GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:poigarmin

POI Garmin

Skript, který exportuje z Geogetu GPX soubory vhodné pro použití s POI Loaderem. Pomocí POI Loaderu je možné nahrát soubory do navigace jako Vlastní body zájmu - neboli POI.

Skript je určen především pro nejnovější Garmin GPS zařízení - Colorado, Oregon, Dakotu, GPSMap 62, ale je bez problémů použitelný takřka s jakoukoliv navigací Garmin. Skript je vhodný i pro užití s programem Garmin XT, tedy SW od firmy Garmin pro mobilní zařízení (Symbian, Windows Mobile).

Skript používá ke své práci knihovnu VarSubst, která je univerzálním nástrojem pro generování uživatelsky konfigurovatetlného výstupu. Kromě funkcí integrovaných v knihovně poskytuje uživateli i další funkce (viz oddíl níže).

Díky tomu je skript zcela univerzální a je možno jej užít pro generování GPX i pro starší GPS, například pro Garmin řady eTrex, pro které ale existuje i skript specializovaný).

Výchozí nastavení skriptu je šito na míru novým přístrojům - Colorado, Oregon, Dakota, GPSMap 62. Pokud jej chcete použít se starším zařízením - řady eTrex nebo GPSMap - můžete si změnou jedné položky v konfiguraci kompletně změnit generovaný výstup. Stačí nastavit hodnotu TEMPLATE_FOLDER na templates\etrex. Více informací o významu jednotlivých položek najdete níže v dokumentaci.

S tímto skriptem používejte vždy nejnovější verzi programu Geoget. Pokud si nevíte rady s instalací Geogetu, instalací skriptu, filtrováním keší či exportem, udělejte si pohodlí a přečtěte si nápovědu.

Podobnou problematikou se zabývá i ProKešTomovo makro GeoPOI. Zkuste na něj mrknout, třeba se Vám zalíbí.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:poigarmin?download

Diskuze

 • Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Srovnání POI a GPX metody nahrávání keší do navigace

Tento export je jednou ze dvou metod, pomocí kterých lze nahrát keše do navigací Garmin. Každá z metod má své plusy i mínusy. Není však žádný problém je používat obě najednou.

Proto je tento skript vhodné kombinovat se skriptem pro export do GPX - Garmin GPX. Skripty jsou optimalizovány k vzájemné spolupráci.

Srovnávací tabulka

Vlastnost GPX POI
Počet keší, které GPS pojme, je shora omezen ano (2000, resp 5000) ne (pouze velikost souboru a volné místo v paměti)
Zobrazení listingu (včetně logů, nápovědy, waypointů apod.) ano ano
Listing je zobrazen vždy celý ne (pouze cca 16000 znaků) ano
Keše jsou v navigaci zobrazeny v nabídce “Geocaching” (jednodušší ovládání) ano ne
Keše je možno dělit do kategorií dle stavu keše včetně změny ikony ne ano
Ke keším je možno v navigaci přiřadit poznámku ano ne
Keše je možno označit za nalezené a následně vygenerovat fieldnotes pro web Geocaching.com ano ne

Funkce

Šablony definující výstup

Výstup skriptu (s výchozími šablonami) je velice podobný mému exportnímu skriptu do GPX pro Garmin GPS. Díky šablonám je však možno si výstup zcela přizpůsobit k obrazu svému. K tomu slouží editor šablon, který je k dispozici pod položkou POI Garmin - editor šablon v menu pluginy přímo v GeoGetu.

Šablona je textový soubor s “příkazy” pro knihovnu VarSubst, která se stará o tvorbu výstupu. Šablony můžete libovolně upravovat a výstup si tak konfigurovat. Dokumentaci k obsahu šablon, možným příkazům a nastavením najdete na stránce knihovny VarSubst.

