistik zajišťovalo samostatné spuštění pluginu pro GgStat, v nové verzi je vše v jednom a pokud je to nastaveno, tak při ukončení pluginu se automaticky vygenerují výstupní soubory a není nutné je generovat samostatně.

Ukázky

Plugin se zobrazeným katalogem a vyznačením již získaných CWG

Plugin se zobrazeným jen získaných CWG

Exportovaný seznam v GPS

Export ve statistice v profilu

Nastavení a konfigurace

Ke konfiguraci pluginu slouží standardní konfigurační nástroj GeoGetu dostupný přes menu Pluginy - Správce pluginů - Konfigurace pluginů a obsahuje nastavení jednak pro vlastní evidenci CWG a druhak pro exporty. Každý parametr je komentován, takže by snad mělo být zřejmé, k čemu slouží a jak jej nastavit.

Začlenění výstupu do statistiky pro profil

Plugin při exportu vytváří pro statistiku přímo HTML soubor nebo soubory, takže v template stačí pomocí příkazu vložit na příslušné místo ten správný soubor. Export tohoto souboru může být spuštěn automaticky při ukončení pluginu (konfigurační parametr OUT_AUTOSAVE, spouští se jen v případě, že došlo k nějaké změně) nebo ručně příslušným tlačítkem.

Ukázkový kus Template souboru může vypadat třeba takto:

Header Získaná CWG
INCLUDE .\script\CwgList2\CwgList.html

Nebo v případě využítí více tabulek:

Header CWG získaná z keší
INCLUDE .\script\CwgList2\CwgListZkese.html
Header CWG získaná výměnou
INCLUDE .\script\CwgList2\CwgListVymena.html

Nastavení výstupu pro statistiky

Všechny konfigurační parametry pro výstup CWG do profilu mají jméno začínající OUTHTML_. Zmíním se tu jen o hlavních nebo možná trochu nejasných nastaveních, ostatní jsou snad jasné z komentáře v konfiguračním souboru u každého z nich.

Parametr Význam
OUTHTML_TYPESParametr obsahuje seznam typů předmětů, které budou brány v úvahu. Pozor na velikost písmen, cwg znamená CWG z katalogu, kategorie cwg, CWG znamená CWG, která zatím nejsou v katalogu.
OUTHTML_GRPParametr obsahuje seznam skupin oddělených čárkami. Pro každou skupinu je vytvořena samostatná tabulka včetně tlačítek na změnu řazení CWG. Do tabulky budou zařazena CWG, která mají nastavenou Skupinu. :!: Nepleťte si tuto skupinu s kategorií, parametr OUTHTML_TYPES.
OUTHTML_SORT1Nad tabulkou s CWG budou tlačítka, která umožní změnu řazení zobrazených CWG. :!: Protože řazení používá Javascript, který je serverem geocaching.com blokován, je funkční jen v případě, že statistky nejsou uloženy přímo na serveru, ale jsou do profilu vkládány z vlastního serveru, například pomocí tagu object.
OUTHTML_CARD_CONTENT1Definuje obsah karty s CWG. Například OUTHTML_CARD_CONTENT='Z keše:NAME,IMG,CACHE,DATE |Výměna:IMG,DATE'; generuje pro dvě skupiny odlišný obsah (nač mít na kartě CWG získaných mimo keše prázdné ID keše?) Na pořadí hodnot závisí pořadí, v jakém budou příslušné prvky uvedeny na kartě. NAME=jméno CWG, IMG je obrázek CWG, CACHE=ID keše, DATE=datum získání CWG

1) Uvedené parametry mohou být definovány rozdílně pro každou skupinu (generovanou tabulku). Bez ohledu na jméno a obsah parametru mají vždy stejný formát:

Jmeno 1. skupiny:hodnota | Jméno 2. skupiny:hodnota…

Jméno skupiny může být vynecháno (PARAMETR='hodnota'), pak bude hodnota použitá pro všechny skupiny.

