GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:preinstalovani_programu

Přeinstalování programu

V případě, že se z nějakého důvodu rozhodnete program GeoGet kompletně smazat a odinstalovat a provést tzv. čistou instalaci. Zde se dozvíte co zazálohovat abyste nepřišli o veškerá data.

Zdaleka není nutné program celý přeinstalovávat pokaždé, když Vám příjde, že nepracuje jak má. Je to zbytečná práce a ve většině případů půjde jen o nějaké špatné nastavení se kterým Vám někdo rád poradí na fóru.

Diskuze

Diskuze o tomto problému se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Zálohování

Pro zálohu stačí pouze a jen zazálohovat celý datový adresář.

Zazálohování provedete třeba zkopírováním této složky na Plochu.

Obnovení

Po provedení instalace programu zjistěte kde se nachází Váš datový adresář, pokud jste provedli standardní instalaci, bude se nacházet ve (skryté) složce Data aplikací. V případě režimu přenosného disku bude tam, kam jste vybrali při instalaci. Nebo prostě spusťte program GeoGet, projděte kroky v úvodním konfiguračním pomocníkovi a dvojklikem na cestu k dat. adresáři ve stavovém řádku programu se Vám tato otevře. V tomto případě nyní raději zavřete program GeoGet, ale dat. adresář nechte otevřený.

Pokud nechcete studovat význam jednotlivých souborů a složek zajímejte se především o zkopírování těchto souborů ze zálohy:

  • soubory s příponou *.gcl - v nich se uchovává nastavení sloupců v okně GeoGetu
  • soubor geoget.ini kde je vlastní nastavení programu
  • soubor geohome.ini zde jsou referenční souřadnice které se zobrazují na panelu nástrojů “Ref:
  • soubory s příponou *.ggf které definují všechny Vaše vytvořené filtry které se zobrazují na panelu “Filtr:
  • složka attach kde se uchovávají přílohy a poznámky k jednotlivým keším
  • používáte-li cache mapu tak ze složky map si zálohovat soubor lokality.txt ve kterém jsou Vaše referencí body se souřadnicemi
  • ze složky offline složku CWGList, kde jsou nalezená CWG
  • projít si složku script kde jsou jednotlivé doplňky a z nich si případně zálohovat soubory kde je v názvu *.config.pas nebo s příponou *.ini. V nich je nastavení jednotlivých skriptů. např. Autostat.ini, spoiler.config.pas, gpxgarmin.config.pas
  • z datového adresáře, podsložky script\GgStat nebo script\AutoStat\templates soubor Template.cz, GgStatTemplate.cz nebo jak ho mate pojmenovaný, ve kterém je definován celý vzhled Vašich statistik.

Můžete taky využit zálohovací BAT soubory z GASP baličku od S474N. Po stáhnutí GASP baličku si překopírovat dva BAT soubory !zaloha-cfg a !zaloha-obnovit do datového adresáře GeoGetu a řídit se pokyny. Upozorňuji ale, že tyto BAT soubory tak jak jsou nastavené provedou zálohování jen části souborů uvedených výše.

user/navody/preinstalovani_programu.txt · Last modified: 2015/01/31 00:00 (external edit)