Kromě standardních knihovních proměnných poskytuje export ještě tyto proměnné k nahrazení:

%CONTAINSHIGHLIGHTWORD% true, pokud listing obsahuje nějaká definovaná klíčová slova
%LOGSTATHASISSUES% true, pokud jsou na keši od posledního Found it logu podezřelé logy
%WAYPOINTS% výpis seznamu waypointů na keši
%LOGS% výpis logů na keši
%LOGSTAT% seznam podezřelých logů na keši od posledního Found it logu
%GARMIN_LISTING% celý listing zpracovaný POI Garmin makrem (očištění HTML, zvýraznění slov, odstranění seznamu waypointů)
%GARMIN_LONGLISTING% LongDescription část listingu zpracovaná POI Garmin makrem (očištění HTML, zvýraznění slov, odstranění seznamu waypointů)
%GARMIN_SHORTLISTING% ShortDescription část listingu zpracovaná POI Garmin makrem (očištění HTML, zvýraznění slov)
%WMVISITINSTRUCTIONS% podmínky logu na waymarku. Pokud šablona obsahuje tento vzor, podmínky logu budou automaticky odstraněny z konce listingu (%LONGLISTING%), aby bylo zabráněno duplikacím ve výstupu

Konfigurace

Zde příkládám seznam voleb, které je možno nastavit v konfiguračním souboru tohoto makra. Seznam můžete brát jako nápovědu či jako přehled schopností exportu. Každou z těchto funkcí lze volitelně zapnout či vypnout.

Seznam nastavení

 • EXPORT_FOLDER - Složka, do které se uloží výsledné exportované soubory. Pokud ji nedefinujete, skript se pokaždé na cestu zeptá. V konfiguraci lze použít relativní (vůči datovému adresáři GeoGetu) nebo absolutní cestu.
 • EMPTY_FOLDER - Vymazat před započetím exportu všechny soubory z cílového adresáře?
 • EXPORT_GEOCACHES - Exportovat kešky? (Hlavní body)
 • EXPORT_WAYPOINTS - Exportovat waypointy? (Vedlejší body)
 • EXPORT_LOGS_MAXCOUNT - Maximální počet logů k exportu
 • PROXIMITY_CATEGORIES - Seznam kategorií bodů (oddělovač '|'), na které bude upozorňováno při přiblížení na vzdálenost PROXIMITY_DISTANCE metrů.
 • SHOW_ERRORS - Zobrazovat chyby? Vypnutí této funkce je vhodné pro použití při zpracování makrem Combine.
 • CLEANUP_HTML - Vymazat z logu a listingu pro Garmin GPX zbytečné HTML tagy
 • REPLACE_IMAGES - Všechny obrázky v listingu nahradí za upozornění, že zde byl obrázek (a pokud je uveden, zobrazí alternativní text)
 • CLEANUP_GROUNDSPEAK_WAYPOINTLIST - Z konce listingu odstraní nepoužitelný seznam waypointů vkládaný Groundspeakem do PQ
 • TEXT_HIGHLIGHT - Seznam klíčových slov, která budou v listingu zvýrazněna
 • EXPORT_ONLY_FINAL_WAYPOINTS_WHEN_FOUND - U nalezených keší exportovat pouze finální waypointy (aby se nepletly různé stage a questions to answer na mapě)
 • ICON_FOLDER - Složka s ikonami. Lze použít relativní (vůči složce se skriptem) nebo absolutní cestu.
 • TEMPLATE_FOLDER - Složka se šablonami. Lze použít relativní (vůči složce se skriptem) nebo absolutní cestu.
 • TEMPLATE_POINT_NAME, TEMPLATE_POINT_DESCRIPTION, TEMPLATE_WAYPOINT_NAME, TEMPLATE_WAYPOINT_DESCRIPTION - Cesta k šablonám, které definují výstup (jméno bodu, popis bodu, jméno waypointu, popis waypointu). Lze použít relativní (vůči složce se šablonami) nebo absolutní cestu.

Screenshoty

Kam vést?Seznam kategoriíSeznam podkategorií
Kam vést? Seznam kategorií Seznam podkategorií
Nejbližší body všech kategoriíTradiční keš na mapěZobrazení listingu keše
Nejbližší body všech kategorií Tradiční keš na mapě Zobrazení listingu keše
Informace v listingu kešeZobrazení listingu kešeWaypointy, poslední logy na keši
Informace v listingu keše Zobrazení listingu keše Waypointy, poslední logy na keši
Waypointy disablované kešeInformace v listingu keše
Waypointy disablované keše Informace v listingu keše
Seznam waymarkůWaymarky na mapěWaymark na mapě
Seznam waymarků Waymarky na mapě Waymark na mapě
Informace v listingu waymarkuZobrazení listingu waymarku
Informace v listingu waymarku Zobrazení listingu waymarku

