GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:trackablelist

Trackable List

Skript pro generování seznamu trackovatelných předmětů.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:trackablelist?download

Popis

Pomocí programu GeoJarry stáhne seznam vlastních a nalezených trackovatelných souborů a vytvoří z něj seznam ve tvaru ikonek a odkazů na daný trackovatelný předmět.

Poděkování

Děkuji autorovi GeoGetu (geby) za ochotu a trpělivost při zodpovídání mých dotazů. Dále děkuji medwyn_cz za pomoc při tvorbě makra. Bez něho by nikdy nevzniklo. V neposlední řadě také děkuji Gord za pomoc při vytváření grafického formuláře.

Ukázka

Nastavení a konfigurace

Spusťte GeoGet a v menu Pluginy → Správce pluginů najděte nastavení pro Trackable_list a zkontrolujte správnost nastavení (uživatelské jméno, název souboru, cesty k makru a GeoJarry). Dále si nadefinujte barvy pro vytvářený seznam. Zápis barev je v hexadecimálním tvaru např. #ffffff

Pro zobrazení vygenerovaného souboru ve statistikách je nutné upravit soubor Template. Jsou dvě možnosti. První z nich je do souboru Template, někam za text # Začátek definice statistik dopsat větu INCLUDE Trackable_export.html. Druhou je v Template najít řádek, který obsahuje # INCLUDE Trackable_export.html a odmazat na začátku znak # . Potom znovu vygenerujte soubor se statistikou a v profilu byste měli vidět ikonky geocoinů a travelbugů.

:!: Uživatelské jméno - nejedná se o username, které zadáváte při přihlašováni. Najdete ho např. v adresním řádku za direktivou “guid=” při prohlížení vašeho profilu.

Poznámky, známé problémy

Pro běh makra je nutný správně nastavený aktuální GeoJarry (dle změn na gc.com)

Pokud se bude generovat prázdný HTML soubor a vše výše popsané jste dodrželi, pak zkuste smazat adresář TEtemp a vytvořit jej znovu.

Nachází-li se složka geojarry v datovém adresáři, pak položku gjdir v nastavení ponechte prázdnou. Totéž platí i pro případ, že toto makro umístíte do datového adresáře (nedoporučuji).

Stažení

:!: Stáhnout aktuální verzi: trackablelist-2.2.1.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
trackablelist-2.2.1.gip8.1 KiB2010/11/21 00:00
trackablelist-2.2.gip8.1 KiB2010/10/13 00:00

Seznam změn

2.2.1

 • oprava nezobrazování některých ikon

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

2.2

 • odstraněno přihlašování na GC.com, nyní je spojení “anonymní”
 • přidána možnost konfigurovat barvy seznamu
 • odstraněna chyba s nezobrazováním některých ikon

2.1

 • přenesení konfigurace do samostatného souboru
 • oprava mazání starých dat
 • drobné úpravy v kódu

2.0

 • kompletní přepsání do jazyka maker geogetu (již žádné exe a php soubory) - díky geby a medwyn_cz
 • oprava formuláře (již má vlastní soubor) - díly Gord
 • nové umístění makra pro zpřehlednění datového adresáře

1.3

 • oprava po změnách na GC.com

1.2

 • úprava názvů souborů
 • přidán grafický formulář pro výběr parametrů
 • možnost zvolit stahování dat z gc.com nebo použit stávající (složka TEtemp v datovém adresáři GeoGetu)
 • přidáno seskupování ikon, pomocí javascriptu jsou vícenásobné ikony skryty a zobrazeny až po kliknutí

1.1

 • přidán dialog pro výběr zařazení/nezařazení vlastní a nalezených trackovatelných předmětů

1.0

 • vydání veřejné verze
user/skript/trackablelist.txt · Last modified: 2020/12/27 11:56 by mikrom