GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:labforgg

LabForGg

S příchodem aplikace pro mobilní telefony není možné rozumným způsobem získat informace o Adventure LAB keších a jejich sériích. To sice není problém při vlastním “odehrávání”, ale problém nastává při plánování odlovu zejména spolu s ostatním typem keší nebo při generování statistik. Adventure LAB keše jsou vedeny u geocaching.com zcela samostatně, a jiný přístup než přes mobilní aplikaci není možný.

Proto pod vedením tuláka a ve spolupráci s georabbits.cz, Jazzlinka vznikl postupně server s GPX soubory Adventure LAB keší. Na tomto serveru je možné získat jednotlivé soubory s Adventure LAB kešemi, tyto soubory nahrát do GPS nebo do nějaké aplikace a víceméně s nimi pracovat podobně jako s ostatními typy keší.

Skript LabForGg pak slouží k automatizovanému přístupu na tento server s možností přímého importu dat do GeoGetu.

Druhým využitím skriptu pak je možnost tvorby GPX souboru s Adventure LAB kešemi a jejich nahrání na server, ovšem tato činnost je dostupná jen správcům po zadání autorizačních informací.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:labforgg?download

Popis

Videonávod s možnostmi a ovládáním pluginu najdete na YouTube.

Skript umožňuje vyhledávat Adventure LAB keše (resp. jejich série) podle různých kritérií se stejnými možnostmi jako přes webové rozhraní:

 • podle GC kódu rodičovské keše
 • podle jména série Adventure LAB keší
 • podle autora série Adventure LAB keší
 • podle státu nebo území ve státě
 • podle data a času publikace GPX souboru se sérií Adventure LAB keší na serveru
 • podle dalších příznaků
  • k sérii existuje bonusová keš (většinou mysterka), ta je zároveň rodičovskou keší
  • série je sekvenční (autor Adventure LAB keší pevně stanovil pořadí, v kterém je třeba jednotlivé Adventure LAB keše série navštívit)
  • série byla publikovaná k nějakému eventu (ten pak bývá rodičovskou keší)
  • série byla archivována
 • podle autora GPX souboru, tedy toho, kdo GPX soubor na server nahrál

U skriptu však navíc přibývají možnosti:

 • importovat keše, které byly na server doplněny (nebo upraveny) po určitém datu
 • importovat jen keše, které dosud nejsou v GeoGetu
 • pamatovat si datum posledního importu dat ze serveru (pro každou databázi samostatně)

Tyto funkce jsou tak nástrojem pro snadné udržení aktuálních informací o všech Adventure LAB keších v GeoGetu.

Všechny texty, podle kterých je na serveru hledáno, jsou chápany jako součást položky, ve které se hledá, a vyhledávání probíhá bez ohledu na velikost písmen a diakritiku tak, jak jsme v GeoGetu zvyklí.

Pokud tedy do položky pro autora série zadám jen písmeno e, pak budou vyhledány např. autor Demkes, Démoníci, Děd vševěd i Eliška.

Ukázka

Hlavní obrazovka - vyhledávání ne serveru

Na obrázku je vidět možnosti vyhledávání. Ve vyhledávacím profilu lze vybrat předvolené vlastnosti pro vyhledávání. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se ve spodním seznamu zobrazí série odpovídající vyhledávacím kritériím. Pak tlačítkem Stáhnout lze v seznamu vybrané série stáhnout (jako GPX soubor) nebo rovnou importovat do databáze GeoGetu.

Zaškrtávací políčko Zapamatovat čas importu slouží k tomu, aby si plugin poznamenal aktuální datum a čas a tím pak příště předvyplnil datum a čas pro vyhledávání. Snadno tak lze nalézt a získat jen série, které byly od poslední aktualizace doplněny nebo změněny, a udržovat tak data v databázi aktuální.