U hodnot, které určují velikost (ve formátu css), je třeba uvádět i jednotky, například OUTHTML_CARD_HEIGHT='Z keše:140px|Výměna:90px';

Vlastní obrázky CWG (mimo katalog)

Pokud máte CWG, které ještě není v katalogu, nebo jiný předmět, pro který ani katalog neexistuje, a chcete zobrazovat jeho obrázek, je celkem jednoduché jej přidat. Je ale potřeba obrázky uložit někam na web. Zřejmě k tomu bude stačit DropBox nebo podobná služba, ale pochopitelně můžete použít i vlastní webový prostor, kde už máte své vlastní stránky.

Uvádím zde postup, který používám já pro CWG. Fotím si to foťákem z mobilu, kvalita je dostatečná a pak používám freewarové aplikace:

 • IrfanView:
  • označit výřez CWG s dostatečným okolím
  • CTRL+C
 • GIMP:
  • CTRL+SHIFT+V
  • E (eliptický výběr)
  • označit CWG po okraji (zřejmě to nebude kružnice, ale to nevadí, protože transformací s z toho kružnice stane)
  • SHIFT+T (transformace)
  • nastavit 150×150
  • CTRL+C
  • CTRL+SHIFT+V
  • CTRL+SHIFT+E (starší verze GIMPu používala CTRL+SHIFT+S)
  • jméno CWG s verzí a příponou png (soubor je větší, ale zůstane průhledné pozadí, které mohu vyplnit v HTML jak mě zrovna napadne)
  • uložit, (neukládám datum a poznámku), exportovat, uložit
  • zavřít obě okna GIMPU
  • zkopírovat soubory do na svůj FTP server do samostatného adresáře
  • poznačit k CWG do položky URL vlastního obrázku cestu a jméno souboru

Poznámky, známé problémy

Počet CWG pro výstup do statistiky

Původní verze pluginu byla spouštěna z GgStatu, takže mohla jako výstupní hodnotu předávat GgStatu i počet získaných CWG (exportovala proměnnou %POCETCWG%), který pak GgStat mohl vypisovat.

O nové verzi pluginu, a navíc ještě o nějaké další databázi, GgStat nemá a nemůže mít nejmenší tušení. Pokud chceme počet CWG používat v Template souboru, musíme jej získat tak, aby byl k dispozici GgStatu. Řešením je použít v template GgsExpr, pomocí kterého si z databáze CwgList.db3 můžeme spočítat co je třeba, exportovat to do příslušné proměnné a proměnnou pak v template použít podobně jako v předchozí verzi.

Abych byl trochu konkrétnější: do Template souboru na vhodné místo doplníme něco takovéhoto:

PLUGIN script\GgStat\GgsExpr.exe
DB ./script/CwgList2/CwgList.db3
PRECISION 0
SQLSTART
 SQL_SQL SELECT count(Name) FROM MyCWG WHERE Category IN ('CWG','cwg','cle','ceg','swg','sle','seg')
 SQL_CMD COLUMN EVALOUTVAR PocetCWG %1%
SQLEND
PLUGINEND

Kdekoli dál v Template souboru pak už definovanou proměnnou můžeme použít třeba příkazem:

HTML Celkem jsem získal %PocetCWG% CWG 

Pochopitelně uvedený příklad není dogma - jen ukázka, jak to jde také udělat. Podobným způsobem můžete získat i jiné hodnoty než jen celkový počet CWG.

Import

 • katalogy CWG neobsahují stejné informace, nejsou na nich totožné seznamy CWG a přítomnost obrázku CWG v jednom katalogu neznamená jeho přítomnost v jiném katalogu. Proto je možné v konfiguraci určit, které katalogy budou použity a v jakém pořadí

Export HTML

 • při abecedním řazení je u všech exportů Ch chápáno jako 2 samostatná písmena
 • tlačítka pro řazení karet s CWG v HTML vloženém do statistiky fungují jen pokud je HTML soubor mimo web geocaching.com. Je tomu tak proto, že řazení je realizováno Javascriptem, který Groundspeak blokuje, resp. jej ze zdrojového kódu stránky odstraní. Pokud HTML soubor do profilu vložíte z jiného serveru např. pomocí tagu <object>, bude řazení pracovat správně

Export POI

 • občas někdo hlásí, že v popisu POI v GPS nemá vypsaný seznam CWG. Příčina zatím není odhalena, ale zdá se, že je někde problém ve spolupráci s POILoaderem. Často pomůže, když gpx soubor je ve vnořeném adresáři a POILoader zpracovává nadřízený adresář. Občas někomu pomůže přepnutí POILoaderu do manuálního režimu, … V každém případě je seznam součástí vytvořeného *.poi souboru, ale někdy GPS seznam prostě nezobrazuje. Problém je diskutován v tomto vlákně.

