GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:statistiky-triky

Statistiky - triky a vychytávky

GgStat a všechna další udělátka skýtají nepřeberné množství možností pro úpravy a vyšperkování výsledných statistik. Na této stránce jsou popsány různé šikovné postupy, které by se mohly hodit.

Obecně je možně statistiku vylepšovat v těchto základních oblastech:

Potlačení ikony s lupou

Server Geocaching.com upravuje stránku uživatelského profilu podle své vlastní zvrácené logiky, podle které se domnívá, že téměř každý obrázek musí zobrazit v jiné velikosti než uvádí autor. Aby umožnil zobrazení v původní velikosti, přidává pod obrázek ikonku lupy. Kliknutím na ni pak zobrazí obrázek v původní velikosti, což však u statistik znamená, že jej zobrazí prakticky stejně veliký. Navíc ty lupy statistiku nijak zvlášť nezkrášlují.

Tuto funkci serveru lze potlačit tím, že do statistiky vložíme jakýsi podpis, díky kterému si bude server myslet, že statistika byla vytvořena schválenou aplikací (uznává jen FindStatGen a GCStatistic) a nebude ji deformovat.

Vložte tedy do template souboru kamkoli za příkaz START řádek:

HTML <p style="font-size: 0px;">Generator: FindStatGen</p>

Vlastní sloupce v seznamech

Tohle není kdovíjaký trik. Jen vlastnost popsaná v dokumentaci GgStatu, kterou najdeme po instalaci skriptu v podadresáři GgStatDoc. Přidávat sloupce můžeme do customized (tj. přizpůsobitelných) verzí seznamů - konkrétně do FindsCustomizedMilestones, MyOwnCustomizedList a především do univerzálního TagCustomizedList, ke kterému se ještě určitě vrátíme. Přidat můžeme pouze hodnoty z tagů v GeoGetu, zato si jich můžeme přidat klidně několik.

Ukážeme si tedy jak přidat do seznamu MyOwnCustomizedList vlastní sloupce podle tagů s počty favoritních bodů na našich keších a jejich hodnocením na GCVote. Pro obě hodnoty existuje v GeoGetu příslušný tag, který přidá buď import (v případě Favorites) nebo skript (v případě GCVote). Příkazem DEFINETAG nadefinujeme nové veličiny v deklarační části šablony (tj. před příkazem START):

DEFINETAG TagFavorites favorites
DEFINETAG TagGCVote GCvote-median

V sekci LANG_MY_CACHE nadefinujeme názvy sloupců:

LANG_MY_CACHE_TagFavorites Fav
LANG_MY_CACHE_TagGCVote GCVote

No a je skoro hotovo. Zbývá poslední krok - vypsat na požadované místo výsledný seznam s podrobnostmi o našich keších:

MYOWNTABLE Icon Name Age Active VisitsDay LastVisit Found DNF MinLog MaxLog AvgLog TagFavorites TagGCVote
MyOwnCustomizedList Naše kešky trochu podrobněji

Ikonky v záhlaví seznamů

Slovní popisy sloupců někdy moc nevyhovují. Bývá problém trefného krátkého nadepsání sloupce, který jinak obsahuje “úzká data”. Ukážeme si, jak dát do záhlaví sloupců místo textu ikonku, která obsah sloupce vyjádří ve zkratce a elegantněji. K ikonkám přidáme tooltip - popisek, co se zobrazí po najetí myši. Aby bylo vše nejen líbivé, ale i jednoznačné, kdyby někdo přece jen tápal.

Za příklad si vezmeme výše uvedený MyOwnCustomizedList, který obsahuje “integrované sloupce” Found a DNF. Na ně použijeme ikonky podle typu logu z geocaching.com.

Podobně vyšperkujeme i sloupce s favoritními body a GCVote (viz návod výše) ikonkami obou bodovacích systémů.

Jak na to…? Celkem jednoduše. Do definic názvů vložíme odkaz na ikonku, která je k dispozici někde na webu (tedy ne prosím někde na disku vašeho PC) a do atributu title přidáme popisek. Šablona GgStatu bude tak v sekci definic názvů sloupců obsahovat:

LANG_MY_CACHE_Found <img src="http://www.geocaching.com/images/icons/icon_smile.gif" title="Found it" />
LANG_MY_CACHE_DNF <img src="http://www.geocaching.com/images/icons/icon_sad.gif" title="Didn't find it" />
LANG_MY_CACHE_TagFavorites <img src="http://www.geocaching.com/images/icons/icon_fav.png" title="Hodnocení na www.geocaching.com" />
LANG_MY_CACHE_TagGCVote <img src="http://kiregps.sweb.cz/profil/GCVote.png" title="Hodnocení na GCVote" />

Ikonka je zatím umístěna na mém webu. Domlouvám možnost umístění pomocné grafiky na nějakém “centrálnějším” místě.