Obsah balíčku

 • icons - Složka s ikonami. Obsahuje různé sady ikon
  • colorado_dakota_oregon_gpsmap62_original - ikony shodné s ikonami, které pro keše používá Garmin ve svých jednotkách
  • colorado_dakota_oregon_gpsmap62_HuntBehind - upravené ikony od HuntBehinda
  • etrex_mini_Geby - ikonky od Gebyho, které jsou součástí skriptu POI Etrex).
 • templates_bundled - Složka s výchozími šablonami, která je automaticky přepisována při instalaci novější verze exportu. Není doporučeno v ní cokoliv upravovat, protože úpravy budou aktualizací přepsány. Obsahuje více jazykových mutací šablon.
  • colorado_dakota_oregon_gpsmap62 - Šablony uzpůsobené pro vyjmenované nové navigace od firmy Garmin
  • etrex - Šablony uzpůsobené pro navigace řady Garmin Etrex. Výstup je téměř shodný se skriptem POI Etrex.
 • templates - Složka se šablonami (vytvářená instalačním skriptem dle zvoleného jazyka v GeoGetu). V této složce můžete šablony bez obav upravovat. Úpravy budou zachovány i po instalaci novější verze exportu. Při instalaci skriptu je složka automaticky vytvářena instalátorem a jsou do ní nakopírovány (NE přepisovány!) šablony patřičné jazykové mutace ze složky templates_bundled
 • locale - Složka s lokalizací skriptu.

Instalace

 1. Nainstalujte instalační balíček (můžete využít tlačítka pro automatickou instalaci v hlavičce této stránky)
 2. V nabídce PluginySprávce pluginů → Konfigurace pluginů → poigarmin nastavte export podle svých preferencí. Můžete si vybrat složku s ikonami a šablonami, která Vám vyhovuje.
 3. Pomocí editoru šablon Pluginy → (Nezařazené pluginy) → POI Garmin - editor šablon si můžete dále upravit výstup, který export generuje.

Použití

 1. Vyhledejte v okně GeoGetu požadovaná data a pomocí položky v menu Pluginy → (Nezařazené pluginy) → POI Garmin - GPX pro POI Loader vyexportujte složku se soubory GPX. Výstupní složku volte raději prázdnou.
 2. Hotovou složku nechte pomocí programu POI Loader nahrát do navigace.

Máte zájem nahrávání keší do navigace automatizovat? Podívejte se na plugin Combine.

Možné náměty do budoucna

 • Možnost uživatelského nastavení kategorizace bodů do skupin pomocí knihovny VarSubst - ověření, zda je to možné a případně implementace.
 • Ještě těsnější spolupráce se skriptem GPX Garmin - sloučení společných částí kódu, tvorba integrovaného balíku exportu pro Garmin

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: poigarmin-0.6.0.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
poigarmin-0.6.0.gip207.7 KiB2011/01/04 00:00

Seznam změn

0.6 (4. 1. 2011)

 • Pro formátování výstupu je nyní použita knihovna VarSubst. Každý uživatel makra si tak může konfigurovat formát výstupu přesně dle svých preferencí
 • Upraven způsob zapisování výsledných dat do souboru. Zpracování exportu je nyní rychlejší.
 • Přidána možnost definovat si klíčová slova, na jejichž výskyt bude poté prohledáván listing. Každé nalezené slovo bude barevně zvýrazněno a na tuto skutečnost je upozorněno na začátku listingu.
 • Přidána možnost upozorňovat na přítomnost bodu, který patří do nějaké kategorie. Kategorie jsou shodné, jako výstupní adresářová struktura. Například “GC\Final Location” nebo “GC - Disabled\Traditional Cache”. Je nutné dodržet velikost písmen!
 • Přidána možnost odstraňovat přebytečný seznam waypointů, který Groundspeak vkládá na konec listingu v PQ
 • Přidána možnost nechat si v listingu vyznačovat místa, na kterých je obrázek (pokud obsahuje alternativní text, je zobrazen)
 • Opravena chyba s interpretací českých znaků, pokud je jako cílová exportní složka zvolena složka obsahující v názvu česká diakritická znaménka
 • Použita verze 0.1.3 knihovny Category
 • Vylepšena funkce na odstraňování zbytečných HTML tagů v listingu
 • Překlad do angličtiny. Added english language version.