Zálohování dat

Plugin zatím nijak neřeší zálohování databáze CwgList.db3. Ve vlastním zájmu si současně s jinými zálohami zálohujte i tento soubor.

ToDo

 • nefungují skupinové úpravy, příčinou jsou systémové problémy s Listboxem v režimu pro označení více řádků
 • není realizováno napojení na webové služby se správou sbírek. V plánu to je, ale administrátoři mají své práce dost, tak zatím odkládám

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: cwglist2-2.3.17.3.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
cwglist2-2.3.17.3.gip112.8 KiB2019/08/27 07:37
cwglist2-2.3.17.1.gip97.2 KiB2017/03/23 08:38
cwglist2-2.2.16.gip82.0 KiB2016/01/19 00:00

Seznam změn

2.3.17.3 (27.8.2019)

 • změna:
  • funkce pro údržbu přesunuty do listboxu, aby jich mohlo být více
  • odstranění exportu pro GgStat a závislostí na příslušné knihovně
 • oprava:
  • odstranění dočasných souborů maže jen *.jpg a *.png
 • nové:
  • zálohování databáze před importem katalogu a její návrat po chybě importu
  • možnost seřadit seznam podle data zařazení do katalogu
  • možnost importovat katalogová SQ a MWG parsováním HTML stránek GeoGadget
  • nová verze databáze, doplnění 2 indexů pro rychlejší vytvoření seznamu všech CWG/SQ/MWG/…

2.3.17 (23.3.2017)

 • změna:
  • změněn zdrojový formát XML katalogu CWG
  • po aktualizaci katalogu zobrazuje počet nových CWG v katalogu, přehled je v Offline adresáři
  • zobrazena informace o datu, kdy byly naposledy z katalogu přidány nové CWG
 • oprava:
  • při pokusu o přiřazení katalogového CWG k CWG dosud mimo katalog se kontroluje i stát
  • velké obrázky v katalogu jsou pro zobrazení zmenšeny
  • po změně výběru se ignorovalo řazení podle data
 • nové:
  • doplněna možnost kontrol dat v databázi
  • možnost ručně převést nekatalogové CWG na katalogové prostým zadáním jeho ID
  • možnost vyhledávat získané předměty podle typu
  • možnost skákat (přesouvat kurzor) v seznamu CWG po nekatalogových CWG

2.2.16 (19.1.2016, staženo 446 x)

 • změna: potlačena práce s katalogem SvetGC, není aktualizovaný od roku 2013 a působí to potíže
 • oprava: databázová tabulka ne vždy byla vytvořena se sloupcem Country

2.2.15 (13.1.2016, staženo 86 x)

 • oprava: při vytváření nové databáze nebyla správně vytvořena tabulka MyCWG
 • oprava: vypuštěna závislost na GgStatu
 • oprava: při pokusu automatickém přiřazení CWG, která dosud nebyla v katalogu, byly chybně zpracovány i jiné sig itemy než CWG

2.2.14 (22.12.2015, staženo 183 x)

 • nové: změna databáze a přizpůsobení novým kategoriím v oficiálním katalogu
 • změna: potlačeno automatické ukládání HTML souboru pro GgStat. GgStat dál nepodporuji. Ručně lze sice soubor vytvořit, ale určitě nebude obsahovat nové kategorie CWG a tím ani žádná nová CWG
 • změna: načítání vlastní sbírky ze serveru gcm.cz by snad chodit mělo, ale na serveru došlo k mnoha změnám a zatím není nové API k dispozici
 • pozn: potlačeno načítání GCM katalogu, čekám na publikování nového API