Poznámka:

Sloupce o favoritních bodících a hodnocení GCVote se mohou hodit i v jiných oblastech statistiky. Třeba v milnících a seznamech generovaných pomocí TagCustomizedList. Tagy už nadefinované máme, stačí proto jen upravit názvy sloupců i pro tyto oblasti:

LANG_MILESTONE_TagFavorites <img src="http://www.geocaching.com/images/icons/icon_fav.png" title="Hodnocení na www.geocaching.com" />
LANG_MILESTONE_TagGCVote <img src="http://kiregps.sweb.cz/profil/GCVote.png" title="Hodnocení na GCVote" />
 
LANG_TAG_TagFavorites <img src="http://www.geocaching.com/images/icons/icon_fav.png" title="Hodnocení na www.geocaching.com" />
LANG_TAG_TagGCVote <img src="http://kiregps.sweb.cz/profil/GCVote.png" title="Hodnocení na GCVote" />

Koláčový graf světlo/tma

Gordův skript SvetloTma nastaví nalezeným keším tag, zda byl nález proveden za světla či za tmy (pochopitelně pokud máme k dispozici údaje o časech nálezu). Výsledný poměr se dá vizualizovat buď způsobem uvedeným u skriptu, nebo můžeme zkusit něco pokročilejšího. GgStat používá do statistik na mnoha místech Google Image Charts. Uděláme si stejnou technikou koláčový graf s podílem lovů za světla a za tmy. Pomocí pluginu GgsExpr připravíme hodnoty pro graf a pak ho pomocí Image Charts vykreslíme pod histogram nálezů podle času. Barva grafu bude nastavena podle definice COLORS v šabloně GgStatu.

# Pomocí GgsExpr nastavíme hodnoty proměnných pro koláčový graf: 
PLUGIN .\script\GgStat\GgsExpr.exe
 # Barvy převzaty z GgStatí definice COLORS (počítáno od nuly), bereme barvy Max a Min
 OUTVALUETYPE ASCII
 EVALOUTVAR ColorSvetlo return($aColors[12])
 EVALOUTVAR ColorTma return($aColors[10])
 # Počty a podíly keší za světla a za tmy
 OUTVALUETYPE NUM
 TAGVALUETYPE ASCII
 LOCALVAR varSvetlo SvetloTma COUNT = Svetlo
 LOCALVAR varTma SvetloTma COUNT <> Svetlo
 TAGVALUETYPE NUM
 PRECISION 0
 EVALLOCALVAR varPodilSvetla %varSvetlo%/(%varSvetlo%+%varTma%)*100
 EVALOUTVAR PodilTmy 100-%varPodilSvetla%
 EVALOUTVAR PodilSvetla %varPodilSvetla%
 EVALOUTVAR Svetlo %varSvetlo%
 EVALOUTVAR Tma %varTma%
PLUGINEND 
.
.
.
# Graf umístíme do komentáře histogramu nálezů podle času FindsByHours: 
COMMENTNEXT <img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=750x100&chd=t:%PodilSvetla%,%PodilTmy%&chco=%ColorSvetlo%,%ColorTma%&chdl=Nálezy za denního světla|Nálezy za tmy&chl=%Svetlo% nálezů (%PodilSvetla%%)|%Tma% nálezů (%PodilTmy%%)&chdls=000000,12&chp=1"><br />
FindsByHours Nálezy podle hodin a denního světla

A tady je výsledek, tedy histogram nálezů podle času s přidaným koláčem podílu odlovů za světla a za tmy:

Připravují se návody:

 • Sbalování a rozbalování sekcí statistiky
 • Přepínání map (kraj/okres)
 • Příklady na TagCustomizedList
 • Doplnění (h)různých čísel
 • Změna standardně vypisovaných textů
 • Tabulka zajímavých čísel
 • Mapy nálezů jen vybraných keší (např. mapa T5 podle okresů)

Bejvávalo. Už se nic nepřipravuje. Vše výše uvedené (a mnohem mnohem víc) je obsaženo ve Statoru.

user/navody/statistiky-triky.txt · Last modified: 2015/12/31 00:00 (external edit)