GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:trideni_dat

Třídění a výběry z dat

Základní informace k tomu, jak si připravit data do GPS a texty pro úspěšný lov

Program umožňuje vybírat podle různých kritérií záznamy (body) z databáze a různě je řadit. Pokud plánujeme výpravu, potřebujeme soubor se souřadnicemi do GPS a také texty o keších, buď na papír, nebo jako soubor pro PDA, případně GPX. Nebo se alespoň podívat na listingy keší v okolí.

Důležitým pojmem pro výběr dat z databáze do zobrazeného seznamu a pro řazení tohoto seznamu je referenční bod. Zobrazené vzdálenosti a směry jsou vždy vztaženy právě k němu.

Seřazení seznamu

Seřazení výběru keší (zobrazených filtrem) se dělá kliknutím na záhlaví sloupce (jinak řečeno - kliknutím na jeho název), podle kterého chceme řadit. Při řazení podle sloupce Vzdálenost věnujte pozornost orientaci šipek, řazení se mění nejen podle vzdálenosti, ale i podle světových stran.

Odstranění ze seznamu

Pro odmazání nadbytečných keší ve výběru lze použít funkce Odstranit všechny následující řádky (v menu Výběr) pro odstranění všech následujících keší, Odstranit řádek pro jeden řádek, nebo prostě klávesou Del odstranit označené keše ze seznamu. :!: Použitím tohoto způsobu odmazání se keš neodstraní z databáze, ale pouze ze zobrazeného seznamu.

Pro snazší odmazání lze keše seřadit i podle typů a tagů, také kliknutím na záhlaví sloupce.

Pokročilou metodou odstranění keší nebo waypointů ze zobrazeného výběru je odečtení GGT seznamu nebo podle filtru odstranění bodů, které filtru vyhovují.

Zobrazení keší na mapě

Výběr z keší lze vyexportovat do mapy a posoudit reálné umístění keší v terénu. Volbou Seznam → Mapa kešek (nebo kliknutím na ikonu v toolbaru) otevřete mapu. Pro správné zobrazení výběru je třeba aplikovat filtr kliknutím na velké červené tlačítko Refresh při pravém okraji mapy.

Na dokumentu se pracuje

user/navody/trideni_dat.txt · Last modified: 2024/07/06 15:55 by mikrom