Vyhledávací profil si můžete upravovat, přidávat své vlastní profily, … Plugin při svém spuštění použije první profil, který v INI souboru najde. Pokud tedy chcete, aby byl po spuštění aktivní nějaký konkrétní profil, přesuňte jej v souboru LabForGg.ini na začátek.

Z vlastní zkušenosti pro udržování aktuálního stavu sérií v databázi GeoGetu doporučuji

 • použít vhodné nastavení oblasti (stát, kraj)
 • mít zaškrtnuté publikované/změněné v/po, importovat do GeoGetu a zapamatovat čas importu
 • takto si vyhledávací profil uložit
 • pak kliknete na Vyhledat, vyberete všechny série (CTRL+A) a tlačítkem Stáhnout importujete data

Nastavení pluginu

Pro běžné používání není třeba žádné speciální nastavení, vše by mělo pracovat hned po instalaci.

 • WEB_URL je adresa pro komunikaci se serverem a je nastavená již při instalaci

Jinak je tomu u autorů GPX. V souboru LabForGg.config.pas je nutné nastavit hodnoty:

 • WEBPUB_URL
 • WEBPUB_USER
 • WEBPUB_PWD
 • a případně GPX_AUTHOR_ENABLE (tato hodnota je používaná jen v případě Adventure LAB keší existujících ještě před vytvořením serveru pro sdílení GPX souborů, aby bylo možné zachovat autora původního GPX souboru)

Všechny hodnoty, kromě poslední, přiděluje správce serveru s GPX soubory. Bez jejich smysluplného zadání nebudou v pluginu dostupné funkce pro tvorbu GPX souboru a jeho nahrání na server.

Položka SAVE_DIR slouží k tomu, aby si uživatel mohl definovat adresář, do kterého bude plugin vytvořené GPX soubory ukládat. Pokud adresář není vyplněn, plugin použije DATADIR.

Tvorba GPX

Protože při tvorbě GPX je potřeba dodržet některá pravidla, lze na serveru zveřejnit jen GPX soubory vytvořené tímto skriptem.

Aby nedocházelo ke konfliktům a problémům při zpracování, musejí autoři GPX souborů navíc dodržet některá pravidla pro jejich tvorbu. Z toho důvodu je přístup k funkcím pro tvorbu GPX souborů a jejich nahrání na server chráněn a je třeba skript do takového režimu nastavit.

Plugin umožňuje:

 1. pomocí API vyhledat na originálním serveru série kolem zadaných souřadnic nebo ve vybrané oblasti
 2. z nalezených sérií vybrat jednu, přenést ji to formuláře pro tvorbu GPX souboru
 3. doplnit k sérii některé další vlastnosti (např. GC kód rodičovské keše) a případně upravit hodnoty získané přes API
 4. vytvořit GPX soubor s LAB kešemi v sérii
 5. importovat GPX do databáze GeoGetu
 6. nahrát GPX soubor na webový server a tím jej zpřístupnit všem

Načtené série Série připravená k exportu do GPX souboru

Pravidla pro tvorbu GPX souborů

Pro orientaci v GPX souborech jsou důležité:

 • GC kód rodičovské keše (viz dále Číslování sérií)
 • jméno série
  • musí být v celém souboru jedinečné. Jak plugin, tak server toto kontroluje. Pokud by byla vytvořena série se stejným jménem ale jiným GC kódem, bude systémem vyhodnocena jako série se změněnou rodičovskou keší
  • nesmí obsahovat znak / (lomítko) nebo ' (apostrof). Pokud jméno série od jejího autora tyto znaky, je třeba je nahradit nějakými jinými vhodnými znaky (-,; a podobně) nebo jméno nějak upravit
 • jméno Adventure LAB keše je tvořeno jménem série a jménem vlastní keše ve tvaru série/keš
 • popis série je společný pro všechny keše a je uložen v položce ShortDescription, popis jednotlivých keší je samostatně u každé uložen v položce LongDescription
 • před vytvořením GPX souboru by měl být vyžádán souhlas autora série
  • pokud autor (sekvenční) série nesouhlasí se zveřejněním GPX souboru, měl by GPX soubor obsahovat jen ty údaje, které jsou snadno zjistitelné z mobilní aplikace před odehráním
  • jen první keš série bude správně pojmenovaná, ostatní budou pojmenovány jen pořadovým číslem
  • pravděpodobně jen první keš série bude mít správné souřadnice, ostatní budou mít souřadnice shodné s tou první keší

