GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:ikony

Ikony

Součástí pluginů GeoGetu mohou být ikony.

 • GGP - Programové skripty mohou obsahovat ikonu, kterou se pak dají spustit z toolbaru Plugin v hlavním okně GeoGetu.
 • GGC - Skripty do okna s listingem mohou obsahovat ikonu, kterou se pak dají spustit z toolbaru Plugin v okně s listingem.
  Skripty GGP a GGC obsahují funkci PluginIcon, která vrací ikonu jako string.
  Rozměry těchto ikon jsou 16×16 bodů.
 • GGV - Vizualizační skripty mohou zobrazovat různé ikony ve vlastním sloupci v seznamu keší.
  Skripty GGV vrací ikonu, resp. obrázek, prostřednictvím globální stringové proměnné GEOGET_VISDATA.
  Rozměry těchto ikon jsou obvykle 16×16 bodů, ale mohou být širší.

V předávaném stringu musí být binární data ve formátu BMP, 24-bit.

Průhlednost

Průhlednou (transparentní) barvu určuje barva prvního bodu obrázku. A to podle pořadí uložení bodů v souboru. Takže to může být levý dolní roh nebo levý horní roh.

Použití

Ve zdrojovém kódu skriptu se obvykle ukládají jako konstanty kódované v BASE64 a před předáním se dekódují funkcí DecodeBase64. Např.:

Result := DecodeBase64('Qk32AAAAAAAAAHYAAAAoAAAAEAAAABAAAAABAAQAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  ...  ////8iIi////');

Nebo lze ve zvláštních případech použít i načítání přímo ze souboru

Result := FileToString('picture.bmp');

Vytvoření

Ke konverzi souboru .bmp do zdrojového tvaru lze využít:

 • V Editoru skriptů GeoGetu Nástroje → File2String, kde po zvolení .bmp souboru je výsledek uložen ve schránce Windows.
 • Skript ggvGen, kde po zvolení adrtesáře s .bmp soubory je výsledek uložen v souboru ggvgen.txt.

Některé vizualizační skripty jako condition, statusicon aj., dokonce skládají obrázky z menších částí dynamicky.

Fudge Icons

Od verze GeoGetu 2.5.0 jsou v celém programu a většině skriptů pro jednotnost používány ikony z balíku 3000 ikon Fugue Icons 3.0, které naleznete na http://p.yusukekamiyamane.com/. Ikony je třeba převést do BMP a doladit přechody a průhlednost, ale jde to většinou celkem dobře.

Jsou použity napřiklad následující ikonky:

Ikona Název souboru Význam
application-export Export
application-import Import
arrow Další, Vpravo
arrow-180 Předchozí, Vlevo
arrow-270 Dolů
broom Vyčistit seznam
clipboard-paste Vložit
cross Konec, Storno, Trvale smazat
database Vybrat databázi
database–arrow Přejmenovat databázi
database–minus Smazat databázi
databases Kopírovat databázi
document-import Import GPX
document–minus Odebrat podle souboru
document-word-text Otevřít RTF přílohu
disk-black Uložit
disks-black Uložit jako
exclamation Konzola chyb
flag–arrow Ukázat bod
flag–pencil Změnit bod
flag–plus Nový bod
folder-import Import složky
folder-open-document Otevřít
folder-open-table Otevřít seznam
folder–minus Odebrat podle složky
folder–plus Přidat podle složky
funnel–arrow Zobrazit podle filtru
funnel–minus Odebrat podle filtru
funnel–plus Přidat podle filtru
funnel–exclamation Výchozí filtr
information O programu…
lifebuoy Nápověda
locale Web o překladech
marker–minus Smazat waypoint
marker–pencil Změnit waypoint
marker–plus Přidat waypoint
paper-clip Ukázat přílohy
pin Referenční bod
pin–arrow Nastavit jako referenční bod
pin–plus Přidat referenční bod
pin–pencil Změnit referenční bod
pin–minus Smazat referenční bod
plug-connect Přepnout offline režim
plug-disconnect Přepnout offline režim
printer Tisk
puzzle Správce pluginů
puzzle–arrow Aktualizace balíčku
puzzle–minus Odinstalovat balíček
puzzle–plus Nainstalovat balíček
scissors-blue Vyjmout
sort-alphabet Znovu seřadit
table-delete-row Odstranit řádek
tag–plus Přidat tag
tag–minus Smazat tag
tick Ok
tick-red Nastavit nález
toggle-small Zabalit waypointy
toggle-small-expand Rozbalit waypointy
wand Konfigurační pomocník
wrench-screwdriver Nástroje
yin-yang Obrátit výběr
user/skripty/ikony.txt · Last modified: 2012/02/28 00:00 (external edit)