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

0.5b (31. 7. 2010)

 • Opravena chyba zavlečená implementací varování při přiblížení k finálce. POI Loader špatně interpretoval GPX soubor a ten se v navigaci zobrazoval jako text (včetně tagů) a ne jako HTML

0.5 (29. 7. 2010)

 • Přidána možnost nechat se upozorňovat navigací při přiblížení na X metrů k vypočtenému finálovému bodu
 • Opravena chyba při tvorbě cílové složky, ktera měla na některých systémech za následek pád
 • Použita novější verze knihovny RelToAbsPath.lib.pas

0.4 (29. 7. 2010)

 • Změna jména na POI Garmin
 • Export přesunut do podsložky poigarmin ve složce script.
 • Přídána ikonka pro 10 Years! Eventy - typ “Lost And Found Event Cache”
 • Drobná změna adresářové struktury, která je makrem generována
 • Přidána jednoduchá podpora exportování Waymarků - oddělené do složky podle stavu, ale žádné kategorie (Je jich příliš mnoho a narazili bychom na omezení Garmin GPX.).
 • Přidána možnost potlačit zobrazování chyb
 • Několik drobných úprav výkonného kódu
 • Přidáno používání knihovny RelToAbsPath.lib.pas pro převod relativních cest na absolutní
 • Změna ikonky exportu

0.3 (28. 2. 2010)

 • Přidána možnost natvrdo nastavit exportní složku. Pokud nastavena není, makro se na složku zeptá.
 • Přidána možnost před exportem smazat obsah cílové složky. Tím je zajištěna správnost vyexportovaných dat (v opačném případě by se mohla data “prolnout” s předchozím výsledkem exportu)
 • Přidány proměnné, kterými se nastavuje, zda má export exportovat waypointy/kešky
 • Změněna ikonka exportu
 • Přidány nové ikonky
 • Vlastní keše jsou nyní exportovány do speciální kategorie (se speciální ikonkou)
 • Zjednodušen GPX kód, který makro generuje (zakomentovány některé pro POI Loader nepodstatné tagy v GPX)
 • Oprava chyby s exportem waypointů bez keší a keší bez waypointů
 • Informace o terénu, obtížnosti a hint se vypisují u každého waypointu, nejen u final
 • Popis může volitelně obsahovat informace o waypointech
 • Popis obsahuje varování o logách jiného typu od posledního logu typu “Found it”
 • Přidána možnost očištění listingu o některé pro Garmin GPX zbytečné HTML tagy
 • Přidána možnost exportovat jakékoliv tagy uložené ke keší (a pomocí této funkce jsou teď exportovány informace o hodnocení, nadmořské výšce i atributech)

0.2 (27. 4. 2009)

 • Kompletně přepsán způsob dělení do kategorií. Nyní využívá knihovnu category.pas. Knihovna bude do budoucna používána skripty, které potřebují exportovat data setříděná dle kategorií.
 • Skript již není globální. Exportuje právě vyfiltrovaný seznam.
 • Skript se dotazuje na složku, do které má exportovat.
 • Implementována kontrola na prázdnost souřadnic kešky či waypointu - neexportují se prázdné
 • Oddělení nalezených, archivovaných a disablovaných kešek do speciálních složek. Včetně ikonek.
 • Do popisu přidána velikost kešky (dříve pouze v tagu v názvu)
 • Do popisu a názvu přidána informace, že je keška archivována (dříve nebyla archivovaná keška ani exportována).
 • K finálnímu waypointu doplněn do popisu hint, velikost a obtížnost.
 • U nalezených keší lze volitelně omezit export pouze na finální dodatečné waypointy (aby se již neaktuální waypointy nepletly na mapě)
 • U waypointu je do tagu v názvu doplňován jejich prefix - například MR12/FI - multi regular diff 1 ter 2 / final
 • Listing může volitelně obsahovat i logy. Lze definovat jejich maximální počet.
 • Nastavení umožňuje definovat barvy textu v popisu. Podporuje i nepojmenované barvy pomocí HEX kódu.

0.1 (9. 3. 2009)

 • Úvodní testovací verze
user/skript/poigarmin.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)