Pro snadnější získání informací společných pro všechny keše série je možné načíst hodnoty z rodičovské keše tlačítkem Vlastnosti z GG.

V případě, že série už v databázi GeoGetu je, lze načíst celou sérii najednou pomocí tlačítka Celá série z GG a jen upravit příznaky, které z databáze získat nejde. To umožňuje snadné opravy a případně změnu rodičovské keše.

Pomocí modrých šipek vedle jména konkrétní keše lze měnit její pořadí v sérii. Tím se keš přesune v seznamu uvedeným směrem. Pořadí keší v sérii je důležité zejména u sekvenčních sérií.

Číslování LAB keší v sérii

Číslování keší v sérii je odvozeno od GC kódu rodičovské keše. K němu se přidá znak mínus a za něj pořadové číslo LAB keše v sérii. Toto číslo je převedené z desítkové číselné soustavy na třicetišestkovou (znaky 0-9,A-Z). Prozatím se snad se všemi sériemi vejdeme do jednoho znaku, ale plugin počítá i se dvěma znaky. To dává 1295 keší v jedné sérii.

Protože GeoGet musí mít GC kód jako jedinečnou hodnotu v celé databázi, nastává trochu problém v případě, že od jedné keše (typicky megaevent) je odvozeno několik sérií LAB keší. V tomto případě bude použito dvouznakové pořadové číslo, kde bude první znak A-Z a bude použit jako pořadové číslo série přiřazené ke stejné rodičovské keši.

Obecný tvar tedy je:

<GC_kód_rodičovské_keše>-[<písmeno_série>]<pořadí_v_sérii>

nebo

<GC_kód_rodičovské_keše>-<dvouznakové_pořadí_v_sérii>

(Písmeno série nemusí mít nutně počátek v A a směřovat k Z, ale může být náhodné nebo i opačně od Z k A.)

Příklady:

 • GCxxxxxx-0 … první labka v sérii
 • GCxxxxxx-A … 11. labka v sérii
 • GCxxxxxx-10 … 37. labka
 • GCxxxxxx-A0 … 1. labka v první sérii k této rodičovské keši (ale také 361. labka v sérii, kdyby byla jediná velká série)
 • GCxxxxxx-B1 … 2. labka v druhé sérii k této rodičovské keši

Zůstává tak:

 • jedinečnost kódu keše pro GeoGetí databázi
 • zachován rodičovský kód, z URL se dá odstranit snadno mínus a vše za ním
 • máme možnost odlišit série
 • není problém použit číslování i pro velké série, jen bude třeba si uvědomit, že písmeno v pořadovém čísle není číslem série, ale doplňuje vyčerpanou číselnou řadu s prvním znakem 0-9

Známé problémy

K importu do GeoGetu používejte plugin a ne standardní import GPX souboru (CTRL+I). Důvody jsou hlavně následující:

 • v případě změny pořadí LABek v sérii nedojde ke změně nálezu ke správné LABce
 • v případě změny GC kódu rodičovské keše nedojde k odstranění původních LABek z databáze a série tak bude v databázi pod starým i novým GC kódem
 • nebudou odstraněny tagy, které u LABky dříve byly a v aktualizovaném GPX souboru už nejsou. Může se jednat např. o příznak sekvenční série, existence bonusové keše, … To není chyba GeoGetu, ale vlastnost, která zabraňuje tomu, aby při aktualizaci normální keše byly vymazány uživatelem nastavené tagy. Bohužel v případě sérií LABek to způsobuje problémy, které musí řešit plugin

K importu GPX souborů, pokud je stahujete samostatně, používejte záložku Různé a tlačítko Vybrat a importovat.

