GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:libovolne_body

GeoGet a libovolné body

Počínaje verzí 2.2.2 lze GeoGet použít nejen jako správce bodů z gc.com, ale za splnění jednoduchých podmínek i ke správě libovolných geografických bodů.

Ve dřívějších verzích probíhal import z GPX souborů tak, že pokud unikátní identifikátor začínal na GC a bod obsahoval tag groundspeak:cache, byl bod importován jako geocache. Jinak byl importován jako přidaný waypoint.

Import byl proto zcela předělán tak, aby bylo možné importovat téměř cokoliv. Bod přidaného waypointu je nyní identifikován podle obsahu tagu sym. Jinak je bod importován jako “geocache”. V uvozovkách je to proto, že to vlastně geocache být nemusí. Může to být třeba Waymark, nebo cokoliv jiného, co splní níže uvedené podmínky.

Podívejde se na článek Nejen kešemi je GeoGet živ na blogu GeoGetu!

Podmínky

Aby mohl být nějaký bod importován do databáze, musí splnit tyto základní podmínky:

 • Bod musí mít unikátní identifikátor. Tento identifikátor musí být alfanumerický řetězec s délkou vetší než dva znaky a kratší než dvacet znaků.
 • Bod musí mít souřadnice
 • Všechny ostatní atributy jsou volitelné!
 • Data musí být v LOC nebo GPX souboru.

Pokud chcete mít u listingu vašeho bodu náhledové mapky z mapy.cz, je nutné, aby bod měl vyplněn jako stát Českou Republiku! Pokud importovaný bod tato data neobsahuje, bude asi dobré jim stát nastavit třeba za pomoci skriptu.

Import z LOC souboru

V případě importu z LOC souboru musí být data uspořádána následovně:

 • unikátní identifikátor musí být v id atributu tagu name
 • Obsah tagu name bude použit jako název bodu. Pokud název obsahuje “ by někdo”, použije se to na naplnění autora.
 • tag coord obsahuje souřadnice v systému WGS-84.
 • tag type musí obsahovat bud geocache nebo waymark.
 • podtyp u tagu type bude použit jako druh kešky.

Import z GPX souboru

GPX soubory mohou být jak verze 1.0, tak i verze 1.1. Informace jsou brány ze souboru následovně:

 • tag name obsahuje unikátní identifikátor
 • popisek URL odkazu obsahuje jméno bodu. (V závislosti na verzi GPX bud tag urlname nebo link)
 • podle obsahu type a sym se vybere další postup importu.
 • tag time obsahuje čas vzniku bodu.

Import Geocache či obecného bodu

Použije se pokud nebylo určeno jinak. Viz. dále…

 • Obsah tagu type se použije jako výchozí hodnota pro druh keše.
 • Pokud se najdou tagy groundspeak:cache nebo geocache, hodnoty tam obsažené se použijí k doplnění informací. Tyto tagy ale nejsou nutné!
 • v případě Opencache dojde při importu k normalizaci druhu keše a k normalizaci zkratky státu na plné jméno.
 • Z Opencache nejsou doposud importovány logy!

Import Waypointu

Jsou na mysli přidané waypointy ke geocache. Importovány jsou všechny obsažené informace ve standardním GPX.

Import Waymarku

Waymark má pár zvláštních zacházení:

 • tag type se použije jako druh geocache, kam se uloží kategorie Waymarku.
 • Do velikosti keše se uloží “Virtual”.
 • Waymark je vždy importován jako “enabled”.

Použití

Filtrování keší bylo rozšířeno tak, aby reflektovalo vámi naimportované nové typy keší/bodů. (třeba podle kategorií Waymarků). Cachemapa byla také upravena, aby dokázala tyto vámi přidané body zobrazit.

K vašim bodům lze přidávat waypointy, editovat listing, apod. Nejsou ještě předpřipraveny žádné specializované exporty, ale díky otevřenému systému si pomocí skriptu snadno vytvoříte svůj vlastní export.

Zcela jistě se při používání narazí ještě na mnoho míst v programu, které bude nutné opravit. Základní používání ale funkční je.

Příklad

Jako příklad použití si ukážeme, jak to může vypadat, když si v GeoGetu uděláte databázi nějakých úplně jiných bodů, než jsou geocache. Ukázkou je databáze objektů ŘOP, tedy lehkého opevnění z let 1936-1939.

Databáze ŘOP, která je zde ukázána, slouží pro moji osobní potřebu a byla vyrobena z dat na http://www.ropiky.net. Pro detailnější popis neváhejte navštívit blog GeoGetu!

ŘOPíky byly naimportovány do samostatné databáze, a této databázi byla přiřazena na míru udělaná sada sloupců u upravený základní filtr.

Seznam bodů pak vypadá takto:

Seznam ŘOP

A každý ŘOP vypadá následovně. Obrázek v listingu využívá relativního odkazu na obrázek, který na disku již existuje:

Listing ŘOP

Na cachemapě lze pak vidět, jak vedly opevněné linie, i je vidět, které objekty se nám dochovaly, a po kterých už nic nezbylo:

Linie ŘOP Zachovalé a nezachovalé objekty

Velkým pomocníkem je i ortomapa. Vidíte, ten bunkr tam skutečně je!

Ortomapa s ŘOP Je tam!

Doufám, že vás tato malá ukázka inspirovala.

user/libovolne_body.txt · Last modified: 2020/12/27 11:43 by mikrom