GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:idtag

Obsah sloupce Info

Sloupec Info obsahuje co nejvíce zestručněné informace o keši. Kromě ikony znázorňující typ keše graficky obsahuje čtyřznakovou zkratku zvanou IDTag.

Tato zkratka vznikla v dobách, kdy GPS přístroje ještě neměly žádnou speciální podporu pro Geocaching, a tak se tam kešky daly nahrávat jen jako trasové body s velmi omezenou délkou názvu. Například dodnes používaný Garmin eTrex Legend dovoluje v názvu trasového bodu pouhých 10 znaků! Proto se hledal způsob, jak ke GC kódu v názvu bodu přidat co nejúsporněji další informace o kešce.

Pro svoji úspornost je IDTag dodnes používán tam, kde je potřeba šetřit místem a zároveň sdělit co nejvíce informací. Proto se IDTag používá v seznamu keší ve sloupci Info, nebo je v některých exportních pluginech doplňován ke jménu nebo GCkódu keše, aby měl uživatel rychlý přehled o důležitých vlastnostech a nemusel přecházet na stránku s podrobnými informacemi o keši.

První znak

Indikuje jedním písmenem typ keše

C Cache In Trash Out Event O Other
E Event Cache T Traditional Cache
G Earthcache U Unknown Cache
H Letterbox Hybrid V Virtual Cache
I Wherigo Cache W Webcam Cache
L Locationless (Reverse) Cache Y Lost and Found Event Cache
M Multi-cache

Druhý znak

Indikuje jedním písmenem velikost keše

L Large R Regular
M Micro S Small
N Not chosen V Virtual
O Other

Třetí znak

Vyjadřuje zakódovanou obtížnost

1 1 A 1.5
2 2 B 2.5
3 3 C 3.5
4 4 D 4.5
5 5

Čtvrtý znak

Vyjadřuje zakódovaný terén

1 1 A 1.5
2 2 B 2.5
3 3 C 3.5
4 4 D 4.5
5 5
user/navody/idtag.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)