 • na začátku listingu každé labky je odkaz na LAB sérii. Pro správnou funkci tohoto odkazu a otevření série v originální aplikaci je asi nutné HTML odkaz otvírat v Chrome, který otevření přesměruje z browseru na aplikaci. Více podrobností v tomto příspěvku ve vlákně věnovaném serveru s LABkami

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: labforgg-2.2.4.74.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
labforgg-2.2.4.74.gip112.0 KiB2023/05/22 10:00
labforgg-2.2.4.70.gip107.5 KiB2023/04/07 18:23
labforgg-2.2.3.46.gip95.0 KiB2022/03/11 08:33
labforgg-2.2.3.42.gip94.3 KiB2021/12/25 08:41
labforgg-2.2.1.7.gip74.9 KiB2020/12/20 11:30

Seznam změn

2.2.4.74 (22.5.2023)

 • úprava vyhledávání nalezených LABek v HTML souboru uloženém z webu GS
 • řada drobných oprav

2.2.4.70 (7.4.2023)

 • oprava vyhledávání při zadaném GC kódu rodičovské série
 • řada drobných oprav

2.2.3.46 (11.3.2022)

 • oprava přenosu nálezů z parsovaného HTML souboru z webu do GG

2.2.3.42 (25.12.2021, počet stažení: 258)

 • zvýšen maximální počet labek v sérii na 150, aby bylo možné pracovat se sérií Líné labky
 • možnost zobrazit nedokončené série
 • spousta drobných oprav

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

2.2.1.7 (20.12.2020)

 • lépe rozeznává správné pořadí LABek v sérii, tedy méně varování při importu

2.2.1.5 (16.12.2020, počet stažení: 67)

 • oprava importu, pokud jméno adresáře obsahuje mezeru
 • nová možnost promítnout při importu příznak sekvenční série a pořadí jednotlivých LABek do D/T

2.2.1.1 (10.12.2020, počet stažení: 95)

 • oprava práce s protokolem importu
 • oprava porovnání podle jména LABek v sérii

2.2.1 (5.12.2020, počet stažení: 87)

 • zcela přepracovaný import dat
 • další drobné opravy a změny

1.3.12 (2.3.2020, počet stažení: 83)

 • úvodní veřejná verze pluginu

2.1.35.1 (18.11.2020, počet stažení: 116)

 • oprava zapamatování posledního data/času importu sérií

2.1.35 (18.11.2020)

 • oprava kontroly GC kódu LABek při importu
 • změna stahování GPX souborů ze serveru - stahují se všechny najednou jako *.zip
 • v Admin části: do listingu v GPX souboru doplněna informace o počtu LABek v sérii a případně o sekvenční sérii

2.1.33 (8.11.2020, počet stažení: 91)

 • v Admin části: úprava generovaného GPX souboru
 • možnost bezpečného importu GPX souboru získaného jinak než stažením pluginem ze serveru
 • možnost hromadné aktualizace vybraných sérií (na jediný požadavek na server)
 • drobné opravy

2.1.31 (12.10.2020, počet stažení: 123)

 • tvorba souboru s osobními daty pro keškomapu
 • drobné opravy

2.1.25 (17.5.2020, počet stažení: 173)

 • drobné opravy

2.1.23 (10.4.2020)

 • oprava načítání vyhledávacího profilu

2.1.20 (19.3.2020, počet stažení: 48)

 • zásadní přepracování pluginu i webu, rozlišovacím údajem série je jedinečné číslo LabId, od něj je odvozena veškerá manipulace se sériemi
user/skript/labforgg.txt · Last modified: 2023/05/22 10:00 by gord