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

2.1.12 (14.11.2013, staženo 820 x)

 • nové: doplněna možnost inverzního řazení podle jmen a data (jen tam, kde je to smysluplné a pro mě relativně jednoduché)
 • změna: doplněna informace o datu získání CWG ve vztahu k datu nálezu keše
 • změna: pokud není známo datum získání, pole s hodnotou data se nezobrazuje
 • změna: úprava regulárního výrazu pro GG 2.8

2.1.11.beta (7.5.2013, staženo 180x)

 • oprava: zacyklení při sestavování dat pro export na gcm, pokud nebyla použita ladicí knihovna
 • oprava: import CWG s verzí 10 a více

2.1.10.beta (15.3.2013, staženo 188x)

 • nové: export dat na gcm.cz
 • změna: jména jsou z katalogu jsou načítána bez úvodních mezer (v katalogu je chybně např. nick “ Skauti ze Skritkova”, id=6328)
 • změna DB: doplněn sloupec s datem seřazení CWG do katalogu, potřebuje to export do gcm.cz
 • oprava: neuložené datum v případě nálezu CWG v keši (při opravě už to bylo správně)

2.1.9.beta (5.1.2013, stazeno 199x)

 • nové: import dat z gcm.cz, úprava databázové struktury
 • oprava: GUI: při přidávání CWG mimo katalog bylo chybně předvyplněno ID, což někdy znamenalo problém s uložením do sbírky
 • oprava: GUI: při přidávání 1. CWG mimo katalog nebyla v nabídce Typu předmětu možnost CWG mimo katalog
 • oprava: pro combobox převod databázového jména keše z UTF do ANSI
 • oprava: odkaz na obrázek CWG, které není v katalogu (nebyl změněn při změně serveru)

2.1.8.beta (13.8.2012, stazeno 266x)

 • změna: HTML export: styl pro zobrazení řadících tlačítek je možné nastavit v konfiguračním souboru
 • oprava: převod ze staré verze: při převodu je vynechána informace o katalogu poznamenaná u jména CWG v souboru s CWG mimo keše
 • oprava: převod ze staré verze: chybně přebíraný měsíc menší než 10 zadaný bez úvodní nuly
 • oprava: GUI: u CWG, která mají místo ID keše jiný text, se již nezobrazuje navíc pomlčka
 • oprava: GUI: při uložení změn po upozornění na neuložené změny (tedy ne tlačítkem Uložit, ale až při přesunu z CWG s neuloženými změnami na jiné) již nedochází ke zmatenému přepisu řádku v seznamu s CWG, případně jeho zdvojení
 • oprava: HTML export: pokud není CWG získáno v keši, negeneruje se odkaz na neexistující keš
 • oprava: HTML export: pro některé CWG nebyl vygenerován odkaz na profil majitele CWG
 • oprava: HTML export: správné řazení prvků na kartě tak, jak je definováno v konfiguraci

2.1.6.beta (10.8.2012, staženo 16x)

 • změna: přejmenování souborů na Cwg*2*, aby bylo zřejmé, že jde o nástupce CwgList :!: Doporučuji všechny soubory smazat a udělat novou instalaci a nastavit původní hodnota do konfigurace.
 • nové: HTML export: možnost nastavit řazení jinak než podle jména (NAME, DATE, CACHE)
 • nové: TXT export: obsahuje ID keše, kde bylo CWG nalezeno
 • změna: POI export: trochu upraven výstup
 • změna: GUI: implicitní datum je aktuální den
 • změna: HTML export: změna implicitně zobrazovaných hodnot na kartě, teď všechny
 • oprava: chybná obsluha CWG, která obsahují znak |
 • oprava: chybné číslo verze hlášené na různých místech pluginu
 • oprava: GUI: při rychlém listování seznamem už nedojde k hlášení o neuložených změnách
 • oprava: HTML export: text přetékající rám karty se už nezobrazuje

2.1.3.beta (8.8.2012, staženo 38x)

 • úvodní veřejná verze
user/skript/cwglist2.txt · Last modified: 2019/08/27 07:38 by gord