GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:trackablelistsilent

Trackable List Silent

Skript pro generování seznamu trakovatelných předmětů.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:trackablelistsilent?download

Popis

Jedná se o upravenou verzi pluginu Trackable List. Pomocí programu GeoJarry stáhne seznam vlastních a nalezených trakovatelných souborů a vytvoří z něj seznam ve tvaru ikonek a odkazů na daný trakovatelný předmět. Tato verze pluginu navíc uloží počty trackablů do BadgeGen II, takže už se nemusí nic ručně počítat a přepisovat. Pokud máte nastaveno, stahuje i počet CWG ve Vaší kolekci na cwg.gcm.cz - malá reklama :-D

Diskuze

 • diskuze k pluginu je na gc.cz

Ukázka

Nastavení a konfigurace

Spusťte GeoGet a v menu Pluginy → Správce pluginů najděte nastavení pro Trackable_list_silent a zkontrolujte správnost nastavení (uživatelské jmeno, název souboru, cesty k makru a GeoJarry). Dále si nadefinujte barvy pro vytvářený seznam. Zápis barev je v hexadecimálním tvaru např. #ffffff

 • username - nejedná se o username, které zadáváte při přihlašováni. Najdete ho např. v adresním řádku za direktivou “guid=” při prohlížení vašeho profilu.
 • vlastni - pokud zapíšete hodnotu ano, započítá a do statistiky vloží i vlastní TB/GC
 • skryt - alternativa k: Skrýt vícenásobné zobrazení ikon
 • zobrazit - Alternativa k: Zobrazit všechny ikony
 • CWG - pokud chcete dopnit i počet CWG (pouze pro cwg.gcm.cz), nastavte 'ano'
 • CWGuser - pokud nevyplníte, použije se uživatel nastavený v GeoGetu (Nick)
 • PocetCWG - volby celkem x jednotlive - rozhodne, která cifra se má použít (viz: profil na cwg.gcm.cz
 • pridat - počet CWG, co se mají přidat do počtu ale nejsou v katalogu..
 • sirkavystupu - šířka výstupního oddílu v pixelech

Pro zobrazení vygenerovaného souboru ve statistikách je nutné upravit soubor Template. Do souboru Template někam za text # Začátek definice statistik dopsat větu INCLUDE .\script\trackablelist_silent\output.html.

:!: Uživatelské jméno - nejedná se o username, které zadáváte při přihlašováni. Najdete ho např. v adresním řádku za direktivou “guid=” při prohlížení vašeho profilu.

Poznámky, sznámé problémy

Pro běh makra je nutný správně nastavený aktuální GeoJarry (dle změn na gc.com)

Pokud se bude generovat prázdný HTML soubor a vše výše popsané jste dodrželi, pak zkuste smazat adresář temp a vytvořit jej znovu.

Nachází-li se složka geojarry v datovém adresáři, pak položku gjdir v nastavení ponechte prázdnou. Totéž platí i pro případ, že toto makro umístíte do datového adresáře (nedoporučuji). Adresář GeoJarry je přednastaven pro většinu uživatelů

Stažení

:!: Stáhnout aktuální verzi: trackablelistsilent-2.4.5.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
trackablelistsilent-2.4.5.gip5.8 KiB2012/02/19 00:00
trackablelistsilent-2.4.4.gip5.7 KiB2012/01/27 00:00
trackablelistsilent-2.4.3.gip5.6 KiB2012/01/27 00:00
trackablelistsilent-2.4.2.gip5.7 KiB2012/01/27 00:00
trackablelistsilent-2.4.1.gip5.7 KiB2012/01/26 00:00
trackablelistsilent-2.4.0.gip5.6 KiB2012/01/26 00:00

Seznam změn

2.4.5 (19.2.2012)

 • U CWG přidána volba, která cifra se má stahovat
 • Možnost připočítání CWG, které není v katalogu

2.4.4 (27.1.2012)

 • Do třetice všeho dobrého :-) Přidal jsem možnost šířky stránky.

2.4.3 (27.1.2012)

 • Na další doporučení Gorda (Děkuju) jsem oddělal nastavení výstupního souboru a složky pluginu
 • Změna způsobu vložení do statistiky

2.4.2 (27.1.2012)

 • Na návrh Gorda jsem provedl úpravu konfiguračního souboru aby nedocházelo ke konfliktům

2.4.1 (26.1.2012)

 • opraven první bug, už je opět možnost zvolit, zda se budou počítat i vlastní trakábly

2.4.0

 • úprava na silent verzi, umožněna modifikace popisek
 • spočítá trackábly a uloží jejich počty do nastavení pluginu BadgeGenII
 • pokud máte nastaveno, stáhne počet Vašich CWG uložených na http://cwg.gcm.cz
user/skript/trackablelistsilent.txt · Last modified: 2012/06/05 00:00 (external edit)