GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:profily

Profily - GeoGet pro více uživatelů

Diskuse

Diskuze k tomuto tématu je na Geocaching.cz.

Uživatelský přístup ke GeoGetu lze realizovat několika způsoby:

 • samostatné přihlášení uživatele k Windows - asi principiálně nejsprávnější postup, bohužel na většině domácích počítačů není uživatelský přístup k operačnímu systému zaveden
 • samostatný datový adresář - každý uživatel má samostatný adresář a spouští GeoGet svým vlastním zástupcem, který má jako jeden z parametrů pro spuštění použit -d DATADIR
 • zvláštní obsluha řídících souborů - viz níže. Je to asi trochu náročnější na zřízení základního nastavení, ale zase to odstraňuje nutnost vícenásobné aktualizace pluginů, jednotná kofigurace, …

Idea

Ačkoli je GeoGet zamýšlen jako jednouživatelský nástroj, našli jsme (Gord a mudlodcera) cestu, jak v něm vytvořit jakési profily uživatelů a s vědomím jistého rozumného nepohodlí přepínat mezi nimi.

Standardním řešením jsou 2 samostatné datové adresáře, pro každého uživatele jeden. V každém je pak kompletní samostatné nastavení.

Nezatracuji ho, znamená sice jedinou instalaci GeoGetu, ale jakákoli instalace nebo aktualizace kteréhokoli skriptu nebo pluginu se musí udělat v obou datových adresářích.

Naším záměrem bylo vymyslet takový postup, který by byl obecně realizovatelný pro člověka, který se stará o několik účtů - hlava rodiny dělá statistiky i svému robátku, počítačově zdatný vysokoškolák se stará o zábavu svým rodičům, kteří tak složitým věcem nerozumějí a rozumět nechtějí, … a přitom nebyla nutná dvojí správa instalovaných doplňků a skriptů.

Cíl je tedy jasný - jedna instalace GeoGetu pro několik účtů na geocacing.com. Co jeden účet, to jeden profil a jedna databáze. A jak na to?

Realizace

Napřed si celý datový adresář zazálohujte. Jeden nikdy neví, co se může stát a data jsou vždy cennější než program.

Pak v datovém adresáři GeoGetu (DATADIR) vytvořte pro každý účet jeden adresář, řekněme Profil-Tata, Profil-Dcera - pro začátek se spokojíme jen se dvěma profily. Naplníme hlavní profil (Profil-Tata) tak, že:

 • do adresáře profilu zkopírujeme soubory, které jsou v DATADIRu a mají být v profilu zachované (pro začátek budou stačit geoget.ini, geohome.ini)
 • každý další soubor, který má být pro profil zachován a v jiném profilu bude jiný, zkopírujeme i s cestou. Například když každý profil bude používat jiný template soubor pro generování statistiky pomocí programu GgStat, vytvoříme v profilovém adresáři podadresáře script\GgStat a do něj zkopírujeme příslušný template soubor. Určitě nezapomeňte přidat soubory script\geocaching-cz.config.pas a script\groundspeak.config.pas, které obsahují informace potřebné pro přihlášení k příslušnému účtu
 • předchozí body zopakujte pro každý profil. Pochopitelně je potřeba zkopírovat ty správné soubory. Používáte-li samostatné DATADIRy, pak použijte ty ze správných DATADIRů. Pokud zatím žádné takové nemáte, tak alespoň nastavte přes menu Nastavení správný nick a pře menu Pluginy a Správce pluginů správné parametry příslušných pluginů
 • do DATADIR zkopírujeme dávkový soubor pro přepínání profilů a případně do něj doplníme příkaz pro spouštění GeoGetu, ale opravdu to není nutné, to jen pro hodně líné kačery
 • pokud vytváříte statistiky pomocí programu GgStat, nainstalujte do Combine dávku pro Multiuser-statistiky. V Combine dávku upravte. Zejména nastavte spávně jméno 2. databáze a potřebné informace po každý z profilů: domovské souřadnice, jméno template souboru, případně pokud některý profil nepoužívá mapy z geocaching.cz, potlačte pro něj odesílání nálezů na tento server. (Jistě nebude problém dávku upravit i pro více než dva profily.)
 • pro každý profil si na ploše vytvořte zástupce pro spuštění dávky GG-ZmenaProfilu.bat a doplňte pro jeho spouštění 2 parametry. Prvním je vždy DATADIR (tedy ne tato textová konstanta, ale skutečný datový adresář, pokud obsahuje mezeru, je nezbytné jej uzavřít mezi uvozovky). A druhým parametrem je jméno profilu (musí být shodné s pojmenováním příslušného adresáře v DATADIR)

A je hotovo, jak prosté. Teď jen ukončit GeoGet, kliknout na jednoho zástupce, zkontrolovat, zda je všechno jak má být, ukončit GeoGet, kliknout na druhého zástupce, zkontrolovat, …

Soubory pro profil

Vhodných kandidátů na soubory začleněné do profilu je jistě celá řada a záleží také na používaných pluginech. S pluginy se zabývat nebudu a uvedu jen ty soubory, které jsou ve standardní instalaci GeoGetu. Co z nich (a nejen z nich) si tam každý zařadí, je jen na jeho libovůli:

 • gegoget.ini - owner, databáze, …
 • geohome.ini - seznam předdefinovaných referenčních bodů, GeoGet nastavuje první z nich jako aktivní po spuštění)
 • *.gcl - konfigurace sloupců hlavního okna GeoGetu
 • pltool.ggp.txt - seznam pluginů, které mají ikonu na toolbaru

Výhody

 • jednoduchost
 • jednotná a jediná údržba GeoGetu, všech jeho součástí včetně nainstalovaných pluginů
 • každý uživatel si může určit, čím se budou jednotlivé profily lišit, není to striktně dáno dopředu

Nevýhody

 • protože GeoGet při svém ukončení zapisuje do souboru geoget.ini, není možné přepínat profily žádným GeoGetím nástrojem. Proto byl za tímto účelem vytvořen dávkový soubor GG-ZmenaProfilu.bat. Ten neobsahuje příkaz pro vlastní spuštění GeoGetu, ale to si každý jistě doplní sám. Takto je alespoň jasné, že si musí dávat pozor, že dělá něco, co není úplně standardní postup
 • trošku komplikovanější úvodní nastavení profilů, není to automatizované ani “klikací” a musí se u toho přemýšlet
 • :!: každá změna v souborech, které jsou součástí profilu, bude přepsaná při přepnutí na jakýkoli profil. Je proto nezbytné takový soubor po jeho změně zkopírovat do adresáře profilu uživatele

Poznámky

 • doporučuji zobrazit panel databází, kde je zobrazena ta aktuální a uživatel má jakýsi přehled, s kterým profilem právě pracuje
 • vzhledem k připravené dávce doporučuji, aby “hlavní” uživatel pracoval s implicitně pojmenovanou databází (geoget) a až ostatní profily měly databáze pojmenované jinak
 • je vhodné, aby všechny profily obsahovaly stejné soubory (tedy i v případě, kdy 2 ze 3 profilů používají identické nastavení v jednom souboru a jen třetí profil používá jiné nastavení), jen tak lze zajistit, aby při přepnutí z jakéhokoli profilu na jakýkoli jiný bylo vše nastaveno správně
 • je rozumné nastavit GeoGet tak, aby pro každý profil používal poslední otevřenou databázi. V opačném případě bude vždy po spuštění aktivní databáze “hlavního” profilu

Potřebné soubory

user/navody/profily.txt · Last modified: 2020/10/28 11:10 by mikrom